Hayırlı Bir İş Bulma Duası

Hayırlı Bir İş Bulmak için Okunacak Dua İstediğin İşte Çalışmak İçin Dualar

Hayırlı İş Bulma Duası günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayacağı ilk unsur hayırlı bir işten kazanacağı helal kazançtır. Böyle bir iş bulmak için mutlaka ​araştırıp sormak lazımdır. Fakat, her şeyde olduğu gibi iş bulma konusunda da bize hayırlısını nasip etmesi için Allah’a dua etmek gerekir. Hayırlı iş bulma konusunda rivayet edilen çeşitli dualar vardır.

İstediğin işe girmek için okunacak dua

Ayet- i Kerime ile hayırlı iş dilemek

Hayırlı bereketli iş duası Kehf Suresi 10. Ayette, “Rabbenâ âtinâ milledünke rahmetev ve heyyi’ lena min emrina raşeda.” Mealen, “Ey Rabbimiz! Sen bize katından rahmet et. İşimiz de bizler için başarılar hazırla”. Hayırlı iş arayan kişinin bu duayı sabah namazını kılmadan önce ve evden çıkmadan önce, iş görüşmesine giderken ya da iş aramaya devam ettiği süreçte, günde 70 kere okumasıyla Allah’ın yardımına nail olacağı rivayet edilir.

Allah Rasulu’nun öğrettiği hayırlı iş duası

Hayırlı iş duası konusunda Rasulullah Efendimiz (S.A.V.) tarafından iş arayanlara ve sıkıntı durumunda olanlara tavsiye ettiği dua şöyledir: “Bismillâhi alâ nefsî ve mâli ve dînî.

Allahümme raddinî bi Gadaike ve bârik lî fima Guddira lî. Hatta lâ uhibbe tâcile mâ ahartehû ve te’hira mâ ‘acceltehû.” Manası, “Allah’ım! Malımı, mülkümü, nefsimi ve dinimi Sana emanet ettim. Vereceğin hükme beni razı kıl. Bunu bana mübarek et ki sonraya bıraktığının acelesini ve acele ettiğinin geciktirilmesi ne Senden istemeyeyim. Nefsimin İsyan etmesine engel ol, teslimini sağla.”

Bir başka hayırlı iş duası; “Allah’u yü’ti mülkehû meyyeşâ” Manası; “Allah mülkünü kendi istediği kişiye bahşeder.” Bu duayı işsiz kalındığında, iş bulmak için 990 defa okunması hayırlı olur şeklinde rivayet vardır.

İşe girmeyi kolaylaştıran dua olarak okunacak başka bir dua; “Mâlikû’l mülki tü’til mülke.” Manası: “Mülkün gerçek sahibi, O (C.C.) mülkü verendir.” Bu iş isteme duasını, iş bulma sürecinde 1150 defa okunması durumunda Allah’u Teala’nın hayırlı bir iş nasip edeceği rivayet edilir.
Başka bir Hayırlı iş duası şu şekildedir; “Allahümme hirli vahterli.” Manası; “Allah’ım! Yapacağım Her işte bana hayırlı olanı nasip et. Benim hakkımda hayırlı olanı Bana seç ve en hayırlısını nasip eyle.” İşsiz kalınan dönemde bu duanın bolca okunması tavsiye edilir.
Hayırlı iş konusunda okunacak bu dualar, ayrıca çalışılan işte hayırlı bir şekilde devam edilmesi içinde okunabilirler.

İş görüşmesine giderken okunacak dua

İş bulma Duası

Günümüzde işi olmayan, iş bulamayan kişiler çabalarının yanında Allah’a sığınarak Dua ie yardım isteyebilirler. Her konuda olduğu gibi hakkınızda hayırlı olanı istemelisiniz. Rızkınızı kazanacak, geçiminizi idame edecek bir iş için edebileceğiniz, Allah’a sığınabileceğiniz Dualar bulunmaktadır.

İş bulma Dualarına Örnekler

Okunuşu: Rabbena etine min ledunke rahmeten ve heyyi lene min emrine reşede. (Kehf/10)

İş bulmayı isteyenler duayı Sabah Namazı öncesinde evden çıkmadan evvel, iş görüşmesinde ve iş aramaya devam ettiklerinde günde 70 defa okurlarsa, Allah’ın izniyle iş bulacaktır.

Peygamber Efendimiz (sav.) tarafından sıkıntıda olanlara, işsiz kalmışlara tavsiye edilen bir dua bulunmaktadır. Hakkınızda hayırlı olan Allah size nasip edecektir. “Bismillahi âlâ nefsi ve mali ve dini. Allahumme raddini bi kadaike ve berik li fime kuddire li, hette le uhibbe tacile ma ahhartehu ve te,hire me ecceltehu.”

Anlamı: Allah’ım malımı, nefsimi ve dinimi sana emanet ettim. Hükmüne beni razı kıl, bunu bana mübarek et ki, tehir ettiğinin acelesini ve acele ettiğinin tehirini senden istemeyeyim. Nefsimin isyan etmesine engel ol, bunun teslimini sağla.

” Allah’u yu’ti mulkehu men yeşe.”

Anlamı: “Allah mülkünü kendi isteğine bahşeder.” Bunu işsiz kaldığında, iş bulma için 990 defa okunması hayırlı olur.

“Malikul mulki tu’til mulke.”

Anlamı “Mülkün gerçek sahibi, O mülkü verendir.” Dumanın iş bulma döneminde 1150 defa okunması halinde hayırlı bir iş sahibi olunabilir.

“Allahumme hirli vahterli”

Anlamı: Allah’ım yapacağım her işte bana hayırlısını ver. Benim için g-hayırlı olanı bana seç, en hayırlısını nasip eyle. Bunu duamım işsiz olunan döneminde sıkça okunması tavsiye edilir.

“Bismillahirrahmanirrahim ve kalelmelikü itüni bihi estahlishülinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinün emin kalec alni ala hazainil ardi inni hafizün alim ve kezalike mekkennali yusüfe fil ardi yetebevveü minha haysü yeşaü nusibü bi rahmetine men neşaü vela nuziü ecrel muhsinin.”

İş bulma konusunda oldukça etkili olan bu duanın, işsiz olan kişiler tarafından okunmasını tavsiye ederiz.

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kad dakat hiyletiy edrikniy Ya Rasullullah.”

Anlamı; ” Muhammed ve ehline salat eyle! Çok fazla sıkıntım var, bana destek yardımcı ol Ya Rasullullah.” Salavatı şerifeyi Cuma günlerinde 100 defa okumalıdır. Bunu 40 Cuma okursanız, hayırlı ve iyi bir iş sahibi olabilirsiniz. Bunu hayırlı illerinizin olması içinde okuyabilirsiniz.

İş bulmak isteyenler sabah namazının ardından 9 gün süreyle Peygamberimize salatü selam getirip, şöyle dua etmelidir.

” Allahümme Salli Ala Muhammedin ve Ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid.”

Duanın 3 defa okunması gerekir. Okuma süresinde kaf harfinde durarak, 9 kez “Ya Kerim” diyerek, sureyi okumaya devam edin. Ardından Peygamberimize 3 kez salatü selam getirin. Allah herkesin dualarını kabul eylesin, hayırlı işler nasip etsin. Amin.