Yağmur Yağarken Okunması Gereken Dua

Yağmur Yağarken Okunması Gereken Dua Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah’a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca bu süre zarfında Kevser suresi, fatiha ve tekvir süresinin okunmasının bir çok fazileti olduğu belirtilmektedir. Özellikle 3 vakit içerisinde dua edilmesi halinde günah olan şeylerin dışında talep edilen duaların mutlaka kabul olacağı belirtilmektedir. Yağmur yağarken okunacak dua ile birlikte yağmurun kesilmesine kadar okunması halinde günahların affı olacağı ve duaların kabul olacağı belirtilmektedir. Okunan surelerin ardından dua edilir.

“Müslüman kişi için üç vakit vardır, onlarda dua ederse, sıla-i rahmi kıran ve günah olan bir şey taleb etmedikçe, kendisine mutlaka icabet edilir:

– Namaz için müezzin ezan okurken susuncaya kadar,

– Savaşta iki saf karşılaşınca, Allah aralarında hükmedinceye kadar,

– Yağmur yağarken kesilinceye kadar.” (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 6/524).

Bunu hakkımızda hayırlı bir yağmur kıl, denir. Gereğinden fazla yağan yağmura, “Allahümme havaleyna ve la Aleyna” (Ya Rab! Yağmuru zarar verdirmeyecek yere yağdır. Bizim üzerimize yağdırma.) denilerek dua edilir.
Bir rivayette İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘İmam Ali, yılın ilk yağmuru yağdığında başının, yüzünün ve elbisesinin ıslanması için onun altına giderdi. Kendisine yağmurdan ıslanmamak için üstü kapalı bir yere gitmesini söylediklerinde ‘Bu Allah’ın arşına yakın olan sudur.’ diye buyururdu.

Başka bir rivayette ise; yağmur yağarken, tekvir suresini okuyan kimse, Allah’tan ne murat ederse bi iznillah kabul edilir.
Bir başka rivayette ise Balık sahibi (Yûnus’)un, balığın karnındaki duasını, yağmur yağarken okunması uygun kılınmıştır.
Okunuşu: lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn

Anlamı:

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum.
Bu dua ile dua eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun isteğini bu dua sebebiyle kabul etmiş olmasın.

Yağmur yağarken okunacak dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım yağan yağmurları bizim hakkımızda hayırlı kıl, yağmurlar adedince günahlarımızı bağışla, tövbelerimizi kabul eyle ,yağan yağmuru ülkemize zarar vermeyecek şekilde yağıdır. Allah’ım senden başka ilah yoktur. İşlediğim günahlar sebebiyle zalimlerin içerisinde oldum. Yağan yağmur vasıtası ile günahlarımızın affını talep ediyorum, dualarımı kabul eyle. Sana inandım, sana sığındım, dünya ve ahirette selamet eyle.

Yarabbi, Yarabbi, Yarabbi, rahmet kapılarını ardına kadar açtın, gökyüzünde bulunan bütün meleklerin duyacağı şekilde günahlarımı bağışla Yarabbim. Tövbe ettim yarabbim her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan, şeylerden sana sığınırım.
Yağmur Yağarken Okunacak Dua

Yarabbim büyü yapan büyücülerin şerrinden, şeytan görünümlü insanların şerrinden sana sığınırım Yarap.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. Rabbim senden başka ilah yoktur. Ya Rabb’im seni eksiksiz sıfatlardan tenzih ederim. Ya Rabbim günahlarımı bağışla, yarabbim kapına geldim ve affımı diliyorum, mağfiretinle beni şereflendir ya Rabbim. Günahlarımı bağışla doğru yoldan ayırma, cennette cemalini gören kullarının arasına dahil eyle. Yarabbim yağan yağmurlar yüzü suyu hürmetine günahlarımızı bağışla. Yarabbim kalben dil ile günahlarımdan samimi olarak affımı istiyorum. Yarabbi beni senin yolundan ayırma, dualarımı kabul et günahlarımı bağışla Ya Rabb’im.

Sana layık kul efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e layık hayırlı ümmet olmayı bana da nasip eyle Yarabbim. Yağan yağmurlar ülkemize, topraklarımıza, ağaçlarımıza, bütün insanlığa hayır olarak yağdır. Tarlalara bereket ver yarabbim. Ürünlerimize büyük hasatlar nasip eyle Yarabbim. Kuraklıktan susuzluktan sana sığındım yağmurunun ile nasıl ortalığı temizlediysen benim de günahlarımın öyle giderilmesini nasip eyle. Bütün şikayetlerimizi gider ya Rabb’im. Rabbim sonsuz şükürler hamdlar senalar sana olsun binlerce kez salatlar selamlar peygamber efendimize olsun. Onun şefaatini banada nasip eyle. Hayırlı yağmurlar ver.