Vakıa Suresi Duası Okunuşu Anlamı

Vakıa duası; Kuran-ı Kerim’in 27. cüzünde olan Mekke şehrinde indirilmiş bir suredir. Sevgili Peygamberimiz HZ. Muhammet S.A.V; Her kim her gece Vakıa suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez, demiştir. Ayrıca Peygamberimiz; Vakıa suresi zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz, demiştir. Vakıa duasını (suresi); dünyanın sıkıntıları için, bolluk bereket için, Rabbimize şükür etmek için, her ne sıkıntımız var ise o niyetle okuyabiliriz. Kuran-ı Kerimden ne okursak okuyalım huzur buluruz ve dünya ve ebediyetimizi zenginleştirmiş oluruz. Vakıa duasını okurken tertemiz bir kalple, iyi niyetlerle, hayırlar isteyerek okumamız elbette bizim ve etrafımızdakiler için hayırlı olur.

Zenginlik isterken neden sadece maddi zenginlik isteyelim?

Maddi zenginlik bu dünyada hayırlı işlerde kullanılır ise mutluluk verir. Ama biz manevi yönden de zenginlik istersek ve öyle bir insan olursak, zengin olsak ta olmasak ta, geçici dünyada mutluluk hissederiz. Manevi zenginlik ile ebedi hayatımıza hazırlık yapmamız çok önemlidir.

Dolayısıyla Vakıa duasını okurken hem maddi hem manevi zenginlik için dua etmek daha hayırlı olmaz mı? Şimdi Vakıa duasının (suresi) faziletlerine değinelim.

Vakıa duasının (suresi) faziletleri;

Vakıa duasını; hasta olan, ölmek üzere olan, ölmüş olan bir kimseye okumanın iyi olduğu söylenmiştir. Bu sureyi sık sık okuyanın bereketinin artacağı, helal rızıklar kazanacağı söylenmektedir. Özellikle; akşam vaktinde her akşam okumanın rızık bolluğu için, fakirlik yüzü görmemek için, zenginlik için okunması tavsiye edilir.Vakıa duasını yakınlarımızın zor durumlarından kurtulmaları için, bereket için, hayırlar için tertemiz bir yürekle okumak kişiyi maddi ve manevi huzurlu durumlara erdirmektedir.Bir hazine olan Kuran-ı Kerimin ışığında olmak, bu dünyada da ahirette de hayırlara vesile olur. Bizi ve sevdiklerimizi şerlerden korur. Vakıa duasını da sık sık diğer dualar gibi okumalı, bu hayırlı dualar ile fani hayatımızı, Rabbimize şükür ederek en güzel şekilde geçirmeye çalışmalıyız.

VAKIA DUASININ MANASI
Ey Allah’ım! bütün mübarek kelimelerin ile Esma-i Hüsna’nın güzel isimlerinin hepsi ile ismi Azam avası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile arş-u alanın izzet ve şerefi ile sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salat-ı selam eyle ve bunların yüzü suyu hürmetine, beni güzelinden, helalinden noksansız, geniş, bol rızık ile ve menfeatli ilim ile rızıklandır.

Ey her şeye galip olan Allah’ım! Beni düşmanlarımın üzerine galip eyle.

Ey rahmeti bol olan Allah’ım! Bizi mağfiret eyle, ins ve cinin rezzağı rızıklandırıcı olan Allah’ım! Bizi rızıklandır.

Ey Allah’ım! Rızkım semada ise indiriver. Toprak altında ise çıkarıver. Uzak ise yakınlaştırıver. Az ise çoğaltıver. Çok ise bereketli kıl.

Ey Allah’ım! Beni daima cömertçe veren ellerden kılda dilenen ellerden yapma dilendirme.

Ey Fettah, Rezzak, Alim olan Allah’ım! Bize hayır kapılarını aç. Bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır.

Ey Allah’ım! Eğer ismim Kitap’da maddi ve manevi rızıkdan mahrum olan şakiler listesinde ise ismimi siliver de saidler yani Cennetlikler listesine bütün hayırlar ile muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver. Sen dualara icabet edensin. Bizim dualarımızıda kabul eyle Ya Rabbi.

***

VAKIA SURESİ
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez.”(1)

Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hazreti Osman (Radıyallahü Anh) onu ziyarete gelir. Ona “Neden şikayetin var?” deyince, o şöyle der: “Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir.” O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): “Sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı? deyince, O: “İstemez” der. O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): “Arkanda kızlar bırakacaksın onlara lazım olur” deyince, Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) yukarıda zikredilen hadisi şerifi rivayet ederek: “Ben kızlarıma her gece Vakıa Suresini okumalarını emrettim, onlarda buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlarda muhtaç olmazlar ” der.(2)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.”(3)

VAKIA SURESİNİ OKUMA USULÜ
1 FATİHA-İ ŞERİF
3 İHLAS-I ŞERIF
7 VEYA 11 ADET SALAVAT-I ŞERİFE
1 FATİHA-İ ŞERİF
1 SURE-İ VAKI’A
1 FATİHA-İ ŞERİF
7 VEYA 11 ADET SALAVAT-I ŞERİFE
VAKI-A SURESİNİN DUASI
Hadisi şerif ile gece yatsı namazından sonra okunmasi tavsiye buyurulmuştur. Maddi sıkıntı halinde bir oturuşta üç defa okunur. Her okunuşun sonunda mutlaka duası okunmalıdır. Esrarı duasi ile beraber okunduğu için her okunuşta duası yapılmalıdır.

Bir kimse dünyevi sıkıntılara giripte bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsa, maişetinin bollaşması, işlerinin iyi gitmesini istiyorsa Vakıa Suresini okur. Sonra’da yukarıdaki dua-i şerif sure-i vakiadan sonra her akşam bir kere okunur. Sureyi Vakianın hatmi şerifi 41 adet okumaktır. Mümkün olursa 7 defa veya ihtiyaç halinde bir oturusta birkaç kişi ile birlikte 41 defa hem sure hem dua okunur.