Kısmetin Açılması İçin Dualar

Kısmetin Açılması İçin Dualar hepimiz hayatımız boyunca huzurlu, mutlu bir hayat sürdürmek isteriz. Fakat her zaman bu isteklerimiz olmayabiliyor. Bazı olumsuzluklar sonucu bir türlü bu isteklerimiz yerine gelmeye biliyor. Buda bizi psikolojik olarak derinden çok etkiliyor. Hatta kendimizde bi uğursuzluk olduğuna inanmamızı sağlıyor. Buda bizim içimize kapanmamızı hiç bir işte başarılı olamayacağımıza inanmamızı sağlıyor. Etrafımıza baktığımızda herkesin işinin düzgün gitmesi, isteklerinin, dileklerinin yerine gelmesi bizi derinden çok etkiliyor. Bunların üstesinden gelmemiz için de kısmet açma dualarını içimizden geldiği gibi samimi bir şekilde okumalıyız. Burada niyetimizin önemi çok büyüktür. Önce biz inanmalıyız ki sonra Yaradan bizim dualarımızın cevabını versin. İnanmadığımız hiç bir işte başarılı olamayız. Kısmetlerizin açılması için dua etmemiz çok önemlidir. Bu duayı sadece evlilik için değil, iş bulmak için, kendimiz için hayırlı olan kişilerle evlenmek için, daha iyi bi üniversitede okumak için kısacası hayatın her anlamında başarılı olmak için kendimizi şanssız ve kısmetsiz hissettiğimiz zamanlarda yapılması gereken duadır.

Kısmet açma duası şu şekilde yapılır;
Niyet edilir,
Kıbleye dönülür,
Bir kez besmele çekilir,
Diz üstüne çözülür,
Bir kez daha besmele çekilir,
Eller gök yüzüne açılır,
Üçüncü kez besmele çekilir,
Kısmet duası okunur.
Kısmet açma duasının niyetini şu şekilde yapabiliriz;

Ya Rabbim, her hangi bir sebepten kısmetinde kapalılık, bağlılık varsa, ben her türlü bağlılıktan kurtulmaya niyet ediyorum.

Şansımın, kaderimin önünde duran engeller tamamen kalksın. Bahtım ve her türlü kısmetim benim için en hayırlı olacak şekilde açılsın. Allah’ım senin kapına kadar geldim, sen-sen istiyorum. Kaderimi, kısmetimin kapılarını ancak sen açabilirsin.

Kısmet açma duası;

Allah’ım, kapılı olan kısmetimin kapılarının açılması için dergahına gelen ve senden yardım dilenen şu ellere merhamet et. Kalbimdeki yakıcı duyguların masum arzusunu sana arz ediyorum ve senden bu masum duyguların hatırı için duamı kabul buyurmanı niyaz ediyorum.

Kısmet açma duasını sabahın erken saatlerinde yapmamız daha hayırlı ve faziletli olur; ama bunu erken saatlerde yapamıyorsak gün içinde de yapabiliriz. Abdest ve namaz, duamızın gücüne güç katacağı için elbette Allahın huzuruna tertemiz çıkmamız bizim için daha hayırlı olur. Duamızın kabul olması için içtenlikle, inanarak, samimi bir şekilde Allah’a yalvarmamız lazım.

Kur’anı Kerimde kısmet açma dualarının içerisinde 3 sure ve Allah’ın Esmaül hüsnasından 5 ismi de vardır. Bu sureleri, hepimizin bildiği Fatiha suresi, ihlas suresi ve Nas suresi’dir; Allah’ın isimleri ise Ya Aziz, Ya Cemil, Ya Kuddus, Ya Cami, Ya Vedud isimleride yer alır.

İnsanoğlunun en büyük arzularından biri de hayırlı bir eşle evlenmek ve mutlu bir yuva kurmaktır. Bu amaca yönelik atılan adımların birçoğu da art niyetsiz ve masum adımlardır. İşte “evlenmek için dua” diye tabir edilen kısmet açma duası da bu adımlardan bir tanesidir.

Evlenmek İçin Dua ve 6 Mühim Detay

İslâm alimleri kişinin kısmetinin açılması için birçok dua aktarmışlardır, ne var ki bu dualardan bazıları, diğerlerinden daha etkili ve makbuldür. İşte bu yazıda, en etkili evlilik duasını aktaracağız.
Aktaracağımız evlilik duasında hem Allah’ın 3 esmaül hüsnası, hem de Kur’an-ı Azimüşşan’ın 2 suresi yer alacak. Biliyorsunuz, Peygamber Efendimiz, dualarınızda Allah’ın esmasına ve surelere yer verin, buyurmuştur.

İslam büyüklerinden Hasan-ı Şazeli evlilik duası için şöyle demiştir:

“Her kim içtenlikle Allah’a yönelip evlilik duasını tatbik etse, Allah’ın izni ve kudretiyle onun duası Arş-ı Alaya yükselir ve o kişinin hem kısmeti hem de nasibi artar. Her mümin, bu duayı sıkça tekrar etmeli ve her mümin duadaki esmaların anlamını bilerek Allah’a yakarmalıdır.”

Evet, biz de Hasan-ı Şazeli’nin bu beyanına riayet etmeliyiz.

Evlenmek için yapacağımız duanın bir güzel yönü de duayı vekaleten yapabilmemizdir. Şöyle ki:
Diyelim ki kısmetini açmaya çalıştığımız kişi, bir yakınımız olsun, işte bu duayı onun yerine yapmamız da mümkün.

Evlilik duasının başlangıcında abdest almak çok önemlidir, ne var ki abdest, bir zorunluluk değil. Tabi biz, abdest almanın duanın faziletini arttıracağını ifade etmekle mükellefiz.
Duanın niyetine çok dikkat etmeliyiz, zira her dua niyeti ile birlikte Allah’a takdim edilir ve her duaya niyeti ve samimiyeti ile muamele edilir.

Bu 6 önemli noktaya temas ettiğimize göre artık duanın ayrıntıları üzerinde durabiliriz.

Evlenmek İçin Dua Nasıl Yapılır?

Şöyle özetleyelim:

“Önce niyet, sonra sureler, en son esmalar.”

Şimdi bu özeti detaylıca aktaralım:

Önce mümkünse abdest alınır ve sakin bir ortamda bizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği bir yerde evlilik duasının niyeti getirilir. Niyet şöyle yapılır:

“Allah’ım, kısmetimin hayırlı bir şekilde açılması ve yuvamın uğurlu bir şekilde kurulması için senin yüce dergahına boyun eğdim; hem yüreğimi hem de ellerimi sana açtım. Ne olur yüreğime merhamet, ellerime de mutluluk esintileri bağışla. Âmin.”

Bu niyet sonrasında, şimdi de Kur’an-ı Azimüşşan’da geçen 2 adet sureyi 7’şer kez okuyacağız.

7 kez Fatiha Suresi’ni ve 7 kez de İhlas Suresi’ni okuyarak aşağıdaki özel dua için ellerimizi açacağız:

“Allah’ım, biz kullarına her türlü ihsanını sınırsızca sunan yüce merhametine iltica ederek, Fatiha Suresi’nin sonsuz feyzinden medet umarak ve İhlas Suresi’nde geçen mana hazinesine sığınarak senden duamın kabulünü istirham ve niyaz ediyorum. Âmin.”

7 Fatiha, 7 İhlas ve sonrasında da yukarıdaki özel duayı okuduktan sonra, evlenmek için duanın esmaül hüsna boyutuna geçebiliriz, şöyle ki:

Ya Câmi, Ya Vedûd ve Ya Mukallibe’l-Kulub esmalarının her birini sırasıyla 7 kez okuyacak ve her esmanın özel duasını yapacağız.

Örneğin 7 kez Ya Câmi, sonra Ya Câmi esmasının özel duası, sonra 7 kez Ya Vedûd ve özel duası, sonra da 7 kez Ya Mukallibe’l-Kulub ve özel duası.

Bu şekilde sırasıyla her esmayı 7 kez okuyup her esmadan sonra da o esmanın özel duasını 1 kez okuyarak evlenmek için duayı bitirebiliriz. Başlayalım:

Ya Câmi ve Evlenmek İçin Dua

7 kez içtenlikle ve tüm kalbimizle Ya Câmi okuyacağız, sonrasındaysa şu özel duayı yürekten okuyacağız:

“Tüm mahlukatın dizginine hükmeden sonsuz kudretin, tüm mevcudatın künhüne nüfuz eden sonsuz hikmetin ve tüm varlıkların kalbinde taht kuran sonsuz izzetin hatırına, yeryüzündeki çiçekleri rengarenk donatan cemalin ve gökyüzünde yolculuk yapan gezegenleri halk eden celalin hatırına kalbimde yarattığın ve bana yaşattığın duyguların karşılığını nasip et. Âmin.”
Ya Vedûd ve Evlenmek İçin Dua

Yukarıda yer alan Ya Câmi esmasının özel duasını içtenlikle dile getirdikten sonra, yine 7 kez Ya Vedûd okuyarak Ya Vedûd’un şu özel duasını mırıldanmaya başlayacağız:

“Allah’ım, sen insanın kendi arzusu ile kalbinin arasına girerek onu dalaletten kurtaran, nefsani ve şeytani duyguları temizleyip yerine Rahmâni hissiyatı ikame eden Vedûd ‘sun.

Allah’ım, sen, sana yönelen temiz kalplerin zaruri arzusuna merhamet ve şefkatle cevap veren, yarattığın kalbin en derin ihtiyacı olan sevgi gıdasını da ona bağışlayan hikmet sahibi Vedûd’sun. Ne olur, kalbime hükmeden derin duyguların karşılığı olan saf aşkı ve halis sevdayı bana nasip et. Âmin.”

Ya Mukallibe’l-Kulub ve Evlenmek İçin Dua

Ya Vedûd’u 7 key okuyup özel duasını da 1 kez okuduktan sonra, son olarak Ya Mukallibe’l-Kulub esmasını 7 kez okuyacak, sonra da bu ismin şu özel duasını 1 kez okuyacağız:

“Yarattığın her mevcuda bir kalp veren, her kalbe bir dil veren, her dile bir ses veren, her sese bir nefes veren ve her nefese bir bereket veren sınırsız hikmetinden evlilik duamın kabulünü talep ediyorum. Bunu kalbimin diline verdiğin mahzun sesin derin nefesi hatırına istiyorum.

Allah’ım, Hazret-i Peygamber senden bir şey talep ettiğinde “Ya Mukallibe’l-Kulub” derdi. Bu ismin “Ey Kalpleri Evirip Çeviren” anlamına geldiğini bize bildiren de oydu. Onun yüce hatırı ve sonsuz hakkı için benim kalbime de bir kalbi çevir ve onu yüreğime sabitle. Âmin.”

Evet, bu özel dua ile evlenmek için duayı noktalamış oluyoruz; ama duanın yapılışı ile ilgili olarak aşağıdaki 3 uyarıyı da okumanız gerektiğini belirtmeliyiz:

Evlenmek İçin Duanın 3 Uyarısı

1- Bu duanın cuma günü sabah saatlerinde okunmasının daha bereketli ve feyizli olduğu söylenir; fakat duayı haftanın 7 günü her saatte okumak da mümkündür.

2- Duanın niyet bölümü ve esmalardaki özel dualar mutlaka okunmalı, ayrıca duanın sırasına da muhakkak riayet edilmelidir.

3- Bu duadan fayda göremezsiniz 1 kez daha denemelisiniz

Kısmetin kapalı olup olmadığını insan bilemediği için, kendi isteği olan bir şeyi elde etmek için bazı sebeplere teşebbüs etmesi gerekir. Bu sebeplere teşebbüsten sonra şayet istediğimiz şeyi elde edersek, şükrederiz. Şayet istediğimz şey elde edilmez ise, o zaman “Hakkımızda hayırlı değilmiş” deyip, verilmediği için ve ahirette isteğimizin daha güzelinin verileceğine iman edip yine şükretmek gerekir.

Kısmet beklemelerde yanlış yorumlardan uzak kalınmalıdır. Bazı kimselerde yanlış bir kısmet bağlama anlayışı görülmektedir.

Evham ve suizanna kapılan bu kimseler, tereddüt etmeden konuşabiliyorlar:

“Kızımızın ya da oğlumuzun kısmeti bir türlü çıkmıyor, çıkınca da anlaşmayla sonuçlanmıyor, bir bahane bulunup iş bozuluyor! Demek ki kısmetini bağlamışlar. Zaten falan ve filan komşulardan da şüphe ediyoruz…” diye hüküm verebiliyorlar.

Halbuki Allah (cc), hiçbir insana bir başkasının kısmetini bağlama imkan ve salahiyeti vermemiştir. Bu sebeple, kısmet bağlanması diye bir olay olamaz. Ama kısmet beklenmesi diye bir gerçek olur.

Demek ki mesele, kısmet bağlanması değil kısmetin beklenmesi meselesidir.

Şunu hiç unutmamak gerektir ki, Allah yarattığı kulunun kısmetini asla bağlamaz. O kadar bağlamaz ki, dünyada evlenemeden vefat edenleri bile cennette otuz üç yaşında en güzel bir cennet genci olarak olarak evlendirir, kısmetini yine karşısına çıkarır, asla kısmetsiz bırakmaz. Onlar da o zaman asla pişmanlık duymazlar dünyadaki bekleyişlerinden dolayı. Çünkü cennet evliliği dünyadakiyle kıyaslanamayacak kadar özel ve güzel bir evlilik olur… Bütünüyle mutluluk ve saadet kaynağı halini alır.

Bence burada unutulmaması gereken en mühim nokta şu olmalıdır:

Dünyadaki kısmetini bekleyenler bekleme süresini büyük bir fırsat bilmeli, bu sıralarda kendi özelliklerini geliştirip vasıflarını çoğaltmayı hedef almalı, vasıfsız işçi durumundan çıkıp aranan vasıflı aday özelliğini kazanmalı, kendini bir çok vasıflarla değerli durumuna getirmelidir. Çünkü denklik dünyada da ahirette de esastır. Dünyada vasıflı olanlar cennette de vasıflılarla evlenirler. Bu bakımdan da kısmet bekleme devresini güzel vasıfları kazanma, çoğaltma devresi olarak düşünmeli, yüksek vasıflılara layık hâle gelmeye gayret göstermelidir.

Zaten beklemenin bir faydalı yanı da, “güzel vasıflarını çoğalt” ikazını yapıyor olmasıdır.