Kısmetini Açmak İçin Okunacak Dua

Kısmet açmak için dua; kapalılığı denilen husus ; insanın işlerinin rast gitmemesi, ya da olacak işlerinin olmaması,engellerin ortaya çıkması halidir. Kişi işleri yolunda gitmiyormuş gibi hisseder. Olması için ettiği dualar erteleniyormuş hissine kapılır. Bu hal geçici bir durumdur, kişinin Rabbine daha fazla iltica etmesi gerektiğinin göstergesidir. Her hal, o sıkıntı için dua etme vaktinin geldiğinin göstergesidir. Dünya imtihanını başarılı olarak atlatabilmek için, kişi her sıkıntı ve her sevinçle sınanır, çabasına göre, duruşuna göre ecri artar ya da eksilir. Kişi başına her ne hal gelirse gelsin bunun bir imtihan olduğu gerçeğini unutmamalı ve en uygun şekilde davranmalı, ibadetlerine daha fazla özen göstermeli, dua ve zikirlerini arttırmalı, sıkıntıyı verenin ferahlığı da vereceğini unutmadan sabırlı davranmalıdır.

Kısmet açmak için yapılacak olanlar ;

Kişi kısmet sıkıntısı içinde ise mutlaka hacet namazı kılarak Allahu Tealadan sıkıntısının kalkması için dua ve niyazda bulunmalıdır.
Sadakanın her belayı def ettiği gerçeğini unutmamak ve imkan dahilinde bol bol sadaka vermek gerekir.
Sıla-i Rahim yapmak, akrabaların özellikle anne ve babasını ziyaret ederek onların dualarını almak gerekir.
Özellikle gece vakti, gecenin kalbinde namaz ve zikir ile özellikle Yasin Suresi ile Allahu Tealaya iltica etmelidir.
Fetih Suresinin ilk üç ayeti her gün 100 defa okunmalıdır.
Kapıları açacak olanın Allahu Teala olduğunu bilerek devamlı “Ya Fettah ” esması zikredilir.
Selameti verecek olanın Allahu Teala olduğunu bilerek ” Es Selam ” esması zikredilir.
Fatiha Suresi ve İhlas Suresi vird edinilir ve okumaya devam edilir.
Cuma günü cuma selası ile cuma ezanı arasındaki vakitte konuşmadan 18 Cuma Suresi okumak kısmet açılması için uygulanacak olan en önemli yoldur.

Bu ve bu gibi tavsiyeleri uygularken mutlaka niyet etmek gerekir. Unutmamak gerekir ki ameller niyetlere göredir. Niyeti eksik olan iş yarımdır.

Kısmet açmak için dua ;

Cabir ra.’den rivayetle; her kim bu dua ile dua ederse duası mutlaka kabul olunur.- Camiu’s-sağir-

“La ilahe illa ente ya Hannanu ya Mennanu ya Bedia’s-semavati ve’l-erdı ya ze’l-celali ve’l-ikram.”

“Ey Celal ve İkram sahibi, ey yedi kat semavatı ve yeri halk eden, yaratan,ey nimet ve ihsanı bol olan, ey rahmeti ve merhameti geniş olan Allahım. Senden başka hiç bir ilah yoktur.”

Kısmet açmak için dua ;

Muaz ibni Cebel ra. gece gündüz devamlı şu cümlelerle dua ederdi, Bu duanın kelimeleri İsm-i Azam dualarında geçen kelime ve cümlelerdir. Bu cümlelerle dua etmek her dertlinin derdine, her kederlinin kederine, her sıkıntılının sıkıntısına, her korkulunun korkusuna bire bir devadır bizinillah.

“Ya ze’l-celali ve’l-ikram ya Erhame’r-rahimin, teveccehtu ileyke. Allahumme inni es’eluke bi enneke ente’llahu la ilahe illa ente’l-vahidu’l-ahadu’l-ferdu’s-samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad.”

“Ey celal ve kerem sahibi Allahım. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahım. Bütün varlığımla Sana yöneldim, teveccüh ettim. Allahım sadece Senden istiyorum. Çünkü Sen Allahsın. Senden başka ibadete layık hiç bir ilah yoktur, ancak Sen varsın, teksin, birsin, hiç kimseye muhtaç olmayan Samedsin, doğurmadın, doğrulmadın ve hiç bir şey Sana denk olmadı ve asla olamazda.”