Kunut Duası 1

Kunut Duası 1Kunit duası 1: Kunut kelime olarak itaat, huşu, dua ve kıyam manalarına gelmektedir. Kunut duası yatsı namazının son iki sünnetinden sonra vitrin namazının 3. yani son rekatında okunan bir duadır. Bu duayı okumanın fazileti çoktur. Vitr namazının 3. rekatında Fatiha suresinin ardından okunan Kuran’da geçen​bir ayet sonrası tekbir alınarak Kunut duaları​ okunur. Vitr namazında Kunut duası okumak ve Kunut tekbiri almak vaciptir. Ayrıca camide cemaatle kılınan namazlarda imam ve cemaat Kunut duasını içinden okur. Kunut duası Hanefi mezhebine göre vitr namazının 3. rekatında zamm-ı surenin ardindan, Şafii mezhebinde sabah namazının farzını kılan kişi 2. rekatında rükûdan kalktıktan sonra ve ramazan ayının yarısından sonra vitr namazının 3. rekatinda rükûdan kalktıktan sonra okunur. Kunut duası ile kişi Allah’tan af diler ve bağışlanması ister. Ayrıca Allah’tan yardım diler, verdiği nimetler için şükür eder, kötülüklerle karşılaşmamak için Allah’tan yardım diler. Kunut dualarında Allah’ın birçok özelliğinden bahsedilmektedir.

Ayrıca Kunut duaları Hanefi mezhebine göre vitr namazı dışında bir belaya uğradığı zamanlarda sabah namazının farzında da okunmaktadır. Kunut duası 1 ve Kunut duası 2 olmak üzere iki adettir.

Kunut duası 1, “Allahümme inna nesteinüke ve nestağfirüke ve nestehdike ve nü’minü bike ve netubü ileyke ve netevekkelü aletle ve nüsni aleykel hayre küllehu neşkürüke ve la nekfuruke ve nahleu ve netrükü men yefcürük” şeklinde okunur.

Kunut duası 1 meali: Allah’ım biz şüphesiz ki sade ve sadece senden yardım dileriz. Bir tek senden mağfiret ve hidayet isteriz. Sana tövbeler eder bizi bağışlaman için yalvarırız. Seni tasdik eder, sana itimat ederiz. Seni zikreder ve sana inanırız. Bizi senden uzaklaştıracak hal ve hareketlerden uzaklaşıp seni anarız. Seni asla inkar etmeyiz. Seni inkar edenler ile birlikte olmayız. Sana hep şükreder verdiğin tüm iyilik, güzellik ve nimetler için teşekkür ederiz.