Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua

Sıkıntıdan kurtulmak için dua için Hz. Aişe’den rivayetle Allah Resulu Hz. Muhammed şöyle buyuruyor. “Allah-u rabbi la şerike bihi şey’a.” Manası da Allah benim rabbimdir. Ona hiç birşeyi ortak koşmam. Bu duayı her namaz sonrası 7 kere okursa Allah-u Teala kulunun sıkıntıları giderir buyurur.

Sıkıntı duası için salavatı şerifde okunmalıdır. Bu salavatı şerif “Allahumme salli alà seyyidinà Muhammedinil habibil mahbubi, şafil-ileli ve müferricil kùribi ve alà àlihi ve sahbihi ve sellim.”dir. Manası: Ey Allah’ım hakiki sevgili, hastalıkların ilacı ve her türlü sıkıntıyı gideren Efendimiz Hz Muhammedi ve onun ashabına salatù selam et. Her kim bu duayı 33 kere her gün okursa Allah-u Teala kulunun sıkıntılarını giderir.

Sıkıntılar için yunus balığın karnında yaşayan Hz.Yunus peygamberin ettiği dua şudur. “La ilahe ille ente subhaneke kunti minaz zalimin”dir. Anlamı da “Allah’ım senden başka ilah yoktur. Sen her türlü kusurdan tenzih ederim. Ben nefsimi zulüm edenlerdenim” bununla dua edip icabet görmeyen yoktur. Bu dua günde her namaz sonrası 33 kere okunursa Allah-u Teala kulunun tüm sıkıntılarını giderir.

Günümüz yaşam koşulları içinde bitmek tükenmek bilmeyen hesaplarımız bizi strese ve sıkıntıya sokmaktadır. Yaşadığımız stres hayatımızın bir parçası ve mümkün olduğunca kendimizi bundan kurtarmamız gerekmektedir. Hepimiz farkında olmadan sağlığımızı ve yaşam kalitemizi bu strese bağlı olarak düşürmekte ve büyük performans kayıpları yaşamaktayız. Her zaman birilerinden destek alamaybiliriz yada bir psikoloğomuz olmayabilir ama dinimiz o kadar mükemmel ki bizi bu konuda da yalnız bırakmıyor.

Rabbimiz o kadar büyük ki O’nun büyük isimlerini okumamız bile yetmektedir. İş ve aile hayatında karşılaştığımız bu sıkıntılardan kurtulmak için aşağıdaki sarılmamız gereken bazı dualardan yardım alabiliriz. İnanmamız ve sürekli tekrar etmemiz bize yetecektir.

Sıkıntıdan kurtulmak için sebeplere yapışmak gerekir. (Çalışmadan dua eden, silahsız savaşa giden gibidir) hadis-i şerifi de sebeplere yapışmayı emretmektedir. Kur’an-ı kerimde mealen, (Her zorluğun bir kolaylığı vardır) buyruluyor. Sıkıntıdan kurtulmanın da çaresi vardır. Hiç boş vakit geçirmemeli, kendine faydalı bir meşgale bulmalıdır. (Sabır kurtuluşun anahtarıdır) sözüne uymalı, çalışıp sabrederek bir çıkış yolu aramalıdır.

Psikolog doktorlar, sıkıntının başlıca çaresinin meşgale ve bir şeylerle vakit geçirmek olduğunu söylüyorlar. Kendinize severek yapacağınız işler bulursanız, rahatlarsınız. Ayrıca manevi yönden, bazı dualar okumanız da faydalıdır.

Sıkıntıdan kurtulmak için sebeplere yapışmak gerekir. (Çalışmadan dua eden, silahsız savaşa giden gibidir) hadis-i şerifi de sebeplere yapışmayı emretmektedir. Kur’an-ı kerimde mealen, (Her zorluğun bir kolaylığı vardır) buyuruluyor. Sıkıntıdan kurtulmanın da çaresi vardır. Hiç boş vakit geçirmemeli, kendine faydalı bir meşgale bulmalıdır. (Sabır kurtuluşun anahtarıdır) sözüne uymalı, çalışıp sabrederek bir çıkış yolu aramalıdır.

Psikolog doktorlar, sıkıntının başlıca çaresinin meşgale olduğunu söylüyorlar. Kendinize severek yapacağınız işler bulursanız, rahatlarsınız. Ayrıca manevi yönden, bazı dualar okumanız da faydalıdır.

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Meali

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘in sıkıntıda olanlara bunu atlatabilmeleri, sabırlı olmaları hakkında buyurdukları dua;

“Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik lif ima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu”

Meali;

“Allah’ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım! Hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin ecele olanını, ecele ettiğini tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol ”

İmam-ı Şafi (r.a) anlatıyor;

“Bir işle karşılaştım. İçimi yaktı. O kadar çok üzülmüştüm ki bu duruma bunun derecesini Allah (c.c)’tan başakası bilemez. Ertesi gece biri rüyamda bana şöyle hitap etti;

-“Ey İdrisoğlu Muhammed, şu duayı oku:”

“Allâhümme İnne lâ emlikü li nefsî darran ve lâ nef’an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran ve lâ estetiy’u en ecide illâ mâ a’taytenî ve lâ ettekıy illâ mâ vekaytenî. Allâhümme veffıknî li mâ tühıbbü ve terdâ minel kavli vel ameli fî âfiyeh”

Sabah olunca bunu tekrarlardım. Akşama doğru Allah işimi kolaylaştırdı. Sıkıntımdan beni kurtarıp dileğimi verdi. Gafil olmayın. Sizde üzüntüden kurtulmak için bu duayı okuyun.

PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ SIKINTI DUASI
Peygamber Efendimiz’in Hz. Ali’ye (r.a) tavsiye ettiği her türlü sıkıntıyı gideren dua…

Arapçası:
Hz. Ali (r.a.) şöyle der:

“Resûlullah Efendimiz, başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler:

لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
Türkçe Okunuşu:
“Lâ ilâhe illâllâhül halimül kerimü sübhanellahi ve tebarekellahû rabbül-‘arşil-‘azîm vel hamdûlillahi rabbil alemin.”

Anlamı:
«Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur».

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

1. Sıkıntı Duası: Maddi Zorluklara Karşı Okunur

”Ya uddeti ınde şiddeti, ve ya gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti la tenamü vekfini birüknike ellezi la yüramü”

Vermiş olduğumuz bu dua zenginlik ve bereket için okunmaktadır.

2. Sıkıntı Duası: Aile İçi Sorunlar İçin Okunur

”Hasbiyallahü la ilahe illallahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim”

Bu duanın aile içi yaşanan sorunlara iyi geldiği bilinmektedir. Duanın, müminlerin daha güzel bir ahlaka sahip olmasına vesile olduğu da bazı kişiler tarafından söylenmiştir.

3. Sıkıntı Duası: Kendini Ruhsal Açıdan Daha İyi Hissetmek İçin Okunur

“La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illalahü Rabbüs- semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-Kerim”

Sıkıntıları gidermekte çok etkili olan bu dua Hz. Muhammet tarafından tavsiye edilmiştir.

4. Sıkıntı Duası: Korkudan Arınmak ve Cesaret Bulmak İçin Okunur!

” Hasbünallah ve ni’mel-vekil”

Oldukça kısa olan bu dua hızlı şekilde cesaret bulmak isteyen müminler için eşsiz bir tılsımdır.

5. Sıkıntı Duası: Tüm Sıkıntıları Gidermek İçin Okunur!

”La havle ve la kuvvete illa billah”

Her türlü sıkıntıya iyi gelen bu dua, fiziksel sorunlar için de şifa niteliğindedir.

6. Sıkıntı Duası: Kötü Niyetli İnsanlardan Görülen Zarardan Kurtulmak İçin Okunur!

”Bismillahirrahmanirrahim vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”

Kötü niyetli düşmanlardan korunmak isteyen herkes bu duayı mutlak okumalıdır.

7. Sıkıntı Duası: Karşılaşılan Güçlükleri Aşmak İçin Okunur!

”La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yabka Rabbüna ve yefni küllü şey’in”

Bu dua, tüm kaza ve belaları def eder. Mümini feraha kavuşturur.

Yukarıda vermiş olduğumuz 7 dua da kolayca ezberlenebilir ve günlük düzenli olarak okunabilir.

Eğer bunları ezberlemekte zorlanıyorsanız, yazılı metin üzerinden okuyarak dua edebilirsiniz. İnşallah bu dualar, tüm sıkıntılarınıza iyi gelecektir.

Sıkıntıdan Kurtulma Duası Esmaül Hüsna

Fatiha suresini de okuduktan sonra üç farklı esmayı da okuman gerekiyor.

Ya Rahman Esması:

21 kere Ya Rahman diyoruz. Sonra da şunları söylüyoruz:

“Ya Rahman alemlerin hükümdarı, yer yüzünün yaratıcısı sensin. İçtenlikle ettiğim bu duayı sıkıntılarımdan kurtulabilmem için kabul eyle Amin.”

Ya Cemil Esması:

21 kere Ya Cemil dedikten sonra aşağıdaki gibi dua ediyoruz:

“Ya Cemil senden uzak olan hiçbir kulun mutluluğu bulamaz. Senin nurundan yararlanmayan hiçkimsenin yüreği şifa bulamaz, gönlüne nur dolamaz. Bizi nurundan esirgeme Amin.”

Ya Şafi Esması:

Ya Şafi esmasını da 21 kere okuduktan sonra aşağıdaki duayı etmeye başlıyoruz:

“Ya Şafi yüreğimde kabuk bağlamış yaraları iyileştirecek tek merhem sendedir. Ruhumu karanlığa iten bu sıkıntıları defet. İçimdeki ıstırabı bitir Yarabbi.”