İşe Başlarken Okunacak Dua

İşe başlarken okunacak dua,Kuran-ı Kerim ayetlerinde sabırla ve samimi bir teslimiyet ile dua edenlerin dualarının kabul edileceğine dair ayetler bulunmaktadır. Bu bakımdan her şeyin başı dua diyerek bir işe başlarken okunacak dua hayır kapılarının sonuna kadar açılmasına vesile olacaktır. Allah bana dua edin size karşılığını vereyim diyerek duaların gücünü bize açıkça belirtmiştir. Bir işe başlarken okunacak dua dan önce mutlaka yapılması gereken şeyler vardır. Allah bize nefsimizden ve şah damarımızdan daha yakın olduğuna göre duaya başlamadan önce mutlak surette bizi duyduğuna dair hiç bir şüphe duymamamız gerekir.

Zor bir işe başlarken okunacak dua Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) yapmış olduğu duaları göz önüne alarak ve emsal belirleyecek dua etmeliyiz. Çünkü peygamberler bir beklenti içerisinde olmadan Allah rızası için ve Allah’ın sevgili kullarından biri olmaya devam etmek için gerçekten samimi bir kalp ile dua ederlerdi. Bu bakımdan bizde bunu göz önüne alarak yapacağımız işin hayrı için dua etmeliyiz.

Bir işe başlarken hayırlı olması için okunacak dua sadece istediğiniz şeye odaklanarak yapıldığı zaman duanın tüm etkisi ve gücü kaybolmaktadır.

Yeni bir işe başlarken okunacak dua
“Rabbi yessir vela lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr”
“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

Çünkü o anda sadece istenilen şeye odaklanmak ve duayı sırf okumuş olmak için okumak ve kalbi Allah ile meşgul etmeden zihni kötü düşüncelerden arındırmadan yapılmış olan bir dua elinizdeki bir kağıttan ezbere okunan herhangi bir şeyden farksızdır. Bu bakımdan bir işe başlamadan okunacak dua yapılmadan önce, Allah’ın mutlaka sesimizi duyduğunu ve kabul edeceğini bilmek bu duayı yaparken onun huzurunda olduğumuzu unutmamak ve sonuç ne olursa olsun sadece Allah rızası için bu duayı yaptığımızı kesinlikle hatırımızdan çıkarmamamız gerekir.

Bir işe başlarken okunacak dua bir nevi yapacağınız hayırlı işe hazırlıktır. Çünkü hazırlığınızı ne kadar iyi ve düzgün yaparsanız sonuçları da o kadar verimli ve güzel olacaktır. Zaten besmelesiz ve duasız yapılan işten hayır beklemek çok da gerçekçi olmayacaktır.

Allah’ım senin kolaylaştırmandan başka bir kolaylık yoktur. Kendi katından bana da bir rahmet ver, işimi doğrulukla yapmamı sağla ve beni muvaffak et. Senin yardımın olmadan her şey çok zor. Sen istersen kolaylık verip sıkıntımı giderirsin.

Yapacağımız her işe Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla yani besmele ile başlamak sünnettir. Besmelesiz başlanan her iş bereketsizdir. Allah’ın adıyla başlanan iş hayırlı,bereketli ve kolay olur. Bir işe başlarken okunacak dualar şöyledir ;

“Rabbenâ âtına min ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrinâ raşedâ.”
Anlamı : “Ey Rabbimiz ! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumdan doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.” (Kehf, 10)
“Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî.”
Anlamı : “Rabbim, Benim göğsüme genişlik ver, benim için işimi kolaylaştır. (Taha, 25-26).

“Rabbi yessir, vela lâ tüassir, rabbi temmim bi’l-hayr.”
Anlamı : “Rabbim ! Kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, hayırla sonuçlandır.”

Her kim yeni bir işe başladığında, bir araba satın alıp kullanmaya başladığında, bir ev satın alıp o evde oturmaya başladığında, okul hayatına başladığında, evlilik hayatının başlangıcında v.s. v.s. kısacası her türlü yeni başlangıçların ilk haftasında Bismillahirrahmanirrahim zikrini bir hafta boyunca sürekli okursa (Ayrıca Besmele ile birlikte Ya Allah c.c. zikrini okumasında da çok büyük fayda vardır) Allah’ın izniyle o kimse o girişiminden hayır ve kolaylık görür. O iş hayırla, başarıyla, sevinçle neticelenir. Bu bir manevi sırdır.

Önemli bir not; Bir Müslüman her sene hicri doğum gününden itibaren bir hafta boyunca Bismillahirrahmanirrahim zikriyle birlikte Ya Allah c.c. zikrini okursa Allah’ın izniyle o müslümanın bir senesi kaza ve belalardan uzak hayırlarla, başarılarla, saadetle geçer. Bu bir manevi sırdır.

Bu duaları ve ayetleri bolca okuyarak manevi rahatlık ve kolaylığı hissedebiliriz.