Hayır Duası Türkçe Okunuşu Anlamı

Hayır duası bu kelimenin aslı “hayr duası ” olup; herkesin beğendiği, rağbet ettiği şeyler, şeref, meşru iş, faydalı ve sevabı gerektiren amel, iyilik, ibâdet ve mal gibi anlamlara gelir. Zıt anlamı ise şerdir.Arapça’da “hayr” kelimesi, sadece iyiliği ifade etmez, mal ve servet için de kullanılır. Meselâ, Bakara sûresi 180. âyette geçen “hayr”, mal ve servet için kullanılır. Hayır kelimesinin nerede iyilik için, nerede mal ve servet için kullanıldığı ancak, kelimenin âyetin akışı içinde yer aldığı mevkiden anlaşılır. Aynı şekilde “Şüphesiz ki insan, Rabbine karşr pek nankördür. Buna kendisi de şahittir. Ve o, hayr sevgisine aşırı derecede düşkündür” (el-Âdiyât, 100/6-8) âyetinde geçen “hayr” kelimesi iyilik anlamında değildir. Çünkü 6. âyette, insanın Rabbine karşı nankörlüğünden sözedilmektedir.

Hz. Muhammed (sav)’ in hayır konusunda birçok hadisi bulunmaktadır. Hayırda yarışın denmiştir. Müslüman olan bir insan sevap kazanmak ve hayır işlemek için âdeta yarış içerisinde olmalıdır. Çünkü Müslüman bir insan öldükten sonra ahirette hesaba çekileceğini bilir. Yapmış olduğu söz ve davranışlardan sorumlu olduğunu ve hesap günü iyiliğin ve kötülüğün ortaya çıkacağını bilir. Allah rızası için yapılan iyilikler kiramen katibin melekleri tarafından sevap defterine yazılmaktadır. Müslüman yapmış olduğu her güzel ve kötü hareketleri kendi için yapmaktadır. Hayır işlemek için geç kalınmaması gerekir. Çünkü böyle güzel şeylere küçük yaşlarda başlanması gerekir. Ne demişler ağaç yaşken eğilir. Müslüman birinin yapmış olduğu hayır işi insana maddi ve manevî bir zevk vermektedir. O yapılan hayrın kişiye vermiş olduğu huzur ve mutluluk anlatılamayan fakat yaşanabilir bir duygudur. Hiçbir insan bu duyguyu yaşamamış olamaz. Hayır; Allah-u Teala’nın hoşuna gidecek olan ve insanların yapması gereken davranışlardır.

Hayır duası fazileti: Her iş ve davranış ile ilgili bir dua ve bir ayet bulunmaktadır. Yüce yaradan her şeyi öyle güzel ve nizamlı bir şekilde yaratmıştır ki her şeyi ayrı ayrı düzen içerisinde oluşturmuştur. Hayır duası öyle güzel öyle bereketli bir duadır ki her şeyin başında gelmektedir. Küçük bir örnek verecek olursak bile anne babanıza yapmış olduğunuz güzel sözler, güzel davranışlar bir hayırdır. Özellikle de anne babanın hayır duasını almak çok önemlidir. Çünkü anne babaya öf bile demek günahken onların hayır duaları ile belki de Rabbim cennetiyle mükafatlandıracaktır. Bu yüzden her sözümüzün, her güzel yüzün, ve her güzel davranışın bir amacı bir sevabı vardır. Dünya hayatında yapmış bulunduğumuz her hareket iyisiyle kötüsüyle ahiret gününde hesaba çekilecektir.

Bundan ötürüdür ki hem dünya hayatını hem ahiret hayatını kazanmalıyız. Dünya hayatında yapmış olduğumuz iyilikler ve kötülükler terazide tartıldığında sevaplar ağır gelirse eğer cenneti kazanacağız inşaallah, fakat günahlarımız ağır gelirse işte o zamanda cehenneme gideceğiz mazaaallah. Rabbim Habibine yakışan bir kul ve Habibine yakışan bir ümmet olmayı nasip eylesin. Amin.

Hayır duası önemi: Allahım! Senden istenen şeylerin hayırlısını vermeni istiyoruz. Derecelerimi çoğaltmanı, namazlarımı güzel bir şekilde kılmayı nasip eyle. (Allah’ım!) Senden cennete girebilmeyi istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden günahlarımızı affetmeni istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden nefsime engel olabilmeyi ve hakkımda hayırlı olan şeyleri vermeni istiyorum.

Hayır duası etmenin kişiye kazandırdığı şeyler:
Öncelikle kişinin karakterini yükseltir. İnsanlar tarafından çok sevilen birisi olmanızı sağlar.
Hayır duası almak hem dünya hem ahiret hayatının kazanılmasına yardımcı olur.
İnansın günlük hayatında başına gelebilecek iyi ya da kötü şeylere karşı kalkan gibi koruma görevi yapar ve sizi kötülüklerden korur.
İnansın daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlar.
Özellikle anne ve babanın hayır duasını almak kişinin ahiret hayatını kazanmasına yardımcı olur.
Amel defterinize kat kat sevaplar yazılmasına yardımcı olur.
Hayır duası alan kişinin Allah’u Teala her zaman yanındadır.
Günlük hayatını işlerinizin yolunda gitmesine yardımcı olur.

Hayır Duası Arapça

Peygamberimiz (s.a.s.)’in;

لَايَسْأَمُالْإِنْسَانُمِنْدُعَاءِالْخَيْرِ

“İnsan hayır dua etmekten usanmaz.” (Fussilet, 41/49)

Peygamberimiz (s.a.s.), her şeyin hayırlısını isteyerek “hayır duayı” teşvik etmiştir:

اَللّٰهُمَّإِنِّيأَسْأَلُكَخَيْرَالْمَسْأَلَةِوَخَيْرَالدُّعَاءِوَخَيْرَالنَّجَاحِوَخَيْرَ

الْعَمَلِوَخَيْرَالثَّوَابِوَخَيْرَالْحَيَاةِوَخَيْرَالْمَمَاتِ

Hayır Duası Türkçe; “Allah’ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.” (Hakim)

Hayır Duası Almak

En faziletli dua kişinin kendisi icin yaptığı duadır. Hz. Aişe validemizin bildirdiğine göre, Peygamberimiz (s.a.s.)e, “Hangi dua daha fazîletlidir?” diye sorulmuş, Peygamberimiz (s.a.s.) de; “Kişinin kendi nefsi için yaptığı duadır” (Hakim) buyurmuştur.

* * *

قُلِاللّٰهُمَّمَالِكَالْمُلْكِتُؤْتِيالْمُلْكَمَنْتَشَاءُوَتَنْزِعُالْمُلْكَمِمَّنْتَشَاءُ

وَتُعِزُّمَنْتَشَاءُوَتُذِلُّمَنْتَشَاءُبِيَدِكَالْخَيْرُإِنَّكَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيرٌ

“De ki: Allah’ım! (Ey) mülkün sahibi! Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın; dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. Her türlü hayır (mal-mulk), senin elindedir. Sen her şeye kâdirsin!”

Hayır Duası Etmek

دَعْوٰيهُمْف۪يهَاسُبْحَانَكَاللّٰهُمَّوَتَحِيَّتُهُمْف۪يهَاسَمَالٌۚوَاٰخِرُدَعْوٰيهُمْاَنِ

الْحَمْدُرَبِّالْعَالَم۪ينَ۟

“Onların (iman edip salih amel işleyenlerin), orada (cennette) duası; ‘sübhâneke allâhümme (Allah’ım! Sen her turlu eksiklikten uzaksın)’, orada selamlaşmaları, ‘selâm (üzerinize olsun)’, dualarının sonu ise, ‘Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn’ (alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun) sözleridir.”

(Yunus, 10/10)

Hayır Duası Nasıl Yapılır?

Önce Allah (cc)’a hamd, peygambere salt ve selam edilir. Sonra Allah’tan istenen hayırlı dilekler sıralanır.

Hayır Duası örnekleri

“Ey alemlerin Rabbi! Sana hamdolsun, Sana şükürler olsun. Hz Muhammed’e (as) salat ve selam olsun. Allah’ım! Sen beni, anamı, babamı, ailemi ve tüm inananları bağışla. Bizi iman edenler halkasından çıkarma. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından muhafaza buyur.”

“Ey şanı yüce Allahım! Sana sonsuz şükürler olsun. Senden başkasına kulluk etmekten ve sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Hz peygambere (as) salat ve selam olsun. Allah’ım! Beni, ailemi ve tüm inananları bağışla. Bizi doğru yoldan şaşırtma. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Amin”

“Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. “(Buhârî, Müslim)

“Ey her türlü izzet ve ikramın sahibi Rabbim! Sana hamdolsun, Sana şükürler olsun. Senden başkasına kul olmaktan ve Sana ortak koşmaktan Sana sığınırız. Kul hakkı yemekten ve insanlara zulmetmekten Sana sığınırız. Bizi cehennem ateşinden koru. günahlarımızı bağışla. Şüphesiz ki Sen merhametlilerin en merhametlisisin.