Uyumak İçin Dua

Uyumak İçin Dua; Uyku tüm canlıların en büyük ihtiyacıdır. Zira canlıların öncelikle ruh sağlığı ve de beden sağlığı için huzurlu bir uykuya ihtiyacı vardır. Alemlerin Rabbi de Kur’an-ı Kerim’de farklı surelerde gündüzü çalışma zamanı, geceyi de dinlenme zamanı olarak yarattığını defahatle buyurmuşlar, gündüzünde geceninde yaratılış nedenlerini açıklamışlardır. Allahu Tealanın yüce kitabında dahi uykudan bahsetmesi, uykunun ne denli mühim olduğunun göstergesi gibidir. Allah Rasulu (s.a.v.) bazı hadislerinde uyku ile ilgili dualar buyurmuşlar, ümmetine de tavsiyede bulunmuşlardır. Her hali ile ümmete örnek olan, hayatının örnek alınması şart olan Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdukları bu dualarla ümmetine uyku konusunda da örnek olmuşlardır.

Rüya Tabirinin Dinimizdeki Yeri

Bir çok alim uykunun istihare ve rüya gibi gayb alemlerine açılan birer pencere olduğunu dile getirirler. Unutulmaması gereken bir gerçekte; rüya tabiri ilmi sadece din-i islamda olan bir ilimdir. Kur’an-ı Kerim’de rüyaların mahiyetleri, salih rüyaların tabirlerinin zamanı gelince gün gibi ortaya çıktığı gibi konular anlatılmıştır.

Uyku Adabı

Tavsiye edilen uyku adabına gelince; abdestli olunmalı, Efendimizin sünnetince 3 İhlas Suresi, 3 Felak Suresi, 3 Nas Suresi okunur tüm beden sıvazlanır, ardından sağ tarafa yatılmalı, sağ el içi sağ yanak altına konmalı, dizler karına doğru hafifçe çekilmelidir. Ardından istiğfar çekilmeli, şehadet getirilmeli, Ayete’l-kursi okunmalıdır. Hz. Ömer ra. ” Biz uyumadan Ayete’l-kursi’yi okumayanı akıllıdan saymazdık.diyerek önemine dikkat çekmektedir. Ardından rahat ve huzurlu bir uyku için Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiye ettiği uyku duaları okunur.

Allah Rasulu (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular;

Bir kimse uyuma niyeti ile yatağına uzandığı vakit ; ” Allahım nefsimi Sana teslim ettim, Sana yöneldim, işlerimi Sana emanet ettim, Senin kudretine dayandım, Senin rahmetini umuyorum ve Senden her daim yardım diliyorum. Senin kapından başka kapımız yok, Senin merhametine sığınıyorum. İndirdiğin Kur’an’a, gönderdiğin Rasule (s.a.v.) iman ettim. ” der ve bu duayı okuduğu gece ölürseniz mü’min olarak ölmüş olursunuz, eğer sabaha çıkarsanız hayır bulursunuz. – Buhari, Muslim, Tirmizi –

Uyumak İçin Yapılacak Dua;

Allahumme eslemtu nefsi ileyke ve veccehtu vechi ileyke ve fevvedtu emri ileyke ve elce’tu zahri ileyke amentu bi kitabike’l-munzili ve nebiyyike’l-murseli
Allahım kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi sana bıraktım, sırtımı Sana dayadım, gönderilen Peygamberlerine indirilen kitabına iman ettim. – Nesei-

Uyuyamayan Kimsenin Yapacağı Dua;

Allahumme ğarati’n-nucumi ve hedati’l-uyunu ve ente hayyun gayyumun, la te’huzuke sinetun ve la nevmun ya hayyu ya kayyumu ehdi’ leyli ve enim ayni
Allahım yıldızlar battı, gözler sakinleşti. Sen hayat sahibi olan ve daima diri duransın, Seni ne uyku ne de uyuklama tutabilir, Ey hayat sahibi, Kayyum olan Allahım, gecemi sakin eyle, gözlerimi uyut.

Bu konuda başka bir rivayet ise şöyledir. Hazreti Huzeyfe (r.a.) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yatmadan önce nasıl dua ettiklerini, uyanınca ise ne söylediklerini şöyle rivayet etmektedir: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) uyumak için yataklarına girdiklerinde şu duayı okurlardı: “Allahümme bi’smike emûtü ve ahyâ” Manası: Ya Rabbi kendimi sana teslim ederek, senin isminle uyur ve uyanırım.

Uyandıkları vakit ise de şöyle derlerdi: “Elhamdülillâhillezi ahyanâ ba’de emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr”.Manası: Bizi uyuduktan sonra uyandıran ve kendisine döneceğimiz Allah Tealaya hamd olsun. (Şemâl-i Şerif/281)(Buhari, Daavât; Buhari, Vudû‘ 75; Müslim, Zikir 56-58; Ebu Davud, Edeb 98)

Yatmadan önce okunacak dua konusunda başka bir başka bir duada şöyledir.

Arapça Okunuşu:“Allahümme eslemtü nefsi ileyke. Ve veccehtü vechî ileyke. Ve fevvadtü emri ileyke. Ve elce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke. La melce’e, vela mencee minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitabikellezî enzelte, ve binebiyyikellezî erselte.”

Türkçe Manası:“Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınacak, sende başka dayanacak melce’ ve mence’de yoktur. Kurtarış ve himaye ancak sendendir, sana mahsustur. Allah’ım indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu hal ve iman ile uykuya yatıyorum”.

Peygamber Efendimiz yatağa girmeden okunacak dua konusunda bir hadis i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Yatağına girdiğin zaman şöyle de:(Dua aşağıda) Böyle söylersen hiçbir şey sana zarar veremez ve zarar verilmemeye layık olursun.” (Ebû Dâvud, Tıbb, 19; Tirmizî, Deavât, 90)

Yatmadan Önce Okunacak Dualar

Arapça Okunuşu:“Eûzü bikelimâtilllâhit tammeti min ğadabihi ve ıkâbihi ve şerri ıbâdihi ve min hemezâtiş şeyâtîni ve en yahdurûni”

Türkçe Manası:“Allah’ın her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine Onun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden(Allah’a) sığınırım.”