Uyuyabilmek İçin Okunacak Dualar

Uyku duası; Allah’u Teala Ayet-i Kerimede bildirdiği üzere ; gündüzü çalışma geceyi dinlenme ve uyku için yaratmıştır. Her canlının uykuya, dinlenmeye ihtiyacı vardır. Zayıf ve aciz yaratılan bedeni, rızık için çalışırken, çalışma esnasında yaşadığı hal ve durumlardan yorulur ve dinlenme ihtiyacı hisseder. Kulunu herkesten iyi tanıyan Rabbi, kulunun bedeni ve ruhu dinlensin sükun bulsun diye geceyi yaratmıştır. Rahat bir uyku uyuyan insan daha verimli olarak ibadetlerine de, dünyalık işlerine de sıkı sıkı sarılır, mutlu ve huzurlu bir hayat sürer, hayatı anlam kazanır. Rahat bir uyku uyuyamayan insan daima sinirli ve agresif davranışlar sergiler, dikkatini toplayamaz ve etrafında ki insanları da tedirgin eder.

İstihare namazı ve hacet namazı gibi ibadetlerin de gece yapıldığı düşünülürse, uykunun bölünmemesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Yusuf as. kıssasında da bizlere anlattığı üzere, rüya tabiri denilen ilim sadece din-i islamda olan bir ilimdir ve rüya görmek içinde sağlıklı ve deliksiz uyku şarttır. Ve bu ilmin gerçekliği gecenin, uykunun, dinlenmenin önemini göstermektedir.

Allah Rasulünün (s.a.v.) tavsiye ettiği uyku duası ;

Allah Rasulu (s.a.v.) uykusuzluktan şikayet eden bir kişiye, uykusuzluğu geçene kadar bu duaya devam etmelerini buyurmuştur.

” Allahumme rabbe’s-semavati’s-seb’ı ve ma ezzalet ve rabbi’l-eradine ve ma ekallet ve rabbi’ş-şeyatıni ve ma eddalet kun li caran min şerri halkıke kullihim cemian en yefruta aleyye ehadun ev en yebğıye aleyye azze caruke ve celle senauke ve la ilahe ğayruke ve la ilahe illa ente”

” Ey yedi kat göklerin Rabbi olan Allahım.

Ey göklerin gölgelendirdikleri şeylerin Rabbi olan Allahım. Ey yerlerin ve yerlerin uyutturduğu şeylerin Rabbi olan Allahım. Ey şeytanların ve şeytanların azdırdığının Rabbi olan Allahım. Bütün mahlukunun şerrinden, her hangi bir kimsenin isyanından ve hakkıma girilmesinden beni koru.Zira Senin himayen aziz, şanın yücedir. Senden başka ilah yoktur. İbadete layık tek ilah Sensin.”

Allah Rasulünün (s.a.v.) tavsiye ettiği uyku duası ;

” Allahumme ğarati’n-nucumu ve hede-eti’l-uyunu ve ente hayyun kayyumun ehdi leyli ve enim ayni.”

” Allahım yıldızlar battı, gözler uyudu. Diri olan, gökleri ve yeri ayakta tutan yalnız Sensin. Gecemi sakin kıl, gözümü uyut. ”

Allah Rasulünün (s.a.v.) tavsiye ettiği uyku duası ;

” Uyumaya niyetlenen kişi yatağına uzansın ve şöyle desin;

Allahım nefsimi Sana teslim ettim, Sana yöneldim. İşlerimi Sana emanet ettim, Senin kudretine dayandım. Senin rahmetini umuyorum, gazabından Sana sığınıyorum. Senden başka ne güvenilecek yer ne de iltica edilecek kimse yok. Senin merhametine sığınıyorum yardım diliyorum. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin Rasule (s.a.v.) imanımı ikrar ediyorum.

Eğer bu duayı okuduğun gece ölürsen, mü’min olarak can verirsin, eğer sabaha ulaşırsan, hayır bulursun. ” buyurmuşlardır.

“Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”
Manası:
Ey Allahim ! Yıldızlar battı, gözler sakinledi, ( ve yumuldu )
Sen hayat sahibi ve daima duran( ve tutan ) sın. Seni ne bir uyuklama tutabilir ne de uyku.
Ey Hayat sahibi, Kayyum ( olan Allahim), gecemi sakin kıl.gözlerimi uyutuver.
İzah:
Ashabdan Zeyd b. Sabit r.a. uykusuzluğa tutulmuş ve bu hastalığından Efendimize bahs etmişti.
Rasulullah S.A.V. kendisine bu duayı okumasını tavsiye buyurdu.
Zeyd b. Sabit r.a. dua yı okuyunca Allah-ü Teala kendisinden o hali giderip şifa verdi.

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu:

! Ey uyumaya niyetlenen kimse, yatağına uzandığın zaman şöyle de:

‘’ Allahım, nefsimi Sana teslim ettim, bütün benliğimle Sana yöneldim.
‘’ İşlerimi Sana emanet ettim, sırtımı Senin kudretine dayadım.
‘’ Senin rahmetinden ümitvârım, gazabından da korkuyorum.
‘’ Senin dergahından başka ne iltica edilecek bir yer var, ne de güvenilir bir mekan.
‘’ Senin merhametine sığınıyor ve Senden eman diliyorum.
‘’ Ve indirdiğin Kitab’a, gönderdiğin Peygamber’e (sav) imanımı ikrar ediyorum.
! Şayet bunu okuduğun gece ölecek olursan, fıtrat üzere (mü’mince) ölmüş olursun;
! eğer sabaha erersen, hayır bulursun