Evliyaların Dilek Duası

Dua mü’minin hayatında su gibi, ekmek gibi, nefes gibi önemli bir ihtiyaçtır. Gönülden gelen dua, dua kapısını titretecek güçtedir. Kişi kabul olacağından şüphe etmeden ellerini açtığı zaman, duasına muhakkak icabet edilir. Yeter ki şek ve şüpheye yer olmasın, yeter ki araya aracılar koymasın, yeter ki tek güç ve kuvvet sahibinin Allahu Teala olduğuna kat’i surette inansın.

İnanan mü’min bir hacete düştüğü vakit, bir muradı olduğu zaman, öncelikle Kur’an-ı Kerim’de geçen dua ayetleri ile, daha sonra hadis-i şeriflerde geçen dualarla, sahih kaynaklardan günümüze ulaşan dualarla, ya da evliyaullahın ve alimlerin ettikleri dualarla dileğini ister, Allauh Tealadan dua ve niyazda bulunur. Sahih dualar kabul olunmuş dilekçe niteliğindedir, bu dualarla dua eden kimse de bu dilekçenin altına imza atmış hükmündedir.

Kişi dua etmek için ellerini açtığı zaman, isteğini tam dile getiremeyebilir, ya da eksik isteyebilir. Tam kelimelerle doğru dua etmek çok önemlidir. Kulunun eksik isteyebileceğini bilen sonsuz merhamet sahibi olan Allahu Teala, kitabında dua ayetlerine de yer vererek kulunun tastamam kelimelerle dua etmesini nasip eder. Ümmetine çok merhametli olan Allah Rasulunün (s.a.v.) mubarek dilinden dökülen dualar da inanan mü’minlerin dosdoğru dua etmesine yardımcı olmuş olur. Evliyaullahın dilinden dökülen dualar da, gönüllerindeki Allah aşkına mukabil dillerine dökülen kelimelerdir, Allahu Teala katında makbul ve kabuldür inşaallah. Ne olduğu belli olmayan, sahihliği kesin olmayan, kimin ne amaçla hazırladığı belli olmayan dualardan sakınmak gerekir.

Evliyaların duası;

“Hasbiyallahu li-dini

Hasbiyallahu li-dünyaye

Hasbiyallahu lima ehemmeni

Hasbiyallahu li men beğa aleyye

Hasbiyallahu li men hasedeni

Hasbiyallahu li men kadeni bi suin

Hasbiyallahu ındel mevti

Hasbiyallahu ındel mes’eleti fil kabri

Hasbiyallahu ındel mizani

Hasbiyallahu ınde’s-sırati

Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim”

Dünya ve ahiret musibetleri, beşi dünyada beşi ahirette olmak üzere on tanedir. Bu duayı okumaya devam eden kimse bu sıkıntılardan muhafaza olunur biiznillah.

Dünyadaki musibetler;
Dünya
Üzülmek
Hasetçinin elinden eziyet çekmek
Hastalık
Fakirlik
Ahiretteki musibetler;
Ölüm
Kabir
Sırat
Mizan
Cennete girerken sıkıntı. Zira herkes cennete kolayca giremez.
Bu on musibet ve sıkıntıya karşı vakit namazlarından sonra bu duaya devam eden kimseyi Allahu Teala musibetlerden kurtarır.

Evliyaların dilek duası; Dua mü’minin kalkanıdır. Her daim dilinden dua eksik olmamalıdır. İster darlık anında, ister bolluk anında, ister iyi günde ister kötü günde, musibet anında da, ferahlık anında da daima dua üzere olmak “Rabbim ben Sana güveniyorum, Sen beni duyuyorsun ve beni asla çaresiz bırakmazsın” demenin en güzel yoludur. Dua güvenmenin ispatıdır.

Kişi özellikle sıkıntı anlarında denenmiş ve kabul olunmuş olan dualara yönelir. Peygamberlerin, evliyaların, alimlerin dualarına daha fazla yönelir. Çünkü bu dualar Allahu Tealanın nazlı kullarının dilinden ve gönlünden dökülmüş olan dualardır. Rabbine sevdiği kullarının dili ile dua etmek merhametine ulaşmaya vesile olabilir.

Evliyaların dilek duası diye anılan ve metni esmau’l-husnadan oluşan, kuvvetli olduğu söylenen duayı, İsa as.’ın okuduğu rivayet edilir. Bu rivayet ne denli doğrudur bilemiyoruz lakin duanın içeriği Allahu Tealanın isimlerinden oluşmaktadır. Allahu Tealanın isimlerinin zikredilmesi de duadır. Allahu Teala A’raf Suresi 180.ayet-i kerimede ; “En güzel isimler Allahındır, O’na bu isimleriyle dua edin.” buyurmaktadır. Bu emre riayet ederek esmau’l-husna ile ya da içinde esmau’l-husna geçen dualarla münacat etmekte bir sakınca yoktur.

Evliyaların dilek duası;

Bu duayı en az 7 gün okumak gereklidir. 14 gün ya da 21 gün okunabilir.

Bismillahi
Evliyaların Dilek Duası

irrahmanirrahim

Ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim
Allahumme inni es’eluke ya kadimu
Ya ferdu
Ya vitru
Ya ehadu
Ya samedu
Ya hayyu
Ya kayyumu
Ya zel celali vel ikram
Fe in tevellev fe gul hasbiyallahu la ilahe illa huhve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşıl azim

Evliyaların dilek duası anlamı

” Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile

Güç ve kuvvet sadece Allahın yardımı ile elde edilir
Ey daim olan, mülkü ve bekası her daim var olan Allahım
Tek olan, yegane olan, eşi ve benzeri, denki olmayan Rabbimiz
Zatından başka ibadete layık hiç bir ilahın bulunmadığı Allahım
Hem zatında hem de sıfatlarında eşi, benzeri, denki olmayan Allahım
Her şey O’nun zatına muhtaçken, hiç bir şeye, hiç bir kimseye muhtaç olmayan Allahım
Ezeli ve ebedi diri olan, yorulma, uyklama gibi noksanlıklardan uzak olan Allahım
Baki ve ebedi olan, her şeyin Zatının irade ve kudreti ile varlığını sürdürebildiği yegane Allahım
Zatında azamet sahibi mahlukatlarına karşı hükmünde kerem ve ikram sahibi olan, azamet ve ikramlar sahibi Allahım
Senden …. müşkülümü gidermeni diliyorum.
amin…