Kuduriye Kadeh Duası

Kuduriye Kadeh Duası Türkçe Okunuşu Anlamı bu dua sadece aşk ve sevda amacıyla okunan dua değil, aynı zamanda her türlü dilek ve istek için tatbik edilebilecek oldukça güçlü ve son derece tesirli bir niyaz olarak bilinir. Bu dua sahih hadislerde geçen Allah Rasulunun (s.a.v.) okuduğu ya da tavsiye ettiği dualardan da değildir. Sahih kaynaklarda geçmeyen bu dua daha sonradan bazı tevhid, esmalar ve dua ayetlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur.

Duayı okumadan önce de abdestli olmak, hacet namazı kılmak gerekir. Daha sonra şöyle dua edilir; ” Rabbim okuyacağım duada geçen Esmaların hürmetine, gelmiş geçmiş tüm Nebi ve Rasullerin hürmetine, gönderdiğin Kitaplar hürmetine, nurdan yarattığın meelekler hürmetine, kendilerini Senin yoluna adamış erenlerin hürmetine benim duamı kabul eyle sıkıntılarımdan kurtar. ” Duadan sonra üç defa besmele çekilir ve kadeh duası okunur.

Kuduriye duası için en önemli şartlardan ve kurallardan biri de bu mübarek duanın vaktidir, bu nedenle duanın vaktine son derece önem vermeli ve bu mübarek duayı yalnızca seher vaktinde uygulamanız gerektiğini bilmelisiniz.Evet, kadeh duasını uygulayan insanların bu duadan tam anlamıyla sonuç alamamasının en büyük nedeni, duanın vaktine riayet etmemek ve seher vaktinde duayı uygulamamaktır.Oysaki yukarıda da dile getirdiğimiz gibi bu duayı seher vaktinde uygulamak şartıyla duanın kabulünü görme fırsatı elde edebilir ve Allah’ın izniyle muradınıza kavuşabilirsiniz.

Kuduriye Kadeh Duası Hangi Amaçla Okunur?

Kuduriye kadeh duası ne için okunur ?  Her türlü niyete karşılık bulmak amacıyla okunabilir. Yani kişi, hangi muradına erişmek istiyorsa ve kalbinden hangi dileği geçiriyorsa bu duayı o amaç için okuyabilir.

Ancak kadeh duasının asıl kullanım maksadı 2’ye ayrılır:

1. Giden sevgilinin veya eşin geri getirilmesi.

2. Bir insanı kendine bağlayıp aşık etmek.

Tabi yukarıda da belirttiğim üzre, kadeh duası bu 2 amaç dışında da okunup uygulanabilir. Ve birçok insan bu iki amaç dışındaki dileklerde de duanın işe yaradığını bizzat deneyip söylemişlerdir.

Kuduriye Kadeh Duası Nasıl Yapılır?

Bütün duaların özünü ve başlangıcını teşkil eden abdest ve namaz, burada da var. Çünkü abdest ve namaz, hem bedensel hem de ruhsal kirlerden arınmak anlamına gelir ve yapılan duanın tesirini arttırıp duaya feyiz ve bereket katar. Bu sebeple kadeh duası uygulamasına geçmeden önce de, abdest alıp hacet namazı kılmalısın.

Hacet (ihtiyaç) namazının nasıl kılınacağı konusunu merak ediyorsan söyleyeyim: Herhangi bir namazın 4 rekatlık farz kısmı gibi. Örneğin öğle veya ikindi namazının 4 rekat farzı gibi. Tabi, niyet getirirken ihtiyacına yönelik bir niyette bulunmalısın. Mesela: “Niyet ettim Allah rızası için, eski sevgilimin geri dönmesi için dört rekat ihtiyaç namazı kılmaya.” gibi…

Abdest ve namaz uygulaması bittikten sonra ise ellerini açıp şu duayı okuman gerekiyor:

“Allah’ım, birazdan okuyacağım kadeh duasının hürmeti için ve duada geçen mukaddes isimlerinin hatırı için ve şimdiye dek gönderdiğin fedakâr peygamberlerin yüzü suyu için ve peygamberler eliyle gönderdiğin kutsal kitapların hakkı için ve nurdan yarattığın meleklerin hatırı için ve kendilerini senin temiz yoluna adayan gayb erenlerinin hakkı için beni muradıma kavuştur, müşkülatımı def et. Amin!”

Kuduriye Kadeh Duası ve Türkçe Anlamı

“Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.
La ilahe illellahü şükran li ni´metih.
La ilahe illellahü ikraren bi rububiyyetih.
Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.
Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahı cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi şitü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
Ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ishaku fe kadeyte hacetehu aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardı aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya rab.
Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.
İnneke entel kerimül kebiru.
Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Kuduriye Kadeh Duasını Okuma Usulü

Kadeh duası toplam üç defa okunur. Her birine başlarken üçer defa besmele çekilir. Kadeh duasını üç defa okuduktan sonra şöyle dua edilir;

Yüceler yücesi Rabbim, kalemi ve satırları yaratan Sensin, nuru ve nurlandırdıklarını yaratan Sensin, rüzgarı ve fırtınayı ve bunların dağıtıp savurduklarını yaratan Sensin, Arşı ve Kursiyi yaratan ve buraları dolduran Sensin, Sen Evvel ve Ahir olansın, hem Batın hem Zahir olansın, hem Kuddus hem Tahir olansın.Bunca kulun muradını verensin. Benimde muradımı ver Allahım. Amin.

Bu duayı da üç defa tekrarladıktan sonra üç Fatiha Suresi, üç İhlas Suresi, üç Felak Suresi, üç Nas Suresi okunur.

Kadeh duası, bu şekilde okunup tamama erdikten sonra, duayı 2 kez daha okumalısın. Yani toplamda 3 defa okuman gerekiyor; tabi her okuyuşunda da 3 kez besmele-i şerif okumalısın.

3 kez okuyup bitirince de ellerini yeniden semaya açıp şu duayı içten içe mırıldanmalısın:

“Yücelerden Yücesin, kimse bilmez nicesin! Kalemi ve satırlarını yaratan Sen olduğun gibi nuru ve aydınlattıklarını yaratan da Sensin. Rüzgarı ve fırtınayı yaratan Sen olduğun gibi savurduklarını ve dağıttıklarını yaratan da Sensin. Arşı ve Kürsi’yi yaratan Sen olduğun gibi o mukaddes yerleri dolduran da Sensin. Sen hem Evvel hem de Ahirsin. Sen hem Batın hem de Zahirsin. Sen hem Kuddus hem de Tahirsin. Bunca kulun muradın, muradı üzre verdin. Ben garip kuluna da dilediğini verirsin. Amin!”

Bu dua, üst üste 3 kez okunup ardından da 3 Fatiha 3 İhlas ve 3 Muavvizeteyn (yani 3 Felak ve 3 Nas Suresi) okunmalı.