Sevdiğine Kavuşma Duası

Sevdiğine kavuşma duası öncelikle Allah-u Teala’nın isimlerinden olan El-Cami ismini her namaz sonrası 118 kere zikredersek Allah-u Teala’ya sığınıp tüm kalbinizle sevdiğinize kavuşacağınıza inanıp iman etmelisiniz. Çünkü El-Cami isminin anlamı “istediğini, istediği yerde, istediği şekilde anında toplayan, kıyamet günü mahlukatı toplayacak olan” demektir.

Allah-u Teala’nın isimlerinden olan El-Vedud ismini her namaz sonrası 20 kere zikredersek Allah-u Teala’ya sığınıp tüm kalbinizle sevdiğinize kavuşacağınıza inanıp iman etmelisiniz. Çünkü El-Vedud isminin anlamı “itaatkàr kullarını çok seven sevilen, müminleri seven, Allah’a itaat eden ve onun ilgisini kazanmak için çabalayan, iyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, cemalini, isimlerini ve tecellileri olan mahlukatının güzelliklerini çok seven, çok uzakta olan anne-baba, sevgili ya da eşlerin bir araya gelmelerini, kavuşarak aralarındaki, hasret ve özlemi sonlandırmayı amaçlayan, kişiye özel olarak hazırlanan güçlü zikirlerdir.

Sevdiğine Kavuşmak İçin Etkili Dualar Nedir ?

Çünkü El-Kerim isminin anlamı “cömert, iyilik ve ikramı bol olandır.” Bu mübarek ismin tesiri çok kuvvetlidir ve denenmiştir. Tüm kalbinizle sevdiğinize kavuşacağınıza inanıp iman etmelisiniz ve Allah’a sığınıp beklemelisiniz.

Sevdiğine kavuşma duası şimdi ise Hz. Yakup peygamberin oğlu Hz. Yusuf peygambere kavuşmak için söylediği dua olan “Ya men la ya’lemu keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni’dir. Manası da Ey kendisinden başkasının, kendisinin ne olduğunu bilmeyen rabbim. Ey kudretine kimsenin erişemeyeceği Allah’ım. Benim bu sıkıntımı gider. Hz. Yakup peygamber, hz. Yusuf peygamberin adına niyet ederek bu duayı her vakit namazı sonrası tekrarlar. Dua namaz sonrası 3 kere okunabileceği gibi boş vakitlerinizde de Allah’a sığınıp tüm kalbinizle sevdiğinize kavuşacağınıza inanıp iman etmelisiniz.

Uyarı: Arapça yazım türkçe yazım ile aynı olamayacağından duaları arapça yazımından okumanız daha sağlıklı olacaktır.

Sevdiğine kavuşmak için dua konusunda sizin için en etkili duayı araştırdık.Bulduğumuz dua örnekleri içinde en etkilisinin dört esmaul hüsna ile okunan dua olduğunu tespit ettik. Bu dua hem kadim olması hem de ezberlenmesinin kolaylığı nedeni ile tercih edilmiştir. Sevdiğine kavuşmak için dua şöyle yapılır.

Sevdiğine kavuşmak için duanın sabah okunan esması

Sabah vakti Allah’ın güzel isimlerinden el Vedud 10 defa okunur. El Vedud esmasının kelime anlamı “kullarını seven” demektir. Sabah güne başlar başlamaz önce Allah’ın sevgisi istenir.Allah kendisine sevgi ile yaklaşmak isteyen kullarının kalplerini kul sevgisi ile de temizleyip olgunlaştırmaktadır.

Sevdiğine kavuşmak için duanın ikindi vakti okunan esması

İkindi vaktinde aşık kişi Allah’ın kullarına bol bol nimetler verdiğini ve lütuf sahibi olduğunu ifade eden el Latif sıfatını 20 defa okur. Çünkü aşk da bir lütuftur. Kişiyi içten seven ve yaşamda her zorlukta kişiye destek olacak bir refik ya da refika Allah’ın gerçek nimetlerinden biridir. Kişinin kıymetini bilecek bir sevgili, eş ya da dost da Allah’ın bir lütfu sayılmalıdır.

Sevdiğine kavuşmak için duanın akşam vakti okunan esması

Akşam vakti gün ile gecenin kavuştuğu vakittir.Kadın gündüz gibi olup aydınlık ve güzelliktir. Erkek ise gece gibi her şeyi örten ve huzura kavuşturandır. Akşam vakti Allah’ın el Akrab sıfatı 30 defa okunur. Bu sıfatın anlamı ” yakınlık ” demektir. Sevgililerin birbirine yakınlığını ifade eder. Kavuşmak ve yakın olmak ise uğruna dua yapılan arzulardır.

Sevdiğine kavuşmak için duanın gece vakti okunan esması

Şimdiye kadarki üç vakitte okunan esmaların 10-20-30 şeklinde aritmetik olarak arttığını gördük.Kişinin aklına hemen gece okunan esmanın sayısının 40 olacağı gelmektedir. Ancak bu yanlıştır. Çünkü 40 olması halinde sayı 100 olacaktır. Ancak Allah’ın sıfatlarının sayısı 99’dur. 100. Adı Allah’a nispet etmek kulun haddi değildir. Bu gerçekten hareketle, gece okunan esma 39 defa okunur. Bu esma el Hafi esmasıdır. Kelime anlamı “duaları kabul eden” demektir. Dikkat edilirse sevdiğine kavuşmak için dua bütün güne yayılmıştır. Doksan dokuz defa Allah’ın ismi anıldığından zikir hükmünde de geçmektedir. En son esma olan el Hafi lafzı da “âmin” anlamına gelmektedir.

Sevmek insan fıtratında olan bir duygudur. Allah’ın yarattığı duygulardan biridir.Bu açıdan insanın içinden birine karşı sevgi duyması günah değildir. Günah olan haddi aşmak ve meşru olmayan yollara başvurmaktır. Allah (c.c) sevgiyi insanın içinde verdiği bir duygudur. ancak her duyguda olduğu gibi iradi olarak helal dairede kalmak esastır. Bu duyguyu yok saymak doğru değildir. Her şeyin bir ölçüsü ve kuralı olduğu gibi sevginin de kuralları olmalıdır. İslamda ifrat ve tefrit dengeli hareket etmenin esasıdır.

Cenab-ı Hakk Hakimdir, hikmetli iş yapar. Yarattığı şeylere ruh ve mana yükler, derinlik kazandırır. Buna hikmet denir. Her şeyi yerli yerinde yapandır. Bunun için içinizden geldiği gibi, ve elinizden geldiği kadar duaları okumak yeterli olacaktır. Arada neden onu istediğinizi ve nasıl istediğinizi Allah ile içten paylaşmak. O kadar hüzün ve üzüntü duyuyorsanız ve hakkınızda hayırlısı ise zaten Yüce Rabbim size verecektir.

“Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.”

Anlamı; “Ey kendisinden başkasının, kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen “Allah’ım” Ey kudretine kimsenin erişemediği “Rabbim” Benim bu sıkıntımı gider.” Yakub Aleyhisselam, bu duayı okuyunca Yusuf Aleyhisselam’dan haber geldi diyor. Ve şöyle uygulanıyor; Önce niyet edilir, kimin için okunuyorsa, kiminle kavuşmak isteniliyorsa ona niyet edilir.
“Bismillahirrahmanirrahim”
“Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü-ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min şerri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.) Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billah.”
“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)’ın adıyla;
“Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.”
“Bismillahirrahmanirrahim”
“Ve ellefe beyne kulubihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim.”
“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;
“Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin “verseydin” onların kalplerinin arasını birleştirmezdin. Ve lakin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki, O; Aziz’dir. Hakim’dir.

Sevdiğine Kavuşmak İçin Okunacak Dua 2

Bu dua her namazdan sonra diğer dularda olduğu gibi halis ve iyi bir niyetle okunmalıdır. Yani duayı okurken içten istemelisiniz ki duanız rabbe ulaşsın. Etkisi tecrübe ile sabittir.

Dua:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Okunuşu:

Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

Manası:

Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz). Kazandığı (dereceler) onundur ve iktisap ettiği (kazandığı negatif dereceler) de onundur (sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi aheze etme (sorgulama). Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bize tecelli et, rahmet nurunu gönder). sen bizim Mevlâmız’sın. Artık kâfirler kavmine karşı bize yardım et.

Bu zikir küsleri barıştırmak ve sevdiğine kavuşmak için günde 114 kere okunur.

Ya Cami ismini zikreden kimseler ayrılık ve hasret çekmedikleri gibi, hem dünyada hem de ahrette saadete erer.

Bir şeyi veya çocuğu kaybolan ya da kaçan kimseler günde 114 kere bu zikre devam ederse aradığını bulur.

EL-CÂMİU;
Kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden, istediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan anlamına gelmektedir.
Kendisinden başka ilah olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir. Nisa/87

Allah, bütün faziletleri ve güzel nitelikleri kendinde toplamıştır. Parçaları bir araya getirip birleştirmiş, böylece onlara özel bir yapı kazandırmıştır. Birbirini seven kalpleri bir araya getiren de O’dur. Ölümle birbirinden tamamen ayrılan ruh ve bedeni yeniden birleştiren O’dur. Kıyamet günü bütün insanları huzurunda toplayacak olan, zalim ile mazlumu bir araya getirecek olan O’dur.


Sevdiğine Kavuşma duası okumadan önce yapılacaklar nelerdir?

Garanti sevdiğine kavuşma duası etmeden önce kişinin abdest alması icap etmektedir. Zira tüm önemli dualarda kişinin abdestli olması son derece önemlidir.

Abdest hem bedensel hem de manevi temizlik anlamına gelir ve duaya gösterilen ciddiyeti yansıtır.

En tesirli sevdiğine kavuşma duası 7 gün boyunca yatsı namazından sonra okunmalıdır.

Sevdiğine kavuşmak için zikir

Öncelikle Allah-u Teala’nın isimlerinden olan El-Cami ismini her namaz sonrası 118 kere zikredersek Allah-u Teala’ya sığınıp tüm kalbinizle sevdiğinize kavuşacağınıza inanıp iman etmelisiniz. Çünkü El-Cami isminin anlamı “istediğini, istediği yerde, istediği şekilde anında toplayan, kıyamet günü mahlukatı toplayacak olan” demektir.

Sevdiğine kavuşmak için zikir olarak Özellikle “El-Cami” Bir araya getiren, toplayan, birbirine benzeyen, benzemeyen ve zıt olan zıt şeyleri bir araya getirebilen, toplayıp düzenleyen, “El-Vedud” Çok seven ve sevilen, müminleri seven, iyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, cemalini, isimlerini ve bunların tecellileri olan mahlukatının güzelliklerini çok seven, çok uzakta olan anne-baba, sevgili yada eşlerin bir araya gelmelerini, kavuşarak aralarındaki hasret ve özlemi sonlandırmaları amaçlı kişiye özel olarak hazırlanan güçlü uygulamadır.

Aralarında mesafe olan ve kavuşmayı dileyen kimseler için; “Allah’ım! Her ne kadar hayırlısını bilemezsem ve amelim kusurlu ise de, bütün dileklerimi sana arz eder, senden yardım dilerim.

Yalnız senin rahmetine muhtacım. Ey! Gönüllere şifa verip bütün dertlere derman olan Allah’ım! Büyük kudretinle birbirine yaklaşmış bütün deniz yürekli sevenleri birleştirdiğin gibi, onların işleri de hayırla ve mutlulukla sonlandır.” Kavuşmada başarılı sonuçlar verir.

Sevdiğine kavuşma duası olarak geçen Kur’an-ı Kerim’de geçen dualar ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yapmış olduğu duaları ekledik. Umarız aradığınızı bulmuşsunuzdur. İnşallah kavuşmayı dileyenler için bu mübarek dualar koruyucu bir perde ve zırh olsun.

Sevdiğine Kavuşma Duası; “Bismillahirrahmanirrahim”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;

“Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.” Anlamı; “Ey kendisinden başkasının, kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen “Allah’ım” Ey kudretine kimsenin erişemediği “Rabbim” Benim bu sıkıntımı gider.” Yakub Aleyhisselam, bu duayı okuyunca Yusuf Aleyhisselam’dan haber geldi diyor. Ve şöyle uygulanıyor; Önce niyet edilir, kimin için okunuyorsa, kiminle kavuşmak isteniliyorsa ona niyet edilir.

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Rabbena la tuziğ gulubena ba’de iz hedeytena ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente’l-vehhab. Rabbena inneke camiu’n-naşi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif’ul-miad.”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;

“Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah verdiği sözden kesinlikle geri dönmez.

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü-ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min şerri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.) Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billah.”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)’ın adıyla;

“Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.”

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ve ellefe beyne kulubihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim.”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)’ın adıyla;

“Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin “verseydin” onların kalplerinin arasını birleştirmezdin. Ve lakin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki, O; Aziz’dir. Hakim’dir.

“Allah dualarınızı kabul etsin ve sevdiklerinizle bir ömür boyu mesut mutlu yaşamayı nasip etsin.” Amin.

Sevdiğine Kavuşmak İçin Okunacak Dua

Allahu Teâlâ ne zaman olursa olsun ve hangi durumda olursa olsun kendisine dua etmemizi istemektedir. Allah tarafından gönderilen nimetlerden olan sevgi ise kulların kalbine verilmiş en güzel duygulardandır. Sevgi nimeti ile bir kula bağlanan ve ona karşı güzel duygular besleyerek kavuşmak isteyen kişilerinde Allahu Teâlâ’ya duada bulunması gerekir. Sevdiği ile mutlu olmak ve Allah yolunda ilerlemek isteyenlerin edebileceği dualar şunlardır:

Sevdiğine kavuşmak isteyenler ihlaslı bir şekilde 7 gün boyunca gece 2 rekât namaz kıldıktan sonra 786 defa Besmele çekmeli ver her defasında secdeye giderek sevdiğine kavuşmak için dua etmelidirler. (1) 786 Besmele bir bardak suya okunup üzerine de sevilen kişi için dua edilirse ve su karşı tarafa içirilirse sevdiğine kavuşulur.
Şuara Suresi, 9
Al-i İmran Suresi, 26
Hicr Suresi, 8
Bakara Suresi, 106
Bakara Suresi, 20
Mülk Suresi, 1-2
Yukarıda geçen ayeti kerimelerden önce 7 kere Fatiha Suresi okunur. Daha sonra bu ayetler okunarak istenen şey Allahu Teâlâ’ya dua şeklinde söylenir. 7 gün yapılması tavsiye edilir. (2)

Taha Suresi 21 gün boyunca günde bir kere okunduğunda Allah’ın izni ile seven sevdiğine kavuşur.
Bir kimse ‘’Ya Rahime külli sarihin ve mekrubin ve gayesehu ve meazehu’’ duasını bir kâğıda yazıp içerisine de Rahim ismi ile birlikte kendi adını ve sevdiğinin adını yazarda bir akarsuyun içerisine atıp 1000 defa Rahim ismini zikrederse sevdiğine kısa sürede kavuşur. (3) Günde 5500 defa yukarıdaki ‘’Ya Rahime külli sarihin ve mekrubin ve gayesehu ve meazehu’’ duasını zikreder ve 40 gün devam ederse Allah sevdiğine kavuşturur.

Sevdiğine kavuşmak için en güçlü dualar hangileridir ?

Sevdiğine kavuşmak için duada sadece helal sayılabilecek ilişkiler için dua edilebilir. Nikah düşmeyecek akrabalar ve başkası ile nikahlı kadınlar ve erkekler için bu dua edilemez.

Çünkü dua meşru olan arzuların yine meşru bir yakarış ile istenmesidir. Aksi durum ise günaha girmek olur. Başkası ile nikâhlanmış birisi için dua etmek müminin işi değildir. Bu hal ve tavır olsa olsa medyumların işidir, bu tarz da asla ve asla Müslümana yakışmaz.

Sevdiğine Kavuşmak İçin Duanın Zamanı
Bu dua ikindi namazını müteakiben yapılır. Günün devrilip diğer güne kaydığı ve ruhun en dingin olduğu bu zaman aralığı alimlerce bu dua için makbul kabul edilmiştir. Kuran’da ikindi vaktine göndermeler yapılması da bu vaktin seçilmesinde belirleyici olmuştur.

Ulemadan bazı büyük zatlar ise sabah namazını takip eden ve gün doğumuna kadar devam eden zamanı dua için en makbul zamanlar olarak ifade etmişlerdir.

Sevdiğine Kavuşmak İçin Dua Edilirken Yalnız Olmak İyidir

Dua, şahsi bir yakarıştır. Bütün dualarda dua eden kişinin yalnız olması önerilmektedir. Bu duanın mahiyetine daha uygundur. Fakat diğer bazı dualarda başka insanların tanıklığında da dua edilebilir. Fakat sevdiğine kavuşmak için duada kesinlikle yalnız olunmalıdır.

Sevdiğine kavuşmak için duanın 3 esması ve 1 duası
Dua edecek kişi dua öncesinde kıbleye dönerek diz çöker, ellerini açıp belirlenen 3 adet esmayı okur. Ardından dua lafzı olan tek cümlelik bölümü okur.

Aslında arada okunan tek cümlelik bölüm de Mümtehine suresinin 4. ayetinden alınan bir cümledir. Bu ayeti kerime Allah’ın büyüklüğünü vurgulayıp dönüşün yine ona olacağını belirtmektedir.

Sevdiğine kavuşmak için duada peş peşe okunan 3 esma şunlardır.

El-Azim

El-Hakem

El-Velud

Bu esmalardan el-Azim, Allah’ın büyük olduğunu ifade ederken el- Hakem, en büyük hüküm vericinin Allah olduğunu buyurmaktadır. El- Vedud esması ise Allah’ın kullarını seven ve gözeten bir varlık olduğunu dile getirmektedir.

Dikkat edilirse her üç esmanın da Allah’ın büyüklüğüne ve kuşatıcılığına işaret ettiği görülmektedir.

Bu üç esmadan sonra şu lafız söylenir:

“Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir.”

Bu lafız da söylendikten sonra

” Ey Allah’ım, yer, gök ve ikisi arasındaki her şey senin şanının nişanesidir. Sen hüküm verenlerin en yücesisin. Sen gönülleri evirip çevirensin. Hakkımda hayırlı olanı elbette benden iyi bilirsin. Gönlümden geçen benim için hayırlısı ise nasip et ya Rabbim. Amin”

Dua eden kulun dua ederken kesinlikle hatırından çıkarmaması gereken önemli bir husus vardır. Bu önemli husus duaları kabul edenin yalnızca Allah olduğu bilmek ve asla yanlış yollara sapmamak gerektiğidir. Ama maalesef bu gerçekliğin farkında olmayan çok sayıda insan vardır.

Sevdiğine Kavuşma Bağlanma Aşk Duaları

 Sevdiğine kavuşma birleşme duası olarak geçen Kuran-ı Kerimde geçen dualar ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yapmış olduğu duayı ekledik umarım aradığınızı bulmaşsunuzdur.İnşALLAH sevdiğine kavuşma duaları ile sevdiğinize kavuşursunuz.
  • Her kim ki bu esmai şerifi besmele ile 3gün,günde 3000defa olmak üzere devam ederse,talip olduğu kişi onu görmez ise deli divane olur..
  • Bismillahirrahmanirrahim,
  • Ya Kadir, ya Allah,ya Rahman,ya Allah,ya Rahim,ya Allah,ya Kerim,ya Allah.
  • Ya CamiSevdigine(sevdiklerine) kavusmak isteyen 114 kere “Ya Cami ” esmasiniokumalidir
  • Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,hayırlı bir  evlilik için dua ederlerse  kısmetleri açılır ve evlenirler.
  • Anlamı: “Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.” (Tirmizi, De’avat, 94)
  •  Okunuşu: “Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü- ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min şerri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.). Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billâh.”
*|* Bir nevi aşık etme duası diyebiliriz.Dualar çeşitli ilmihaller ve hadis-i şeriflerden alıntıdır.