Sınav Duası Sınavda Başarılı Olmak İçin Okuyun

Sınav Duası, her türlü imtihanda başarılı olabilmek adına bazı dualar okunmaktadır. Manevi değeri yüksek olan İslamda ön planda tutulan bu hususa yönelik birtakım dualar mevcuttur. Arapçanın yanı sıra Tükçe anlamlara da uyarlanan söz konusu sınavlarda başarılı olma duası her yaştan insana manevi destek niteliğindedir. Dini içerikli kitapların yanı sıra kuran-ı kerimde yer alan sözü geçen bu dualara gelişen teknoloji ile internet üzerinden de kolaylıkla ulaşılabilir. Hayatın bir sınav olduğunu düşünürsek Allahu tealaya her daim dua ile birlikte şükretmek gerekir.

Sınav duası en etkili insan yaşamının gerekliliği olan ve ayakta kalabilmek adına eğitim hayatı boyunca birçok sınava tabi tutulmak bir amacın hedeflendiğinin belirtisidir. Bunun için genç, yaşlı demeden birçok kişi sınav duası okuyarak maneviyatını arttırıp sınavın başarılı geçmesini dilemektedir. Temiz bir kalple ve abdestli bir halde okunan sınav duası yüce Allah’ın huzurunda kabul olur. Sınavda başarılı olmak için okunacak dua asıl olan kötülüklerden uzak durarak sınav için Allahtan istekte bulunmaktadır. Şöyledir ki arşın sahibi rabbimiz layık bir şekilde yapılan duayı geri çevirmez.

İsra Suresi Anlamı: Ya rabbi bu imtihana beni doğru bir giriş ile adım attır ve yine doğru bir çıkış ile sona erdir. Katından bana yardım eden bir güç ihsan eyle.

Salavatı Nariye Duası

Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tenhallü bihil ukad ve tenfericü bihil kürabü ve tükda bihil havaicü ve tünalü bihir regaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal ğamamü bi vechihil kerimi ve ala alihi ve sahhbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lumin lek.

Anlamı: Allah’ım. Efendimiz Muhammede kusursuz bir salat ve rahmet mükemmel bir selam ve selamet diliyoruz.

O peygamber ki onun hürmeti üzerine düğümler çözülür. Sıkıntı ve bela onun hürmetine açılıp dağılır.

Sınav duası kapsamında değerlendirilen birçok dua kur’an-ı kerimde yer almıştır. Bunun için küçük bir araştırma yapılması yeterlidir. Ayrıca insanın en içten bir ruh haliyle kalbinden geçen istekte bulunması sınavın başarılı geçmesine yardımcı olacaktır. İslamda yer alan diğer sınav dualarından bahsetmek gerekirse;

Kolaylık Duası

“Rabbi yessir ve la tuaasir rabbi temmim bi’l hayr.”

Anlamı: Rabbim kolaylaştır zorlaştırma rabbim işimi hayırla sonuçlandır.

“Allahümme hır-li vehter li. Ve la teklini ala ihtiyari.”

Anlamı: Allah’ım bana bu işi hayırlı kıl ve nasip eyle. Allah’ım beni kendi başıma bırakma.

“Rabbiş rahli sadri ve yessir li emri vahlül ukteden min lisani yefkahü kavli.”

Anlamı: Ya rabbi göğsümü ve gönlümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimin bağını çözüp sözümü anlaşılır eyle.

“Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike esteğisu.”

Anlamı: Ey hayy ve kayyum Allah’ım. Senin rahmetine sığınıyorum.

“Rabbi yessir ve la tuessir sehhil aleyna bi fadlike ve muyessir rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian ve temmim bi’l hayri.

Anlamı: Rabbim işimi kolaylaştır zorlaştırma. Fazlın ile bize her şeyi kolaylaştıran rabbim ilmini arttır. Anlayışımızı faydalı kıl ve hayır ile bitir. Ey alemlerin rabbi Allah.

İmtihana (Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80)

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”

ANLAMI:”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

“Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.”

ANLAMI:”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”

Sınav Başlayınca da şu dua okunur:

ياَحَيُّ ياَقَيّوُمُ بِرَ حْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

“Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû.”

ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

Sınav Başarı Duası

“Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr.”

Türkçesi: Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Not: Arapça yazım hiç bir zaman türkçe kelimeler ile olamaz asıl olan arapçasından okumaktır

Sınav Öncesi Dua; Sınav belirli bir barajın geçilmesi gereken bir imtihandır. Bazen hayatınızın bundan sonraki aşamasının bu sınava bağlı olması kişiyi inanılmaz korkutarak endişe ve kaygı duymaktadır. Sınavda yapamama korkusunu yenebilmek ve bildiklerini heyecanlanarak unutmaması için sınavın kötü geçmemesi için bazı dualar okunması gerekmektedir. Sınava çok iyi hazırlanan kişiler bile yapamama düşüncesi ile hayal kırıklığına uğrayabilmektedir. Allahın izni ve dualar sayesinde kişi bu endişeleri üzerinden atacak ve sınavda rahat edecektir.

Sınav Öncesi Nasıl Dua Edilmeli;
“Ya Rabbi! Zihnimi açık eyle bu işimi kolaylaştır. İşimi hayırlı eyle.
” Kalem suresini” suya okuyarak sınava girecek olan kişinin içmesi faydalı olacaktır.

Sınava girecek olan kişi ” Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmim bin hayr” diyerek sınava girmelidir.
“Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile sınava girdir ve doğru bir çıkış çıkar. Katından bana yardım ihsan eyle Ya Rabbi!” Demelidir.
“Ayetel kürsi” okunması faydalı olacaktır.

“Kenzül Arş suresi” okunmak faydalıdır. Bütün peygamberlerin ismini içine alan bu dua sınav öncesinde sınava girecek olan kişi için okunmalıdır.
Sınava girecek kişiye ayrıca Kuranın kalbi olan ” Yasin suresi “okunarak pirinç kişiye yedirilerek sınava girerse Allahın izni ile çok başarılı olacaktır.

Sınava girmeden önce ” besmele çekerek “Allahım beni sınava doğru bir girişle girdir ve doğru bir çıkışla çıkar,katından bana bir yardımcı gönder” diye dua edilir. “Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr.” duası okunur.

Sınavda başarılı olmak için dua, Dünyaya imtihan için gönderilen kul, hayatının her kademesinde imtihanlarla sınavlarla karşılaşmakta, bu sınavları aşmak için çabalamakta, her daim sınav ve dolayısıyla zorluklara karşı hazır ve uyanık olmaktadır. En güzel duygu başarılı olmak, emeklerinin, çabalarının karşılığını görmektir.

Özellikle öğrenci olan kardeşlerimizin en büyük korkuları sınav korkusudur. Sınavda aşırı heyecanlanmak, heyecandan bildiklerini unutmak, dilinin tutulması en büyük korkuları arasındadır. Ne kadar emek verirlerse versinler, bir anlık tutulma bütün emekleri zayi edebilir. Düzenli ve tertipli çalışan her öğrenci dua ile de çalışmalarını desteklemeli, manevi olarak güç kazanmalı, karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı Allahu Tealaya sığınmalıdır.

Sınav Duası

Sadece dua ile sınavlarını geçeceğini düşünmek, ocağı yakmadan tenceredeki yemeğin pişeceğine inanmak gibi zor bir ihtimaldir. Her şartı yerine getirmek, dersi derste dinlemek, gerekli çalışmaları düzenli ve programlı yapmak, dua ile de bu emekleri desteklemek en doğru harekettir.

Sınav öncesi stresten uzak durmak, uyku düzenine ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek, zihni meşgul edecek gereksiz bilgi kirliliğinden uzak durmak, dinlenmeye de zaman ayırmak başarıyı arttıracak en önemli faktörlerdir. Aşırı çalışmak ya da aşırı umursamazlık her konuda olduğu gibi sınavlarda da başarısızlığı getirir. Her şey düzenli ve devamlı olursa meyvesini verir. Kiremit üzerine damlayan su damlasının zamanla delik oluşturması gibi, aslolan devamlılıktır aşırılık değil.

Sınavda başarılı olmak için okunacak dua;

Başlama duası diye bildiğimiz duayı, her işin hayırla sonuçlanması için her işin başında olduğu gibi sınava girerken de okumak gerekir.

“Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”
“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

Ta-Ha Suresinde geçen ayet-i kerime ilim isteyenlerin her daim okuması gereken bir duadır.

“Rabbi zidni ılmen ve fehmen.”
“Rabbim ilmimi ve anlayışımı ziyadeleştir, arttır.”

Ta -Ha Suresinde geçen Musa as.’ın duası özellikle sınava ve mülakata başlamadan önce okunması tavsiye edilen dualar arasındadır.

“Rabbi’ş-rah li sadri. Ve yessir-li emri. Vahlu’l -ukdeten min lisani. Yefgahü gavli ”
“Ya Rabbi! Göğsüme ve gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ki söylediklerim anlaşılsın.”

Sınava girerken İsra Suresi 80. ayet-i kerimede okunmalıdır.

“Rabbi edhılni mudhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c-al li min ledunke sultanen nasirâ.”
“Ya Rabbi! Gireceğim yere beni doğruluk ile girdir ve yine doğruluk ile çıkar. Katından bana ilahi yardımınla bir kuvvet ihsan eyle.”

Sınava girerken Allah Rasulunden (s.a.v.) rivayet olunan bu dua da okunmalıdır.

“Allahümme hır-li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”
” Allah’ım! Bu işi benim hakkımda bana hayırlı kıl ve bu işi bana hayırla nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.” (Tirmizi,De’avat,90)

Sınava başlayınca şu dua okunur.

“Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmetike ya esteğisu.”
“Her daim diri olan ve diriliği için kimseye ihtiyaç duymayan Hayy olan, yerleri ve gökleri ayakta tutan ve kimseye muhtaç olmayan Kayyum olan Allahım. Senin merhametine sığınıyorum.”

“Allahumme el mıhni ılmen a’lemu bihi evarimake ve nevahiyeke, ve’r-zukni fehmen a’lemu bihi keyfe unacike ya erhame’r-ahimin.”
“Ey Allahım peygamberlerine bahşettiğin ilim ve anlayıştan, yakin meleklerine bahşettiğin ilham kabiliyetinden bana da bahşeyle. Muhakkak ki Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Beni bunlarla rızıklandırmanı sonsuz merhametinden niyaz ediyorum.”

Sınava Girmeden Önce Okunacak Dua Eğitim sistemimizin sınavlar üzerine kurulu olması sebebiyle öğrenci kardeşlerimiz her daim sınava hazırlıklı olmak zorundadır. Dersi derste dinleyip düzenli çalışmalarını yapan öğrenci kardeşlerimiz başarıyı garantilerler. Önemli olan sınav öncesi her konuyu bir iki güne sıkıştırmak değil, her gün planlı, programlı, düzenli çalışmaktır.

Başarıyı yakalamak için çabalayan öğrenci, çalışmanın yanında duaya da sarılmalı, çalışmasını manevi olarak ta ruhen desteklemelidir. Allahu Teala yapılan her duaya icabet eder. Sınavda aklın karışmaması için, unutmamak için, dilinin tutulmaması için, durgunluk gelmemesi ve bunlara benzer manevi sıkıntılara karşı Allahu Telaya sığınmak, inanan herkesin yapması gereken en önemli davranış şeklidir. Dua manevi kalkandır. Ama sadece dua yeterli değildir. Muhakkak çalışmak, çaba göstermek ve de dua ederek sonucun güzel ve hayırlı olması için Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunmak başarının anahtarıdır. Tek ayakla yürümenin zor olduğu gibi, tek kanatla uçulamayacağı gibi, çalışma da dua ile beraber olursa denge sağlanır.

Sınava girmeden Ayete’l-Kursi okumalı, Felak Suresi, Nas Suresi okunmalı, Bakara Suresinin ilk beş ayeti okunmalıdır. Mümkünse bu sure-i celileler suya okunmalı ve sınavdan önce içilmelidir. Allah Rasulune (s.a.v.) selavat okumak unutulmamalıdır.

Ta-Ha Suresinde geçen Musa as. ‘ın ilim duası bol bol okunmalıdır. Bu duanın tekisini arttırmak için ilmimi ve anlayışımı arttır diyerek okumak en güzelidir.

Rabbi zidni ılmen ve fehmen.
“Rabbim ilim ve anlayışımı ziyade eyle, arttır.”

Ta-Ha Suresinde geçen Musa as.’ın dilindeki düğümün açılması için okuduğu dua ayetleri sınava girmeden önce, mülakata girmeden önce mutlaka okunması gereken dua ayetlerindendir.

“Rabbi’ş-rahli sadri
Ve yessirli emri
ve’h-lul ugdeten min lisani
Yefgahu gavli”

“Rabbim göğsüme, gönlüme ferahlık ver, genişlet
İşime kolaylaştır
Dilimde bulunan düğümü çöz ki
Sözlerim anlaşılsın.”

Hayırlı her işe başlarken okunan başlama duası sınava girmeden okunması gereken dualardandır.

“Rabbi yessir ve la tuassir
Rabbi temmim bi’l-hayr.”

“Rabbim kolaylaştır zorlaştırma
Rabbim işimi hayırla tamamlat.”

Sınava girmeden önce, unutkanlığı önlemek için dua etmek çok önemlidir. Bir anlık unutkanlık, verilen emeklerin zayi olmasına sebep olabilir.

“Elhamdulillahi Muzekkiri’l-hayri ve failihi.”

“Hayırlı şeyleri hatırlatan ve hayırları yapan ve yaptıran Allahu Tealaya hamd-u senalar olsun.”

Abese Suresinde geçen ayet-i kerime, zor olan her işin kolaylaşması, hayırlı yolların açılması için okunur.

“Summe sebile ye’s-serah.”
“Sonra ona yolu kolaylaştırdık.”

Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala verilen emekleri zayi eylemesin çalışan çaba gösteren herkese hayırlı başarılar nasip etsin inşaallah

Sınavda okunacak dua denildiği zaman birçok kaynaktan farklı dualar bulabiliriz. Benim de sıkça kullandığım ve tavsiye edeceğim dua isra suresinin 80. ayetidir. Sınavlara girerken, bir işe başlarken bu dua her imtihan öncesi 3 kere okunmalıdır.

Isra suresi 80. Ayet: Rabbi edhilni mudhale sıdkin ve ahricni muhrace ve’c’al li min.
Anlamı: Ya rabbi. Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkart. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

Sınavda okunacak dua olarak sizlere önereceğim ikinci dua ise ya hayyu ya kayyum bi ragmetike esteğısù.

Anlamı da Ey hayyu kayyum olan Allah’ım senin rahmetine sığınıyorum demektir bu duayı sınavdan önce okumakta yarar vardır.
Allah-ü Teala’nın isimlerinde de ilim, hikmet, irfan sahibi olmak için yararlı isimler vardır.

El-Hakim: Cuma günü okuyan karşılığını mutlaka görür.
El-Bedi: El bedi ismini hergün  okuyan kişi her işinde başarılı olur. Kim perşembe günü  okursa girişeceği her imtihan da başarılı olur.
El-Evvel:  Okuyan her işinde birinci olur. Sınavlara girmeden okunmasında yarar vardır.
El-Müktedir: Okuyan her işinde mutlaka Allah’ın yardımını görür. Sınav öncesi okunduğunda yararını görür.

Başarı, sadece çalışmanın kölesi olan kişilerin ödülü olmuştur. Herkes, dilediği şeyi kafasına koyup onun için yeterli bir çalışma gösterdiği takdirde başarı sahibi olabilir.

Sınavda istediğin başarıyı elde etmeni dilerim.

Dualaralemi.com