Kandil Gecesi Okunması Gereken Dualar

Kandil gecesi okunacak dua, Regaip Türkçe anlamı bolluk, bereket ve sınırsız istemektir Regaip “reğip” diye Kur’an-ı Kerim’ in 8 yerinde geçmektedir. Meleklerin Regaip adını bu mübarek geceye verildiği söylenmektedir. Kandil ibadetleri tüm Müslüman alemi tarafından tarih boyunca nasıl daha iyi geçirilebileceği merak edilen bir konu olmuştur. Bu Müslümanlar kandil gecelerine farklı farklı şekilde kutlayabilmektedirler. Dinimizde bir yılda beş kez böyle kandil akşamları kutlanmaktadır. Bu özel gecelerin isimleri şöyledir. Miraç kandili, Mevlid kandili, Berat kandili, Kadir gecesi ve Regaip kandilidir. Böyle gecelerde uzun ömür, bereket, sıhhat, huzur, sağlık istenir.

Rabbimiz bizi bağışlamak için bizden böyle mübarek gecelerde ibadet etmemizi af dilememizi istemektedir Çünkü Allah-u, Teala, kullarını affetmek istiyor onun içinde böyle geceleri bahane olarak gösteriyor. kandil gecesi okunacak duaların hepsinin tek bir amacı gelmekte olan ramazan ayının habercisi olmasıdır. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip kandili olarak kutlanılmaktadır. Peygamber Efendimizin dediği gibi Allah’ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır.Recep ayına girdiğimiz şu mübarek günlerde günlerimizi oruçlu geçirmemiz gerekir en azından hepsini tutamasakta pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirmeye dikkat etmeliyiz. Çünkü böyle günlerde Peygamber Efendimizin dediğine göre Recep ayında oruç tutan bir kişinin günahları bağışlanır demiştir.

Ayrıca Recep ayının başında ortasında ve sonunda en azından birer gün oruç tutan kişilerin cehennemden azat edileceği bildirilmektedir.

Kandil gecesinde okunacak dua varsa Müslümanların kaza namazlarına yoksa da nafile namaz kılmaları gerekir. Ve mutlaka Kuranı Kerim okunmalıdır.Çünkü Peygamber efendimiz Ramazan ayından sonra en çok Recep ayında oruç tutmuştur. Sahabelerin bildirdiğine göre efendimiz bazen öyle bir oruç tutarmış ki onu hiç iftar etmeyecek zannederdik bazen da öyle iftar ederdi ki onu hiç oruç tutmayacak zannederdik. Peygamber efendimiz şöyle demektedir. ” Recep ayı Allah’ın Şaban ayı benim Ramazan ayıda ümmetimindir”

Kandil gecesinde okunacak duaların arasında Yasin’i Şerif Amenerrasulü ve Ayetel Kür’si mutlaka okunmalıdır Yapacağınız şu beş gecede yapılan dualar geri çevrilmez. Recep ayının ilk gecesinde Şaban ayının 15. gecesinde kandil gecelerinde kurban bayramında Ramazan bayramında, cuma gecelerinde böyle zamanlarda Eşref saatine denk gelen insanın günahlarının bağışlanacağı söylenmektedir. Bazı dini kitaplarda Recep ayında bir gün oruç tutana bir yıl oruç tutmuş gibi sevap verilmektedir. Recep ayında 7 gün oruç tutana ise Cennet kapıları açılmaktadır 8 gün oruç tutana ise cehennem kapıları kapanmaktadır. Allah-u Teala’nın kullarına bağıșlamak ve affetmek istediği gecelerin değerini bilip ihya etmek gerekir.

Sabah namazının arkasından yeni güne başlamadan önce yedi defa ayetel kürsi okunursa gün boyu okuyan kişi kötülüklerden kötü insanların şerrinden korunmuş olur.

Ayrıca namazların ardından aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz.

Allahümme ecirni minennar ve edhılnil

Her gün sabah ve akşam olmak üzere 7 defa Allahümme ecirni minennar diyen kişiler Cehennemden kurtulurlar Allah’ın izniyle.

Ayrıca yine her gün sabah akşam, 3 defa, Bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve la fissemai ve hüvessemi’ul alim duasını okuyan kişi büyücü ve zalim insanlardan onların kötülüklerinden emin olurlar.

Evden çıkarken okunması tavsiye edilen dua;

Bismillahi, tevekkeltü alellah, la havle ve la kuvvete illa billah

Bu duayı okuyan kişi bütün kötülüklerden korunur şeytanın şerrinden korunur şeytan o kişiden uzak durur.

Yine gün içerisinde namazların ardından vakit bulundukça dua edilmelidir.Öğlen namazının arkasından Fetih süresinin okunması gerekir.

İlkindi namazının arkasından Amme okunur.

Akşam namazının arkasından vakıa süresi okunur.Ayrıca sabah ve akşam namazlarının arkasından Hüvallahullezi duası okunur.

Yatsı namazının arkasından okunması tavsiye edilen dualar Yasin şerif Mülk süresi ve Amenerrasulü duasıdır.

Gün içerisinde Kuran’ı kerim okumak Kuran’ın mealini okumak gerekir.Zamanı nı boş işlerle değil dua ederek Kuran meali okuyarak geçirmek yapılması gereken en güzel şeydir.

(Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirni minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.) [Ebu Davud]

(Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mace]

(Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semiil alim-i mineşşeytânirracim” diyerek Haşr suresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehid olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizi]

(Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Haraiti]

(Sabah namazından sonra on defa, “La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir” okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.) [Nesai] (“Günah zarar vermez” demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.)

(Akşam namazından sonra [yukarıdaki tesbihi] okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir.) [Tirmizi]

(Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.) [İ. Ahmed]

(Şirkten korunmak için “Allahümme inni eűzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyub” okuyun!) [İ. Ahmed]

(Sabah-akşam 7 defa “Hasbiyallahü la ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın dünya ve ahiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.) [Beyheki]

(“Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerike leke, felekel hamdü ve lekeşşükür” duasını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) [Akşam esbaha yerine emsâ denir. Mekt. C.3, m.17]

(Bir kimse, sabah-akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.) [Deylemi]

(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizi]

(“Lâ havle…” okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym] [İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)]

(Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehidlerle beraber olur.) [Taberani]

(Günde 25 defa “Allahümme bârikli fil mevt ve fi mâ ba’delmevt” okuyan şehid olarak ölür.) [Redd-ül Muhtar]

(Gece Âmenerrasulüyü okuyana, bu iki âyet, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]

(Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.) [Ey Oğul İlmihali]

(Eve girerken İhlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.) [T. Kurtubi]
(Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, melekler, evine gelinceye kadar dua eder.) [Ey Oğul İlmihali]

(İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mace] [İstiğfar olarak (Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh) okumalıdır.

(Günde yüz kere “La ilahe illallah diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.) [Taberani]

(Bir yere gelen, “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

(Sıkıntılı veya borçlu, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a]