İstihare Namazı Duası

İstihare namazı duası bu duanın amacı günlük hayatımızda yaptığımız işlerde akıl eremediğimiz zamanlarda ve etrafta bu konu hakkında bizi bilgilendirecek kişilerin olmaması durumunda istihare namazı kılınır ve akabinde dua yapılır. Daha sonra artık belirli işaretlerle rüya içinde muhtelif surette işaretler verilmektedir. İstiare namazını kılmadan önce gusül abdest alınır ve tövbe edilmelidir. İstihare namazı kılmak için niyet edilir ve iki rekat namaz kılınır. İstihare namazının ilk rekatında kafirun ve Fatiha süreleri okunur ikinci rekatında ise Fatiha ve ihlas süresi okunur. Hayatımızda yapılmasını ve gerçekleşmesini arzu ettiğimiz istekler için, iki rekat namaz kılınır ve bunun sonucunda avuçlarımızı açarak dua edilmelidir. Özellikle istihare namazı duası için Peygamber efendimiz s.a.v bu duaya önem vermiş ve yapılmasını tasvip etmiştir. Yani istihare namazının duası yapılırken bizler için en hayırlı ne ise onu dilemeli ve arzu etmeliyiz. Bizim için kötü ve şer olan şeyleri şeytanın gafletinden Allah’a sığınmalıdır.

İstihare namazı duası önemi

Yapılması düşünülen işlerin daha iyi işlenmesi ya da terk edilmesi durumunda hayırlı olup olmadığın için Allah’tan yardım dilemektir ve onun kudretinden, azametinden yardım istemektir. Onun yardım etmesi için, acizliğimizi, fakrımızı boyun bükerek bunlara gücümüzün yetmeyeceğimizi belirtmiş oluyoruz. İstihare namazı duasında, dünya hayatının ve ahret hayatının sonucu itibariyle bizim hakkımızda daha hayırlı olmasını temenni ettiğimiz güzel işleri diliyoruz. Bizim ahretimize zarar verecek işler olması durumunda, istihare namazı duasında bunu açık şekilde belirtip, o fenalık işlerin bizden uzaklaşması için ve güzelliklerin ve iyiliklerin aynı şekilde bizim için ihsan edilmesini yüce rabbimizden niyaz ediyoruz

İstihare namazı duası yapıldıktan sonra uyulur ve ona göre işaretler verilir.

İstihare Nedir?

İstihare, lügat manası itibariyle, Allah’tan hayır dilemektir. Yani yapılacak bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu yahut o işi hemen mi, yoksa bir müddet sonra mı yapmanın daha iyi netice vereceğini anlayabilmek ve kalbin o meseleye yatışmasını Allah’tan dilemek ve istemektir. İstihare Peygamberimizin bir sünnetidir ve biz ümmetine tavsiye ettiği bir dua ve ibadet şeklidir. Peygamberimiz (s.a.v) istiharenin nasıl yapılacağını, hangi duanın okunacağını bizzat kendisi öğretmiştir. İstiharenin önemi konusunda Cabir bin Abdullah şöyle demektedir: Rasulullah (s.a.v) bize Kuran’dan bir sure öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu: ‘Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekât namaz kılsın.” Buhari, Küsuf: 75.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstihare namazı iki rekat oluşmaktadır ve bu iki rekat namazın kılınışı nafile iki rekat namazın kılınışından farkı yoktur. Fakat namaza niyet ederken “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihare namazı kılmaya” denilerek, tekbir alınmalıdır. İmam Gazali bu namazın birinci rekatında Fatiha’dan sonra Kul ya eyyühe’l-kâfirûne, yani Kafirun suresini, ikinci rekatında ise Kul hüvellahu ehad yani, İhlas suresini surelerinin okunmasını tavsiye eder.

İstihare Namazı 1. Rekat

İstihare namazının birinci rekatında “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya” diye niyet ederiz.

Sonrasında ise “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız ve Subhaneke duasını okuruz.

Ardından, Euzü-besmele çekeriz ve hemen sonrasında Fatiha Duası’nı okuruz

Fatiha Suresi’nden sonra Kafirun Suresini okuruz ve ardından Rüku’ya gideriz

Son olarak ise secde‘ye gideriz, doğruluruz ve sonrasında tekrardan secde’ye gideriz

İstihare namazının 2. Rekat’ında ise;

ilk olarak ayağa kalkarak kıyama dururuz ve besmele çekeriz.

Besmelemeden sonra Fatiha okuruz ve ardından da ihlas suresini okuruz.

Ardından Rüku’ya gideriz, ardından da Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz.

Son aşamada ise oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İstihare Namazı Duası

İstihare namazı kıldıktan sonra Peygamberimizden (a.s.m.) rivayet edilen şu dua okunur:

“Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi.”

İstihare duasının Manası: “Allah’ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur”

Peygamber Efendimiz “Bu duayı yaparken insan dileğini de söyler” buyurmuştur;

Alimler demiştir ki, şu anılan dua ve iki rekat namazla istihare yapmak müstahabdır. Nafile namazla olduğu gibi, müekked sünnetlerle, Tahiyyei Mescid namazı ile ve diğer nafilelerle de olur. Birinci rekatta Fatiha’dan sonra “Kafirun” ve ikinci rekatta “İhlas” Sureleri okunur. Eğer namaz kılamıyacak bir durum olursa, yalnız dua ile istihare yapılır. Bu duaya, Allah’a hamd ederek, Peygambere de Salam Selam getirerek başlayıp yine bunlarla bitirmek müstahabdır. Zikredilen sahih Hadisin açık ifadesinden anlaşıldığı üzere, her iş için istihare yapmak müstahabdır. istihare yapıldıktan sonra da, kalbe gelen ferahlık uyarınca iş yapılır. En iyisini Allah bilir.

İstihare namazının duası nasıl yapılır?

Yapılan amellerin daha iyilerinden istifade etmek amacıyla bu duanın yapılması elzemdir. Ticaret yaparken, evlenirken ve evlilikten sonra, yolculuk yaparken, bir işe girerken ya da iş yapmaya çalışken vs. gibi durumların bizim için ne kadar hayırlı olup olmayacağının tereddüt ettiğimiz konularda yardımımıza istihare namazının duası yetişmektedir. Tabi bunları sayarken, istenilen ölçülere uyma zorunluluğu vardır. Yani helal olup olmadığı, dini kurallara uyup uymadığı kadar önemlidir. İnsan günlük hayatında meşgul olduğu şeylerde ve hele bu dindar bir kişi ise işte beynini kemiren bir takım problemler meydana gelir. Bu durumda yapılacak en iyi yol ise o konuyu bilen kişiye danışarak konu hakkında enine boyuna bilgi sahibi olmak ister ve en sonunda istihare namazı duası yapmaya karar verir. İstihare namazının duasını kişinin kendisi yapmalıdır. Yani başkasını kendi yerine tayin edemez. İstihare namazı duasının Allah katında makbul olabilmesi için yedi gece tekrarlanması gerekir. İstihare namazının duası yapılırken vakit fark etmeksizin her zaman yapılabilir. İstihare namazının duasını yaparken Allah’ın huzurunda temiz olunmalıdır. Yani cünüplükten temizlenmek gerekir.

İstihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır.

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:

Dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz:
1- Şükreden, nimetin artmasından,
2- Tevbe eden, kabulden,
3- İstihare eden, hayırdan,
4- İstişare eden, doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz.

Herhangi bir işe başlarken, mesela evlenirken, ev alırken istihare yapmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [Hâkim]

Evlenmeden önce, birkaç defa istihare etmeli, Hak teâlâya sığınmalıdır. Nefsin ve kötü kimselerin araya girmemesi için, yalvarmalıdır. Salih, güvenilir kimselerle istişareden sonra, istihare yapmalıdır.

Bir işe başlayacağınız veya bir şeyden kurtulmak istediğiniz zaman, iki rekât nafile namaz kılıp [aşağıda bildirilen Arapça duayı okuyarak] “Eğer bu işim [Mesela şununla evlenmem veya şu evi almam] dünya ve ahiretim için hayırlı ise, bunu bana mübarek eyle. Eğer hakkımda hayırlı değilse, onu benden uzaklaştır ve hayırlı olanı bana kolaylaştır. Beni kazana rıza gösterenlerden eyle, Ya Erhamerrahimin” demelidir.

Önce günahlardan tevbe edilir. Tevbe için kısaca, “Ya Rabbi! Buluğ anımdan şimdiye kadar yaptığım günahlara pişman oldum. Bundan sonra da, inşallah hiç günah işlememeye söz veriyorum” denir. Sonra gusledilir. Gusülden sonra, o gece (istihareye niyet ettim) diyerek iki rekat nafile namaz kılınır. İlk rekâtta, Sübhaneke ve Fatiha’dan sonra, Kâfirun, ikinci rekâtta Fatiha’dan sonra İhlâs okunur. İstihare namazı bittikten sonra şu dua okunur:

(Allahümme innî estehîrüke bi-ilmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es’elüke min fadlikel azîm fe inneke takdirü ve lâ akdirü ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve ente allâmül-guyûb.)

Bu şekilde istihareye yedi gece devam edilir. [Gündüz de istihareye yatmak caizdir.] Gusül sadece ilk gün alınır. Diğer günler gusle gerek yoktur.

İstihare başkasına yaptırılmaz. İstihareyi herkesin kendi yapması gerekir. İstihare yapmasını öğrenmeli, bu sünneti kendisi ifa etmelidir. Bedenle yapılan ibadetleri başkasına yaptırmak caiz değildir.

İstihare namazını kılıp duasını ettikten sonra hiç konuşulmadan yatılmalı. İhtiyaç varsa konuşulabilir. Aslında her zaman, yatsı namazını kıldıktan sonra, ihtiyaç olmadıkça konuşmamak müstehabdır, iyi olur.

İstihareden sonra, abdestli olarak, kıbleye dönüp yatılır. Rüya görse de, görmese de, 7 gün istihareye devam edilir. Rüyada beyaz veya yeşil görmek hayra, siyah veya kırmızı görmek şerre alamettir. Eğer, rüyada bir şey görülmezse, kalbe bakılır. O işi yapmak arzusu varsa, o işe karar verilir. Karar veremeyen, birkaç defa daha istihare yapmalıdır.

Yapılacak her iş için istihare yapmak sünnettir ve mübarektir. Fakat istihare yaptıktan sonra, o işin yapılmasını veya yapılmamasını gösteren bir şeyin, uykuda veya rüyada yahut uyanık iken görünmesi şart değildir. İstihareden sonra, kalbine bakmak lazımdır. O işi yapmak arzusu, eskisinden daha çok olmuş ise, o işi yapmayı gösterir. Eğer arzu, çoğalmamış ve eskisinden daha da azalmamış ise, yine yasak olmaz. Böyle olunca, yapmak arzusu artıncıya kadar, istihareleri tekrar tekrar yapmalıdır. İstihareler yediye kadar tekrar olunur. İstihareden sonra, o işi yapmak arzusunun azaldığı anlaşılırsa, o işin yapılmamasını gösterir. Böyle olunca da, istihareler tekrarlanabilir, hatta nasıl olursa olsun, istihareleri her zaman tekrarlamak, daha uygun ve daha iyi olur. O işi yapmak veya yapmamakta ihtiyatlı davranılmış olur.

Bir muradı olan kimse, abdest alır, temiz bir yere oturur, üç defa salevat-ı şerife okur, sonra her birine Besmele çekerek on Fatiha, sonra 11 İhlâs okur, sonra üç defa salevat okur. Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatar, niyet ettiği şeyin iyi veya kötü olacağını bi-iznillah rüyada görür. (Fetava-i Karı-ül-hidaye)

İstihare yapınca, rüyada gördüğümüze uymak gerekir mi?

İstihare, bir işin, hakkımızda hayırlı olup olmadığını anlamak için yapılır. Bunun için, şartlarına uygun yapılmışsa, uymalıdır. İki hadis-i şerif meali:
(İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksiyse, kişinin mutsuz olacağına alamettir.) [Tirmizi]

(İstihare eden, mahrum kalmaz; istişare eden, pişman olmaz. İktisat eden, darlık çekmez.) [Taberani]

İstihare ile İlgili Hadisler

– ‘’Allah’ım bana hayır ver ve benim için hayırlı olanı seç’’

– İstihare yapan kimse hüsrana uğramaz, istihare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez’’

– ‘’İstihare eden zarara düşmez’’

– ‘’ Allaha istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir’’

– ‘’ istiharede bulunmak ve kadere razı göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun eksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir’’

– ‘’Âdemoğlunun Allah’tan hayır dilemesi (istiharesi) saadetindendir. Allah’ın hükmüne razı olması da saadetindendir. Allah’tan hayır istemeyi terk etmesi ise onun bedbaht olmasındandır. Allah’ın hükmüne razı olmaması da, Âdemoğlunun bedbahtlığındandır’’