Kureyş Duası Okunuşu Anlamı Fazileti

Kureyş Duası, başlığımızda Kureyş duası olarak geçen dua, aslında Kuranı Kerimde bir sure adı “Kureyş Suresi” olarak geçmektedir. Toplam dört ayetten oluşmakta olup, Mekke’de indirilmiştir.

Kureyş Suresi Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li’î lâfi Kurayş’in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Kureyş Duasının-Suresi Türkçe Meali:

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla başlarım.
Kureyş’e bu imkan verildiğinden,
Kışın ve yazın seyahat etme imkanı verildiğinden,
Hiç olmazsa onun için Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
Ki kendilerini açken doyurdu ve onları korkularından emin etti.
Kureyş’in ilâfı (güven ve barış antlaşmalarından yararlanmalarını sağlamak) için. Kış ve yaz yolculuklarında (yararlandıkları antlaşmaların) kadrini-kıymetini bilmiş olmaları için. Bu Beyt’in (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler. O, kendilerini açken kurtarıp, beslemiştir ve her türlü tehlikeye rağmen onlara emniyet vermiştir.

Kureyş Duası-Suresinin Fazileti, Yüce Allah (c.c.) dua eden her kulun derdine derman verir. Bu Sure-i Kureyş İslam tarihi içinde Mekke’de indirilmiş, dört ayetten oluşmuştur. Hz Peygamberimiz (Muhammed Sav)in kendi kabilesi olan Kureyş’e verilen nasihatler, ahlak kuralları, dünya ve ahiretten bahsedildiği için sure bu isimle anılmıştır. Bu Kureyş duası (suresi) çare arayışı içinde, bolluk ve bereket içinde, hadislerde rivayet edildiği üzere bu sure okunduğunda, okuyan ve dinleyenlere manevi hediyeler bahşedilir.

Allah’a her sığınışımızda, bizleri açlıktan kurtarıp, beslemiştir ve her türlü tehlike içinde koruma sağlar. Hz. Peygamber Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu ki; Eğer düşman size aniden saldırırsa o düşmandan korkmayın ve şöyle söyleyin; “Bismillahirrahmanirrahim” “Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)’ın ismiyle”

Kureyş Suresi Fazileti;

Bu sureyi günde 7 defa okuyan kimse, kötülük ve şerlerden korunur.
Bir mümin, herhangi bir şey üstüne Kureyş duasını 7 defa okuyarak üfürürse, ona bereket gelir
Mümin bir kimse, Kureyş duasını (Suresini) yiyecek üzerine okuyup, üfürürse, o yiyecekten gelecek hastalıklardan korunmuş olur.
Bu sure yedi defa güzel ahlaka sahip olmak ve musibetlerden korunmak ve de zengin olmak için okunur.
Fakirlikten korunup, açlıktan kurtulmak amacıyla her gün 21 defa bu sureyi okur.
Böbrek hastalığına şifa bulmak isteyen bir kimse için, Bu sureyi okumaya devam eder.
Evham ve unutkanlığı olanlar, gülsuyu karışımı ile yazıp, yağmur suyu içine koyarak içerse derdine şifa olur.
Cuma gecesi yatsı namazını kılıp, bu sureyi 1000 defa her kim okur ve abdestli olarak yatağında yatarsa, Resulullahı (s.a.s.)’i rüyada görür.