Kısa Sofra Duası

Kısa sofra duası, Allah-u Teala insanlara sayısız nimetler vermiştir. Sırası ile sayamayacağımız kadar çok olan bu nimetleri yemeden önce ve yedikten sonra şükrünü eda etmeliyiz. Çünkü şükretmek çok önemlidir ve her şeyden önce gelir. Eğer kişi yediği nimetlere şükür etmez ve hep daha fazlasını ister ise o zaman gaflet içerisindedir. Çünkü belki öyle bir gün gelecek ki kişi önceden bulduğu ve yediği nimetleri bir daha bulamayacak ve yiyemeyecektir. Bu yüzden ne bulduysak mutlaka ardından “Elhamdülillah” diyebilmeliyiz.

Dua sadece sofradan kalkınca okunmaz. Abdest alırken, tuvalete girip çıkarken, sofraya oturmadan önce ce kalktıktan sonra, namazda, ihtiyacımız olan bir şeyi yüce Mevlamızdan isterken daha birçok yer ve zamanda dua ederiz. Çünkü Allah-u Teala insana o kadar çok nimet vermiştir ki kişinin bu nimetleri gözüyle görmesi ve Allah’a şükür etmesi gerekir. Şimdi sizler ile birlikte kısa sofra duası yapacağız. Yalnız bu duayı ezberlerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Yemekten sonra ailecek bir sofra duası edilmesi çok büyük sevap olacaktır.

Kısa sofra duası Arapça okunuşu:

Elhamdü lillah (2 Kere)
Elhamdü lillahillezii et`amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn.
Elhamdü lillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa eelihii ve sahbihii ecmaıyn.
Vagfu anne vagfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. (3 Kere)
Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab.

Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab.
Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn,
iftahilbaabe yaa Allah (3 Kere) Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.
Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn.
Allahümmec al devletenaa daaimen evleedenaa aalimen saaliha velaa tüsallit aleynaa zalimen.
Allahümme zid velaatengus nıgmeten kesiyraten bihurmetil FATİHA. (Duada iki harf ile yazılmış olan yerleri biraz uzatarak okuyunuz.)

Kısa sofra duası:

Ey bizi nimetleri ile perverde eden Sultanımız. Bize gösterdiğiniz numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve kaynaklarını göster. Bizi cennet yurduna çek. Bizi huzuruna layık eyle. Bizim dünyada mahvolup gitmemize izin verme. Bize merhamet et. Burada yedirdiğin o leziz nimetleri orada da yedir. Bizi zeval (yokluk) ve tebid ile tazim etme. Sana müştak ve müteşekkir şu emre uyan kullarını cezalandırma.

Allah’ım! kusurlarımızı bağışla.

Bizi sana yakışan kul ve peygamber efendimize yakışan bir ümmet eyle. Verdiğin emaneti alacağın güne kadar korumayı nasip eyle. Ya Rab peygamber efendimiz (sav)’in bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi her türlü rızkımıza bereket et Allah’ım.