Hayırlı Bir Kısmet İçin Okunacak Dualar

Hayırlı Bir Kısmet İçin Okunacak Dualar Evlilik çağına gelen herkes helal yollardan mutlu ve huzurlu yuva kurmayı ister. İnsan fıtratında var olan bu duygular aynı zamanda uygun kısmet bulamama endişesini de beraberinde getirir. İstenmeyen durumlara düşmemek ya da haram yollara bulaşmak istemeyen kişi bu durum içinde duaya sarılmak ve tek güç sahibi olan Allahu Tealadan hayırlı olanını dua ve niyaz eşliğinde ister.

Her anne baba evladı dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren evladı için hayırlı olanı Allahu Tealadan diler. Özellikle de serpilip gelişmeye başladığı anlarda hayırlı insanlarla karşılaşması, hayırlı kısmetlerle karşılaşması için daha gönülden dua ve niyazda bulunurlar. Zira hayırlı ve huzurlu evlilik kişi için cennet niteliği taşırken, huzursuz bir evlilik ise kişi için adeta cehennem niteliği taşır. Ve bu sıkıntı içinde büyümek zorunda kalan çocuklar sıkıntılı, uyumsuz, sorunlu insanlar haline gelir.

Evlenmek Allah Rasulunun (s.a.v.) en önemli sünnetlerindendir ve ümmetine tavsiyesidir. Ahirette ümmetinin çokluğu ile övüneceğini buyurarak aslında ümmetine hayırlı nesil yetiştirmeleri gerektiğini emir buyurmaktadırlar. Hayırlı nesil için hayırlı ebeveyn, hayırlı ebeveyn için hayırlı evlilik şarttır. Bu bilinçte olan kişiler hayırlı kısmet, hayırlı evlilik için dua ve niyazda bulunurlar. Zira kul helal isterse Allahu Teala helalinden, haram isterse Allahu Teala haram yoldan nasip eder.
Hayırlı Kısmet Duası

Kul ister, duasını inşa eder, Allahu Teala duaya icabet eder, kulun dileğini verir. Bu sebepledir ki kişi ne isterse istesin her şeyi helalinden istemekle mükelleftir.

Hayırlı Kısmet Duası;

Hayırlı kısmet isteyen kimse, Furkan Suresi 74. ayet-i kerimeyi okumaya devam ederlerse., Allahu Tealanın izniyle hayırlı kısmete kavuşurlar, hayırlı yuva kurarlar .

“Bismillahirrahmanirrahim.

Rabbena heb lena min ezvacina va zurriyyatina kurrate ağyünin vece’alna li’l- muttekine imama”

“Rahman ve Rahim olan Allahın ismi ile

Ey Rabbimiz, bize lütfunla dünyada ve ahirette göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver, bizleri Allahu Tealadan saygı ile korkan takva sahiplerine imam eyle. ”

Hayırlı Kısmet İsteyen Kimse, İnsan Suresinin ilk iki ayetini 313 defa okumalıdırlar. Son sayıya ulaşıldığı zaman ayet sonundaki “semi’an” kelimesi 7 defa tekrar edilir.

“Bismillahirrahmanirrahim.

Hel eta alel’ insani hınum mine’d -dehri lem yekun şey’en mezkura. İnna halaknel’ insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fe ce- alnahu semi’ an, semi’ an, semi’ an, semi’ an, semi’ an, semi’ an, semi’ an, bası’ra.”

Kısmet duası KİŞİLERİN hayırlı Bir evlilik yapma isteklerinde, kısmetin açılmasında, hayırlı Bir kısmet istendiğinde, Kısmeti Bağlı olanlarin okudukları dualardır. Kimse kısmetsiz oldugunu düşünmesin, Allah’tan bu Konuda yardım istesin, Samimi dualarımız ile Yüce Rabbimiz Kabul edecektir inşallah…

Hayırlı Bir kısmet İçin Okunacak Dua

“Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakiru” Meali, “Rabbim bana indireceğin her hayırlı şeye muhtacım” Allahü Teala’dan istenecek Olan hayırlı kısmetler Için okunacak Bir duadır. Gün icinde elinizden geldiğince okumanız Gerekir.

Kısmeti Açacak Dua

Evlenemeyen kisiler Furkan 74. ayeti okumalıdırlar. Allah’ın izniyle fayda göreceklerdir. “Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama” Meali, “ONLAR Ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva Sahiplerine önder kıl” derler.

Hayırlı Bir Eş ve Kısmet İçin Okunması Gereken Dualar

Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru
(Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.)

Hayırlı Bir Eş İçin Okunacak Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allahu la ilahe illa huvel hakiymul habir.Allahu la ilahe illa huvessemiul basir.Allahu la ilahe illa huvel vahidul ehadun.Allahu la ilahe illa huverrahmanirrahiym Allahu la ilahe illa huvel ferdussamed.Allahu la ilahe illa huvezzahirulbatınınu Allahu la ilahe illa huvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa huvel fettahul aliym.Allahu la ilahe illa huvel kariybul musavvir.Allahu la ilahe illa huvelmennanul hannanu.Allahu la ilahe illa huverrafiul aliym.Allahu la ilahe illa huvel hakiymul keriym.Allahu la ilahe illa huvel melikul kuddus.Allahu la ilahe illla huvel hakkul mubiyn.Allahu la ilahe illa huvel aziyzul aliym.Allahu la ilahe illa huvel ehadussamed.Allahu la ilahe illa huvel baisul varisu.Allahu la ilahe illa huve fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdulillahi rabbil alemiyn.Allahumme salli ala seyyidina Muhammedinil fatihil ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn.

Kısmetinin Açılması İçin Okunacak Dualar

İslami evlilik şartlarına göre yapılacak gösterişsiz bir düğün ile hayırlısıyla başlayacak güzel bir evliliğe ve doğru eşe rast gelebilmek için Allah’a yakarın. İşte evlenmek isteyenler için kısmet açan hayırlı nasip kısmet ve evlilik duası

Bekarlara Evlenmek İçin Dua
Uzun zamandır hayırlı bir eş sahibi olup Allahu Teala’nın izniyle evlenmek isteyen ama bir türlü kısmetine denk gelemeyen kişilerin okuyabilecekleri en etkili duaları sizlerle bir bir paylaşmak istiyoruz.

Nasip kısmet ancak Allahtandır. Kötü bir eş ile kurulacak hayırsız bir evlilik bağı yerine, hiç evlenememek daha yeğdir ancak bekar şekilde kendini yalnız hisseden, bir an önce hayırlı bir kısmet ile evlenip aile kurma arzusu içinde olan iyi niyetli kişilerin bu dileklerini rablarına en kısa yoldan ulaştırabilecekleri, bazı kişilerin sayesinde çabucak evlendiklerini iddia ettikleri pek çok sure, dua ve ibadet şeklinden bahsetmek istiyoruz.

Hemen Evlenmek için Etkili Dua
Hadid Suresi kısmetli bir izdivaç yapmak için en etkili dualardan bir tanesidir. Evlenmek isteyen kişinin bu duayı her gün abdestli bir şekilde namazlarından sonra okuması en kısa sürede uygun bir eş adayı bulmasına vesile olacaktır.

Evlilik için Hadid Suresi Okunuşu:
‘’Ve ennel fadle bi yedillâhi yû’tîhi men yeşâu, vallâhu zûl fadlil azîm.’’

Anlamı:
İhsan, üstünlük ve fazilet Allahu Teâlâ’nın elindedir. Allah onu istediğine verir. Allah büyük fazilet sahibidir.

Taha Suresi ise yine Allahu Teala’dan hayırlı bir kısmet dilemek için okunması gereken, günde 66 kez okunmasının hayırlı olduğu rivayet edilen güzel bir izdivaç duasıdır.

Kısmet Açmak İçin Taha Suresi Arapça Okunuşu:
Festebşirû bi bey’ıkumullezî bâya’tum bihî, ve zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).

Anlamı:
O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır. Bu ayeti kerime hayırlı bir talip çıkana kadar günde 66 kere okunmalıdır.

Hayırlı Bir kısmet İçin Okunacak Dua

Evlenmek isteyen yaşı gelmesine rağmen bir türlü kısmeti açılamayan kişiler kısmet açma duası okuyarak nasiplerini arıyorlar. Evlilik için kısmet açma yolları kısmet açma duası sizler için sayfamızda hazırlanmıştır.
Vakti geldiğinde Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen kişiler Kısmetin açılması da hayırlı bir kısmet olmasını istediklerinde bu duayı okurlar.

imse kısmetsiz olduğunu düşün memelidir. Allah bu konuda insanlara muhakkak yardım edecektir samimi yürekten edilen dualar Allah katında kabul görecektir. Sizde kısmetimizin açılıp hayırlı bir insan ile hayatınızı birleştirmek istiyorsanız aşağıda sizler için yayınladığımız Nihat Hatipoğlu hocadan aldığımız kısmet açma duasını okuyabilirsiniz.

“Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakiru” Meali, “Rabbim bana indireceğin her hayırlı şeye muhtacım” Allahü Teala’dan istenecek Olan hayırlı kısmetler Için okunacak Bir duadır. Gün icinde elinizden geldiğince okumanız Gerekir.

Kısmeti Açacak Dua
Evlenemeyen kisiler Furkan 74. ayeti okumalıdırlar. Allah’ın izniyle fayda göreceklerdir. “Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama” Meali, “ONLAR Ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva Sahiplerine önder kıl” derler

Kısmet açma duası
Evlenemeyen kişiler için Taha suresi 131. ve 132. ayetlerini safran, misk ve gülsuyu karışımında mürekkeple bir kağıda yazılmalı ve kısmetin açılması istenen kişilerin koluna asmalıdır. Böylece unutkanlık sorunu olanlar şifa bulacak, fakirse kurtulacak ve biiznillah kısmeti açılacaktır.

Kısmeti açacak dua
Evlenemeyen kişiler Furkan suresi 74. ayeti okumalıdırlar. Allah’ın izniyle fayda göreceklerdir. “Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama.” Meali, “Ve onlar ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl, derler.”
Hayırlı bir eş isteyenler bu duayı okumalıdır.

Bu duayı her gün sabah namazının ardından 70 defa okuyan kişiler, hayırlı bir eşle evleneceklerdir.
“Bismillahirrahmanirrahim

Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.