Şifa Duası Türkçe Okunuşu Anlamlı

Şifa Duası; Dünyaya marifetullah gözü ile bakıldığında, her olayın Allah’u Tealaya ulaştığı, her olayda Allahu Tealanın Esmau’l-husnasının tecelli ettiği görülmektedir. Yaratılmış canlı mahlukat hasta olacak ki; Allahu Tealanın Şafi Esması tecelli etsin. Maddi ya da manevi hastalıklar; yaratılmış her canlı için bir imtihan, Allahu Tealanın Şafi esmasını idrak etme ve şahit olma imkanı, günahlarının dökülmesine vesiledir bi-iznillah. Kul isyan etmediği sürece hastalıktan dolayı ateşlenmesi, çektiği her sıkıntı günahlarına kefaret olduğu gibi, güzel bir sabır ile sabreder ve isyan etmezse derecesinin yükselmesine de vesiledir. Her hali şükür ile karşılamak, ardından gelecek güzellikleri bekleyerek her türlü maşakkate sabretmek başta Rıza’i-ilahi olmak üzere ardından bir çok ecrin gelmesine de vesiledir bi-iznillah.

Kişi hastalık imtihanına düştü ise üç şekilde tedavi olmalıdır. Doktor tedavisi, dua ile tedavi, her ikisini bir arada uygulayarak yapılacak tedavi.Unutmamak gerekir ki doktor da, ilaçlar da birer vesiledir. Şifa Allahu Tealanın o ilaca emretmesi ile ilacın şifaya vesile olması sonucu kula fayda verir. Eğer şifanın direk olarak doktordan ,ilaçtan, içilen çaylardan, bitkilerden geldiğine inanılırsa, bu düşünce kişiyi şirke bile düşürebilir.

Dua ile tedavi ise, Allah Rasulunun(s.a.v.) bizzat okuduğu, uyguladığı dualarla şifayı Şafi olan Allahu Tealadan istemekle olur.
Cibril as.ın Peygamber Efendimizi(s.a.v.) okuduğunu sahih hadislerden öğrenmekteyiz. Peygamber Efendimiz(s.a.v.) hastalandığı zaman, Cibril as. ziyarete gelir, Efendimizin(s.a.v.) şifa bulması için şifa duası okurdu. Aişe ra. validemiz şöyle demişlerdir;” Rasulullah(s.a.v.) hastalandığı zaman, O’nu Cibril as. okurdu.” -Müslim-

Cibril (a.s.) Okuduğu Şifa Dualarından Biri Şudur;

Bismillahi yubriyke min kulli dain veşfike ve min şerri hasidin iza hasede ve min kulli zi aynin.

Allahın adıyla! Allah her türlü hastalıklardan; Hased eden kişinin hasedini ortaya çıkardığı andaki şerrinden, gözü değen kişinin baktığı zaman ortaya çıkan nazarının şerrinden seni şifaya eriştirsin.

Bu şifa duası sebebi bilinen ve bilinmeyen her hastalık için okunur.
Şifa Duası

Duanın içeriğine dikkat edilirse; hastalık kıskanç kimsenin şerrinden, nazarından kaynaklı olabileceğinden, her türlü hastaya okunması tavsiye edilir. Hasta olan kişi kendi kendine bu duayı ve diğer şifa dualarını okuyabilir. Dua hasta kişiye moral verir, ümit verir,bu da hastalığının çabuk iyileşmesini sağlar.

Müslim ve Tirmiziden rivayet edilen bir hadis-i şerifte; Cibrilin as. Rasulullaha(s.a.v.) gelip şöyle dua ettiği bildirilmektedir.
Cibril as. Hz. Peygambere (s.a.v.) gelerek; ” Ya Muhammed(s.a.v.) hastalandın mı?” diye sorar. Allah Rasulu(s.a.v.) cevaben;” Evet hastalandım” buyururlar. Cibril as. Hz. Peygamberi (s.a.v.) şu şifa duası ile okumuştur,

Şifa Duası

Bismillahi ergıke min kulli şey’in yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike bismillahi ergıke

Allahın ismiyle sana eziyet veren her şeyden, her nefsin şerrinden, yahut hased eden her gözün nazarından, okuyarak dua ile sana şifalar dilerim.

Müslim’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz Aişe ra. validemiz şöyle rivayet etmişlerdir; Allah Rasulu (s.a.v.) aile efradından bir kimse hasta olduğu zaman, şu şifa duasını okuyarak mubarek elleriyle mesh ederdi;

Paygamber Efendimizin Şifa Duası

Allahumme Rabbe’n-nasi izhibi’l-be’se veşfi ente’ş-şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru segamen.

Allahım! Ey bütün insanların Rabbi olan Rabbim! Bu hastalığı gider ve ona şifa ver, çünkü şifa veren ancak Sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Allahım öyle bir şifa ver ki; hiç bir hastalık bırakmasın.

Rasulullah(s.a.v.) ashabından hasta olmuş birini ziyaret ettiği zaman bu şifa duasını okurlardı. -Hak dini Kur’an dili-
Aişe ra. validemiz şöyle demişlerdir; ” Bir kimse gelerek hastalığından bahsettiği zaman Efendimiz (s.a.v.) o hastayı mubarek sağ elleriyle mesh eder, bu şifa duasını okurdu. Hepsi ağrı ve sıkıntılarından kurtulup, şifa bulmuşlardır bi-iznillah.

Şifa Duası 1

Âise (r.a.)”den rivâyete göre Rasûllah (s.a.v.); hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi;
Arapça söylenişi:
“Ezhib”l be’’se Rabbin”nasi esfi ve entes’’safi la sifae illa sifauke, sifaen la yügadiru sekama” (İbn Mace, Tıb, 35, 36).
Türkçe çeviri anlamı:
Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.
Türkçe manası:
Allah’ım bana vermiş olduğun bu hastalık sana şükür vesilemdir. Hiçbir kuluna dayanamayacağı yükü yüklemezsin, Bana ve ümmeti Muhammed’e de şifalar nasip eyle yarabbim.

Şifa Duası 2

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Okuduğu Şifa Duası;
Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerifi (7008)
KÜTÜB-İ SİTTE HADİS-İ ŞERİFLERİ
Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm (hastalığım sırasında) bana geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Bana: “Seni, Cebrail’in bana getirdiği dua ile tedavi etmeyeyim mi?” buyurdular.
Ben: “Annem babam sana kurban olsun ey Allah’ın Resülü! Evet!” dedim.
Okudular:
Bismillahirrahmanirrahim
“Bismillahi erkîke vallahu yeş ike min külli dâin fike min şerri’n-neffasâti fi’I-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased
Türkçe çevirisi:
Allah’ın adıyla sana okuyorum, sende olan her hastalığa karşı, düğümlere üfleyenlerin şerrine, hased ettikleri zaman hasedçilerin şerrine karşı Allah şifa versin (veya şifayı verecek olan Allah’tır.

Şifa Duası 3

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Okuduğu Şifa Duası;
Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerifi (7005)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Bir adamı akrep sokmuştu. O gece acıdan uyuyamadı. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a: “Falancayı akrep soktu, bu yüzden geceleyin hiç uyuyamadı” diye haber verilmişti. Şöyle buyurdular: “Keşke akşamleyin şu duayı okusaydı: Eûzu bikelimâtillahi’t-tâmmâti min şerri mâ halaka” (Yarattığının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine sığınırım)” deseydi, akrebin sokması sabaha kadar ona zarar vermezdi.”