İş Görüşmesine Giderken Okunacak Dua

İş görüşmesine giderken okunacak dua ve iş görüşmesine giderken hangi dualar okunur ?

Rabbimizden hayırlı şeyler istediğimizde ilk olarak günahlarımıza samimi olarak tövbe etmeli ve Rabbimizden bizi bağışlaması için tüm samimiyetimiz ile duada bulunmalıyız. Unutmamalıyız ki, Rabbimiz bizi bizden daha iyi bilmekte ve niyetimize göre dualarımıza icabet etmektedir. Kul vardır ki, samimi olması sayesinde tek bir duası ile Rabbi duasına icabet etmekte, kul vardır ki, samimi olmadığından ve günahlardan dönmediğinden Rabbine ömrü boyunca dua eder durur, ama duası kabul görmez, Özetle, bizler Rabbimize karşı samimi ve ihlaslı olduğumuzda işsizlik ve diğer dünyevi meselelerimizde Rabbimiz elbette ki yardımını bizden esirmeyecektir.

Bir iş görüşmesi yada önemli bir iş için müracat halinde..Yada bir sınava girerken.3-5-7-21 yada dah fazla okunur.

İsra Sûresi,80 nci âyet.. رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
“Rabbi edhilni mudhale sıdkin va ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasirâ!”
Anlamı:
“Rabbim! Beni doğru giriş yerine girdir ve doğru çıkış yerinden çıkar.Bana tarafından bir kuvvetli bir yardımcı ver.”

Bir iş görüşmesi yada önemli bir iş için müracat halinde, sınav ve mülaakata girerken okumak hayırlıdır.

İsra Sûresi,80 nci âyet..

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

“Rabbi edhilni mudhale sıdkin va ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasirâ!”

Anlamı:

“Rabbim! Beni doğru giriş yerine girdir ve doğru çıkış yerinden çıkar.Bana tarafından bir kuvvetli bir yardımcı ver.”

İş görüşmesine girerken okuyabileceğimiz dualar var mı?
Çok istediğiniz bir iş var. Bunun için görüşmeye gideceksiniz ve görüşmenin olumlu sonuçlanmasını istiyorsunuz. Ancak olumlu sonuçlansa bile bu işin sizin için neler getireceğini, kariyerinizi olumlu yoksa olumsuz mu etkileyeceğini bilemezsiniz.

İş görüşmenizin ve sonrasında işe kabul edilirseniz iş hayatınızın iyi bir şekilde devam etmesi için dua etmeniz kesinlikle yararlı olabilir. Bunun için şu iki duayı edebilirsiniz, bunlardan biri hadis, ikincisi ise bir Kuran ayetidir. Hz. Muhammed (S.A.S) ‘in kendisinin de sıklıkla kullandığı ve kullanılmasını da tavsiye ettiği dua şöyledir:

İş görüşmesi öncesinde edilecek dua (ve terdâ duası)
“Allahümme veffikna ilâ mâ tuhibbu ve terdâ.”

iş başvurusu kabulu için okunacak dua

Bunun anlamı şudur:
“Allah’ım bizi yalnızca senin razı olacağın, rıza ve hoşnutluğunu kazandıracak işlere muvaffak eyle.”

İş bulamayanlar için dua
İş görüşmesi öncesinde Kehf Suresi, 10. Ayet’in okunmasında fayda vardır. Bu dua Ashab-ı Kehf adı verilen, bir mağaraya saklanan 7 kişinin okuduğu bir ayettir. Ayet ve meali şöyledir:

“Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ reşedâ.”

Anlamı da şudur:
Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.

Bu dua çıkmaza girenlerin Allah’tan yardım istemek için faydalanabilecekleri en güzel dualardan biridir.

İş Görüşmesinin Olması İçin Dualar

Tefsir alimleri zikrettiler ki; her kim bir yerden uzak bir başka yere çıkarken veya mekanına dönmesi yaklaşır iken bu âyetleri okursa o kimsenin hacetleri yerine gelir. Bu tecrübe edilmiştir.

Üç defa şunu oku: Bismillahirrahmanirrahim İnnellezî farada aleykel kur’âne le râdduke ilâ meâd(meâdin).

işe girmek için okunacak dua iş görüşmesi,mahkeme gibi olumlu sonuçlanmasını istediğiniz durumlarda, evden çıkmadan ve o mekana yaklaşırken 3 defa okuyun(niyet ederek), ayrıca mekana sağ ayakla girip,içinizden hafız huuu zikrini geçirmeniz faydalı olacaktır..

İş Bulmak İçin Okunacak Dua Nedir? Hangi duayı ya da duaları okursak kolay iş buluruz? İşe girmek ve o işte başarılı olmak için okunacak dua;

İş Bulmak İçin Okunacak Dua Arapça :

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kalel melıkütını bıhı estahlıshü li nefsi felemma kellemehü kale ınnekel yevme ledeyna mekınün emin.kalecalnı ala hazaınıl ard ınnı hafıyzun alım ve kezalıke mekkenalı yüsufe fil ard yetebevveü mınha haysü yesa nüsıybü bı rahmatina men nesaü vela rüdıyu ecral muhsının. Amin.

”Allahım! senin kolaylaştırdığın şey dışında kolay bir şey yoktur. Sen, istediğin zaman engebeli araziyi düzleştirirsin.” Amin…

İş bulmak ve hayırlı bir iş bulmak için dua Her sabah namazından sonra evden çıkmadan önce iş görüşmesine giderken,iş arayışlarınızı yaparken günde 70 kere okuyunuz,

Bismillahirrahmannirrahim

“Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi’ lena min emrina reşeda”

Anlamı:”Ey Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve işimizde bizim için muvafakiyet hazırla.”

Kehf Suresi / 10. ayet

Öğlen namazının farzından sonra bu dua çok faziletlidir bir bilseniz bu duanın her gün sabırla devam edildiği zaman rızık kapılarının açıldığını borçlu borçtan kurtulur,fakir rızıklanır,iş isteyen hayırlı bir iş bulur.

Üç(3) defa “Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh”

Bir(1) defa “Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram”