Veccehtü Duası Okunuşu Anlamı

Veccehtü Duası, mezhepler arasında ayrıcalık teşkil eden bir duadır. Şafi mezhebinde tekbir getirildikten sonra Veccehtü duası okunur. Bu durum hanifilerde Subhaneke duası ile dile getirilir. Şafi mezhebine mensup söz konusu bu dua nafile ve farz namazlarında Fatiha suresini başlamadan okunmaktadır. İhram tekbirinin alınmasından sonra besmele çekilip Fatiha Suresi okunduktan sonra Veccehtü duasının okunmasının bir anlamı yoktur. Bunun yanı sıra vaktin kısıtlı olduğu zamanlarda kılınan namazlarda ve cenaze namazlarında bahse konu olan bu duanın okunması uygun değildir.

Şafiler namazda kıraata başlama aşamasında kendilerine ait usule göre belirlemiş oldukları husus ile Veccehtü duasının okunmasını daha kuvvetli bir dua olması açısından uygun görmüşlerdir. Bu hususta bilinen kaynaklardan yola çıktığımızda İbnü’l Esir adlı kişi yazmış olduğu “Şerhu’l Musned” isimli eserinde Veccehtü vechiye subhaneke ve inne selati ve nusuki gibi duaların bir çoğunu okurmuş.

Bir başka şafi aliminde olan Muzem’in rivayetine göre ise İmam Şafi igtitah tekbiri sonrasında sadece “Veccehtü vechiye” duasını “Müslümine” olarak geçen kısma kadar okur imiş.

Veccehtü Duası Arapça Okunuşu

Veccehtü vechiye lillezi fetares semavati vel ard hanifen müslimen ve ma ene minel müşrikine inne salati ve nusuki ve mahyaye memati lillahi’l rabbi’l alemine laşerike lehu ve bizalike umirtu ve ene mine’ müslimine.

Veccehtü Duasının Anlamı

Muhakkak dinime tam bağlanıp yeri ve gökleri yaratan Allah’a yöneldim. Ben mişrik kimselerden değilim. Şüphesiz namazım da kur’anım da dirilişim de ölümüm de alemlerin rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur ve ben bununla emir olundum ve ben müslümanlardan biriyim.

Teveccüh olarak bilinen veccehtu duası Şafi Mezhebine göre namazların evvelinde fatihaya başlamadan önce okunur. İhram Tekbirinden (Rükuya giderken ve dönerken) sonra veccehtu duası okumadan Euzubillahi mineşşeytanir-racim veya fatiha suresine başlanmışsa artık başa dönüp veccehtu duasını okumak uygun değildir.

Cenaze namazlarında ve vaktinin dar olduğu namazlarda vecehtu duası okunmaz.

Veccehtü duasını bilmeyen şafiler öğreninceye kadar subhaneke duasını okuyabilirler, Ayrıca Veccehtü duasını okumak müstehap oldluğundan terkederse birşey gerekmez Veccehtü duasını okumadan da namaz kılınabilir. Ancak güzel bir davranış değildir.

Hanefi Mezhebinde Sübhaneke Duası okunur Veccehtü duasını okurlarsa namaz bozulmaz, ancak uygun olanı sünhaneke duasını okumaktır.

Veccehtu Duası Nerelerde Okunur?

Yukarıda zikrettiğimiz Veccehhü duası Şafi mezhebinde kılınan namazlarda namaza başladıktan sonra Fatiha Suresinden önce okunmaktadır. Bunun dışında bu anlamı çok güzel olan dua, namazların sonunda dua ederken veya gönülden dua edildiği vakitlerde okunabilir.