Surhubat Duası Okunuşu ve Anlamı

Surhubat duası türkçe okunuşu Bilindiği gibi dualar kul ile Yüce Allah arasında bir aracıdır. Gönülden edilen her dua elbetteki kabul olur. Ancak kul bunun kendisi için hayırlı olup olmadığını bilmez. Bu nedenle dua ederken umutsuzluğa kapılmamalı ve gerçeklen içten bir kalp ile Rabbimizden istemeliyiz. Bir çok hacet ve dilek, kaza, bela, sıkıntılardan korunmak ve kurtulmak, zihin açıklığı, sınavda istenilen sonucun alınması ve ahiret hayatını kazanmak gibi çok sayıda dua bulunmaktadır.

Aynı zamanda gönül ilişkileri için okunacak birtakım dualarda vardır. Bu dualardan biride Surhubat Duasıdır. Genellikle terk eden sevgilinin geri dönmesi için okunan bu dua yalnızca bu özelliği ile değil, aşk acısından kurtulmak ve bazı dileklerin yerine gelmesi için de okunacak bir duadır. Aynı zamanda başındaki musibetlerden kurtulmak isteyen, daha önceden düşük yapan hamile kadınların aynı olayının yeniden başına gelmemesi için ve muradına ermek isteyen kişiler de Surhubat Duasının faziletlerinden yararlanabilirler.

Surhubad duası ne için okunur ? evliyalar, peygamberler ve mukaddes varlıklar vesile edilerek bu mübareklerin yüzü suyu için edilen duaların kabul olması istenir. Dua içerisinde geçen üstün kelimesi sakinleş, uhruç kelimesi ise dışarı çık anlamında kullanılmıştır. Ayrıca sıkıntıdan kurtulmak için de okunabilecek olan bu dua terk eden sevgili için okunacak ise çevir gel döngel duası ile beraber okunduğu takdirde tefsiri daha büyük olur.

Surhubat Duası Okunuşu

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahil’-azimi ve billahilkerim üskün ya Surhubad.

Ve Bihakki Adem safiyullah hürmeti için üskün ya Surhubad.

Ve bihakkı Nuh neciyullah hürmeti için üskün uhruc ya Surhubad!

Bihakki Şit nebiyullah hürmeti içün üskün uhruç ya Surhubad.

Ve bihakki Tevrat-i Musa aleyhisselam hürmeti için üskün ya Surhubad.

Ve bihakki İncil-i İsa aleyhisselam hürmeti içün üskün ya Surhubad.

Ve bihakki Furkan-ı Muhammed Mustafa Aleyhisselam uhruç ya Surhubad.

Ve bihakki yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti hakkı için üskün ya Surhubad.

Üç yüz on üç mürseller ve peygamberler hürmeti hakkiçin uhruç ya Surhubad.

Ve Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail hürmeti hakkı için üskün ya Surhubad!

Levh u kalem ve on sekiz bin âlem hürmeti hakkı için uhruç ya Surhubad.

Ve sekiz uçmak ve yedi tamu aleyhisselam hürmeti için üskün uhruç ya Surhubad.

Ve arş ve kürsi ve levh ve kalem hürmeti hakkı için uhruç ya Surhubad.

Surhubat Duası anlamı;

Bismillahirrahmanirrahim. Ey surhubad, büyük Bismillah ve Kerim Allah aşkına sakinleş. Peygamberlerimizden tertemiz bir kurtulan Hazreti Adem için sakinleş. Hazreti Nuh için sakinleş. Hazreti Şit hatırına sakinleş ve çık git. Peygamberimiz Hazreti Musa’nın kitabı Tevrat hürmetine sakinleş. Hazreti İsa’nın getirdiği ve kutsal bir kitap olan İncil’ in hatırı için sus. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)’ nin getirmiş olduğu kutsal kitabımız Kuranı Kerimin hürmeti için çık git. On sekiz bin alemin hukuku kalemi adı için ne olursun sakinleş ve git artık. Sekiz cennet ve cehennemin hakkı için sakinleş ve çık git.

Surhubat duası okuması

Okunmadan önce abdest alınmalı ve Allah rızası için iki rekat namaz kılındıktan sonra inanmış bir kalp ile Allah’a yönelerek hangi dilek için okunacaksa o gönülden geçirilir. Daha sonra Surhubat Duasını yürekten ve inanarak okunması bu duanın etkisini daha da artıracaktır. Surhubat duası okunurken kişinin sessiz bir ortamda yalnız olmasında fayda vardır. Genel hacet içinde okunacak olan Surhubat Duasının sabah namazından evvel okunması daha makbuldür.