Rızık Bolluk Bereket Duası

Rızık Bolluk Bereket Duası aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların giderilmesi için Allah’a edilen dualardandır. Bolluk bereket duaları insanların yapmış olduğu işlerin bereketini artırmaktadır. Sadece maddi amaçlı okunmaması gereken bu dua her türlü zor koşullar altında okunabilir.

Bu dua rızık kapısını açmakta ve bolluk, bereket ve aile içerisine huzur kazandırmaktadır. Allah’ın gönlüne hoş gitmeyen işlerden kişiyi uzak tutarak doğru yola gitmesine fayda sağlar. Gelecekte yapılacak olan işlerin hayırlı ve bereketli olmasına vesile olan bu dua ayrıca geçmişte yapılan zararlı ve Allah’ ın yasaklamış olduğu işlerin affedilmesi için yapılan dualardandır. Bolluk ve bereket duasında sadece Allah’ dan yardım istenilir. Allah’ dan rahmet isteyerek kişinin kötü nefisten uzak durması için yardım dilenilir. Bu dualar insanı haram işlerden uzak tutarak helal işlere yönlendirmektedir. Ayrıca insanların kapılmış olduğu şaşkınlık ve acizlik halinden kurtulmak için kullanılan dualardandır.

Bolluk ve bereket duasının faydaları
Bolluk ve bereket duasının okunması insanı ömür boyu maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarır.
Aile içinde yaşanan olumsuz ve tatsız olayların iyi olmasına vesile olur.
Yapılacak zorlu işlerin kolay bir şekilde halledilmesine yardımcı olur.
İnsanın bir işi yapmasına engel olacak durumları ortadan kaldırın ve işinin yapılmasını kolaylaştırır.

Etkili Rızık Kazanç Bolluk Ve Bereket Duas

Yapılmış veya yapılacak işlerin hayırlı ve başarılı bir şekilde son bulmasına yardımcı olur.
Yaşanacak darlık ve sıkıntılı durumların ortadan kalkmasına vesile olur.
Bu dua iş yerlerinde sıkıntı çekenler için ve iş bulmakta zorluk çekenler için oldukça etkili bir Allah’ dan isteme şeklidir.
Eğer kişinin önünde zorlu sınavlar var ise içini rahatlatır ve sınava rahat bir şekilde girmesine yardımcı olur.
Akraba çevresinde maddi ve manevi zorluk çekenler için okunulur. Bu durum hem kendine sevap kazandırmakta hem de sıkıntı çeken kişiyi rızık yönünden rahatlatmaktadır.

Bolluk ve bereket duasının okunması insanın karamsar düşüncelerden kurtulmasına yardımcı olur.
Zihni açar ve sağlıklı bir şekilde düşünmeye vesile olur.
Yapacağı işlerin hayırlı bir şekilde son bulmasına yardımcı olan bu dua her türlü hayır ve bereket kapısının açılmasına yardımcı olur.
İnsan hayatı boyunca yapılan işlerden ve kazanılan paralardan hayır görmesine ölene kadar rahat bir şekilde yaşamasına yardımcı olur.
Kötü giden işlerin iyi bir hal almasına faydalı olur.
İnsanın hayatında sadece hayal edeceği isteklerin oluşmasına bu dua oldukça etkilidir.
Karamsar düşünmeyi kişiden uzaklaştırır ve hayata karşı pozitif bir hal almasın yardımcı olur.
Kötülüklerden insanı uzak tutan bu dua hayırlı işler ile uğraşmaya faydalı olmaktadır.
Kötü hastalıklardan insanı uzak tutar ve sağlıklı bir şekilde yaşamasına yardımcı olur.

Denenmiş Rızık Ve Bereket Duaları

“Ya mennanü zül ihsani kad amme küllel helaiki menneh”
Bunlar esmadır. Ve bu esmaları okuyan kişilerin rızık kapıları açılır, kazançları bereketli olur. Denenmiş hali ile 7 kere okunulması ifade edilmiştir. Bu şekilde her türlü kazanç ve varlık bereketlenir.

Ve bârik lenallâhümme fî cem’i kesbinē
Ve hulle ugûdel usrî biyâyûhin irtehat.
Allah’tan tüm uğraşların bereketli şekilde ve kolaylıkla gerçekleşmesinin dilendiği bir duadır.

Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz..
Bu duayı okumak için belli bir gün veya belli bir sayı belirtilmemiştir. Sayısı ve zamanı tamamen size bırakılmıştır.

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.
Bildiğiniz gibi en etkili bereket duası da Karınca duasıdır.

Rızık duası; rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir duadır. Bu mübarek olan dua, temiz bir kalp ile, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okunabilmektedir.

Rızkı bereketlendiren bu bereket dua ile yerde ve gökte her nerede ise bereketin sizi bulmasını Mevla’dan dileyin Özellikle kazancın helal olması için rızık duasını bırakmadan ısrarla tekrar, tekrar okuyun faydasını ve yararını inşallah (Allah’ın izli ile) en kısa zamanda görürsünüz…

Rızık Duası Okunuşu;

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben.

Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Anlamı;

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

Çok kazanmaktan daha önemli bir şey varsa, bu da bereketli bir kazanç sahibi olmaktır. Kazandığınız para az bile olsa bereketli olursa bu sizin birçok şeyinize bol bol yetecektir. Bunun henüz bilimsellik kazanmış bir açıklaması olmasa da bazı bilim insanları, bizim bunu böyle yorduğumuzu ve böyle düşündüğümüz içinde beynimizin bunu böyle algıladığını söylemektedir. Fakat yine de bizler inançlı olan insanlar olarak, bunun bereket olduğunu biliyoruz ve bereketli bir kazanca sahip olmak için neler yapmamız gerektiğini araştırıyoruz. Eğer sizlerde kazancınız bereketli olsun istiyorsanız, hayatınızda şunlara dikkat edin.

Bereketli Kazanca Sahip Olmanın Yolları

Bunun ilk koşulu helal paradır. Kazandığınız paranın helal olmasının ilk koşulu, bir işte çalışarak kazanılmış olmasıyken, bir diğer koşulu ise bu işi layığı ile hak ettiği ölçüde yaparak kazanmaktır. Yani işiniz zihinsel ya da bedensel olması önemli olmadan, işin hakkını vererek yapmanız gerekir.

Maddi durumunuz izin verdiği sürece aileniz adına fitre, zekât gibi maddi sorumluluklarınızı ve ibadetlerinizi yerine getirmeniz gerekir.
Kazancınız az veya çok, arttırılabildiği ölçüde diğer insanlar ile paylaşmakta bereketin sebeplerindendir. Yani kazancınızı kendinizi ya da hane içindeki diğer insanları zor durumda bırakmayacak ölçüde ihtiyaç sahipleri ile paylaşmalısınız.
Bu maddeler arttırılabilir. Her birine sünnetlerden ve hadislerden ulaşabilirsiniz. Bizler en temel üç maddesinden söz etmek istedik. Bunların haricinde bir de bunun dua boyutu vardır. Tüm bunları yaptıktan sonra kazancınızın bereketlenmesi için Allah’tan yardım isteyebilirsiniz. Direkt olarak, içinizden gelen sözler ile dua edebileceğiniz gibi bazı kalıp duaları da kullanabilirsiniz. Örneğin, karınca duası. Bu dua evin mutfağında asılı olduğu sürece eve bereket getireceği söylenmektedir. Bunun dışında kendiniz de dua edebilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb..

Bu duayı özel olarak okuduğunuz zaman kazancınız bereketlenecektir.