Göz Hastalıkları İçin Okunacak Dua

Göz Hastalıkları İçin Okunacak Dua gözlerde meydana gelen rahatsızlıklarda okunan dualardır. Duanın gücüne inanmak tabi ki bize manevi bir güç verir. Dua etmek insanların yükünü bir nebzede olsa azaltır ve rahatlatır. Çünkü insanın Rabbi’ne sığınması ona güven ve umut verir. Unutmamamız gereken önemli olansa sadece göz için değil, bütün hastalıklar için tıbbi olarak imkanları kullanmamız gerektiğidir. Tıbbi olarak gerekeni yaparken aynı zamanda her zorlukta yüce Allah’a sığındığımız gibi dua ederek de Allah’tan gözlerimiz için şifa dileriz.Her zaman Allah’a hastalıklar için dua etmek, ondan şifa dilemek yapılabilecek en önemli şeylerden birisidir. İnsanlar ellerinden gelen her şeyi yaptıktan sonra yapılacak son şey kalıyor; o da Rabbi’ne sığınmasıdır. Çünkü Allah her daim kullarının yanındadır ve onların zor anlarında onlara yardım eli uzatandır. Bizler Yüce Allah’ın eşsiz gücünü ve kudretini bildiğimizden her türlü zorluk ve sıkıntıda ilk ona sığınır, ilk ondan yardım isteriz. Biliriz ki Allah hiç bir kulunun duasını karşılıksız bırakmaz. O her zaman bizleri işitir ve her zaman bizlerin ona dua etmesini ister.

Eğer ki göz rahatsızlığına sahipseniz ya da bir yakınız rahatsızsa yine Allah’a sığınıp şifa dilemelisiniz. Gözlerimiz için şifa dileyeceğimiz dualar göz rahatsızlıklarımızın azalmasına, gözlerimizin nurlanmasına vesile olur. Ancak bilinmesi gereken bir nokta var; rahatsızlıklarımız sadece dua ile geçmez. Bizler her ne rahatsızlığımız olursa olsun önce tıbbın tüm imkanlarından faydalanmalı ve aynı zamanda da Allah’tan rahatsızlığımız için şifa dilemeliyiz. Her kişinin bildiği gibi Allah, hiçbir kulunun oturduğu yerden sadece dua ederek beklemelerini istemez. Bizler sadece sağlık konularında değil, her konuda isteklerimizin olması için elimizden geleni yapmalıyız.

Allah dualarımızı kabul etmeden önce o duanın bize hayırlı olup olmadığına ve aynı zamanda bizim o duadaki istekleri hak edip etmediğimize bakar. Bizler çaba harcamalıyız ki Allah çabamızı görsün ve isteklerimizi hak ettiğimize kanaat getirsin. Şimdi gelelim gözlerimiz için Yüce Allah’tan şifa dileyeceğimiz dualara. Bu dualardan bir tanesi şudur;

”Allahumme inni es’elüke ve eteveccühü ileyke bi habiybikel mustafâ ındeke ya habiybena muhammedü inna netevesselü bike ila rabbike feşfa’lena ındel mevlel azıymı ya nı’mer rasulüt tahir. Allahümme şeffı’hü fina bi cahihi ındek. Allahümme vec’alna min hayril müsalliyne vel müsellimiyne aleyhi ve min hayril mükarrabiyne minhü ve varidiye aleyh. Ve min ahyaril mühıbbiyne fihi vel mahbubiyne ledeyh. Ve ferrıhna bihi fi arasatil kıyameti vec’alhü lena deliylen ila cennetin neıymi bi la meünetin ve la meşkkatin ve la münakaşetil hısabi vec’alhü mukbilen aleyna ve la tec’alhü ğayıben aleyna vağfir lena ve li cemiy’ıl müslimiynel ahyai minhüm vel meyitiyne ve ahıru da’vana enil hamdü lillahi rabbil aleymn.”

Bu duanın anlamı:

”Allah’ım, Habibin Mustafa hürmetine senden niyaz ediyor, sana yöneliyorum. Ey hepimizin sevgilisi Muhammed, ey en güzel ve temiz Peygamber, bizler seni Rabbine vesile ediyoruz, sende yüce Mevla nezdinde bize şefaatçı kıl! Allah’ım, birde bizi ona en iyi salat ve selam okuyanlardan, ona en iyi yaklaşanlardan ve yönelenlerden, onu sevenlerin en önde gelenlerinden ve onun nezdinde sevilenlerden eyle! Onun bize teveccühünü sağla ve o bizden hoşnutsuzluk duymasın! Bizleri hayatta olsun ölü olsun bütün müminleri af eyle! Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun!”

Göz hastalıkları olan, Gözleri ağrıyan ve yahut gözlerinde zafiyet olan kimseler için dua örneği sunmadan önce bazı noktaları hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Şüphesiz Şifa sahibinin Allahu Teala olduğunu gerçekten iman edenler bilir. Buna iman eder, inanır. İlaç ve doktor hasatalıkların iyileşmesinde sadece aracıdır, vesiledir. Siz bakmayın doktorların kibir içinde yürümelerine, ben bilirim havalarına. Ben iyileştirdim ben hayata döndürdüm diyen doktorun bir gün kendisine bile yararı dokunamayacağı, kendi yakınını, çok sevdiği bir varlığı dahi kurtaramadığı olmuştur. Örnekleri çoktur.

Eğer bir doktor bu konuda Allahu Tealanın kudret ve gücüyle bu işi yaptığını biliyor ve her hastasında Allahu Teala’ya sığınarak bir iyileştirme çalışmasında bulunuyorsa Allahu Teala ona her zaman yardım eder ve insanların arasında değerli kılar.
Diğer yandan ilaçlarda böyledir.

Hstalık ortaya çıktığında tedavi olma yollarını aramak zorunludur. İlahi emirdir. Zaman kaybetmeme, işin uzmanını bulma, tedavi sürecinde denilenleri yerine getirme bir insanın en büyük amacıdır.

Peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselam’ın bir hadislerinde cennete girecekler arasında döneminin yanlış tedavi metodu sayılabilecek şeylere müracaat etmeyenleri sayması bu açıdan oldukça önemlidir.

Buhari’nin İbni Abbas’tan naklettiği bir hadiste tevekkül edenlerin hesapsız Cennette gireceğinin müjdesi verilmektedir:

‘‘Ümmetimden yetmiş bin kişi, hesapsız olarak cennete girecektir. Bunlar, okuyarak ve üfleyerek tedavi olmayan, fala bakmayan, ümitsizliğe kapılmayan, tedavi için dağlanmayan ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir.”

Şifayı Allah’tan bilmek ve O’na şifa vermesi için dua etmek farzdır.

Mümin şifayı ne doktordan, ne hastaneden, ne ilaçtan bilmelidir. Tedavi için doktor ve tıp yolunun uzmanlarına müracaat edenlere şifa aramalarında dua yolunu gösteren alimler bu konuda aşağdaki duayı tavsiye etmiştir.

Hergün 302 Kere Vird edinmelidir.

Allahümme kavvi besari bi hurmetismikel basıyr*

Bu şekilde dua eden kimse Allah’ ı izniyle rahatsızlığından kurtulur.

Yine aynı hususta devam edilebilecek bir diğer uygulama ise,

Arabi ayları ilk gecesinde abdestli olarak hilali gördüğünde, göremezse ikinci, yine göremezse üçüncü gecesinde yüzünü yeni aya döndükten sonra ona bakarak sağ eli ile gözlerini meshetsin.

10 kez – Besmele

3 Kez – Fatiha

7 kez – ” Fatihatül kitabi şifaün min külli dain bi rahmetike ya erhamer rahımin ”

5 kez – Ya Rabbi

Ve sonunda da

Allahümme kavvi besari* Allahümmeşfi enteş şafi* Allahümmekfi entel kafi* Allahümme afi entel müafi*

Desin. Cenabı hak o kimseden hastalıkları sıkıntıyı giderir ve o gözleri nurlandırır.