Salaten Tefriciye Duası

Salaten Tefriciye Duasının Faziletleri: Şüphesiz ki Allah ve onun melekleri peygambere (sav) çok salavat getirir. Ey iman etmiş olanlar! Sizde o’ na salavat getirin ve tam bir teslimiyet içinde selam verin” “Kim bana bir salavat getirirse, Allah da onun üzerine, on salavat getirir. Kim bana yüz salavat okursa, Allah da o kişinin iki gözü arasına, nifaktan kurtuluş beratı yazar. Bundan ayrı, ateşten kurtulduğuna bir beraat yazar. Kıyamet vakti de onu şehitlerle beraber cennette iskan eder” Hadis­i Şerif. Meleklerin Peygambere (Hz. Muhammed’e sav), salat etmesi ve bağışlama dilemesi, müminlerin salat etmesi de o müminin derecesinin yüceltilmesi için dua etmesi anlamındadır.

Bu Salaten Terficiye duasını okumaya başlamadan önce 21 defa “Estağfirullahel aziyme ve etübu ileyh” deyip, Allah’ tan günahların af diler. Bu dua hangi dilek için okunacaksa ona niyet edilir ve Euzu besmele çekilip, salavat okunmaya başlanır.

Bu duayı her gün 41 defa okuyanın rızkı açılır, bağlı olan işleri varsa düzelir.
Bu duayı her gün 21 defa okuyan bol rızka kavuşur.
Bu duayı her namazdan sonra 11 defa okuyanın kişinin rızkı artar.
Bu duayı her gün 100 defa okuyan mümin muradına kavuşur.
Salaten Terficiye duasını okumak isteyen bir kişinin çok mühim bir işi varsa, Allah katında duasının kabul edilerek, o işinin, halledilmesini istiyorsa, bu salavatı 4444 defa okuması lazımdır. Bu duayı 4444 defa okuduğu takdirde bi iznillahu teala, Allah o kişinin duasını kabul eder ve ona matlubunu nasip eder.
Salaten Tefriciye Duası

Bu dua mücerrettir yani denenmiştir. Kişiyi ipten alan bir duadır. Ancak iki tarafı keskin bir kılıç gibi olup, hayır işlerde

Salaten Tefriciye Duası:

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Salaten Tefriciye Duasının Anlamı:

Allahım, Peygamberimize (Hz. Muhammed sav) kusuru olmayan salât ve rahmet, tam bir selâm ve selamet vermeni diliyoruz. O öyle bir Peygamber ki, onun hürmetine bağlı olan tüm düğümler çözülür, sıkıntı, belalar ve eziyetler o peygamber hürmetine açılır ve dağılır, (kulların) hacet ve ihtiyaçları O’ nun izzeti hürmetine yerine getirilir. İhtiyaçlara O’nun hürmetine varılır, güzel netice ve sonuçlar O’nun hürmetine kazanılır. O’nun o şerefli yüzü hürmetine buluttaki yağmur istenir, Allah’ım, O’nun ehl-i beytine ve ashabına da her göz kırpacak kadar kısa bir zamanda (her an ve saniye de) her nefes alacak bir zaman içinde sana malum (senin tarafından bilinen) olan varlıkların sayısı kadar salat et.”okunması icap eder. Buna dikkat edilmesi gerekir.