Kekemelik İçin Dualar

Kekemelik, yeni konuşma zamanlarında görülen konuşma bozukluğudur. Genelde cümlenin başında ya da ortasında görülen akış bozukluğu ya da ritim bozukluğu diye tanımlanabilir. Çocuklar genellikle cümleye başlarken ya da belirli bazı sesleri çıkarırken takılırlar. Bu hal, yeni konuşmaya başlayan küçük çocukların takılarak konuşmaları ile karıştırılmamalıdır.

Genellikle dışarıdan gerçekleşen etkiler çocukların kekelemelerine sebep olabilir. Bu sebepler arasında ; ailevi baskılar, ani korku, büyük bir üzüntü sayılabilir. Bunların yanı sıra, toplum içinde kendini güvende hissedememe, her zaman eleştirilme korkusu, beğenilmeme korkusu, başarısız olma korkusu gibi sebepler de kekemeliğe neden olabilen sebepler arasında sayılır. Kekemelik fark edildiği anda ne kadar çabuk müdahale edilirse, bu rahatsızlığın düzelmesi o kadar çabuk olur. Ritmik saymalar, tekerlemeler, şarkı söylemelerin de aralarında bulunduğu oldukça etkili sonuçlar veren tedavi şekilleri, kekemeliğin düzelmesinde önemli etkisi olan tedavi şekillerindendir. Tedavinin kalıcı olması için gecikmeden bir uzmana baş vurmak önemlidir.

Kişiler kendilerini güvende hissedemediği yerlerde, kalabalık önünde konuşurken, önemli bir kişinin karşısında iken yaşı kaç olursa olsun kekeleyebilirler. Bu tarz kekemelikler tedavisi mümkün olan rahatsızlıklardır. Bu şikayetler ortam değiştirilip normal düzene geçildiği anda etkisini kaybeden rahatsızlıklardır. Psikolojik tedavi ile normale dönen bu rahatsızlık, önlemi alınmazsa ilerleyeceği için tedavisi de zorlaşır. Mümkün olduğunca erken tedaviye başlanması kalıcı sonuç için önemlidir.

Musa (a.s.) kekemelik duası;

Bilindiği gibi Musa as.

Firavunun sarayında yetişmişti. Daha küçücük bir çocuk iken Firavunun sakalını çekiyor, parmağını gözüne sokuyordu. Bu durumdan hoşlanmayan Firavun Musa.as’ı öldürmeyi düşünüyor. Asiye validemiz onun henüz çok küçük olduğunu, bunları bilinçli olarak yapmadığını ispatlamak için, Musa as.’ın önüne mücevher ve ateş közleri koyuyor. Musa as. Allahu Tealanın koruması neticesi közleri alıyor ve ağzına sokuyor. Bunun üüzerine Firavun Musa as.’ı öldürmekten vaz geçiyor ve yanlarında büyümesine izin veriyor. Ateşi ağzına götürdüğü için dilinin bir kısmı yanan Musa as. konuşmasında aksaklıklar olduğu rivayet edilmektedir.

Allahu Teala Musa as.’a peygamberlik verip, Firavuna gönderdiği vakit, Musa as. Ta-Ha Suresinde geçen dua ayetleri ile dua edip, dilindeki düğümün çözülmesi için Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunur. Dilinde kekemelik olan kimselere de şifa bulmaları için bu ayetler okunur.

Kekeleme duası;

Rabbi’ş-rahli sadri

Ve yessirli emri

Ve’h-lul ugdeten min lisani

Yef gahu gavli -Ta -Ha Suresi 25,26,27,28-

Rabbim göğsüme genişlik ver

İşlerimi kolay eyle

Dilimdeki düğümü çöz ki

Söylediklerim anlaşılsın.

Bu ayet-i kerimeleri hulusu kalple ; Musa as’ın dilindeki düğümü açan Allahu Tealanın kekeleyen çocuğun dilindeki düğümü de çözmesi için dua ederek, niyet ederek kekeme olan çocuğun üzerine 21 defa okunmaya devam edilir.

KEKEMELİK İÇİN OKUNACAK DUA

Taha suresi 27. ayet kekemelik çeken, konuşması zor olan kişiye 7 gün boyunca 21 defa Besmele-i Şerif ile başlanarak okunur ve ağzına üflenir. Arapçası Besmele-i Şerif ile aşağıda yazdığım gibidir. Vesselam

يِناَسِّل نِّم ًةَدْقُع ْلُلْحاَو ِِميِحَّرلا ِنمْحَّرلا ِهللا ِمْسِب

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahim. Vehlul Ukdeten Min Lisâni

Kişi, kendi üzerinde deneyecek ise “Rabbişrahlî sadrî, ve yessirlî emrî, vehlül ukdeten min lisânî, yefkahû kavlî.” şeklinde de okuyabilir.

(Eskiden hatipler de cuma namazlarında cemaate vaaz sırasında düzgün bir belegât için bu duayı okurlardı.

Küçük yaşlarda ortaya çıkan ve konuşma bozukluğu ortaya çıkana kadar güzel konuşan ve genlikle nazar değdiğine inanılan kekemelik sorunu düşünülenin aksine zeka seviyesi yüksek çocuklarda daha sık görülmektedir. IQ seviyesi yüksek olan çocukların hayal dünyalarının yaşıtlarına göre çok daha geniş olması, yaşadıkları özellikle de olumsuz olayların etkisini derinden yaşamalarına sebep olmaktadır.

Kekemelik, ortaya çıktığı andan itibaren bireylerde olumsuz sorunlar yaratmaktadır. Meydana gelen bu konuşma bozukluğunun bir süreliğine yok olduğunu görürüz fakat 1-2 yıl içerisinde geri gelme özelliğine sahip olan bu kekemelik bireyi olumsuz bir yaşama sürükler.

Kekemelik tedavisi ise kalıcı bir hal alan takılmaların yani konuşma bozukluğu olumsuz anlamda belli bir aşama kaydetmesi sonucunda başvurulan bir süreçtir. Yine de tedavi öncesinde her kulun yardımına muhtaç olduğu Allah (c.c) her şeye kudreti yetendir, bu sebeple iyileşmek şifa bulmak isteyen her kul gibi kekemelik sorunu için de Allah (c.c) şifasını dilemek gereklidir.

Takılmalar, tekrarlar ya da duraksamalar gibi, konuşurken kişilerin sıkıntıya düştükleri kekemelik probleminin geçmesi adına âlimlerin bazı yorumları vardır. Sıkıntılardan ferahlığa ulaşmak adına yapılan bu dualar Allah’ın izniyle Allah katında kabul buyuracaktır.

Rabbimizin adıyla kendimiz için açtığımız her el Allah (c.c) katından geri çevrilmez. Bizler aldığımız tedavide bizlere yardımcı olması için rabbimize dua etmeli ondan gelecek her şeyi hayır ve şer olarak kabul etmeliyiz. Kutsal kitabımız kur’an-ı kerimde de indirilen onca ayet rabbimizin bizden yüz çevirmediğinin kanıtıdır. Onlardan bazıları şunlardır;

“Habibim, insanlara de ki, duanız olmasaydı Allah katında ne ehemmiyetiniz vardı.”

Başka bir ayette ise;

“Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulurlar.”

Başka bir ayette ise;

“Bana dua edin size icabet edeyim, cevap vereyim.” buyururlar.

Kuran-ı Kerim’in Taha suresi 27. Ayeti takılmaları ve konuşurken tutulmaları olan kekemelere 7 gün boyunca 21 defa Besmele-i Şerif ile başlanarak okunup üflenebilir.

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahim. Vehlul Ukdeten Min Lisâni

Kişi, kendi üzerinde deneyecek ise “Rabbişrahlî sadrî, ve yessirlî emrî, vehlül ukdeten min lisânî, yefkahû kavlî.” diye de okuyabilir.

Ayrıca Hz Musa’nın şu duasıyla da “Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlül ugdeten min lisani yefgahu gavli” (Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni) duasıyla da üzerimizdeki kötü haletten bizi kurtarması ve insanların artık lisanımızı anlaması ve konuşmalarımızın normale dönmesi için Cenab-ı Hakka yalvarabiliriz.

KEKEMELİK VE DİL PELTEKLİĞİNİ GİDERMEK İÇİN OKUNAN DUALAR
*hazreti Musa aleyhiselamın dili peltekti.hazreti musa hem bunun için , hemde göğsünün acılması için ALLAH ü tealaya şöyle dua etmiştir.
بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي
BismillahirRahmanirRahim
rabbişrah li sadri . veyessir li emri.
vahlül ukdeten min lisani . yefkahü kavli.

” ey Rabbim ! benim göğsümü aç ,işimi kolaylastır .dilimden düğümü çöz ki , söyleyeceklerimi anlasınlar .”
taha suresi 25-28
* konuşmakta ğüçlük çeken hergün bir bardak suya 801 kere

YA EVVEL – YA AHİR c.c.
ismi şerifini okuyup içerse , bu derdınden kurtulur.
* kekemelik için her gün 3 kere İNŞİKAK SURESİ okunmaya devam edilir.