Ümre ve Hacda Okunacak Dualar

Hac duası: Hac islamın beş şartından biri olan bir ibadettir. Bu sebeple o, sadece Allah rızası için yapılmalıdır. Bu sebeple bir mümin, her şeyden önce Hac inn olduğu kadar bilinçli olmaya çalışmalıdır. Hac için dinen belirtilen mevkilerin anlamını bilerek, düşünerek ve hissederek ziyaret etmeye çalışmalıdır. İçinde bulunduğu zengin anın tadını çıkarmaya çalışmalıdır. Oradaki muhteşem atmosferin ve evrensel bir din olan islamın dil, renk ve ırk ayrımı yapmadan tüm insanlar için aynı güzel duyguları hissettirir. Bunun için insan nereye gittiğinin bilincinde olmalıdır. Çünkü günümüz şartlarında kutsal beldelere gitmek hiçde kolay değil.

İşte Hac yolcusu yola çıktığı andan itibaren Cenabı Hakkın’da değer verdiği kutsal mekana gittiğinin bilincinde olmalı ve bu duygularla dolmalıdır.Oraya vardığı zamanda Allah rızası için çalışmalı,Allah rızası için oturup,Allah rızası için Kabe’nin karşısında el açmalıdır. Mümkün olduğunca insanlara yardım etmelidir. Haccın farzlarını,vaciplerini,sünnetlerini ve müstehaplarını eda etmeye çalışmalıdır. Kutsal topraklara yaklaşınca ihrama girmek için iki rekat namaz kılar,ihrama niyet edip Allahümme inni üridü’l-hacce feyessirhu li ve tekabbelhu minni.

Anlamı: Yarabbi! Ben Hac etmek istiyorum, onu bana kolay kıl, ve onu benden kabul et,diye dua eder,daha sonra da Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyke La Şerike Leke Lebbeyk İnnelhamde Venni’mete Leke Velmülk La Şerike Lek diye telbiyede bulunulur.Sonra Hacer’ ül esvede selam verip el sürülür ve duayla tavada başlanır.

Hac duası Arapça ve Türkçe anlamları: Bütün hacılar Tavaf’ a başlarken öncelikle niyet eder.Bismillahi Allah-u ekber diyerek Hacer’ ül esvede selam verilir.Ve selamdan sonra şöyle dua edilir.

Allahümme imanen bike, ve tasdikan bikitabike, ve vefean biahdiki vettibaenli sünneti nebiyyike sallallahu aleyhi ve sellem. Bu duayı samimi bir şekilde eden bir Müslümanın hayır duaları kabul olur.

Hac duasının anlamı: Allahım Sana inandığım için bu tabağı yapıyorum. Senin yüce kitabın Kur-an’ı Kerim doğrulayarak tavaf etmekteyim.Galu belada (ruhlar aleminde) verdiğim söz üzerine kabeyi tavaf ediyorum.Hz. Peygamber’in sünnetine uymak için bu tavafı yapıyorum. Allahım amin deriz.

Allah tüm inananlara bu güzel yerleri hakkıyla gezmeyi, gözü yaşlı el açıp dua etmeyi ve hac ibadetlerinin kabul olmasını nasip eylesin.Amin

Hac ve umre ibadeti esnasında Allah’la yakınlaşmak, günahlardan arınmak, onun kulu olduğunuza şükretmek için okuyabileceğiniz birden çok dua bulunur.

Özellikle Kabe’ye erişme şansına nail olan hacı adayının niyet ederek, tavafa başlamadan önce, Kabe’de tavaf ve Merve-Safa arasında sa’y ederken okuması gereken birtakım dualar vardır.

Hac’da Okunacak En Önemli Duaları Aşağıdaki Şekilde Sıralayabiliriz:

بسم الله الله أكبر
‘Bismillahi Allahü ekber’ diyerek; öncelikle hacı adayının Hacerul- Esved’i selamlaması gerekir.

Ardından hacı adayı, tavafın 7 şavtı (Kabe etrafında her bir dönüşe verilen isimdir) esnasında aşağıdaki duaları okur:

Tavaf Yapan Müslümanlar
1. Şavt Duası
“Sübhannahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü vekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve’ssalatü ve’sselamü ala resulillahi (sav). Allahümme imanen bike ve’tastigan bikitabike ve’fa’en biahdike vettibaen li-sünneti nebiyyike ve habibike Muhammed’in (sav). Allahümme inni es’elüke’l afve ve’l afiyete ve’l muafateddaimete fiddini ve’d dünya ve’l muafeteddaimete fiddini ve’d dünya ve’l ahirati ve’l-fevze bilcenneti ve’nnecate minennari.
Hacı adayı, her dönüşte Rüknü Yemani’ye vardığı zaman ellerini kaldırır ve ‘Allahüekber velillahil hamd’ diyerek, selam verir.

2. Şavt Duası
“Allahümme inne hazel beyte beytüke ve’l harame haramüke ve’l emne emnüke ve’l-abde abdüke ve ene abdüke ve’bnü abdike ve haza makamü’l a’zi bike minennari feharrim lühümena ve beşeratena alennari Allahümme Habib ileynel iyman ve-zeyyin’hü fiy kulubina vekerrih ileyne’l küfra ve’l füsuka ve’l-isyane vec’alna minerraşidine Allahümme kıni azabeke yevme teb’asü ibadeke Allahümmerzukni’l-cennete biğayri hisab.”

duası okunur ve hacı adayı Rükn’ü Yemani’ye geldiğinde tekrar ‘Allahüekber velillahil hamd’ diyerek selama durur. Ardından da Rabbena Atina duasını okur.

3. Şavt Duası
“Allahümme inni cuzübike mineşşekki veşşirki venrifaki vesu’il ahlaki ve su’il manzari ve’l veledi Allahümme inni es’elüke rızake ve’l-cennete ve eüzü bike min –fitneti’l kabri ve e’üzübike min fitnetil mahya ve’l memati.”

4. Şavt Duası
“Allahümmec’alhü haccen mebrüran ve-sa’yen meşkuran ve-zenben magfuran ve-amelen salihan makbulen ve-ticareten len’tebura, ya alime mafissuduri ehrıcniy ya allahü minezzulumati ilennuri, Allahümme inni es’elüke mucibati rahmetike ve-azaime mağfiratike ve’sselamete min külli ismin ve ve’l-ğanimete minkülli birin ve’l fevze bil-cenneti ven-necate minennari rabbi kanni’ni bima razakteni ve barikli fiy-ma a’dayteni ve-ahlif aleyye külli ğaibetin’liy minke bi hayrin.”

5. Şavt Duası
“Allahümme ezıllıni tahte zılli arşike yevme la’zılle illa zıllıke vela bakıy illa vechüke veskıniy min havzı nebiyyike Seyyidina Muhammedin (sav)’e şerbeten beni’eten meri’eten la nazme’ü bağdeha ebeden Allahümme inni es’elüke min-hayri ma se’eleke minhü nebiyyüke Seyyidina Muhammed (sav) ve-eüzübike min-şerri mesteazeke minhü nebiyyüke Seyyidina Muhammed (sav) Allahümme inni es’elükel cennete veneiymiha vema yükarribüni ileyha minkavlin ve fi’lin evamelin ve-eüzübike minennari vema yükarribüni ilayha min kavlin ev fi’lin ev amelin.”

6. Şavt Duası
“Allahümme inne leke aleyye kukükan kesiyraten fiyma beniy vebeyneke ve-hukukan kesiyraten fiyma beniy vebeyne halgıke Allahümme ma-kane lehüke minha fağfirhu’li vemna-kane lihalgıke fetehammel’hü anni vağnini bihalalike an haramike ve-bida’atike anmağsıyetike ve’bi-fazlıke ammen sivake ya vasial mağfirati Allahümme inne beytike azimün vevecheke kerimün ve-ente ya Allahü haliymün keriymün aziymün tühıbbü’l af ve fağfü’anni.”

duası okunur.

Tüm şavtlarda hacı adayı dualarını okuduktan ve Rükn’ü Yemani’ye vardıktan sonra ‘Allahüekber velillahil hamd’ demeli ve ‘Rabbena Atina’ duasını okumalıdır.

7. Şavt Duası
Allahümme inni es’elüke imamen kamile ve-yakiynen sakıkan ve-rızgan vasian ve-kalben haşian ve-lisanen zakiran ve-halalen tayyıben ve-tevbeden nasühan ve-tevbeden kable’l-mevt ve-rahaten ınde’lmevt ve-mağfiraten bağde’l-mevt ve’l-afve ınde’l-hisab ve’l fevze bi’l-cenneti vennecate minennari birahmetike ya azizü ya-gaffaru Rabbi zidni ilmen ve-elhıkni bissalihin.”

Okunduktan sonra Rükn’ü Yemani ile Hacer’ül Esved arasında ‘Rabbena Atina’ duası okunmalı ve Hacer’ül Esved’in karşısına gelinip ‘Allahüekber vellilahil Hamd’ diyerek; tavaf sonlandırılmalıdır.

Sa’y esnasında okunacak dualar:
Kabe yakınında bulunan Sefa ile Merve tepesi arasında yapılan toplam 7 yürüyüşün her birinde okunmasını önerdiğimiz dualar aşağıdadır.

Sefa Merve arasında say yapan Müslümanlar
1. Şavt Duası
اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرُ كَبيِراً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثيِراً وَ سُبْحاَنَ اللَّهِ بُكْرَةً وَ اَصيِلاً، وَمِنَ لَّيْلِ فَا سْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً، لاَ إلَهَ إللَّهُ وَحْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَ هَزَمَ الْأحْزَابَ وَحْدَهُ، لا شَيْئَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ داَئِماً لاَ يَمُوتُ، وَلاَ يَفُوتُ أبَداً، بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَإلَيْهِ الْمَصِيرِ وَهُوَ عَليَ كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ. ( رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ، وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاَوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ، إنَّكَ تَعْلَمُ ماَ لاَ نَعْلَمْ إنَّكَ أنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ) رَبَّناَ نَجِّناَ مِنَ النَّارِ ساَلِمِينَ غاَنِمِينَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ مَعَ عِباَدِكَ الصَّالِحِينَ مَعَ الَّذِينَ أنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أولَئِكَ رَفِيقاً، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَي بِاللَّهِ عَلِيماً، لاَ إلَهَ إللَّهُ حَقّاً حَقّاً، لاَ إلَهَ إللَّهُ تَعَبُّداً وَرِقّاً، لاَ إلَهَ إللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إلاَّ إيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكاَفِرُن. إنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَ ئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِماَ. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَّ اللَّهَ شاَكِرٌ عَلِيمٌ .

Okunuşu:
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekberu kebira vel hamdulillahi kesira ve subhanellahi bükreten ve asila, ve minelleyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tavila, lailahe illallahu vahdeh enceze va’deh ve nasara abdeh, ve hezemel ahzabe vahdeh, la şey’e kablehu vela ba’deh, yuhyi ve yemutu vehuve hayyun daimen la yemut, vela yefutu ebeda, biyedihil hayri ve ileyhil masir vehuve ala külli şey’in kadir. (Rabbiğfir verham va’fu ve tekerrem ve tecavez amma ta’lem, inneke ta’lemu mala na’lem inneke entallahul eazzul Ekrem).
Rabbena neccina minennar salimine ğanimin ferihine müstebşirin ma’a ibadikessalihin ma’allezine en’amallahu aleyhim minen-nebiyyine ves-siddikıne veş-şühedai ves-salihin ve hasune ulaike rafika, zalikel fadlu minallah vekefa billahi alima, la ilahe illallahu hakkan hakka, lailahe illallahu teabbuden ve rikka, la ilahe illallahu vela na’budu illa iyyahu muhlisine lehud-din velev kerihel kafirun. İnnes-safa vel mervete min şeairillah femen haccel beyte evia’ temara fela cunaha aleyhi en yettavvefe bihima, vemen tetavvea hayren feinnellahe şakirun alim.

Türkçe Meali:
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah’ım! Bütün hamd ve senalar sana olsun. Sabah akşam sana hamd eder ve seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gecenin bir kısmında sana secde eder ve uzun gecelerde seni zikrederim. Allah’ım! Senden başka ilah yoktur ve sen zatınla teksin. Vaat ettiğini yerine getiren, kuluna yardım eden, hak düşmanlarını yok eden sensin. Allah’ım! Sen ezelisin ve ebedisin. Yaşamayı da ölümü de veren sensin. Fakat sen hep varsın ve hiç yok olmazsın. Bütün hayırlı şeyler ve güzellikler sendedir ve dönüş sanadır. Allah’ım! Sen her şeye kadirsin. Ya Rabbi! Bize merhamet et, affet ve ikram eyle. Allah’ım! Bizim bilmediklerimizi de sen bilirsin, sana malum olan bütün günahlarımızı affeyle. Allah’ım! Sen en Aziz ve en Kerimsin.

Ey Rabbimiz! Kendilerinden razı olup ikramda bulunduğun nebiler, sıdıklar, şehitler ve Salih kulların ile birlikte bizi de salimen, sevinçli ve mutlu olarak cehennem ateşinden koru. Senin sevdiğin ve razı olduğun kulların ile birlikte olmak en büyük mutluluktur.” Ey Rabbimiz! Bu, senin bize büyük bir lütfundur ve bizim yegane sahibimiz sensin. Allah’ım! Mutlak olarak inanıyorum ki senden başka ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa da bütün ihlasımız ve inancımızla yalnızca sana kulluk ve ibadet ederiz. Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekanlardandır. Hac veya umre maksadıyla Kabe’ye gelenlerin, bu iki mekan arasında ibadet etmelerinde bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.”

2. Şavt Duası
اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، لاَ إلَهَ إللَّهُ الْواَحِدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ لَمْ يَتَّخِذْ صاَحِبَةً وَلاَ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً، أللَّهُمَّ إنَّكَ قُلْتَ فيِ كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ اُدْعُونيِ أسْتَجِبْ لَكُمْ، دَعَوْناَكَ رَبَّناَ فاَغْفِرْ لَناَ كَماَ أمَرْتَناَ إنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعاَدِ، رَبَّناَ إنَّناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً يُناَدِي لِلْإيماَنِ أنْ آمِنوُا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّناَ فَاغْفِرْ لَناَ ذُ نُوبَناَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاَ تِناَ وَتَوَفَّناَ مَعَ الأبْراَرِ، رَبَّناَ وَ آتِناَ ماَ وَعَدْتَناَ عَليَ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِناَ يَوْمَ الْقِياَ مَةِ إنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعاَدِ، رَبَّناَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْناَ وَإلَيْكَ أنَبْناَ وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ، رَبَّناَ اغْفِرْ لَناَ وَلإخْواَنِناَ الَّذِينَ سَبَقُوناَ بِالْإيماَنِ وَلاَ تَجْعَلْ فيِ قُلُوبِناَ غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَّكَ رَؤُوفٌ رَحَيمٌ. ( رَبِّ اغفِرْ وارْحَمْ، وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاَوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ، إنَّكَ تَعْلَمُ ماَ لاَ نَعْلَمْ إنَّكَ أنْتَ اللَّهُ الْأعَزُّ الْأكْرَمُ ) إنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَ ئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِماَ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَّ اللَّهَ شاَكِرٌ عَلِيمٌ .

Okunuşu:
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber velillahil hamd, la ilahe illallahul vahidul ferdus-samedu lem yettehiz sahibeten vela veled, velem yekun lehu veliyyun minezzülli ve kebbirhu tekbira, Allahumme inneke kulte fi kitabikel münzeli ud’uni estecib leküm, deavnake rabena fağfir lena kema emertena inneke la tuhliful miad. Rabbena innena semi’na münadiyen yünadi lil imani en aminu birabbiküm feamenna, Rabbenağfirlena zünübena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena maal ebrar, Rabbena ve atina ma veattena ala rusülike vela tuhzina yevmel kiyameh inneke la tuhliful miad.
Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enabna ve ileykel masir. Rabbenağfir lena veli ihvaninellezine sebekuna bil imani vela tec’al fi kulubina ğillen lillezine amenu Rabbena inneke raufur-rahim. (Rabbiğfir verham va’fu ve tekerrem ve tecavez amma ta’lem, inneke ta’lemu mala na’lem inneke entallahul eazzul Ekrem). İnnes-safa vel mervete min şeairillah femen haccel beyte evia’ temara fela cunaha aleyhi en yettavvefe bihima, vemen tetavvea hayren feinnellahe şakirun alim.

Türkçe Meali:
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah’ım! Sen en büyüksün, sana hamd ediyorum. Sen bir teksin ve senden başka ilah yoktur. Senin için eş ve evlat söz konusu değildir. Kainatın hakimiyeti ve yönetimi yalnızca sana aittir. Sen hiçbir hususta aciz değilsin ve yardımcıya da ihtiyacın yoktur. Çünkü sen, yüceler yücesi ve en büyüksün. Allah’ım! Sen Kuran’ında “Bana dua edin ki, duanızı kabul edeyim” buyurdun. Rabbimiz! Emrine uyarak sana dua ediyoruz, bizi bağışlayacağına inanıyoruz, şüphesiz ki sen vaadinde duransın. Rabbimiz! Doğrusu biz, Rabbinize iman edin, diye İslam’a çağıran bir davetçiyi işitip hemen iman ettik.
Rabbimiz! Bizim günahlarımız affeyle, kötülüklerimizi yok edip bizi sevgili kullarından eyle. Rabbimiz! Peygamberlerine vaat ettiğin hayırlı şeyleri bize de ihsan eyle. Kıyamet gününde bizi zelil etme; şüphe yok ki sen vaadinden dönmezsin. Rabbimiz! Sana yöneldik, sana teslim olduk ve dönüşümüz sanadır. Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olanları bağışla. Kalplerimizde müminlere karşı kin bırakma. Rabbimiz! Şüphesiz sen çok şefkatli ve merhametlisin. (Ya Rabbi! Bize merhamet et, affet ve ikram eyle. Allah’ım! Bizim bilmediklerimizi de sen bilirsin, sana malum olan bütün günahlarımızı affeyle. Allah’ım! Sen en Aziz ve en Kerimsin.) Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekanlardandır. Hac veya umre maksadıyla Kabe’ye gelenlerin, bu iki mekan arasında ibadet etmelerinde bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.

3. Şavt Duası
اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبَّناَ أتْمِمْ لَناَ نُورَناَ وَاغْفِرْ لَناَ إنَّكَ عَليَ كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ، أللَّهُمَّ إنِّي أسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ عاَجِلَهُ وَ آجِلَهُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبيِ، وَأسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ ياَ أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ( رَبِّ اغفِرْ وارْحَمْ، وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاَوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ، إنَّكَ تَعْلَمُ ماَ لاَ نَعْلَمْ إنَّكَ أنْتَ اللَّهُ الْأعَزُّ الْأكْرَمُ ). رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً وَلاَ تُزِغْ قَلْبيِ بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنيِ، وَهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنَّكَ أنْتَ الْوَهَّابُ، أللَّهُمَّ عاَفِنيِ فيِ سَمْعيِ وَبَصَرِي لاَ إلَهَ إلاَّ أنْتَ، أللَّهُمَّ إنِّي أعُوذ بِكَ مِنْ عَذاَبِ الْقَبْرِ، لاَ إلَهَ إلاَّ أنْتَ سُبْحَانَكَ إنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. أللَّهُمَّ إنِّي أعُوذ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، أللَّهُمَّ إنِّي أعُوذ بِكَ بِرِضاَكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعاَفاَتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأعُوذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصيِ ثَناَءً عَلَيْكَ أنْتَ كَماَ أثْنَيْتَ عَليَ نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّي تَرْضَي. إنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِماَ. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَّ اللَّهَ شاَكِرٌ عَلِيمٌ .

Okunuşu:
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekberu ve lillahil hamd, Rabbena etmim lena nurana veğfir lena inneke ala külli şey’in kadir, Allahumme inni es’elükel hayra küllehu ‘acilehu ve acilehu vestağfiruke li zenbi, ve es’elüke rahmeteke ya erhamer-rahimin. (Rabbiğfir verham va’fu ve tekerrem ve tecavez amma ta’lem, inneke ta’lemu mala na’lem inneke entallahul eazzul Ekrem).
Rabbi zidni ilmen vela tüziğ kalbi ba’de iz hedeyteni, ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhab, Allahumme afini fi sem’i ve basari la ilahe illa ente, Allahumme inni euzu bike min azabil kabri la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin, Allahumme inni auzu bike minel küfri vel fakri, Allahumme inni euzu bike biridake min sahatıke vebi muafatike min ukubetike ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike felekel hamdu hatta terda. İnnes-safa vel mervete min şeairillah femen haccel beyte evia’ temara fela cunaha aleyhi en yettavvefe bihima, vemen tetavvea hayren feinnellahe şakirun alim.

Türkçe Meali:
“Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah’ım! Sen büyüksün, sana hamd ediyorum. Rabbimiz günahlarımızı bağışlayarak bizi nurlandır, inanıyorum ki sen her şeye kadirsin, Allah’ım! Senden hayırlar ve güzellikler istiyorum, günahlarım için tövbe ediyorum, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Bana da merhamet eyle. (Ya Rabbi! Bize merhamet et, affet ve ikram eyle. Allah’ım! Bizim bilmediklerimizi de sen bilirsin, sana malum olan bütün günahlarımızı affeyle. Allah’ım! Sen en Aziz ve en Kerimsin.)
Rabbim! İlmimi ziyade eyle, kalbimi hidayet üzere kıl ve yanlış yaptırma. Bana yüce zatından rahmet lütfeyle, şüphesiz ki sen çok hibe edensin. Allah’ım! Senden başka hiçbir ilah yoktur, kulaklarımı ve gözlerimi sağlıklı kıl. Allah’ım! Kabir azabından sana sığınıyorum, günah işleyerek zalimlerden olmaktan sana sığınıyorum, senden başka ilah tanımıyorum, ancak sana iman ediyorum. Allah’ım! Kafir olmaktan ve fakirlikten sana sığınıyorum. Allah’ım! Öfkenden sakınıyor, rızana sığınıyorum, cezalandırmandan sakınıyor, affına sığınıyorum, sana karşı hata yapmaktan yine sana sığınıyorum. Allah’ım! Ben seni hakkıyla vasfedemedim, ancak senin kendini vasfettiğin gibi sana inanıyorum. Allah’ım! Senin rızana nail olana kadar sana hamd ve sena ediyorum. Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekanlardandır. Hac veya umre maksadıyla Kabe’ye gelenlerin, bu iki mekan arasında ibadet etmelerinde bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.”

4. Şavt Duası
اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، أللَّهُمَّ إنِّي أسْئَلُكَ مِنْ خَيْرٍ ماَ تَعْلَمُ وَ أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ماَ تَعْلَمُ وَ أسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ماَ تَعْلَمُ إنَّكَ أنْتَ الْعَلاَّمُ الْغُيُوبِ، لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِين مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الصَّادقُ الْوَعْدُ الْأمِين، أللَّهُمَّ إنِّي اَسْئَلُكَ كَماَ هَدَيْتَنيِ لِلأِِسْلاَمِ أنْ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّي تَوَفَّنيِ وَ أناَ مُسْلِمٌ، اللَّهُمَّ اجْعَل فِي قَلْبِي نُوراً وَفِي سَمْعِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً، أللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْلِي أمْرِي وَاعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ وَساَوِسِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الْأمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، أللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ماَ يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ ماَ يَلِجُ فِي النَّهَارِ، وَ مِنْ شَرِّ ماَ تَهُبُّ بِهِ الرِّياَحُ ياَ أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سُبْحاَنَكَ مَا عَبَدْناَكَ حَقَّ عِباَدَتِكَ ياَ أللَّهُ، سُبْحاَنَكَ مَاذَكَرْناَكَ حَقَّ ذِكْرِكَ ياَ أللَّهُ. ( رَبِّ اغفِرْ وارْحَمْ، وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاَوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ، إنَّكَ تَعْلَمُ ماَ لاَ نَعْلَمْ إنَّكَ أنْتَ اللَّهُ الْأعَزُّ الْأكْرَمُ ) إنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَ ئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِماَ. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَّ اللَّهَ شاَكِرٌ عَلِيمٌ .

Okunuşu:
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekberu velillahil hamd, Allahumme inni es’eluke min hayrin ma ta’lemu ve euzu bike min şerri ma ta’lemu, ve esteğfiruke min külli ma ta’lemu inneke entel allamul ğuyub, La ilahe illallahul melikül hakkul mubin Muhammedun resulullahi sadikul va’dul emin.
inni es’elüke kema hedeyteni lil islami en tenziahu minni hatta teveffeni ve ene müslim. Allahummec’al fi kalbi nura ve fi sem’i nura ve fi basari nura, Allahummeşrah li sadri ve yessirli emri ve euzu bike min şerri vesavisis-sadri, ve şetatil emri ve fitnetil kabri, Allahumme inni euzu bike min şerri ma yelicu filleyli ve şerri ma yelicu finnehari, ve min şerri ma tehubbu bihir-riyahu ya erhamerrahimin, sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya Allah, sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya Allah. (Rabbiğfir verham va’fu ve tekerrem ve tecavez amma ta’lem, inneke ta’lemu mala na’lem inneke entallahul eazzul Ekrem). İnnes-safa vel mervete min şeairillah femen haccel beyte evia’ temara fela cunaha aleyhi en yettavvefe bihima, vemen tetavvea hayren feinnellahe şakirun alim.

Türkçe Meali:
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allah’ım! Sen en büyüksün, sana hamd ediyorum. Allah’ım! Senin ilminde olan bütün bütün hayırları istiyor ve bütün şerlerden de sana sığınıyorum. Sence malum olan bütün günahlarım için mağfiretini diliyorum. Çünkü gaybı her yönüyle yalnızca sen bilirsin.
Allah’ım! Sen her şeye mutlak hakim ve hükümransın, senden başka hiçbir ilah yoktur. Emin ve sadık olan Hz. Muhammed (s.a.v.) senin resulündür. Allah’ım! Hidayetinle beni İslam’a kavuşturduğun gibi, ölürken Müslüman olarak ruhumu teslim edinceye kadar beni İslam’da daim eyle. Allah’ım! Kalbime, anlayışıma ve görüşüme nurunla istikamet ver. Allah’ım! Sinemi hakka açık eyle, işlerimde kolaylık lütfeyle. İçime düşen şeytani vesveselerin şerrinden, işlerimin bozulmasından ve kabir azabından sana sığınıyorum. Ey merhameti bol olan Allah’ım! Gecelerin ve gündüzlerin gizlediği, rüzgarların sürüklediği her türlü şeylerden, musibetlerden ve afetlerden sana sığınıyorum. Ey her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Allah’ım! Sana gerektiği şekilde kulluk ve ibadet edemedik. Allah’ım! Seni gerektiği şekilde zikredemedik, özrümüzü kabul eyle. (Ya Rabbi! Bize merhamet et, affet ve ikram eyle. Allah’ım! Bizim bilmediklerimizi de sen bilirsin, sana malum olan bütün günahlarımızı affeyle. Allah’ım! Sen en Aziz ve en Kerimsin.) Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekanlardandır. Hac veya umre maksadıyla Kabe’ye gelenlerin, bu iki mekan arasında ibadet etmelerinde bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.”

5. Şavt Duası
اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، سُبْحاَنَكَ مَاشَكَرْ ناَكَ حَقَّ شُكْرِكَ ياَ أللَّهُ، سُبْحاَنَكَ مَا أعْلَي شَأْنُكَ ياَ أللَّهُ، أللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَيْناَ الْإيمَانَ وَزَيِّنْهُ فىِ قُلُوبِناَ، وَكَرِّهْ إلَيْناَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْياَنَ وَاجْعَلْناَ مِنَ الرَّاشِدِينَ. ( رَبِّ اغفِرْ وارْحَمْ، وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاَوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ، إنَّكَ تَعْلَمُ ماَ لاَ نَعْلَمْ إنَّكَ أنْتَ اللَّهُ الْأعَزُّ الْأكْرَمُ). أللَّهُمَّ قِناَ عَذاَبَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِباَدَكَ، أللَّهُمَّ اهْدِنيِ بِالْهُدَي وَنَقِّنِي بِالتَّقْوَي، وَاغْفِرْليِ فيِ الْآخِرَةِ وَالْاُوليَ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْناَ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وِفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لاَ يَحُولُ وَلاَ يَزُولُ أبَداً، اللَّهُمَّ اجْعَل فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي لِسَانِي نُوراً، وَ عَنْ يَمِينِي نُوراً، وَمِنْ فَوْقِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي نَفْسيِ نُوراً، وَ عَظِّم ليِ نُوراً، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أمْرِي. إنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَ ئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِماَ. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَّ اللَّهَ شاَكِرٌ عَلِيمٌ.

Okunuşu:
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekberu velillahil hamd. Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya Allah, sübhaneke ma a’la şe’nüke ya Allah, Allahumme habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel küfre vel fusuka vel isyan vec’alna minerraşidin. (Rabbiğfir verham va’fu ve tekerrem ve tecavez amma ta’lem, inneke ta’lemu mala na’lem inneke entallahul eazzul Ekrem). Allahumme kıni azabeke yevme tüb’asü ibadeke. Allahümmehdini bil hüda ve nekkıni bittakva, veğfirli fil ahireti vel ula. Allahümmebsut aleyna min berakatike ve rahmetike ve fadlike ve rizkıke. Allahümme inni es’elükenneimel-mukimel-lezi la yahulu vela yezülü ebeda. Allahümme fi kalbi nura ve fi sem’i nura ve fi basari nura ve fi lisani nura ve an yemini nura ve min vefki nura, vec’al fi nefsi nura ve azzimli nura. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. İnnes-safa vel mervete min şeairillah femen haccel beyte evia’ temara fela cunaha aleyhi en yettavvefe bihima, vemen tetavvea hayren feinnellahe şakirun alim.

Türkçe Meali:
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allah’ım! Sen en büyüksün, sana hamd ediyorum. Allah’ım! Senin zatının makamı çok yücedir. Sana gerektiği şekilde şükredemedik.
Bizleri mazur gör. Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi iman ile süsle. Seni inkarı, sana isyanı ve günahları çirkin göstererek, bize doğru yolda olanlardan eyle. (Ya Rabbi! Bize merhamet et, affet ve ikram eyle. Allah’ım! Bizim bilmediklerimizi de sen bilirsin, sana malum olan bütün günahlarımızı affeyle. Allah’ım! Sen en Aziz ve en Kerimsin). Allah’ım! Kullarını tekrar dirilttiğin kıyamet günüde beni azabında koru. Allah’ım! Hidayetinle beni doğruya ulaştır, takva ile beni temizle, dünya ve ahrette bana mağfiret eyle. Allah’ım! Bereketleri, rahmetleri, faziletleri ve rızıkları bize bol bol ikram eyle. Allah’ım! Senden, hiç bitmeyen ve tükenmeyen nimetler istiyorum, ihsan eyle. Allah’ım! Kalbimi, kulaklarımızı, gözlerimiz, dilimi, etrafımı, nefsimi ve her şeyimi nurunla güzel eyle. Rabbim! Sinemi doğrulara karşı açık kıl ve işlerimde kolaylık lütfeyle. Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekanlardandır. Hac veya umre maksadıyla Kabe’ye gelenlerin, bu iki mekan arasında ibadet etmelerinde bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.”

6. Şavt Duası
اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأحْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ إلَهَ إلاّ َاللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إلاَّ إيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. أللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ الْهُدَي وَالتُّقَي وَالْعَفَافَ وَالْغِنَي، أللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْراً مِمَّا نَقُولُ، أللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ رِضاَكَ وَالْجَنَّةَ وَ أعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ وَماَ يُقَرِّبُنيِ إلَيْهاَ مِنْ قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ أوْ عَمَلٍ، أللَّهُمَّ بِنوُرِكَ اهْتَدَيْناَ وَبِفَضْلِكَ إسْتَغْنَيْناَ وَفيِ كَنَفِكَ وَ إنْعَامِكَ وَعَطاَئِكَ وَ إحْساَنِكَ أصْبَحْناَ وَ أمْسَيْناَ، أنْتَ الْأوَّلُ فَلاَ قَبْلَكَ شَيْئٌ، وَالْأخِرُ فَلاَ بَعْدَكَ شَيْئٌ،
وَالظَّاهِرُ فَلاَ شَيْئٌ فَوْقَكَ، وَالْبَاطِنُ فَلاَ شَيْئٌ دُونَكَ، نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَلَسِ وَالْكَسَلِ وَ عَذاَبِ الْقَبْرِ وَ فِتْنَةِ الْغِنَي وَنَسْألُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ. ( رَبِّ اغفِرْ وارْحَمْ، وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاَوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ، إنَّكَ تَعْلَمُ ماَ لاَ نَعْلَمْ إنَّكَ أنْتَ اللَّهُ الْأعَزُّ الْأكْرَمُ ) إنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَ ئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِماَ. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَّ اللَّهَ شاَكِرٌ عَلِيمٌ.

Okunuşu:
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekberu velillahil hamd. Lailahe illallahu vahdehu sadaka va’dehu ve nasara abdehu ve hezemel ahzabe vahdehu, la ilahe ilallallahu vela na’budu illa iyyahu muhlisine lehuddine velev kerihel kafirun.
Allahumme inni es’elukel huda vettuka vel-afafe velğina, allahumme lekel hamdu kellezi nakulu ve hayran mimma nakulu, allahumme inni es’eluke ridake vel cennete ve euzu bike min sahatike vennari vema yukarribuni ileyha min kavlin ev fi’lin ev amel, allahumme binurike ihtedeyna ve bi fadlike isteğneyna ve fi kenefike ve in’amike ve ataike ve ihsanike asbahna ve emseyna, entel evvelu fela kableke şey’un vel ahiru fela ba’deke şey’un, vezzahiru fela şey’un fevkake, vel batinu fela şey’un duneke, neuzu bike minel felesi vel keseli ve azabil kabri ve fitnetil ğina ve nes’elükel fevze bilcenneti. (Rabbiğfir verham va’fu ve tekerrem ve tecavez amma ta’lem, inneke ta’lemu mala na’lem inneke entallahul eazzul Ekrem). İnnes-safa vel mervete min şeairillah femen haccel beyte evia’ temara fela cunaha aleyhi en yettavvefe bihima, vemen tetavvea hayren feinnellahe şakirun alim.

Türkçe Meali:
“Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allah’ım! Sen en büyüksün sana hamd ediyorum. Allah’ım! Sen birsin ve senden başka ilah yoktur. Sen zatında teksin. Vaat ettiğini yerine getiren, kuluna yardım eden, Hak düşmanlarını mağlub eden sensin.
Allah’ım! Mutlak olarak inanıyorum ki, senden başka ilah yoktur. Kafirler istemese de bütün ihlasımız ve inancımızla yalnızca sana kulluk ve ibadet ederiz. Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet, maddi ve manevi zenginlik istiyorum. Allah’ım! Bütün hayırlı sözlerle sana hamd ve sena ediyorum. Allah’ım! Rızanı ve Cennetini istiyor, öfkenden, cehennem ateşinden ve ona yaklaştırıcı her türlü söz, davranış ve hareketten sana sığınıyorum. Allah’ım! Senin nurunla doğruyu bulduk, lütfünle zengin olduk, senin nimetlerin, himayen, ikramın ve ihsanın ile hayat bulduk. Allah’ım! Sen evvelsin, senden önce varlık yok. Sen en sonsun, senden sonra varlık yok. Sen zati sıfatların ile her yerdesin, sana gizli hiçbir şey yok. Allah’ım! İflas etmekten, tembellikten, kabir azabından ve zenginlikle imtihan olup hataya düşmekten sana sığınıyoruz. Allah’ım! Bizi cennetinle mükafatlandır. (Ya Rabbi! Bize merhamet et, affet ve ikram eyle. Allah’ım! Bizim bilmediklerimizi de sen bilirsin, sana malum olan bütün günahlarımızı affeyle. Allah’ım! Sen en Aziz ve en Kerimsin).
Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekanlardandır. Hac veya umre maksadıyla Kabe’ye gelenlerin, bu iki mekan arasında ibadet etmelerinde bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.”

7. Şavt Duası
اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرْ، اللَّهُ أكْبَرُ كَبيِراً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثيِراً، أللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الْإيمَانَ وَزَيِّنْهُ فىِ قُلُوبيِ، وَكَرِّهْ إلَيَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْياَنَ وَاجْعَلْنيِ مِنَ الرَّاشِدِينَ. ( رَبِّ اغفِرْ وارْحَمْ، وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاَوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ، إنَّكَ تَعْلَمُ ماَ لاَ نَعْلَمْ إنَّكَ أنْتَ اللَّهُ الْأعَزُّ الْأكْرَمُ ). أللَّهُمَّ اخْتِمْ بِالْخَيْراَتِ آجِلَناَ وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ آماَلَناَ، وَ سَهِّلْ لِبُلُوغِ رِضاَكَ سُبُلَناَ وَحَسِّنْ فيِ جَمِيعِ الْأحْواَلِ أعْماَلَناَ ياَ مُنْقِذَ الْغَرْقَي ياَ مُنْجِيَ الْهَلْكيَ، ياَ شاَهِدَ كُلِّ نَجْويَ، ياَ مُنْتَهيَ كُلِّ شَكْوَي، ياَ قَدِيمَ الْإحْساَنِ ياَ دَائِمَ الْمَعْرُوفِ، ياَ مَنْ غِنيً بِشَيْئٍ عَنْهُ وَلاَ بُدَّ لِشَيْئٍ مِنْهُ، ياَ مَنْ رِزْقُ كُلِّ شَيْئٍ عَلَيْهِ وَمَصِيرُ كُلِّ شَيْئٍ إلَيْهِ، أللَّهُمَّ إنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ ماَ أعْطَيْتَناَ وَمِنْ شَرِّ ماَ مَنَعْتَناَ، اللَّهُمَّ تَوَفَّناَ مُسْلِمِينَ وَألْحِقْناَ بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَا ياَ وَلاَ مَفْتُونيِنَ، رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ رَبِّ أتْمِمْ بِالْخَيْرِ. إنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَ ئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِماَ. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَّ اللَّهَ شاَكِرٌ عَلِيمٌ.

Okunuşu:
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber kebira velhamdu lillahi kesira, Allahumme habbib ileyyel imane ve zeyyinhu fi kulubi ve kerrih ileyyel küfra vel fusuka vel isyan vec’alni minerraşidin. (Rabbiğfir verham va’fu ve tekerrem ve tecavez amma ta’lem, inneke ta’lemu mala na’lem inneke entallahul eazzul Ekrem). Allahumahtim bil hayrati acilena ve hakkik bi fadlike amalena, ve sehhil li buluği ridake sübülena ve hassin fi cemi’il ahvali a’malena, ya münkizel ğarka ya münciyel helka, ya şahide külli necva, ya münteha külli şekva, ya kadimel ihsan, ya daimel ma’ruf, ya men ğinen bi şey’in anhu vela büdde li şey’in minhü, ya men rizku külli şey’in alayhi ve masiru külli şey’in ileyhi, Allahumme İnni aizün bike min şerri ma a’taytena ve min şerri ma mena’tena, Allahumme teveffena müslimine ve elhikna bissalihine ğayra hazaya vela meftunin, rabbi yessir vela tüassir rabbi etmim bil hayr. İnnes-safa vel mervete min şeairillah femen haccel beyte evia’ temara fela cunaha aleyhi en yettavvefe bihima, vemen tetavvea hayren feinnellahe şakirun alim.

Türkçe Meali:
“Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allah’ım! Sana çok çok hamd ederiz. Allah’ım! Bana imanı sevdir ve kalbimi iman ile süsle. Küfrü, isyanı ve günahları çirkin göstererek, beni doğru yolda olanlardan eyle. (Ya Rabbi! Bize merhamet et, affet ve ikram eyle. Allah’ım! Bizim bilmediklerimizi de sen bilirsin, sana malum olan bütün günahlarımızı affeyle. Allah’ım! Sen en Aziz ve en Kerimsin). Allah’ım! Geleceğimizi hayırlı eyle, emellerimizi lütfünle gerçek eyle, senin rızana uygun olan gayretlerimizi kolay eyle, işlerimizi her türlü şartlarda güzel eyle. Ey batmışları ve boğulmuşları kurtaran, bütün arzuları bilen ve gören, bütün şikayetleri çözüme kavuşturan, ihsanı ezeli olan ve varlığı ebedi olan Allah’ım! Her hususta sana muhtacız ve sensiz hiçbir şeye gücümüz yetmez. Her varlığı sen rızıklandırırsın ve her şeyin dönüşü sanadır. Allah’ım! Bizim üzerimize yazdığın her türlü şerlerden ve sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Allah’ım! Sıkıntılara düşmeden Müslüman olarak ruhumuzu al ve salih kullarına bizi de ilhak eyle.
Allah’ım! Kolaylaştır, zorlaştırma; her şeyimizin hayırlı olmasını nasip eyle. Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekanlardandır. Hac veya umre maksadıyla Kabe’ye gelenlerin, bu iki mekan arasında ibadet etmelerinde bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.”

Sa’y tamamlandığında okunacak dua:
رَبَّناَ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ عَافِناَ وَاعْفُ عَنَّا وَ عَليَ طَاعَتِكَ وَشُكْرِكَ أعِنَّا وَعَليَ غَيْرِكَ لاَ تَكِلْناَ وَعَليَ الْإيماَنِ وَالْإسْلاَمِ الْكَامِلِ جَمِيعاً تَوَفَّناَ وَأنْتَ رَاضٍ عَنَّا، أللَّهُمَّ ارْحَمْنيِ بِتَرْكِ الْمَعاَصيِ أبَداً ماَ أبْقَيْتَنيِ وَارْحَمْنيِ أنْ أتَكَلَّفَ ماَ لاَ يَعْنيِنيِ وَارْزُقْنيِ حُسْنَ النَّظَرِ فِيماَ يُرْضِيكَ عَنِّي ياَ أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

Okunuşu:
Rabbena takabbel minna ve afina va’fu anna ve ala ta’atike ve şükrike einna ve ala ğayrike la tekilna ve alel imani vel islamil kamili cemian teveffena ve ente radin anna, allahummer-hamni bi terkil maasi ebeden ma ebkayteni verhamni en etekellefe mala ya’nini verzukni hüsnennazari fima yurdike anni ya erhamer-rahimin.

Meali:
“Rabbimiz! İbadet ve taatlerimizi kabul eyle. Bizi bağışla, sıhhat ve afiyet ver. Sana hakkıyla itaat ve ibadet etmemiz için bize güç ve kuvvet ihsan eyle. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Rabbimiz! Bizden razı olup, kamil iman ve İslam üzere dünya hayatımızı tamamlayarak sana dönmemizi nasip eyle. Allah’ım bana hayat boyu günahlardan, faydasız ve boş şeylerden uzak kalmam için yardım eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım! İyi ve hayırlı şeyleri güzel göstererek, benden razı olacağın şekilde yapmamı nasip eyle. Allah’ım! Umremizi, Hz. İbrahim’in (a.s), Hz. Muhammed (s.a.v) ve Salih kulları Geçmişteki günahlarımızı affeyle, bundan sonraki hayatımızı senin razı olacağın şekilde geçirmemizi nasip eyle. Cennetinde bizleri de cemalin ile müşerref eyle. Vel hamdülillahi rabbil alemin.Amin.

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v)’in kabrini ziyaret esnasında okunması gereken dua:
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ، اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ، اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَرْسَلَهُ اللهُ، رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ، وَ امَامَ الْمُتَّقِينَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَي سَائِرِ اْلأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَي أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَي أَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَي أَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ، وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ أَجْزِ عَنَّا نَبِيَّنَا أَفْضَلَ مَاجَزَيْتَ أَحَداً مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، اَللّٰهُمَّ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ. رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَا الشَّاهِدِينَ.

Türkçe meali:
“Ey Nebi! Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.”
“Ey Allah’ın resulü! Salât ve selâm üzerine olsun.”
“Ey Allah’ın Habibi! Salât ve selâm üzerine olsun.
“Ey rahmet peygamberi! Salât ve selâm üzerine olsun.
“Ey ümmetin şefaatçisi! Salât ve selâm üzerine olsun.
“Ey yaratılanların en hayırlısı! Salât ve selâm üzerine olsun.
“Ey âlemlere rahmet olarak gönderilen! Salât ve selâm üzerine olsun.
“Ey peygamberlerin efendisi! Salât ve selâm üzerine olsun.
“Ey peygamberlerin sonuncusu! Salât ve selâm üzerine olsun.
“Ey takva sahiplerinin önderi! Salât ve selâm üzerine olsun.
“Selâm sana ve bütün peygamberlere ve ehlibeytine olsun.
“Selâm sana ve annelerimiz olan eşlerine olsun.
“Selâm sana ve bütün saha-belerine olsun.
“Selâm sana ve bütün salih kullara olsun.
“Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur, ‘O’ tektir. Ortağı da yoktur. Yine şahadet ederim ki Efendimiz, Onun kulu ve Resulüdür.
“Allah’ım! Efendimizi bütün peygamberlerden daha ziyade mükâfatlandır.
“Allah’ım! Peygamberimize vesileyi, fazileti ve yüksek dereceleri ihsan eyle. Bizleri onun şefaatine nail eyle.
“Allah’ım! Bize indirilen Kuran’a iman ettik. Resulüne de tâbi olduk. Bizleri sana ve peygamberlerine iman edenlerden eyle.”

Hac Hadisleri Nelerdir?
Allah’a kulluk etmenin en güzel göstergelerinden biri olan Hac ibadeti ile ilgili 40 civarında hadis bulunur. En önemli hadisleri ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

‘Gerçekten aziz ve celil Allah, Arafe günü ikindi vakti, Arefe’de bulunanlarla meleklerine karşı mübahat eder ve şöyle der: “Kullarıma bakın! Nasıl toz toprak içinde bana gelmişlerdir.’—Hz. Muhammed (SAV)
‘Hac, cihat gibidir. Bu yolda ne kadar harcama yaparsanız “yedi yüz” karşılığı verilecektir.’—Hz. Muhammed (SAV)
‘Her kim Hac ziyaretinden dönen birisiyle müsafaha (el sıkışma ve görüşme) ederse,”Hacer-ül Esved’e” el sürmüş gibidir.’—İmam-ı Sadık (a.s)
‘Arafat’ta duada bulunan iyi veya kötü insanın duası kabul olunur. Hayır ehlinin dünya ve ahret isteği kabul edilir kötü ehli insanın ise dünyevi istekte bulunduğu duası kabul edilir.’—İmam-ı Rıza (a.s)
‘Mescid-ul Haram” da kılınan bir namaz diğer mescitlerde kılınan “yüz bin” namazdan daha üstündür.’—İmam-ı Bakır (a.s)
‘Arafat’tan dönerken günahının bağışlanıp bağışlanmadığı hakkında şüpheye düşenin günahı herkesin günahından daha büyüktür.’—Hz. Muhammed (SAV)
‘Benim mescidimde kılınan namaz diğer mescitlerde kılınan “on bin” namazdan daha faziletlidir. Ama Mescidi Haram’da kılınan namaz diğer camilerde kılınan namazdan “yüz bin” kat daha faziletlidir.’—Hz. Muhammed (SAV)
‘Safa” ve “Merve” kadar Allah katında yeryüzünün en kutsal noktası yoktur. Çünkü bu mahal da yeryüzünün en kibirli ve gururlu insanları zelil olmaktalar ve Allah taalaya olan kulluk ve ubudiyetlerini ortaya koymaktadırlar.’—İmam-ı Sadık (a.s)
‘Hac amelini yerine getiren şahıs kendisini günaha bulaştırmadığı takdirde Hac’dan elde ettiği onur onunla birlikte olacaktır.’—İmam-ı Sadık (a.s)
‘Evinden haccetmek veya umre yapmak için çıkan kimse her adımını kaldırıp yere koydukça, yaprağın ağaçtan döküldüğü gibi günahları vücudundan dökülür. Medine’ye varıp selam ile beni ziyaret ettiğinde melekler de selamla onu ziyaret ederler. Zulhuleyfe’ye (Şecere Mescidi’ne) gelip guslettiğinde Allah onu günahlarından arındırır. İki yeni ihram elbisesini giydiğinde Allah mükâfat ve iyiliklerini ona yeniler. “Lebbeyk Allahümme lebbeyk” dediğinde Aziz ve Celil olan Rab ona şöyle karşılık verir: ‘Lebbeyk ve Sa’deyk, senin sözlerini işitiyor ve seni gözetiyorum.’ Mekke’ye varıp Safa ile Merve arasında sa’y ettiğinde Allah hayırlarını ona sürekli kılar.’—Hz. Muhammed (SAV)
‘Üç kimsenin duası kabul edilir: Hac ibadet ve ziyaretini yerine getirirken Allahü taaladan ailesini gözetlemesi hakkında ettiği duası. Hastanın duası ve mazlumun duasıdır.’—Hz. Muhammed (SAV)