Geri Döndürme Duası

Geri Döndürme Duası; İslam dininde geri döndürme duası, gideni getirme duası tarzında dualar yoktur. Bu isimle anılan duaların aslı da yoktur. Hiç bir sahih kaynakta olmayan bu tarz dualara iman etmek, bu tarz sonradan ortaya çıkmış dualardan medet ummak doğru bir davranış değildir.

Dua; ya Kur’an-ı Kerim’ de geçen dua ayetleri ile yapılmalıdır, ya da Allah Rasulunun (s.a.v.) bizzat ettiği, ümmetine tavsiye buyurduğu, sahih kaynaklardan bizlere kadar ulaşan dualarla yapılmalıdır. Veya kişi ellerini açıp Allahu Taeladan hacetini istemeli, gönülden geldiği gibi Rabbine yalvarmalı, hacet namazı kılıp muradının hasıl olması ya da sıkıntısının giderilip selamete erişmesi için dua ve niyazda bulunmalıdır.

Kişi her ne yapıyorsa helal yoldan yapmalı, aslı olmayan işlere tevessül etmemeli, sıkıntısına daha fazla sıkıntı eklememelidir. Kişi her ne diliyorsa bizzat aracısız Allahu Tealadan istemeli, şirke sebebiyet verecek hallerden şiddetle kaçınmalıdır. Arzularının peşine düşüp şeytana oyuncak olmamalı, kendisini ezeli düşmanına karşı komik ve zelil duruma düşürmemelidir.

Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunurken mutlaka hayırlı olanını istemeliyiz. Hakkımızda hayırlı olmayan şey için ısrarcı olmak, o şeyin imtihan haline dönüşmesine sebebiyet verir, ömür boyu kişinin yakasında bir boyunduruk halini alır. Unutulmamalıdır ki; ” Sizlerin hayır bildiğinde şer, şer bildiğinde hayır olabilir. Allah bilir lakin sizler bilemezsiniz.”- Bakara Suresi 216- ayet-i kerimesinde apaçık belirtiliyor ki kişinin bilgisi sınırlıdır,şu an hayırlı gibi düşünülen şey gelecekte hayırsız duruma dönüşebilir.

Kişi sınırlı aklı ile ısrarcı olmamalı, her şeyin hayırlısını, helalini, kolay olanını Alemlerin Rabbi olan Allahu Tealadan istemeli, O’nun verdiği hükme razı olmalıdır. Kişi devamlı olarak ; ” Hasbunallahu ve nimel vekil ” okur, her işine Allahu Taelayı vekil tayin ederse, sıkıntıları hafifler, Allahu Tealanın himayesi altına girer, hayır kapıları kendisine açılır biiznillah.

Eski sevgiliyi geri getirme duası, yer gök dua ile ayakta durur. Kişi ne diliyorsa Allah’tan dilemeli ve dua etmelidir. Bazen ellerini semaya açıp kalpten Allah’ım dediğin o seni duyar ve duan kabul olur. Her zaman öncelikle Allah’a sığınmalı ve ondan başka kimsenin bize yardım edemeyeceğini bilmeliyiz. Allah ol derse olur, istemezse hiç bir şey olmaz. Bazende istemediğimiz bir şeyde Allah bize hayırlısını verir. Bizim istediğimiz bizin için iyi olmayabilir, bunu Allah bilir ve daha iyisini vermek için istediğimiz olmaz. Eski sevgiliyi geri getirme duası, bu makalemizde bununla ilgi sureleri ve duaları paylaşacağız. Bu duaları okurken yavaş yavaş ve yanlış okumamaya dikkat etmek gerekir. Okumasını yazıldığı gibi okumalı ve uygulamalıyız. En etkili aşk duası için tıklayın.

Eski sevgiliyi geri getirme duası okunuşu, yeri göğü yaradan Allah’ım senden başka sığınacak kimsem yok diyerek duanıza başlayalım. İnanmak ve tevekkül ederek duayı okuduktan sonra geri yüce Allah’ımıza bırakalım. Eski sevgiliyi geri getirme duası, eğer bir şeyler olmuyorsa her şerde bir hayır olduğu gibi her hayırda da bir şer var demektir. Allah her şeyi bilen ve görendir, adaletin şüphe sual olunmaz. Eski sevgiliyi geri getirme duası, eğer çok büyük çaplı ve kötü kavga etmeseydiniz. Hemen sevgilinizi geri getirmenizde işe yarar ama şiddetli kavgalar var ise biraz sabır Allah’a daha çok dua etmeniz gerekir. Unutmayın inanarak yaptığınız her şey olur.

Giden Sevgiliyi Geri Getirmek İçin Dualar

Öncelikle niyet etmek çok önemlidir. Niyet edip 1000 defa Ya Allah, Ya Vedud, Ya Cami tespih ediyoruz. Gece Yarısından sonra okunursa daha iyi olur.

Bismillahirrahmanirrahim
Elif lam mim.zalikel kitab, la raybe fiyh, hüden lil müttekıyn elleziyne yü’minüne bilğaybi, ve yukiymünes salate ve mimma razaknahüm yünfikuun velleziyne yüminüne bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik, ve bil’ahireti hüm yükınün ülaike ala hüden min rabbihim, ve ülaike hümülmüflihün.

40 gün okuduğu sürede eğer çok anormal bir durum yok ise barışmanız mümkündür. Allah’ın yardımı sayesinde.

Karia Suresi

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.

Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.
Korkunç olay.. Nedir korkunç olay? Korkunç olayın ne olduğunu nereden bileceksin? O gün, insanlar, dağılmış pervaneler gibi olur. Dağlar ise saçılmış yün gibi olur. Kimin tartıları ağır gelirse.. O, hoşnut olacağı bir hayat içinde. Kimin tartıları hafif gelirse.. Onun da anası Haviye.. Onun ne olduğunu sana bildiren ne? O, kızgın bir ateştir.

3 gün yada 1 hafta okunması gerekir. Gece geç saatlerde 70 defa okunduğu zaman içinden geçen Allah’ın izni ile içinden geçen dilekler kabul olur.