Sigarayı Bırakmak İçin Dua

Sigarayı bırakmak için dua son zamanlarda sigaraya başlama ve sigara içme yaşının ne yazık ki ilk okul seviyesine kadar inmesi çok üzücüdür. Zararları saymakla bitmeyen sigara gibi bağımlılık yapan maddelerin bedene ve beyne verdiği hasarlar saymakla bitmez. Sigaranın bedendeki iç organlarda ve beyinde oluşturduğu hasar ve tahribatlar ispatlandıktan sonra, alimlerin bir çoğu görüş birliği ile sigaranın haram olduğuna dair açıklamalarda bulunmuşlar, verdiği zararlara işaret etmişlerdir. Sigara gibi ürünlerin zararı tam manası ile ispatlanana kadar sigaraya ve benzeri ürünlere mekruh diyen alimler, sigaradan kaynaklanan iç hastalıkların artış göstermesi üzerine, sigara içmenin haram olduğuna kıyas yolu ile hükmetmişlerdir. Bu sonucu da ayetlerin ışığında ve kıyaslar ile çıkarmışlardır ve haramlığına hükmetmişlerdir.

Sigara Bırakma Duası

Ayet’i Kerimelerden Uyarılar;

“Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülüklerden sakındırır, onlara temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri haram kılar. “-Nisa suresi 27-

“Size verilen rızıkları- Yiyin, için ama asla israf etmeyin; Allahu Teala israf edenleri sevmez.” – Araf suresi 127 –

“Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın” -Bakara suresi 195-

Hadis’i Şerifler İle Vucuda Zarar Veren Şeylerin Yasaklığı;

Ebu Davud’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Rasulu (s.a.v.) müftir ve müskir olarak nitelenen her ne var ise, hepsini yasakladığı buyurmuşlardır.

Müskir; alkol içeren ve ya alkolleşmiş olan içki gibi bedene ve akla, şuura sarhoşluk veren her şeye verilen ortak isimdir.

Müftir; içildiği zaman bedene zafiyet veren,zayıf düşüren, bedene zarar veren her şeye verilen isimdir.

Sigaranın içinde bulunan maddelere göre resmen zehir ve katran içiren ve sağlığa çok zararlı olması sebebi ile, adeta zehir hükmünde olan bir ürün olduğu için müftir grubuna girmektedir.

Bu deliller ve açıklamalar ışığında alimler sigara içmeyi haram olarak kabul etmişlerdir.

Allah Rasulu (s.a.v.) ağzı sarımsak, soğan gibi kötü ve rahatsız edici kokan kimsenin cemaate katılmamasını istemiştir. Burdan kıyas yapabilirsiniz.

Sigarayı Bıraktırma Duası;

Sigaradan kurtulmak isteyen kişi sigarayı bırakmak için kararlı olmalıdır. Her gün 100 defa tevbe istiğfar edilir. Yedi tane karanfilin her gün bir tanesinin üzerine 19 defa Besmele-i Şerife okunduktan sonra, karanfiller ağızda çiğnenir. Bu uygulamaya üç hafta devam edilirse Allahu Tealanın izniyle sigara gibi kötü alışkanlıklardan kurtulunur.

Sigarayı Bırakmak İçin Etkili Dualar;

Maide suresi 90. ve 91. ayet-i kerimeler okumaya devam edilir.

“Ya eyyuhellezine amenu innemal hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli’ş- şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun. ” Maide Suresi 90-

Ey inananlar! Şüphe yok ki içki, kumar, -tapınmak için yapılan- dikili taşlar -putlar- ve fal okları, şeytanın pis işleridir. Artık bunlardan sakının. Umulur ki felaha erersiniz.

“İnnema yuridu’ş -şeytanu en yukia beynekumu’l-adavete ve’l- bağdae fi’l hamri ve’l meysiri ve yasuddekum an zikrillahi ve ani’s -salati, fe he’l -entum- muntehun. “-Maide Suresi 91-

Oysa ki şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizleri Allah’ı anmaktan, zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık (bunlara) son verdiniz mi?

Sigarayı bırakmak için esmaül hüsna

6-7 kere sigarayı bırakmak istesemde en uzunu yaklaşık 2,5 ay sürmüştü.
1 tane içince devamı geliyor. Azaltmaya çalıştım günde 3 e kadar indim nafile kısa zamanda yine 1 paketi buldum. Bronşlar şişti doktor bırak diyor ama bırakmak mümkünmü.
Artık öksürmekten nefes alamaz hale geldim. Bırakacam dededim içimden senden kurtulucam.
Nasıl başardım :
Yemekten sonra yada tatlı bir şey yeyince alışkanlık nasıl canım sigara çekiyor, hele birde çay olunca
öyle zamanlarda “La İlahe İllallah” demeye başladım, (100 kere sınır yok) kısa bir sürede sigara isteği hemen kesiliverdi,
sigara isteğimin geçtiğimin bile farkında olmuyordum bazen.
İnsan ilahi bir ortamda olduğunu düşünürse
camide gibi , camide sigara içilirmi asla.
Beyninizi böyle yönlendirin. Hem çok büyük sevaplar kazanmış olacaksınız.
“La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym” (100 kere sınır yok)
Ben böyle başardım sigara alışkanlığımdan kurtuldum yaklaşık 9 seneyi geçti ama çay alışkanlığımdan vazgeçmedim.
Sizlerde deneyin inşallah kurtulurunuz.

Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallâhi’l-azîm
Bir kimse günde 100(yüz) defa sübhânallahi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır

“Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn” Günde 100 – 1000 Adet

“La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin, Muhammedün Resulullah, sadikul vâdil emin”
Günde 100 – 1000 Adet diyen, fakirleşmez, zenginleşir, kabirde kendisine yoldaş olur, Cennetin kapısını da açmış olur.)

Sigarayı Bıraktırma Duası

Öncelikle sigarayı bırakmak için niyet halis olmalıdır. Yani gerçekten karar verip bırakmayı istemelidir.100 tevbe-i istiğfar okunur. Ardından yedi adet karanfil alınır ve her gün bir tanesine 19 defa Besmele okunduktan sonra ağızda çiğnenir.

Buna üç hafta devam edilirse Allah’ın (c.c.) izniyle sigaradan kurtulunur. Bu günlerde her gün bir defa aşağıdaki sigarayı bıraktırma duası okunmalıdır.

Allahümme ya senede men la senede lehü ve ya zuhre men la zuhre lehü. Ve ya cami eşşettati ve ya ramiel amvati. İrhamni rahmeten tuğnini bihaan rahmeti men sivake. Allahümme la emlikü linefsi nefan vela darren vela mevten vela hayaten vela nüşuran. Allahümme vessili firma rezakteni ve barik lifirma ve hebteni. İnneke ala külli şeyin kadir vela tusallit aleyye bizünubi men la yerhamuni ya erhamerrahimiyn. Verzukni hayreddünya vel ahireti ya Rabbel alemin.

İlahi in afevteni fela yenkusu fimülkike şeyen vein tuazzibnifela yezidufi sultanike şeyun inneke tecidu men yuazzibu gayri ve enela ecidu men yerhamuni gayrüke ferhamni ya rahimu, ya rahimu, ya rahimu. Birahmetike ya erhamerrahimiyn.

İlahi enel abduz zelilül fakirül acizü ve enter rabbul azizül ganiyyül kadirü. Azzizni bi izzetike ve ağnini bifazlike ammen sivake ya rabbel alemiyn.

Allahümmegfirli zünubi ve keffir anni hatieti vecalni min ibadikes salihine.

Sigara içme isteği olduğu zamanlarda “La İlahe İllallah” demeye başlayın, (100 kere sınır yok) kısa bir süre sonra sigara isteğinizin geçtiğini farkedeceksiniz.

“La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym”

Sayısı yok, sigara içme isteği olduğu zamanlarda istediğiniz sayıda çekebilirsiniz.
En kısa zamanda ALLAH’ında izni ile sigara illetinden kurtulursunuz inşALLAH