Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua

Kötü rüya görünce okunacak dualar

Peygamber efendimiz sav bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır.

“Kötü rüya gören uyanınca sol tarafına üç defa tükürüp, şeytanın şerrinden Allah’ü teâlâya sığınsın. Bu takdirde rüya, ona zarar vermez.”(Müslim)

Şeytanın şerrinden türkçe olarakda dua edilip Allaha sığınılır veya Euzübillahimineşşeytanirracim ve min şerri hazir rüya denilir.

Ek; korkulu rüya gören ayrıca bunu okumalı

OKUNUŞU:“Allâhümme inni eûzübike min amelişşeytani ve seyyiâtil-ahlâm.”
MA’NASI: “Allah’ım! Şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan sana sığınırım.”
***
Ebu Said el Hudri (r.a.)’den rivayetle Peygamber (s.a.v)’den şöyle buyurmuştur: “Herhangi biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah’tandır. Allah’a hamdetsin ve gördüğünü anlatsın. Hoşlanmadığı cins bir rüya görürse bu şeytandandır onun şerrinden Allah’a sığınsın ve onu hiçkimseye anlatmasın böylece o rüya ona zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bir: 27)

***

İmam Mâlik (r.a.)’ten rivayete göre; Hâlid İbnu’l Velîd (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.)’e: gelerek “Ben uykuda iken korkutuluyorum, ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?” diye sormuş, Peygamberimiz (s.a.s.) de ona şu duayı okuyup Allah’a sığınmasını tavsiye etmiştir:

Okunuşu: “E’ûzü bi-kelimâtil-lâhit-tâmmeti min ğadabihî ve ‘ıkâbihî ve şerri ‘ıbâdihî ve min hemezâti’ş şeyâtîni ve en yehdurûn.”
Anlamı: “Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun
gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların
vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden
(yanımda hazır bulunmalarından) Allah’a sığınırım!” (Malik,
Şi’r, 4; Taberanî, el-Mu’cemü’l-Evsat, No:931)

not; uykuda korkan kimse bu duayı okumalı. ”Bir kimse Efendimiz Sallallahu Aleyhi Veselleme gelip uykuda korktuğunu söyledi……O adam bu duayı okudu ve uykuda korkması geçti.” İbnü’s Sünnî rivayet etmiştir.
***
Korkulu Rüya görüp uyanan veya uykusunda her zaman kötü rüyalar gören kimse, rüyayı görüp uyandığı yada yattığı zaman aşağıdaki ayeti üç defa okursa Cenabı Hakk o kimseyi o kötü rüyanın şerriden ve korkusundan korur.

Kalem suresi, 32. Ayet

عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ

Bismillahirrahmanirrrahim

Asâ rabbunâ en yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûn(râgıbûne).

kaynak:Şifalı dualar(pamuk yayıncılık)

***

Korkulu bir rüya gören kimse, rüyanın çıkmaması için “Hüvellâhüllezî…” âyetinden başlayıp Haşr sûresi’nin sonuna kadar okur ve bir Fâtiha, on bir İhlâs-ı şerîf okuyup Peygamberimiz’in ruhuna hediye ederek,

“Ya Rabbi, eğer gördüğüm şu rüya hayır ise hayrında dâim, şer ise hayra tebdil eyle. Hayır ise bize, şer ise düşmanlarımıza olsun” diye duâ eder.
Hayırlı bir rüyanın da çabuk çıkması için, yine 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerîf okunup, Resûlüllah Efendimize hediye edilmelidir.
(Muhtasar İlmihal)
***
Not; güzel rüya gören bu rüyayı kıskanç kişilere asla anlatmamalıdır.
Kötü rüya görende bu rüyayı hiçkimseye anlatmamalı, uyanınca sol tarafa 3 defa tu tu deyip tükürüp duayı okumalı, Allaha sığınmalı, unutmalı.

KÖTÜ RÜYA GÖREN KİMSE NE YAPMALI?

Kötü rüya gören kimsenin yapması gereken işlerden bir diğeri de, şeytanın şerrinden Allah’a sığınmaktır. Esasen biz her işimize başlarken şeytanın şerrinden Allah’a sığınır ve yine her işe Allah’ın adı ile başlarız. Bu, bir müslümanın her an Allah’tan gâfil olmayışının, Allah’ı anmasının, hatırlamasının ve işini O’nun rızasına uygun bir tarzda yapmaya niyet etmesinin belirtisidir. Kötü  ve çirkin bir rüya gören kimse uykusundan uyanınca istiâzede bulunur yani “eûzü billâhi mine’ş-şeytânirracîm bismillâhirrahmânirrahîm” der. İstiâzenin en kısası budur. Fakat kötü rüya gören kimsenin nasıl istiâze yapması gerektiği, Efendimiz’den gelen sahih bir rivayette şöyle bildirilmiştir:

“Sizden biriniz rüyasında hoşlanmadığı bir şey gördüğünde, uyanınca şöyle desin: Şu rüyamın şerrinden ve o rüyada gördüğüm dinim ve dünyamla ilgili hoşlanmadığım şeylerin bana isabet etmesinden, Allah’ın meleklerinin ve resullerinin sığındığı şekilde ben de Allah’a sığınırım” Bu konuda başka me’sûr dualar da vardır (meselâ bk. İbni Hacer el-Heysemî, Mecmaü’z-zevâid, VII, 174-175; Müttekî el-Hindî, Kenzü’l-ummâ

KÖTÜ RÜYA GÖRÜNCE BUNU YAPIN!

Kötü rüya gören kimsenin, uykusundan uyanıp üç defa sol tarafına üflemesi ile tükürmesi aynı anlamı ifade eder. Bu gerçekten ağzından tükürük çıkarması değil “tü tü” şeklinde ses çıkarmasından ibarettir. Ayrıca kötü rüyayı görenin yattığı tarafından öbür tarafına dönmesi de, şeklini değiştirmek suretiyle rüyasının da iyiye tebdil olması ümidiyledir. Bazı hadis şârihleri bu yön değiştirmeyi Allah’ın kazâsından kaderine bir kaçış olarak nitelendirirler.

Kötü rüya görüp bu tavsiyeleri yerine getiren kimseye o kötü rüyanın bir zararı olmaz. Cenâb-ı Hak, kendisine sığınmasını, soluna dönüp üç defa üflemesini, mü’minin arzu etmediği şeylerden kurtulmasına vesile kılar. Bu, tıpkı sadaka vermenin malın korunmasına ve belâların def’ine vesile olmasına benzer.

HADİSLERDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

1. İyi rüya Allah’tan, kötü rüya ise şeytandandır.

2. İyi rüya gören kimsenin onu Cenâb-ı Hakk’a nisbet etmenin yanında, bunu bir nimet bilerek Allah’a hamdetmesi gerekir.

3. İyi rüya gören bir kimsenin bu rüyasını sâlih kimselere anlatmasında bir sakınca yoktur.

4. Kötü rüya gören kimse, bu rüyasını hiç kimseye anlatmamalıdır.

5. Kötü rüya gören kimsenin uykusundan uyanınca sol tarafına üç defa üflemesi veya tü tü demesi sonra da istiâzede bulunması yani Allah’a sığınması müstehaptır. Böyle yaparsa kendisine hiçbir zarar gelmez.

6. Kötü rüya gören kimse, uyanınca hangi tarafında yatıyorsa öbür tarafına dönmelidir. Yani solu üzerinde ise sağına, sağı üzerinde ise soluna dönmelidir. Umulur ki, kendisinin döndüğü gibi rüyası da iyiye döner.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi