Sefer Duası Okunuşu ve Anlamı

Sefer Duası Okunuşu ve Anlamı Bir yerlere gitmek için sefere çıkarız. Seferler kazaların, belaların, musibetlerin en çok uğradığı yerlerdir. Müslümanlar gerek sıla-i rahim gerek tebliğ gerek başka amaçlar ile sefere çıkarlar. Sefere çıkıldığı zaman başımıza gelecek olan kötülüklerden korunmak için Allah’ın kapısına gitmek, O’ndan korunma talep etmek en güzel mümin davranışıdır. Dua ile Allah (cc)’a yakarmak, yalvarmak insanların içini ferahlatır, rahatlatır, kendilerini güvende hissederler. Hayatımızın her alanında olduğu gibi sefer esnasında, seferde gittiğimiz konaklama süresinde yahut dönüş esnasında hep Allah ile beraber olmak, dualar ile yalvarmak hem ibadet yapmış oluruz hem de kendimizi daha güvende hissederiz.

Sefer duası; Sefere çıkarken önce Euzu Besmele çekilir sonra Kafirun suresi, Nasr suresi, İhlas suresi, Felak suresi, Nas sureleri okunur ve ardından tekrar Euzu Besmele çekilir.

Sefer duası; ”Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile, Allah’ım Senden yardım dileniyorum, ben sana tevekkül ediyorum, işimdeki zorlukları azalt, seferimdeki sıkıntıları kolaylaştır, kaldır ve beni hayır ile rızıklandır. Benden ve seferdeki tüm yakınlarımdan tüm şerleri def et. Rabbim, Sadrıma inşirah ver, işime kolaylık ver, dilimdeki bağı çöz. Rabbim, kendimi, dinimi, malımı, akrabamı, ehlimi, bana ve onlara lütfettiğin dünya ve ahirete müteallik tüm nimetleri sana emanet ediyorum. Hepimizi üzücü şeylerden ve kazalardan koru. Kerem sahibi olan sensin Ey Rabbim, Beni ve benimle beraber olanları muhafaza eyle. Beni ve benimler beraber olanları selamete çıkar. Günahlarımı bağışla, her neye yönelir isem beni hayra yönlendirecek olan sensin Ey Rabbim.

Sefere çıkılacağı zaman bir araca binerken okunacak dua; ”O Allah ki, her türlü eksiklerden münezzeh olandır, bunu hizmetimiz için verdi, diğer türlü bizim gücümüz buna yetmezdi.

Gerçek olan şu ki, sonunda Rabbimize döneceğiz. Rabbim bu çıkacağımız seferde Senden iyilik, güzellik, takva ve işlerimizde rıza-ı ilahiye ermek istiyoruz. Yüce Allah’ım bu seferi bize kolaylaştır, uzaklıkları yakınlaştır, Rabbim çıktığımız seferde bizi koruyan, ailemizi de gözeten Sensin. Yüce Allah’ım, seferin vereceği sıkıntılardan, üzücü olacak hallerinden, malımız ve ailemiz hususunda kötü olan sondan yine Sana sığınırım.” Amin.
Sefere çıkılacağı zaman arkada kalanlar, geride bırakılanlar için okunacak dua; ”Dininizi, size emanet olarak bıraktığım şeyleri ve yapmış olduklarınızın sonuçlarını Yüce Rabbime emanet ediyorum.”

Sefer esnasında seferde olanın okuyacağı dua; İmamı Rabbani Hazretleri Mektubat adlı kitabında, sefer esnasında 11 adet Kureyş Suresi okumanın gelecek olan her türlü beladan, musibetten, kötülüklerden koruyacağını söylemiştir.

Sefer Duası; Rahman ve Rahim olan Allah’ın adi ile, Rabbim çıktığım seferde arkadaşım sensin, ailemde vekilim olan sensin. Rabbim, Bize arzı dür, seferimizi kolaylaştır. Rabbim, yolun ve yolculuğun sıkıntılarından, meşakketlerinden, sıkıntılı ve üzücü olan dönüşten, mala ve aileme gelecek olan kötü manzaralardan yine Sana sığınıyorum.

Sefer sonrası konak yerinde okunacak dua; Sefere çıktıktan sonra bir yerde konaklamak isterse eşyalarını koyup çevreye bir çizgi çekilir ve ardından ”Yüce Allah Rabbimdir, O’nun şeriki yoktur.” diye vird olarak söyler ise Allah’ın izni ve keremi ile eşyası korunur, muhafaza olur.

Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Yolculuğa Çıkarken Yaptığı Dualar

“Allah’ın her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine Onun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden(Allah’a) sığınırım.”

Peygamber efendimizin yola çıkarken okuduğu dua

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

Duanın Arapça Okunuşu: “Allahümme inni e’ûzü bike min va’sâis-seferi ve Kâbetil münkalebi vel’havri ba’del kevri ve da’veti’l-mazlûm“

Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’ım! yolculuğun meşakkatinden, döndükten sonra kötü şeylerle karşılaşmaktan, gördüğümden geri kalmaktan ve mazlumun bedduasını almaktan sana sığınırım.”

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim evinden çıkmadan önce Âyeül-Kürsi okursa, dönünceye kadar istemediği hiçbir şey kendisine isabet etmez.”

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu:”Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak istermisin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sureyi oku: ‘Kâfirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas suresi’, Her Sureye Besmele ile başla ve Besmele ile bitir.”

Hz. Cubeyr /Radıyallahu Anh) buyurdu ki: “Bu sureleri okuduğu seferlerde, arkadaşlarımın arasında ayrı bir değerim oldu ve rızkım bollaştı.”

Duanın Arapça Okunuşu: “Allâhumme ileyke teveccehtü ve bike i’tesamtü. Allâhümme ekfini mâ ehemmeni ve mâ tâ ehtemmü lehû. Allâhümme zevvidni’t-tâkvâ, va’ğfir li zenbi ve veccihni li’l-hayri eyne mâ teveccehtü.”

Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Sana yöneldim. Sana sığındım. Allah’ım, benim önemli olan ve olmayan her işimde bana yardım et. Allah’ım! beni takva ile rızıklandır. günahlarımı bağışla ve her yerde her zaman beni doğruya yönelt.

“Yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bedduasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hallerde bulmaktan Allah’a sığınırım.”