Bir İsteğin Gerçekleşmesi İçin Okunacak Dua

İstek duası; Dua kulun Rabbi ile dertleşmesi, sıkıntılarını isteklerini Allahu Tealaya bildirmesi, duasını kabul edecek ve muradını verecek olanın sadece Allahu Teala olduğuna tüm kalbiyle inanmasıdır. Samimi kalple yapılan dualar geri çevrilmez biiznillah. Allah Rasulu ( s.a.v.) ; ” Kul duam kabul olmuyor demediği sürece, duası kabuldur .” buyuruyorlar.

Gece bitmeden sabah olmayacağı gibi, her duanın da zuhur etme vakti bellidir. İsteğinizin acele şekilde verilmemesi, duanızın kabul edilmediği anlamına gelmez, sadece zamanının gelmediğine işarettir. Böyle durumlarda vaz geçmek değil, dua etmeye ve istekleri Allahu Tealaya bildirmeye devam etmek gerekir. Başa her hangi bir sıkıntı gelmeden de dua etmeye özen göstermek gerekir.Duaların kabulu için bol bol istiğfar etmelidir.

Duaya başlamadan önce mutlaka Allahu Tealaya hamd, Allah Rasulune (s.a.v.) selavat okunmalıdır. Abdestli olarak, mümkünse hacet namazı kıldıktan sonra, kıbleye dönerek isteklerinizi dile getirmeniz, duanın adabına uygundur.

Sevdiklerinizden, anne ve babanızdan dua istemeniz de isteklerinizin gerçekleşmesi için önemli bir adımdır. Kişinin din kardeşi için ettiği dua Allahu Tealanın izni ile çabuk kabul olunur. Anne babanın evladına ettiği dua makbul bir duadır.

İstek (Hacet) dDuası ;

“Estağfirullah min kulli ma kerih’allah, Estağfirullahel’azîm ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubu ileyh.”

“Razı olmadığın hallerden,hatalardan bilerek ya da bilmeyerek yaptıklarımı affet ve yapmadığım hataları yapmaktan beni koru muhafaza eyle! Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allahu Tealaya tevbe istigfar eder ve günahlarıma hatalarıma pişman olarak O’na sığınırım. ”

İstek duası;

“La ilahe illallahul halimul kerim.
İstek Duası

Subhanallahi rabbil arşıl azim. Elhamdulillahi Rabbil alemin.

Es’eluke mucibati rahmetike, ve azaime mağfiratike, vel ğanimete min kulli birrin, ve’s-selamete min kulli ismin, la teda’li zenben illa ğaferteh, ve la hemmen illa ferrecteh, ve la haceten hiye leke rıdan illa gadayteha ya erhame’r-rahimin.”

“Halim, Kerim sahibi Allahtan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allahı tesbih eder, tüm eksikliklerden uzak olduğunu, tenzih ederim. Bütün alemlerin Rabbi olan Allaha hamd-u senalar ederim.

Allahım, Senden rahmetinin kuşatıcılığını, bağışlaman için gerekli amelleri, taatleri yapmamı nasip etmeni, her türlü iyiliğe kavuşmayı, her türlü günahtan af olunarak kurtulmayı isterim. Bizim için bağışlamadığın tek bir günah ve hata, sevince sürura çevirmediğin tek bir keder, üzüntü, tasa, elem ve sıkıntı bırakma. Senin de rıza göstereceğin her hayırlı isteğimizi lütfeyle. Sen merhamet edenlerin en merhametli olanısın.”

İsteklerin gerçekleşmesi için zikir ;

Abdülehad Serhendi hazretleri buyuruyor ki:

70 defa, “Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir ” zikrini okuduktan sonra isteğini ,hacetini dile getirerek isteyen,ne isterse istesin, Allahu Teala duasına icabet eder ve her ne hayırlı isteği varsa nasip eder.

İstek duası;

“Ey yüce Rabbim ! Sana yalvarıyorum. Habibin, rasulun, sevgili peygamberin Hz. Muhammedi (s.a.v.) aracı koyarak, O’nun hürmetine isteğimi Senden istiyorum. Allahu Tealanın habibi sevdiği olan Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime dua edip yalvarıyorum. Allahu Tealanın katındaki hatırın için kabul buyurulmasını istiyorum. Ya Rabbi, Rasulunu (s.a.v.) bana şefaatçi eyle! Onun yüzü hürmetine duamı kabul eyle!”