Rabbena Atina Duası Okunuşu Anlamı

Rabbena Atina Duası, Kur-an-ı Kerim de geçen surelerin arasında yer almaktadır. Kısa bir süredir. Rabbena Atina duası rabbenağfirli duası ile birlikte okunmaktadır. Rabbena Atina ve rabbenağfirli duaları dünyevi hayatın etkileri hakkında bilgiler verir. Günahların affı ve ahirette hesap günü geldiğinde kaldıramayacağımız birçok günah için af dilememize yardımcı olur. Sevapların çoğalması ve günahların yok olması için okunan bir duadır. Rabbena atina duasını daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmek isteyenler okuyabilir. Günde isisteğiniz kadar rabbena atina okuyabilirsiniz. Üstelik kadınların adet dönemlerinde de dua niyetine okunabilecek bir duadır.

Rabbena Atina duası toplam da bir ayetten oluşmaktadır. Rabbenağfirli de bir ayetten oluşmaktadır. Günde beş vakit namazda farz ve sünnetlerin ( ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinin ilk oturuşlarında da ) ve vitir namazında kunut dualarını bilmeyen kişilerin kunut duaları yerine Rabbena Atina duası okumaları gerekir. Kur’an da bakara suresinin iki yüz birinci ayetinde yer alan Rabbena atina duası Hz. Muhammed ( sav )’ in sürekli okuduğu dualar arasında yer alır. Ve peygamber efendimiz İslam alemine rabbena atina duası okumalarını söylemiştir. En büyük dua hagisidir denildiği zaman namazın içinde yapılan duadır demiştir. Bu yüzden Müslümanların her zaman okudukları dualar arasında yer almaktadır.

Duanın Okunuşu:

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten
ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.

Duanın Anlamı:

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette
de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im,
merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle
muamele eyle.

Rabbenağfirli duası ise İbrahim suresinde geçmektedir. Rabbena atina duasında Yüce Allah insanlara bazı şeyler hakkında bilgi vermiştir.

Rabbena Atina duasında verilmek istenen mesaj: Allah’ım sen hem dünya da hem de ahirette bizlere iyilik ve güzellik ver. Yapmış olduğumuz günahlardan bizi af eyle. Cehennem azabından koru. Bizlere kaldıramayacağımız yükler yükleme. Rabbenağfirli duasında ise; Ey yüce yaradan sen beni, ailemi ve tüm müslümanları ahirette de sorguya çekileceğimiz zaman bizi koru. Sevapların günahlardan ağır basmasını nasip eyle.

Rabbena Atina duası okumanın kişiye faydaları:
Hasta olan kişilerin Rabbena Atina duası okuması gerekir. Çünkü bu dua kişiye acil şifalar vermek için okunur. Bu yüzden bol bol şifa almak isteyen kişiler okuyabilirler.

İşlemiş olduğunuz günahların affı için, tövbe için Rabbena duasını okuyabilirsiniz.
Daha huzurlu ve mutlu bir hayata sahip olmak için okuyabilirsiniz.
Çok kısa olduğu için akılda kalan bir duadır. Ve her an okuyabileceğiniz dualar arasında yer alır.
Hem bu dünya için hem de ahiret hayatının daha güzel olması için okuyabilirsiniz.
Peygamber efendimizin en çok okuduğu dua olduğu için Rabbena Atina duasını okuyabilirsiniz.

Aslında bu dua Kur’an’da geçen iki ayettir: Rabbenâ âtinâ duası Bakara suresinin 201. ayetinde; Rabbenağfirlî duası ise Hz. İbrahime ait bir duadır, İbrahim Suresi 41. ayetinde geçmektedir.

Peygamber efendimiz, dünya ve ahiret için af ve afiyet(sağlık) isterdi. İmandan sonra afiyetten büyük nimet olmadığını bildirirdi. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: “Duanın efdali(en iyi olanı), dünya ve ahirette Rabbinden af ve afiyet istemektir. Affa ve afiyete kavuşan, dünya ve ahirette kurtuluşa ermiştir.”

Peygamber Efendimiz’in en çok okuduğu dua “Rabbena âtina” duasıdır.

Abbas (r.a) demiştir ki:

– Ey Allah’ın Rasûlü; bana, yüce Allah’tan dileyeceğim bir şey öğret, dedim. Rasûlullah (s.a.v): “Allah’tan afiyet dile” buyurdu. Birkaç gün bekledikten sonra, ikinci defa kendisine sordum. Bana:

“Ey Abbas , ey Rasûlullah’ın amcası, Allah’tan dünya ve ahirette afiyet dileyin” buyurdu.

Okundukları Yerler:

1) Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,

2) Kunut duasını bilmeyen vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtina” ayetini okuyabilir.

3) Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine yine “Rabbenâ âtina” ayetini dua niyetiyle okuyabilir.