Kuran Duası Okunuşu Anlamı

Kuran duası, Kur’an-ı Kerim Allahu Tealanın kelamı olması sebebi ile, okunması, ezberlenmesi hatta yüzüne bakılması bile sevaba vesiledir. Okunması sünnet, dinlenmesi farzdır. A’raf Suresi 204. ayet-i kerimede Allahu Teala; “Kur’an okunurken susun ve dinleyin. Umulur ki merhamet olunursunuz.” buyurmuşlardır.

Allah Rasulü (s.a.v.) okunan her harf için sevaba nail olunacağını buyurmuşlardır ; ” Kur’an-ı Kerim’den bir harf okuyana bile sevab vardır. Her hasene on misliyle karşılık bulur. Ben size ” elif-lam-mim ” bir harftir demiyorum. Aksine ” elif ” bir harf, ” lam ” bir harf, “mim ” bir harftir.” – Tirmizi-

Kur’an-ı Kerim büyük bir edeble okunmalı, mahreç ve tecvid kurallarına uyulmalı eğer bilinmiyorsa mutlaka öğrenilmeli, saygı ile dinlenmeli en önemlisi hayatımızı bu ayet-i kerimelere göre düzenlemeliyiz. Alimler de Kur’an-ı Kerimi okurken uyulması gereken edeb ve kurallara çok dikkat etmişler, başlarken ve bitirirken dua edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmuşlardır.

Kur’an’a başlama duası, büyük alimlerden Ali Haydar Efendi ks.’nin ” Mecmuatu’l- Muteferrikat” isimli eserinde tavsiye edilmiş, Kur’an okumaya başlarken okunduğu takdirde her harfe elli bin sevap verileceği bildirilmiştir.

Her hayır işe başlarken dua etmek edebtendir. Kur’an okumak ta işlerin en hayırlısı olması yanı sıra Allahu Teala ile konuşma, buluşma anıdır. Kelamullahı okumaya başlarken Kur’an başlama duası okunur, Euzu besmele çekilir, huşu ile anlamları düşünülerek okumaya başlanılır.
Kuran Duası

Kur’an okumaya başlarken kovulmuş şeytanın şerrinden sığınılmasını yani Euzu çekilmesini Allahu Teala Nahl Suresi 98. ayette emir buyurmuşlardır.

“Fe iza gara’te’l-kur’ane festeiz billahi mine’ş-şeytanir-racim.”
“Kur’an okuyacağın zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allaha sığın.”

Bu ayette buyurulan emir gereği Kur’an-ı Kerim okumaya başlarken Euzu çekilmesi farzdır.

Kur’an başlama duası arapça;

“Allahumme bi’l-hakkı enzeltehu ve bi’l-hakkı nezel. Allahumme azzim rağbeti fi hi ve’c-alhu nuran li besari ve şifaen li sadri. Allahumme zeyyin bi hi lisani ve cemmil bi hi vechi ve gavvi bi hi cesedi ve’r-zukni tilavetehu ala taatike ana’a elleyli ve edraren nehari vehşurni mea’n-nebiyyi Sallahu Aleyhi ve Sellem ve alihi’l-ahyar.”

Kur’an başlama duasının manası;

Allahım Sen Kur’an’ı hak ile indirdin, O’da hak ile indi. Allahım O’na olan rağbetimi, ilgimi büyüt, O’nu gözüme bir nur ve göğsüme bir şifa vesilesi eyle. Allahım O’nunla dilimi, lisanımı ziynetlendir süsle, O’nunla yüzümü güzelleştir, O’nunla cismimi bedenimi kuvvetlendir. Sana itaat ederek gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün belli zamanlarında O’nu okumayı bana nasip eyle. Beni Salat ve Selamın üzerine olduğu peygamberin (s.a.v.) ve onun ali ile tekrar dirilt, haşr eyle.

Kur’an-ı Kerim Duası

– Ey Allah’ım! Sen O’nu hak ile indirdin, o da hak ile indi. Allah’ım Kur’ana rağbetimi büyüt, O’nu gözüme nur, gönlüme şifa kıl. Ey Allah’ım! O’nunla dilimi süsle, O’nunla yüzümü güzelleştir, O’nunla cismimi kuvvetlendir, Sana itaat ederek gecenin derununda, gündüzün belli bölümlerinde O’nu okumayı bana nasip eyle. Beni, Peygamberimiz (sav) ve O’nun hayırlı a-li ile birleştir.
Rahman’ın rızası için, ehl-i iman kabirlerinin nurlanması için, bütün peygamberlerin seyyidi güneşi, Allah elçilerinin Ay’ ı olan Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ruhu için, şeytanın kovulması, günahlarımın düşürülmesi için, tevbelerin kabulü için, derecelerin yükselmesi için, cehennemden ateşinden kurtulmak için, imanın devamı ve Rahman’a kavuşmak için; Kur’an okumaya niyet ettim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi (Senin rahmetini dilerim)
Hamd ve övgü, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.-”