Şafii Kunut Duası Okunuşu ve Anlamı

Şafii Kunut Duası; Allah Rasulu (sav) vitr-i vacib namazı vakti hakkında ve fazileti hususunda şöyle buyurmuşlardır ;

“Allahu Teala sizin üzerinize öyle bir namazı vacib kıldı ki , bu namaz kırmızı tüylü develerden dahi çok daha hayırlıdır. ”

Bu sözleri ile vitr-i vacib namazının ne denli hayırlı olduğunu ifade buyurmuşlardır. Anlaşılacağı üzere vitr-i vacib namazı dünyadaki en kıymetli mallardan çok daha hayırlıdır .

Yatsı namazının hemen arkasından kılınması adet edinilen, aslında gece kılınması daha efdal olan vitr-i vacib namazının 3. rekatında okunacak olan duaya ” kunut duaları ” denir.

İslam terimlerinde kelime manası ; herhangi bir şerden ve sıkıntıdan halas olmak ,dua etmek ve itaatte bulunmak anlamlarına gelmektedir.
Şafii mezhebinde kunut duası kuvvetli sünnetlerden biridir. Terk edilmesi halinde ise sehiv secdesi yapılması gerektirecek derece de önemli bir sünnettir .

Sabah namazından okunan kunut duası, sabah namazının farzının ikinci rekatinde okunur. Kişi rükudan doğrulduktan sonra secdeye varmaz, ayakta tekrar ellerini açar ve kunut dualarını okur. Ayrıca vitr-i vacib namazını Ramazan ayı içinde cemaatle kılmak sünnettir. Ramazan ayının ikinci yarısında vitr-i vacib namazının son rekatında da Kunut duası okumak da sünnettir. Kunut duası Allah’a övgü kap­sayan sözler içeren dualardır.
Şafii Kunut Duası

Ancak kuvvetli sünnet olan, Allah Rasulunun (sav) okuduğu ve rivayetlerle günümüze kadar nakledi­len bütün duaları okumaktır. Kunut dualarını sesli okumak sünnettir.

Cemaate tabi olmadan tek başına vitr-i vacib namazı kılacak olan kimsenin ku­nut duasını sessizce okuması sünnettir. Cemaate tabi olan ve imama uyarak namaz kılan kimse, ellerini semaya açarak kaldırır ve imamın sesli okuduğu bütün duaları sadece dinler ve amin der. Namaz kılan kimse, Kunut duasının bir kısmını okumayı unutur ve ya atlar ise sehiv sec­desi yapmaları mutlaka gerekir.

Sabah namazında Hanefi mezhebine tabi olan imamın ardında namaz kılan Şafii mezhebinde olan kimsenin, selamdan sonra sehiv secdesi yapması da sünnettir.
Musibet olaylarında, şiddet olaylarında, ortaya çıkan feaketlerın başa geldiğinde, tüm vakit namazlarında da Kunut duası okunabilir.

Şafii mezhebinde sabah namazında ve vitirde okunan Kunut Duası şöyledir:

“Allahümmeh-dini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barik li fima a’tayte ve kini şerre ma kadayte feinnke takdi vela yukda aleyke ve innehu la yezillu men valeyte vela yeizzu men adeyte tebarekte Rabbena ve tealeyte felekel-hamdu ala ma kadayte estağfirukellahümme ve etubu ileyke ve sallallahu ala Muhammedin-in-nebiyyil-ummiyyi ve ala Alihi ve Sahbihi ve selleme.”

Şafi Mezhebinde Kunut Duasının Türkçe Anlamı

Yüce Allah’um hidayete kavuşturmuş olduğun kişiler ile beni de hidayete kavuştur. Afiyet vermiş olduğun kişiler ile beraber bana da afiyet nasip eyle. Himaye altına aldığın kişiler ile birlikte beni de himayene al. vermiş olduğun bütün rızkları ben ve ailem için bereketli kıl. Kaza ettiğin kişilerin şerrinden beni koru. Çünkü sen her şeye hüküm edensin sana kimsenin hüküm etmeye gücü yetmez. Himayen altına almış olduğun hiç kimse zelil olmaz. Zelil etmiş olduğun kişi de aziz olmaz. Senin bereketin ve hayrın çok boldur. Sen en büyük en yüce olansın. Kaza etmiş olduğun şeyler üstüne şükür olsun iyide kötüde, şerde, hayırda senden gelir. Ey Yüce Allah’ım senden af diliyor ve sana tövbe ediyorum. Yüce Allah’ın selam ve selatı Muhammed Aleyhisselamın Ali ile Ashabının üstüne olsun.

Şafi Mezhebinde Kunut Duasının Okunduğu Yer;

Şafi mezhebinde kunut duasını okumak kuvvetli sünnetler arasında yer almaktadır. Kunut duasını okumayı bıraktığınızda mutlaka sehiv secdesi yapmanız gerekir. Kunut duası sabah namazının farzının ikinci rekatinde rükudan ayağa kalktıktan sonra eller aynen duada açıldığı gibi açılarak ayakta okunmaktadır.
Şafii Kunut Duası

Ramazan ayının ikinci yarısında vitrin en son rekatinde kunut duası okunur.

Şafii Kunut Duasını Bilmeyen Kişi Ne Okur?

Kunut duasını bilmeyen bir kişi sadece;

Rabbena atinafi’d dünya haseneten vefi’l ahireti haseneten ve kına azab’en nar (el Bakara, iki ve iki yüz bir duasını okur.)

Anlamı: ”Yüce Allah’ımız bizlere hem bu dünyada iyiliği hemde ahirette iyiliği ver. Ve biz kullarını cehennem azabından koru.”

Üç kez, ”Allahümmeğfirli (Allah’ım beni affet)” yada yine üç kez; Ya Rabbi (Ey Allah’ım)”söylemesi de caizdir.

Şafii kunut duasını bilmeyen ne okur?

Kunut duasını bilmeyen kimse yalnız

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Rabbenâ âtinâfi’d-dünyâ haseneten vefî’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr” (el-Bakara, 2/201) duasını okur.

Anlamı: “Rabbimiz! Bize dünyada da iyiliği, âhirette de iyiliği ver. Ve bizi cehennem azabından koru”.

3 defa; “Allâhümmeğfirlî (Allah’ım beni bağışla)” veya 3 defa; Ya Rabbî (Ey Rabbim)” demesi de câizdir.