Şahmeran Duası Türkçe Okunuşu Anlamı Fazileti

Şahmeran Duası; Allah’u Teala Ademoğlunu dünyaya göndererek; onu sıkıntılar, imtihanlar, meşakkatler ve türlü düşmanlarla baş etmeyi öğrenerek derecesini yükseltmesini, cennete yakışır kemalata ermesini murad etmiştir. Ademoğlunun içine düştüğü sıkıntıların çıkış yoluda Allahu Tealaya edeceği dualarla O yüce makamdan gelen kolaylıklar, selamet, ferahlık ve yardımlardır. Allahu Teala sıkıntıya düşmüş kul Ona yöneldikçe her türlü yardımı kuluna sunmaktadır. Bu duaları nerelerden öğrenebiliriz sorusunun ilk cevabı Kur’an-ı Kerim’de geçen dua ayetleri daha sonra Rasulu Ekremin (s.a.v.) öğrettiği dualar, daha sonrada alimlerin tavsiye ettiği dualar diye sıralayabiliriz.

Şahmeran Duası Okunuşu diye bilinen dua da sahih hadislerde geçmeyen,alimlerin tavsiye dualardandır. İçeriği Esmau’l-Husna ve tevhidlerden oluşmaktadır. Her türlü meşru niyet için okunmaktadır. Şahmeran Duasını okumaya başlamadan mutlaka namaz abdesti almak gerekmektedir. Allah’u Tealaya hamd ederek, Rasulu Ekremine (s.a.v.) salavat getirdikten sonra niyet edilir ve dua okunur.

Şahmeran Duasının Okunma Amaçları

Sevgi ve muhabbet için 3 gün boyunca 61 defa okunur
Her türlü meşru dilek için 41 defa okunur
Nazardan korunmak için 7 defa okunur
Uykusuzluk problemi olanlar için her gece 3 defa okunur
Cin ve şeytanın şerrinden, kötülüklerden korunmak için her gün birer defa oku

Şahmeran Duası Türkçe Okunuşu; birçok dua kitabında yer almış, internette de bulunabilen Şahmeran Duası, kim tarafından ve ne zaman oluşturulduğu bilinmeyen, Allah (C.C.)’ın doksan dokuz ismiyle yazılmış bir duadır. Yine aynı şekilde Şahmeran duasının faziletleri verilmiş fakat kimlerin rivayet ettiği bilinmemektedir. Dua etmek, kişinin isteklerini, murad ettiği şeyi Allah (C.C.)’tan istemesidir. Dua da önemli olan şey ise samimiyet olup, Allah’u Teâlâ’ya övgülerle yakarmaktır. Şahmeran Duası da isminin İslâmî bir değeri olmasa da, Esma-ül Hüsna ile yazılmış ve O’na (C.C.) övgülerle dolu bir dua olduğu için Nihat Hatipoğlu’nun da dediği gibi okunabilir bir duadır. Yapılan her duanın eninde sonunda kabul olacağını düşünerek bu duayı etmeli ve Allah’u Teâlâ’dan yakarışta bulunulmalıdır.

Allahu la ilahe illa huve’l- Hayyu’l – Kayyum
Allahu la ilahe illa huve’l- Aliyul- Hakim
Allahu la ilahe illa huve’s-Semiul- Alim
Allahu la ilahe illa huve’r-Rahmanu’r-Rahim
Allahu la ilahe illa huve’l-Vahidu’l-Ehad
Allahu la ilahe illa huve’l-Ferdu’l-Varid
Allahu la ilahe illa huve’r-Raufu’r-Rahim
Allahu la ilahe illa huve’l-Azizu’r-Rahim
Allahu la ilahe illa huve’z-Zahiru’l-Batınu
Allahu la ilahe illa huve’l-Ehadu’s-Samedi
Allahu la ilahe illa huve’l-Fettahu’l-Alim
Allahu la ilahe illa huve’l-Azizu’l-Alim
Allahu la ilahe illa huve’l-Hannanu’l-Mennanu’l-Deyyan
Allahu la ilahe illa huve’l-Kadiru’l-Kahiru
Allahu la ilahe illa huve’l-Raiful-‘l-Alim
Allahu la ilahe illa huve’r-Rabbu’l-Arşı’l-Azim
Allahu la ilahe illa huve’l-Meliku’l-Kuddus
Allahu la ilahe illa huve’l-Hamdu’l-Mubin
Allahu la ilahe illa huve’l-Baısu’l-Varis
Allahu la ilahe illa huve’l-Esmau’l-Husna
Huvel Hayyu la ilahe illa huve Fadiu Muhlisine Lehud-diyn
Subhane bi-Rahmetike Ya Erhamer-Rahimin
Ve’l-Hamdulillahi Rabbi’l-Alemin
Dipnot: Denenmiş ya da Alimlerin tavsiyede bulunduğu dualara Kur’an-ı Kerim’den daha fazla değer vermek, Kur’an-ı Kerim’deki Sure-i Şerifelerle eş tutmak insanı şirke kadar sürükleyebilir.

Şahmaran Duasının Anlamı

Kainatta var olan bütün mahlukata hayat vererek, onları ayakta tutan sensin, gerçek hayat sahibi Rabbim, senden başka bir ilah daha yoktur. Yarattığı her şeyden daha yüce olan, Hikmet Sahibi olan Rabbim, sen gizli ve saklı her şeyi bilir ve işitirsin hiç bir şey senden gizli kalmaz. Sen her şeye ve her zaman çok merhametlisin.

Her şeyin tek, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı olan Rabbim senden başka bir ilah daha yoktur. Eşin ve benzerin bulunmayan Rabbim. Sen yaratılanlara karşı çok merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük, merhametli ve yarattığı her şeye galip olan Rabbim, senden başka bir ilah daha yoktur. Her şeyi gerçek hakkı ile bilen ve her şeyi de hikmeti ile açan Allah’ım, her şeylere gücü yeten Kadir olan Allah’ım, Büyük Arşın, kainatın ve her şeyin tek sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatadan uzak olan Allah’ım senden başka bir ilah daha yoktur. Ölenleri tekrar diriltecek olan ve yarattığı tüm varlıkların gerçek varisi Allah’ım, senden başka bir ilah daha yoktur, bütün ve en güzel isimler sadece sana aittir.

Şahmeran Duası Kaç Kere Okunur

Gönlümüzde ki dileğin kabulü için 41 defa okunmalıdır.
Günahların affı ve bağışlanmak için sabah akşam 1 defa okunmalıdır.
Satılmayan bir mal için 11 gün boyunca 7 defa okunmalıdır.
Kısmetin açılması için 21 gün boyunca 7 defa okunmalıdır.
Sevgi ve muhabbet oluşması ve devamı için 3 gün boyunca 61 defa okunmalıdır.
Bir işe girmek için 7 gün boyunca 7 defa okunmalıdır.
Korkmadan rahat bir uyku uyumak için 3 defa okunmalıdır.
Büyüden kurtulmak, cin ve şeytanın şerrinden korunmak için sabah akşam 1 defa okunmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; duaya başlarken niyet ve temiz bir kalple iman etmek çok önemlidir. Başlamadan evvel abdestli olmak ve besmele ve salavat getirmekte fayda vardır. Şahmeran duası kaç kere okunur sorusuna ve nasıl okunmalıdır sorularına net bir şekilde rakam ve gün olarak yazdığımız gibi uyulursa. yüce Allah’ın izni ile açılmayacak kilit ve kapı, çözülmeyecek sıkıntı ve geçemeyecek dert yoktur.

Şahmeran Duası Faydaları, Şahmeran Duası Cenab-ı Allah’ ın nazarında makbul olan dualardandır. Bu duanın içinde Allah’ın isimlerinin bulunmasından dolayı duaların kabul olma ümidini artırır.

Şahmeran Duası Ne için Okunur, bu duada Allahü Tealanın Yüce Esma’ül Hüsnası yer almaktadır. Allah’ın isimleri her derde deva olduğu bilinmektedir. Şahmeran duasında da Allah’ın güzel isimleri olduğu için her derde deva olabilmektedir. Şahmeran duasını uygun ve doğru şekilde yapan kişilerin muratlarına erdikleri görülmüştür. Bazı görüşlere göre bu dua terk eden sevgiliyi geri getirmek, korkan bir kişinin korkusunu yenmesine, birisini kendisine bağlayıp aşık etmek için, insanlara sevimli yani şirin görünmek için, sevdiğin kişinin gözü senden başkasını görmemesi yani kendine bağlamak, dünyevi anlamda herhangi bir dileğinin yerine gelmesi için ve buna benzer birsürü dilekler için okunmaktadır. Aralıksız olarak 7 gün üst üste okumak gerekmektedir. İlk gün ise okumaya başlamadan önce 2 rekat hacet namazı kılınır ve duayı ne için okuduğu belirtilir. Diğer günlerde ise ne için okunduğu akılda tutulur ve dua okunur. Aslında herhangi bir sayı belirtmek doğru değildir. Duayı okumadan önce abdestli olmak ve okumadan önce Besmele çekmek niyetin daha çabuk gerçekleşmesi için yardımcı olmaktadır.

Şahmeran Duası Okunma Sebepleri;

Dilediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi için okunur.
Aşk için yani hayatınıza hoşlandığınız kişinin girmesi için okunur.
Sevgi ve muhabbet için okunur.
Niyet için okunur yani istekler için.
Rahat uyku için gece yatmadan önce okunur.
Cin ve şeytandan, kötülüklerden korunmak, gönül rahatlığı ve günahların affı için her gün sabah ve akşam birer defa okunur.
Nazara karşı her gün okuyabilirsiniz.
Bu şekilde okuduktan sonra ise geri kalanı Allah’a bırakılmaktadır. O isterse Allah’ın güzel isimleri hatırına yine kabul edecektir.

Şahmeran Duası Faydaları Nelerdir?

Şahmeran duasını okumaya başlamadan önce hangi konuda okuma yapılacaksa ona göre niyet edilir. Okumaya hamdele, besmele ve de salvele ile başlanır.

Şahmeran duası 7 gün okumaya devam edilirse, tüm dertlere faydası olur.
Kısmet açmak, kısmet bulmak işe girmek isteyen, psikolojik sıkıntısı olanlar ve hastalar Cenab-ı Hakkın izni ile fayda bulur.
Şahmaran duası ile muhabbet ve sevgi için 3 gün boyunca arkası kesilmeden 61 kez okuduğunda faydasını görür.
Meşru olan bütün dilekler için ise 41 defa okunarak faydası görülür
Şahmeran duası, 7 defa okuyarak nazardan korunmada faydalıdır,
şeytan ve cinin şerrinden korunma, gönlünün rahatlaması, kötülük ve şerlerden sakınma ile günahlarının af edilmesi için ise her sabah, akşam birer kez okunur. Geceleri korkanlar ya da rahat uyumak isteyen 3 kere okuduğu takdirde Şahmeran duasının faydalarını görür.

Şahmeran Duasının Fazileti; Dua, kelime anlamı olarak istemek yakarmak ve yardım talep etmek anlamına gelir. Dinen ise kulun acizliğini ve fakirliğini bilerek edeple ve saygı ile kendini yaratan yüce Allah’tan yardım istemesidir. Dua bir ibadet ve zikirdir. Dua ederken yüce Allah’a en güzel kelimeler seçilmeli ve duanın kabul olacağı düşüncesi ile kapısı çalınmalıdır. Özellikle Allaha dua ederken Esmaül Hüsnayı yani güzel isimlerini şefaatçi edinerek O’na yönelmeliyiz. Allah’ın Esmaül Hüsnasını içeren şahmeran duasıda çok tesirli ve faziletleri olan bir duadır. Efendimiz Hz Muhammed s.a.v Allah’ın güzel isimlerinin her derde deva olduğunu ve her sıkıntıda bizler için çözüm olduğunu bize bildirir.
Şahmeran duası da içerisinde Allah’ın güzel isimlerini taşıdığı için bir çok derde deva bir dua olarak okunabilir.

Şahmeran duasını okumadan önce uygun bir şekilde abdest alıp iki rekat Allah rızası için namaz kılmalı ve sonra Allah’tan ne istiyorsak onu niyetimize alarak bu duayı okumalıyız.

Şahmeran Duasını Hangi Niyetlerle Okuyabiliriz
Korktuğumuz zaman korkunun giderilmesi için okunur.
İnsanlara güzel görünmek için okunur.
Terk eden sevdiğimizin geri dönmesi için okunur.
Sevdiğin kişinin kalbini kendine bağlaman için okunur.
Dünyevi herhangi bir isteğinin gerçekleşmesi için okunur.
Rahat uyku uyumak için okunur.
Günahların affı ve şeytandan ve cin’den korunmak için okunur.
Nazara karşı korunmak için okunur.
Kötülüklerden ve belalardan korunmak için okunur.

Her dilek için Şahmeran duası, Şahmeran duası çok hikmetli ve hemen hemen her dilek için okunan bir duadır. Şahmeran duasının da kendine özgü okunuş adapları vardır. Her dilek için şahmeran duası bu kurallara uyarak okunduğu zaman; tılsımıyla zor olan işlerin kolaylaşmasında, işlerin çözülmesinde, kısmet açmakta ve bir çok konuda çözüm olmuştur. İçinde Allah’ın isimlerinin olduğu için kabulü çok çabuk olan bir duadır ve her dilek için okunur.

Her insan her derdinin dermanını bazen doktor ya da başka bir aracı ile çözemez. İşte böyle durumlarda dua insanların sıkıntıdan kurtuluş anahtarıdır. Her dilek için şahmeran duası da okunan dualar arasındadır. Yeri göğü tutan duadır deyimi de buna örnektir. İşte şahmeran duası da bu dualardandır. Allah’ın kullarına bir hediyesi de diyebiliriz şahmeran duasına. Her dilek için okunan Şahmeran duası her kapının kilidini açar ve ölüm dışında hemen hemen her derdin devasını tılsımında barındırır. Her dilek için şahmeran duası okunabilir. Her dilek için Şahmeran duasının okunuş koşullarına uyulduğu taktirde açılmayacak kapı kabul olmayacak dilek yoktur.

Her dilek için Şahmeran duası okunmadan önce uyulması gereken kurallar
Öncelikle halis bir kalp ve inanarak başlamak
Abdestli olmak
Besmele çekmek
Salavat-i şerife getirmek
En önemlisi ise her dilek için şahmeran duası farklı rakamlarda okunur. Bu koşullara uyulduğu takdirde her dilek için şahmeran
duası okunabilir ve sonuç alınır.
Her Dilek İçin Şahmeran Duası

Bazı dilekler için okuma şekilleri şöyledir;
Sevgi muhabbet için üç gün boyunca 61 defa okunmalıdır.
Korkusuz rahat uyumak için yatmadan önce üç defa okunmalıdır.
Nazara karşı yedi defa okunmalıdır.
Günahların affı ve kötülüklerden korunmak için sabah akşam birer defa okunmalıdır.
Ayrı olanların(eşler-sevgililer) kavuşması ve ara düzelmesi için üç gün boyunca yedi defa okunmalıdır.

Kısmet Açmak İçin Şahmeran Duası, oldukça etkili bir duadır. Özellikle kısmet açmak için okunan şahmeran duasını günün en verimli saatleri olan sabah ve akşam namazlarının ardından okunması daha hayırlıdır. Her dua da olduğu gibi şahmeran duasında da niyet çok önemlidir. Öncelikle niyetiniz kısmet açmak ise, niyette ısrarla istemek daha hayırlıdır. Hiç bir duanın red edilmediği mübarek cuma gecelerinde kısmet açmak için şahmeran duası okunması bazı alimlere göre tavsiye edilmektedir. Ayrıca şahmeran duasını ard arda 7 gün boyunca 7 kere okunması gerekir. Aynı şekilde 21 gün boyunca 21 kere okunması da uygundur. Kısmet açmak için şahmeran duası kılınan iki rekatlık hacet namazından sonra okunması daha etkilidr. Bazı alimlerin görüşlerine göre de kılınan ikindi namazının hem ardından kıbleye doğru yönelerek şahmeran duasının okunması ardından niyet edilmesi daha etkili bir dua olduğu görüşündedir.

Evlilik için Şahmeran Duası Allaah katında kabul olan dualardan birisidir. Sadece evlilik için değil birçok şey için edilebilir. Her dini fiilleri yerine getirirken olduğu gibi bu duayı yapmadan önce abdestli temiz bir şekilde besmele, hamdele ve salvele ile başlanılması niyetimizin daha erken gerçekleşmesine vesile olur.

Bu dua her niyet için farklı sayılarda okunur. Örneğin; sevgi muhabbet için 3 gün 61 defa, rahat uyku için 3 defa, cin ve şeytandan korunmak için her gün sabah akşam birer defa, 3 gün 7 defa dilek için. Bu dua evliliğin kapılarını açmamıza vesile olur. Çok güzel anlamı vardır bu duanın ki bu kadar şeye faydalı olduğu bilinmektedir. Anlamlarına bakarsak Allah’ın varlığını, birliğini, dirliğini ifade eden birçok cümleler vardır.

Malın satılması için şahmeran duası; Bir malın her hangi bir sorundan dolayı sayılamayabilir. Satılmayan mallar ya o mal için bereketsizlik söz konusudur yada o malı satacak olan kişinin satmak istediği mal için elinden geldiği kadar Allah’ın emirleri içinde o malı helal bir şekilde kazanmaya niyet etmediği için olabilir. Bu sebeplerden dolayı satılamayan mallar için o malın üstündeki bereketsizliği kaldırmak veya malın helal bir şekilde satılmasını sağlamak için çeşitli dualar mevcuttur. Bu duaları o malın gerçekten helal bir şekilde satılmasını isteyen bir kişi içten Allah rızasını gözetecek bir şekilde yapması lazımdır. Satılamayan mallar için çeşitli dualar okunabilir. Ancak herhangi bir malın satılması için şahmeran duası genelde etkili bir yöntem olduğu söylenmektedir. Şahmeran duası tesirini lokman hekimin iliminde alır. Öncelikli olarak şahmeran duasının etkisinin ne koşulda etkili olduğunu anlayabilmek için bu duanın hikayesini anlamak lazım. Lokman hekim zamanında lokman hekimin geçim kaynağı odun satmakmış. Odun toplarken arkadaşı tarafından haince ihanete uğrayan lokman hekim mağaraya atılır. Mağaraya atılan lokman hekim mağaradan çok sıkılır oradan çıkmanın yöntemlerini aramaya başlar şahmeran denilen yılanla aynı mağaraya düşen adamı şahmeran anlar ve lokman hekimi bir şartla dışarı çıkarır. Şahmerana söz veren lokman hekim dışarı çıkar ve arkadaşlarına kavuşur. Belli bir zaman geçtikten sonra o dönemin kralın kızı hastalanır tedavisi için ise şahmeranın vücudundaki su ile iyileşmesi sağlanacaktır. Lokman hekim verdiği sözü unutarak şahmeranın yerini söyler ve şahmeran dışarı çıkıp kaybolur.

Şahmeran duası hikayesi, Mersin ilinin Tarsus ilçesinde görülen bir yılandan çıktığı söylenir. Şahmeran üst kısmı insan olan alt kısmı ise yılan şeklindedir diye efsaneler arasındadır. Şahmeran duası hikayesi ise son zamanlarda İnternet sitelerinde en çok aranan dualar arasında yer almaktadır. Şahmeran duası kuran da geçmediği halde bir çok kişi şah meran duası yerine başka duaları koyarak şahmeran duası başlığı altında inananları kandırmaktadır. Şahmeran duasının hikayesine gelecek olursak şah meran diye okunan inletenlerden dolaşan duanın okunmasının faziletleri olduğu söylenmektedir.

Şahmeran duasını okuyan kişinin hangi isteği varsa bu isteğini belli sayıda okunması taktirde duanın kabul olunacağı söylenmektedir. Bu duanın okunmasının yada çok gözde olmasının en büyük sebebi ise herhangi bir kişinin istediği kişiyi dua ile kendisine aşık veya bir muhabbet içine gireceği inancıdır. Ancak bu duanın Allahın önceden insan için belirlediği kaderi değiştiremeyeceğine inanan kişiler okurlar. Ancak İnternet sitelerinde dolaşan şahmeran duası diye okuduğumuz başka dualar vardır. Eğer siz okuduğunuz bu duayı herhangi bir istek doğrultusunda değil de sadece Allah rızası için okunmuşsa duanın insana sevap kazandırması da söz konusu olabilir. Ancak sitelerde gördüğümüz büyük çoğunluğunun aynı duayı yazdığı şahmeran duası diye adlandırılan duanın aslında Allah’ın isimlerinin yer aldığı görülmektedir.

Peygamber efendimizin de dile getirdiği gibi Allah’ın isimlerinin her derde deva getirdiği, her sıkıntılı durumun çözüme kavuşabileceği söz konusudur. Yani şahmeran duası hikayesi bu duanın kabulünün sebebi okuduğumuz dua sayesinde değilde dua içinde yer alan Allah’ın isimlerinden gelen bir mucize olduğu söz konusudur.

Şahmeran efsanesi:

Günümüzden binlerce yıl öncesinde Mersinin Tarsus ilçesinde Meran denilen yılanlar varmış bu yılanlar çok zeki ve iyi yüreklilermiş. Bu yılanların başında da şahmeran denilen bir yılan varmış. Bu yılanı diğerlerinden ayıran özellik üst tarafı insan olması imiş. Bu yılanların bulunduğu yere bir insan girmiş. Şahmeranla konuşup dışarı çıkmış, şahmerana kimseye konuştukları hakkında bir şey söylemeyeceği hakkında söz vermiş. O dönemin hükümdarının oğlu hastalanmış iyileşmesi içinde şahmeranın etini pişirilip yemesi lazım imiş. Bu dutyan genç padişahın şahmeranın yerini söyleyen kişinin vezirlik ile ödüllendirileceğini duyunca padişaha şahmeranın yerini söylemiş. işte bu hikayede şahmeran efsanesi olarak yayılmış.

Şahmeran Duası Kur’an-ı Kerim’de Bulunuyor Mu?

Şahmeran yılanların kralı anlamına gelmektedir ve dilimize Farsçadan gelmiştir. Şah İran kralı, maran ise yılan anlamına gelmektedir. Şahmaran yumuşatılarak şahmeran adını almıştır. Peki şahmeran duasının bununla ne alakası var? Şahmeran duası ile ilgili bilinen birçok yanlış bulunmaktadır. En büyük yanlış da şahmeran duasının Kur’an-ı Kerim’de yer aldığını düşünmektir. Şahmeran duası hiçbir dini kitapta yer almaz ve hiçbir alim tarafından zikredilmez. Yani şahmeran duası tamamen insanlar tarafından efsanelere bağlanarak oluşturulmuştur. Fakat yine de içerisinde Allah’ın güzel isimleri bulunan şahmeran duasını okumak hayırlıdır. Çünkü peygamber efendimiz sürekli hadislerinde Allah’ın isimlerini okumanın sünnet, mucize ve şifa kaynağı olduğunu söylemiştir. Şahmeran duasının kabul olduğu söylemleri de içerisinde yer alan Allah’ın isimlerinden kaynaklı olmasıdır. Fakat yine de bir dua okunurken yapılması gerekenler düşünülmeli ve duanın nereden geldiği araştırılmalıdır. Sadece Allah’ın isimlerini zikrederek duanızı edebilirsiniz.

Dua Okumanın Şartları

Şartlarına uygun olarak okunan dualar elbette kabul olur, Şahmeran duasının faydalarına geçmeden önce dua okumanın genel olan bazı şartlarını burada hatırlamakta yarar görüyorum.

Dua etmeden önce, bilerek veya bilmeden işlenmiş olan günahlardan tevbe etmelidir.
Hayırlı bir iş yapılarak mutlaka sadaka vermeye özen gösterilmelidir.
Duaya gönülden inanarak ve en içten duygularla okunmalıdır. Kusur ve günahlarım var o yüzden benim duam kabul olmaz demeden güzel düşünerek dua okunmalıdır. Allah kusurları af eder, o erhamerrahimdir, duamı mutlaka kabul eder diye düşünmelidir.
Duanın öncesinde iki rekat namaz kılınmalıdır.

Abdestli olarak ve yüzü kıbleye çevrilmiş halde diz çökerek oturmalı, fena bir iş için dua okumamalıdır.
Duayı tenha, temiz ve hoş kokulu bir yerde kendi elbisesi de temiz olarak yapmalıdır. Zira her Müslüman temizdir ve temiz olmalıdır. Zaten Peygamber efendimizde “Müslümanlık temizliktir” buyurmuştur. Duayı okuyan kişi gönlünü anılardan, vesvese, hırs, şehvet, gazap ve kinden temiz tutmalıdır.

Duayı yavaşça, kendisi duyacak şekilde, ve yalvararak okumalı,ellerini yüzünün hizasında açarak kaldırmalıdır.
Duayı okuduğu zaman yarıda kesilmemeli, başka bir işle uğraşmamalıdır.
Duaların yapılacağı zamanları gözetip, iyi zamanlarda dua yapmalıdır. Aslını ve ne işe yardığını bilmediği duayı okumamalı, peygamber efendimiz ve İslam alimlerinden öğrenildiği şekilde okumalıdır.
Dua ederken yukarı kaldırdığı ellerini, dua bitince yüzüne sürmelidir.
Mümkünse dualarını ümmeti Muhammed için yapmalıdır (kendisi de ümmeti Muhammed olduğu için duanın kendisine faydası olur.
Dua bitince fakirlere bir miktar sadaka verilmeli
Eğer duasında bir şart veya vaadi varsa, isteği yerine geldiğinde sözünü yerine getirmelidir.<

Duanın Kabul Zamanları

Dua yapılırken bu genel şartları yerine getirmenin yanında bazı özel vakitleri gözetmek lazımdır. Özet olarak o vakitleri de burada belirtip, Şahmeran duasının faydalarına geçebiliriz. Ezan ve ikamet arasındaki vakitte, Yolculuk esnasında, hasta iken hastanın yaptığı dua, Yağmur yağarken yapılan dua, Kabeyi görünce yapılan dua, Arife günü, Recep ayının ilk gecesi, İftar vakti, Gece yarısından sonra, Ramazan ayında, Oruçlu iken, Cuma gecesi, Harp meydanında, Misafirlikte, Kalp hüzünlü iken, Secde anında, Bayram geceler farz namazlardan sonra, Kandil gecelerinde, Hacer-ül Esved’in yanında, Zemzem içilirken yapılan duaların kabul olacağını İslam alimleri bizlere bildirmişlerdir.