Kafirun Duası Kafirun Süresi Okunuşu Anlamı

Kafirun duası: Kafirun duası isminden de anlaşıldığı gibi kâfirlerden bahsedildiği için bu ismi almıştır. Mekke’de indirilmiştir ve 6 ayetten oluşmaktadır. Kuranı kerimin 109. suresidir. Peygamberz sav kafirun duası okumanın Kur’an’ın dörtte birini okumakla eş değer olduğunu bildirmiştir. Ayrıca peygamber efendimiz uyumadan önce kafirun duası okumanın Allah’a şirk koşmaktan uzaklaştığının bildirisi olduğunu söyleyerek uyumadan önce okunmasını buyurmuştur. Rivayete göre, her kim içinden gelerek herhangi bir gece kafirun duasını ​okursa çok hayırlı bir iş yapmış olur. Rızık arttırmak ve hali vakti yerine getirmek için kafirun duasını ihlas, Felak ve nas sureleri ile birlikte okumak tavsiye edilmiştir. Kafirun duasının faziletleri saymakla bitmez.

Uyumadan önce okunan kafirun duası kişiyi şirketten korur ve şeytandan uzaklaştırır. Kişi bu gece ölse tevhid uzerine rabbine kavuşur. Her gün içerisinde üç defa okumak belalardan ve şeytanın şerrinden korur ve her gün 200 defa okuyan kişinin imanı kuvvetlenir.

Kafirun duası okunuşu ve anlamı: Bismillahirrahmanirrahim Kul ya eyyühelkafirun. La abüdü ma tabüdün. Ve la entüm abidüne ma abüd. Ve la ene abidün ma abedtüm. Ve la entüm abidüne ma abüd. Leküm diniküm veliye din. Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile, ey kâfirler ben sizin taptıklarınıza tapmam. Sizde benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben asla sizin taptığınıza tapmam. Sizde benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

Kafirun suresi “سورة الكافرون” Kuran-ı Kerim’in 109. suresidir. Kafirun suresi toplam altı ayeti kelimeden oluşmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi kafirlerden (İslam dinine inanmayanlardan) korunmak için okunur.

Kafirun Suresi ve Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul yâ eyyühel kâfirûn
Lâ a’büdü mâ ta’büdûn
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
Leküm dînüküm veliye dîn
Kafirun Suresi Türkçe Meali Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki: Ey kâfirler
Tapmam o taptıklarınıza!
Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
Size dininiz size, benim dinim bana!

Kafirun Suresi Arapça Yazılışı
بسم الله الرحمن الرحيم | قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ | لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ | وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ | وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ | وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ | لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ

Sevgili Peygamberimiz bu sure-i şerife hakkında:

“Sizi Allah Teala’ya şirk koşmaktan kurtaracak bir kelimeyi anlatayım mı? Uyuyacağınız vakit Kafiriun süresini okursunuz.Kafirin süresini okuyup yat,hiç şüphe yoktur ki ,şirkten beri olursun.”

Bir kimse yatarken bu sureyi okur da o gece ölürse,tevhid üzerinde Rabbine kavuşur.

“Her gün bu sureyi ikiyüz defa okuyan kimseye Hızır(a.s.) mürşitlik eder,bir kimse yatarken okumaya devam ederse Cenab-ı Ecelli Ala o kimseyi fena insanların şerrinden imanını muhafaza eder,gavurluktan,münafıklıktan korur.Hulusi kalp ile okuyan derhal tesirini müşahede eder.”

Her kim güneş doğarken ve batarken bu sureyi okumaya devam ederse,şirkten emin olur.

Biri Resulü Ekrem’e:

“Ya Resulüllah bana vasiyyet et” dedi.Resulü Ekrem:”Yatacağın vakit Kul ya eyyühel kafirunu oku,zira o,insanı şirkten beri eder.” buyurdu.

“Sure-i Kafirun’u okumak Kur’an’ın dörtte birini okumaya muadildir.”

“Her kim Sure-i Kafirun’u okursa sanki ona Kur’an’ın dörtte birini okumuş gibi sevap verilir ve ondan azılı şeytanlar uzaklaşır,şirkten beri olur ve kıyametin şiddetinden emin olur.”

Başka bri Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Kim herhangi bir gecede Kâfirûn (Kulyâ) sûresini okursa, çok güzel ve hayırlı bir iş yapmış olur.”

Ermişler demişlerdir ki :
“Her türlü şerden korunmak için ve sıkıntılı zamanlarda dört kul’ü çok okuyunuz.”
[Dört kul, Kulyâ, Kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûreleridir.]

Peygamber efendimiz Kulyâ sûresi okuyan birine rastladığında buyurdu ki:
“Bu kişi şirkten uzak ve berî oldu.”

Kafirun Suresi Açıklama

Kafirun suresi adındanda anlaşılacağı gibi kafirlerden bahdettiği için bu ismi almıştır. 6 ayetten oluşup mekkede indirilmiştir. Kuran-ı kerim-in 109. Suresidir.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Kafirun Suresini okursa, Kuran’ın Dörtte birini okumuş gibi olur.”(1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), Hazreti Nevfel’e:

-“Seni buraya getiren mühim iş nedir?” buyurunca, o da:
-“Bana, uyuyacağım sırada söyleyeceğim bir şey öğretmen için geldim” dedi.
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) de:
-“Öyleyse yatağına girdiğinde Kafirun suresini oku, sonra onu bitirince uyu! Çünkü o, şirkten uzaklaşma bildirişidir.!” buyurdu.(2)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Size Allah’u Teala’ya şirk koşmaktan sizi koruyacak bir kelime söyleyeyim mi?” buyurmuş ve “Uyumadan önce Kafirun suresini okuyun!”buyurmuştur.(3)

Kim herhangi bir gecede Kafirun suresini okursa, çok güzel ve hayırlı bir iş yapmış olur.

Kafirun suresini, İhlas, Felak ve Nas sureleri ile birlikte okuyanın rızkı artar, hali düzelir.

Her türlü kötülükten korunmak için ve sıkıntılardan kurtulmak isteyen kişi, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini okusun.

Yatacağın vakit bu sureyi oku. Zira o sure, insanı şirkten muhafaza eder, imanını şeytandan korumuş olur. O gece ölürse, tevhid üzerine Rabbine kavuşur.

Her gün 3 kere okuyan belalardan ve şeytanın şerrinden korunur.

Her gün okumak, ölüm anında küfre düşmeyi engeller.

Çocuklarınıza yatarken Kafirun suresini okutunuz. Okurlarsa, gece onlara hiçbir şey arız olmaz.

Bu sureyi güneş doğarken ve batarken okuyan kişi, şirkten emin olur.

Her gün 200 defa okumaya devam eden kimsenin imanı kuvvetlenir, Hızır (Aleyhisselam) manevi rehberi olur