Nas Duası Suresi Okunuşu Ve Anlamı

Nas süresi, Mekkede peygamber efendimize nazil edilmiş bir süredir. Bu dua namazda okunan surelerdendir. Kimi insanlar dua ile sure arasındaki farkı bilemediğinden ufak değinelim. Sure Peygamber Efendimize nazil olan ayetlerin topluluğudur. Dua ise Peygamber Efendimizin yakarışlarıdır. Nas aslında suredir fakat sure ile dua arasındaki farkı bilmeyenler için makalemizi nas duası diye yazdık. Nas duası tam 6 ayetten oluşur ve insanları onların en büyük düşmanı olan şeytandan ve onun her türlü vesveselerinden insanları kandıran ve aldatan yardımcılarından korumak için okunan bir duadır.
Bu sebeple bir kişi yatmadan önce vesveseye kapıldığını hissettiği anda bu duayı okunmalıdır. Kişi vesveseye kapılıp doğru yoldan şaşar ise yaradan onu lanetler ve cennetine almaz bu sebeple yoldan çıkma durumunda hemen nas duası okumak gerekir. İnsanın içini ferahlatır ve kötü yola gitmesini engeller. Ruhen bunalım durumunda nas duasını okumak oldukça faydalıdır kişiyi rahatlatır.

Nas suresinin okunuşu,

Bismillahirrahmanirrahim.
1.Kul e’ ûzü birrabbinnâs
2.Melikinnâs
3.Ilâhinnâs
4.Min şerrilvesvâsilhannâs
5.Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6.Minelcinneti vennâs

Nas suresinin anlamı,

Râhman ve Râhim Olan Allah’ın İsmiyle.
1.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2.İnsanların hükümdârına,
3.İnsanların İlahınâ,
4O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5.O ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Nas duası iniş sebebi nedir?

Peygamber efendimize yapılan büyü sonrası inmiştir. Çünkü Peygamber efendimiz çok kötü bir şekilde hastalanır. Yapmadığı şeyleri yapıyor gibi hisseder ve bir gün uyur iken iki melek iner gökten ve konuşmaya başlarlar Peygamber Efendimize ne oldu diye birbirlerine sorarlar. Melek diğer meleğe ona büyü yapılmış der ve kimin yaptığını söyler daha sonra büyünün yerini söyler melek diğer meleğe o esnada Peygamber Efendimiz uyanır ve hastalığının sebebini anlar. Daha sonra nas duası iner peygamber efendimiz için. Bu duayı her okuduğunda bir düğüm çözülür ve peygamber efendimiz rahatlayarak iyileşir.

Nas duası neden okunur?
İnsan sıkıntıya girdiği zaman içi ferahlasın diye okunur.
Şeytanın ve cinlerin şerrinden korunmak için okunur.
Dara düştüğünde okunur.
Cenazelerde okunur.
Kötülüklerden korunmak için okunur.
Nazara karşı okunur.
Hastalar için okunur.
Son nefesini verecek olan kişinin başına okunduğunda kişinin ruhu bedeninden daha rahat ayrılır ve bu sebep ile okunur.
Yatağa girerken okunur rahat ve korkusuz uyunulsun diye.
Vesveseyi engellemek için okunur.
Ağırlık hissedildiğinde okunur.
Uyumadan önce okunur.

Felak Nas Süresi Oku

Felak Süresi; Kuran-ı Kerim’in 113. Suresi olup. 5. ayetten oluşmaktadır. Medine’de indiği rivayet edilen, Bu sure Kuran-ı Kerim’in 114. Ve sonuncu suresi olan Nas süresiyle birlikte Muavvezeteyn (sığınma sureleri) denilir. Felak suresinde, Peygamberimizin kişiliğinde tüm Müslümanlara, yaratılanların kötülüğünden, büyücülerden, sihirbazlardan, haset edenlerden Allah’a sığınmaları öğüdü verilir. İslam din alimleri surenin iniş sebebini çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır. Nas Suresi ile beraber bu iki sureye aynı zamanda Muavvizeteyn de denilir.

Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

113/1. Ayet; Kul e`uzü birabbil felak,
Ayet Meali; De ki: Sabahın rabbine sığınırım.

113/2. Ayet; Min şerri ma halak,
Ayet Meali; De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden,

113/3. Ayet; Ve min şerri ğasikın iza vekab,
Ayet Meali; Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden

113/4. Ayet; Ve min şerrinneffasati fil`ukad,
Ayet Meali; O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden,

113/5. Ayet; Ve min şerri hasidin iza hased,
Ayet Meali; Ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden.

Nas Suresi; Kuran-ı Kerim’in 114. ve aynı zamanda son suresidir. 6 ayetten oluşmaktadır. Mekke`de indiği rivayet edilen, sure iniş sırasına göre 21.
suredir. Konusu Felak Suresi ile aynı olup. Sure insanların ve İslam dininde insanlara bir takım zararlar verebilecek olan cinlerin kötülüğünden Allah`a sığınmayı öğütlemektedir. Felak suresi ile birlikte muavvizeteyn olarak anılmaktadır. Nas kelimesi genel olarak çevirilerde insanlar olarak çevrilmiştir. İstisna olarak yapılan çevirilerde ise halk olarak yapılmıştır. Fakat son ayette Cin, Nas tan beraberce bahsetmesi itibariyle nas kelimesini çoğul anlamında insanlar olarak çevrilmiştir, Diyanet İşleri Başkanlığı`nca da uygun görülmüştür. Ayrı bir özellikte, bu surede ayet sonlarının sin harfi ile bitmesidir.

Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

114/1. Ayet; Kul, euzü birabbin nas,
Ayet Meali; De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

114/2. Ayet; Melikin nas,
Ayet Meali; İnsanların hükümdarına,

114/3. Ayet; İlahin nas,
Ayet Meali; İnsanların ilahına,

114/4. Ayet; Min şerril vasvasil hannas,
Ayet Meali; O sinsi vesvesecinin şerrinden.

114/5. Ayet; Elleziy yuvesvisu fiy sudurin nas,
Ayet Meali; O ki, insanların kalplerine vesveseler fısıldar.

114/6. Ayet; Minel cinneti ven nas.
Ayet Meali; Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Nas Süresi Anlamı: Nas süresi Kur’an-ı Kerim’in 114. ve son süresidir. Nas süresi 6 ayetten oluşur, Mekke’de indirilmiş olup, iniş sırasına göre 21. sure olduğu bilinmektedir. Felak süresi ile birlikte nazil olduğu belirtilmiştir.

Rivayetlere göre Nas süresinin inişi Hz. Muhammed’e (s.a.v) yahudiler tarafından büyü yapılmış ve büyü sonucu Peygamberimiz akli ve bedeni olarak zafiyete tutulmuştur. Bir gün Cebrailin görünmesi, kendisine büyü olduğu söylemesi ve bu büyünün bir kuyuya atıldığını belirtmesi üzerine, Ali, Zübeyir ve Ammâr İbn Yâsir’i büyüyü alması için o kuyuya göndermiştir. Zervan kuyusunun dibinde hurma çiçeğinin içinde Peygamber efendimizin saçı ile yapılan büyü çıkartılmıştır. Bunun üzerine Allah-u Teala’nın (c.c) bu iki süreyi (Nas- Felâk) indirdiği belirtilmiştir. Bu süreleri okuduktan sonra Peygamber efendimizin sağlığına kavuştuğu söylenmektedir.

Nas Süresi Okunuşu

Bismillahirahmanirrahim
Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnasî Minnelcinneti vennâs

Nas Süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adı ile

Deki; sığınırım ben insanların rabbine.
Nas Suresi Anlamı

İnsanların Melikine ( mutlak sahip ve hakimine). İnsanların İlahına. O sinsi vesvesenin şerrinden. O ki insanların göğüslerine ( kötü düşünceler) fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’ıma sığınırım.

Nas Süresi tam metin olarak anlamı

De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan (insan Allah’ı andığında), pusuya çekilen cin ve insan şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), İnsanların İlahına sığınırım.

Nas Süresi Anlamı: Nas süresi şeytanın ve onun yardımcılarının şerrinden ve vesvesesinden korunmak için okunan süredir. Uyumadan önce, vesveseye kapıldığınızda veya üzerinizde halsizlik hissettiğiniz zaman Nas süresi okunması, sizleri her türlü şerden ve vesveseden koruyacak olan bir süre olarak bilinmektedir.