Secde Duası Türkçe Okunuşu Anlamı

Secde duası; kulun Allahu Tealaya en yakın olduğu andır. Unutulmaması gerekir ki ; şeytan Allahu Tealanın secde emrine asi olduğu için huzurdan kovuldu ve lanetlendi.

Secdeye varma huzuruna eren kimse bu huzuru eğer cemaate imamlık yapmıyorsa ya da cemaatin iznini almışsa istediği kadar uzatabilir. Tek başına namaz kılan kimse ise secde dualarını gönlü mutmain oluncaya kadar uzatabilir. Secde halinde iken Allahu Tealaya bu denli yakınken kalpten edilen dualarda kabul olunur inşaallah.

Kur’an-ı Kerim’de 14 yerde secde ayeti geçmektedir. Bu ayetleri işiten ve okuyan kimsenin secde etmesi vaciptir. Eğer okunduğu anda secde yapılamazsa daha sonra geciktirmeden bu secdeler yapılmalıdır. Secde ertelenmeyecek kadar önemlidir. Bilindiği gibi dinin direği olan namazın ve de her ibadetin olmazsa olmaz parçasıdır. Secde duaları 3, 5, 7, 9, 11 ya da daha fazla okunabilir.

Bir olay karşısında sevinen, duası kabul olan kimseninde şükür secdesi yapması efdaldir. Ayrıca haceti olan ve hacet namazı kılan kimselere de selamdan sonra secdeye vardıktan sonra dua etmesi tavsiye olunur. Secdede iken edilen duaların ve iki secde arası yapılan duaların red olunmayacağı bildirilmektedir. Özellikle nafile namazlarda ve sünnet namazlarında bu değerli an değerlendirilmeli, Allahu Tealaya bu denli yakınken bu andan gafil olmamak en güzelidir.

Allah Rasulu (s.a.v.)’de secde anlarına çok önem vermiştir. Özellikle teheccüd namazlarında uzun uzun secde ettiği bir çok hadiste rivayet edilmiştir. Allah Rasulu (s.a.v.) secde de iken bir çok dua ve tesbihatlar okumuş ve ümmetine de tavsiye etmiştir.

Secde duası;

“Subhane rabbiye’l-ala”

“En yüce ve en büyük olan Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim.” – Tirmizi-

“Subhaneke’llahumme rabbena ve bi hamdike, Allahummeğfirli.”

“Ey Rabbimiz olan Allahım, Sana hamd ederek Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederek tesbih ederim. Beni rahmetinle bağışla.” – Buhari, Muslim-

“Subbuhun guddusun rabbu’l-melaiketi ve’r-ruh.”

“O çokça tesbih edilendir, O meleklerin ve Ruh’un Rabbidir.” – Muslim-

“Allahumme leke secedtu, ve bike amentu, ve leke eslemtu, secede vechiye lillezi halagahu, ve savverahu, ve şegga sem’ahu ve besarahu, tebarakellahu ehsenu’l-halikin.”

“Allahım, sadece Sana secde ettim, sadece Sana iman ettim ve sadece Sana teslim oldum, Yüzüm ; kendisini yaratıp halk eden ve şekil veren, kendisinde göz ve kulak açan yegane yaratıcı olan Allaha secde etti. Yarattıklarını en güzel şekilde yaratan Allahım yücelerin yücesidir.” -Muslim-

“Allahummeğfirli zenbi kullehu, diggahu ve cillehu, ve evvelehu, ve ahirahu, ve alaniyetehu, ve sirrahu”

“Allahım günahlarımın hepsini; küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve aşikar olanını bağışla.”Muslim-

“Subhane zi’l-ceberuti, ve’l-melekuti, ve’l-kibriyai, ve’l-azameti.”

“Kudret, hükümranlık, büyüklük ve yücelik sahibi olan Allahu Tealayı tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim.”- Ebu Davud, Ahmed-