Sağlıklı Olmak İçin Dua

Sağlıklı olmak için dua özellikle dinimizde yeri olması sebebiyle kişinin sağlığını kaybetmesi sebebiyle Allah’tan şifa dilemesi ile Allah’ım duasına icabet edeceği belirtilmektedir. Yapılan tıbbi tedavilerin yanı sıra kişinin Kalbin iman ile inanarak dua etmesi halinde Allah’ın Safi ismiyle şifa vereceği açıklanmıştır. Peygamber efendimizin yaşadığı dönemde ashabına söylediği bilgiler içerisinde tedavi olanakları yapılmasına rağmen sağlığına kavuşmayan kişilerin manevi yöntemler ile birlikte tedavi sürecine katkıda bulunmasını söylediği belirtilmektedir. Bu sebeple sağlık duası ile tedavi olanakları yapılmasına rağmen sağlığına kavuşmayan kişilerin manevi yöntemler ile birlikte tedavi sürecine katkıda bulunmasını söylediği açıklanmıştır. Bu sebeple nazil olan şifa ve sağlık duasının okunması ile bulunan hastalıkların Yüce Rabbimiz tarafından giderildiği gözlenmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in en sık okuduğu ve müminlere de okumayı tavsiye ettiği sağlık duası

İslam peygamberi her fırsatta sağlığın önemini vurgulamış ve müminlerin kendi sağlıkları hususunda titiz davranmaları gerektiğini beyan etmiştir.

Gerekli tüm sağlık müdahaleler yapıldıktan sonra dua ederek Allah’tan şifa dilemeyi Müslümanlar Hz. Muhammed (SAV)’den öğrenmişlerdir.

Ebu Davud’un bize naklettiği üzere Hz. Muhammed, şu duayı sabah bir defa akşam da bir defa okurdu. Bu dua sadece hastalık halinde değil normal vakitlerde de okunmuştur.

Duanın lafızları şöyledir:

“Allâhumme innî eselükel afve vel âfiyete fiddünyâ vel âhırah.”

Sağlık duasının Türkçe meali:

“Allah’ım! Senden dünya ve ahiret hayatında bağışlanma, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.”

Duanın mealine bakıldığında istenilen şeylerin hem “dünya” hem de “ahiret” için istenmesi bize duanın ne kadar hikmetli olduğunu göstermektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) Hz. Muhammed’in belli bir hastalık söz konusu iken okuduğu sağlık duası

Hz. Peygamber, belli bir hastalığı olan müminleri ziyaret edince önce “Allah’ım şifa ver.” anlamına gelen “Allahummeşefi” ifadesini peş peşe üç defa niyaz eder, ardından şu duayı okurdu:

“Allahümme Rabbe’nnâsi müzhibel yesi işfi enteşşâfi lâ şâfi illâ ente işfi şifâen lâ yuğâdiru sekamen.”

Buhari’den nakledilen bu kutsi dua Türkçeye şöyle çevrilebilir.

“Ey insanların Rabbi ve bütün dertlere deva veren yüce Allah’ım! Senden başka şifa verecek yoktur, şifa yalnız sendendir. Bu hasta kuluna öyle bir şifa ver ki, hastalığın en ufak izi bile kalmasın.”

Hz. Muhammed’in bu duayı okuması vesilesiyle ve yüce Allah’ın izniyle pek çok hasta sahabenin sağlığına kavuştuğunu belirten sahih kaynaklar vardır.

İslam alimlerinin okunmasını tavsiye ettikleri sağlık duası

Özellikle nazar sonucu ortaya çıkan rahatsızlıkların şifası için İslam alimleri şu sözlerle dua edilmesini tavsiye etmişlerdir:

“Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin ve min şerri külli zi ayn.”

Duanın Türkçe meali şöyledir:

“Allah’ın adıyla, Allah sana bütün hastalıklar için sağlık sıhhat nasip etsin. Hasetçilerin ve kem gözlere sahip olanların şerrinden sizleri korusun.”

İslam alimleri şifa bulmak ve nazardan korunmak için duadan sonra Kalem suresinin okunmasının çok faydalı neticelere vesile olacağını belirtmektedir.

Sağlık duası yazılı metinden de okunabilir mi?

Ezberleme sorunu olanlar bu duayı yazılı bir metin üzerinden de okuyabilir. Bunda bir mahzur yoktur. Ancak Hz. Muhammed’in sabah-akşam okuduğu sağlık duasını (yukarıdaki birinci dua) ezberlemek ve duayı genç nesillere de öğretmek çok daha isabetli olacaktır.

Sağlık duası öncesinde abdest almak gerekir mi?

Sağlık duası okumadan önce abdest almaya veya nafile namazı kılmaya gerek yoktur. Zira bu dua gün içinde okunan dualardan biridir. Ancak kişi kendisinin veya bir yakınının sağlığa kavuşmasını dilemek maksadıyla bu duayı “hacet duası” biçiminde okuyacaksa abdest alarak 4 rekat nafile namazı kılması ve ardından dua etmesi daha uygun olacaktır.

Sağlık duası hükmünde okunabilecek sureler ve esmalar hangileridir?

Kuran’ın her ayeti kerimesi müminler için bir şifa kaynağıdır. Ancak şifa konusunda özel olarak okunan sureler de vardır. Bu surelerin en sık okunanları şunlardır:

Lokman suresi
Rahman suresi
Şems suresi
Kalem suresi
Duha suresi
Meryem suresi

Allah’ın güzel isimleri olan Esmaül Hüsna da kişinin sağlığına kavuşmasına vesile olmaktadır. Bu güzel isimler içinde özellikle şifa mevzusunda okunanlar şunlardır:

Er-Rahman
Es-Selam
El-Vehhab
El-Mucib
El- Hamid
El-Muktedir
En-Nur

Bu esmaların fırsat buldukça okunması hasta olan kişiyi hem ruhsal yönden esenliğe kavuşturur hem de inşallah kişinin bedenen şifa bulmasına vesile olur.

Şifa dualarını bir kağıda yazıp kağıdı hastanın başucuna asmanın İslam’da yeri var mıdır?

Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan bu tarz bir davranışın İslam adabına uygun olmadığını ifade etmek gerekir. Zira İslam’da “ikon” ve “tılsım” gibi dinin özüne aykırı şeyler söz konusu değildir.

Sağlık duası gibi dualar da ya ezbere okunacak ya da yazılı bir metin yardımıyla niyaz edilecektir. Duanın yazılı olması sadece ezberleme sorunu olanlara kolaylık sağlamak içindir. Yoksa duaları “cisimleştirmek” ve onlara “kutsal bir eşya” mantığı ile yaklaşmak doğru değildir