Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dualar

Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dua; Beş vakit namaz Müslümanlar için farzdır. Yatsı namazı bu beş vakit namazdan gece yatmadan önce en son kılınan namazdır. Bilindiği gibi dua, müminler için bir silahtır. Rab ayakkabı bağınızı dahi dua ile benden isteyin diyor. Bu nedenle Müslümanlar olarak her derdimizin şifası için ibadetlerin en kolayı olan duaya bol bol başvurmalıyız. Beş vakit namazın ardından dua etmenin ehemmiyeti oldukça fazladır. Bunu şöyle örnekleyebiliriz; Diyelim ki bir padişahtan bir şey isteyeceğiz, kapısına kadar gittik. Fakat kapısını çalmadan geri döndük. İşte namazların ardından dua etmemek de bu benzeri bir durumdur. Rabba olan vazifemizi, farz olan ibadetimizi yerine getirdikten sonra ondan isteklerimizi, dileklerimizi, aradığımız her türlü şifayı yine Rabdan istemeliyiz.

Yatsı namazı bittikten sonra; Mülk suresi (Tebareke) ve Bakara suresinin en son ayetleri okunur. Bu surelerin ‘Amenerrasulü’ kısmından aşağısı okunur. Bir defa okumak yeterlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bu konu üzerine bir hadis-i şerif söylemiştir. Bu hadis; ‘Her kim geceleri bakara suresinin son iki ayetini okur ise, o gece afet ve şeytandan gelecek şerlerden emin olur.

‘ Bu durum ile ilgili Hz. Ali Efendimiz ise, Bakara suresinin son iki ayetini okumadan uyuyacak aklı başında bir Müslüman bulunacağını zannetmem buyurmuş.

Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dualar

Yatsı namazı bitiminde 2 rekat daha namaz kılınır ve ardından 3 defa salavat getirilerek 33 kez Mülk Suresi 14.ayeti okunur; ”E’la ya’lemu men halaka ve Hüve’l-Latifü’l-Habir” sonrasında 3 kez İhlas suresi ve 1 kez Fatiha suresi okunur. Bittikten sonra tekrar 3 defa salavat getirilir. Ve Rabbimize hamd edilir. Mülk Suresi, 14. ayet meali; Bilmez mi ki, O yaradan her şeyi inceden inceye bilen, her şeyden haberdar olandır.

Allah’ım Sen affedensin ve kullarını affetmeyi seversin. Diğer kulların gibi beni de affet beni de bağışla. Ya Rabbi ahirette o herkesin birbirinden kaçtığı hesap gününde beni, anamı, babamı, kardeşlerimi ve bütün Peygamber ümmetini bağışla. Peygamber Efendimiz Senden nelere sığınmış ise bizde onlardan Sana sığınıyoruz Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, O senden neler istemiş ise bizde Senden onları isteriz.

Namaz bitince “Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm” duası okunur.

Anlamı: “Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.”

Daha sonra tesbihat yapılır. Tesbihat, namazlardan sonra yapılan Allah’a zikirdir.
Daha sonrada aşağıdaki dua edilebilir:

Elhamdülillahi Rabbilâlemin essalatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.

Ya Rabbi, bütün hamdü sena, övmek ve övülmek ancak sana mahsustur. Yarabbi bütün salatü selam sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın üzerine olsun.

Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru.

Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle. Ahir ve akıbetimizi hayreyle.

Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle.

Ya Rabbi, riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru.

Ya Rabbi, hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.