Evlenmek İçin Evlenme Duası

Evlenmek İçin Evlenme Duası Peygamberimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ettiği bir dua olan evlenme duası halk arasında da bilinir. Evlenme duasının okunuşu: Elhamdulillahi Rabbil alemin. Ves salatü ve selamü ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Evlenme duasının anlamı (meali): Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salatü selam ve her türlü ihtiram Rasulullah Muhammed (Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme ve onun ailesine vede yarenlerinedir).

Hayırlı eşlerimizin olması için Furkan/74 okunmalı; Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ

Furkan/ 74 AnlamıVe onlar ki: “Ey Rabbimiz, lütfunla bizlere eşlerimizden, çocuklarımızdan göz aydınlıkları ihsan buyur ve bizi takva sahiplerine önder kıl!” derler.

Hayırlısı ile Evlenme Duası

Rabbena heb lena min ledünke zürriyetten Dayyibeh. İnneke entes semiğul alim.

Anlamı (Rabbimiz bize katından tertemiz bir soy zürriyet ihsan eyle. Muhakkak ki sen bunları işiten ve bilensin). Rabbene heb lena mines salihin. Anlamı (Rabbim bize salih amelli zürriyetler ihsan et).

Rabbic ğalna mugimis salati ve min zürriyyetina.
Evlenme Duası

Rabbena ve tegabbel duğaena.

Anlamı (Rabbim bizi ve bizim soyumuzdan olanları namaza müdaim et. Rabbim dualarımızı kabul buyur). Rabbena atina fid dünya haseneten fil ahireti haseneten ve gina azaben nar. Anlamı (Rabbim bizlere dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri cehennem ateşinden koru).

Rabbena Yessir lena fi umürina ve la tüğassir lena Rabbi temmim bil hayr.

Anlamı (Rabbim bizlere işlerimizde kolaylıklar ihsan eyle, işlerimizi kolay kıl ve her işimizi hayır üzerine tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi).

Bunların haricinde hayırlı bir evlilik yapmak için okunabilecek esmalar da vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir. Evlilik yapmak isteyen bir kişi cuma günleri sela vaktinde bin altı yüz altmış iki kere ya bais ya fettah okuduğu zaman hayırlısı ile hayırlı olacak bir evlilik yapar. Bunların dışında bu duayı okuyan bir kimse hayırlısıyla bir iş yeri açar ve hayırlı bir evlada sahip olur. Evlilik yapmak isteyen erkek yada kız gençler her gün bin altı yüz altmış iki kere Ya Bais Fettah ismi şeriflerinidevam ederek, devam eden kişiye kısa zamanda hayırlısı ile mutlu ve huzurlu bir izdivaç yapar.

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim‘de her biri surenin farklı farklı faziletlerinin bulunduğunu belirterek bu anlamda günümüzde giderek yaygın bir hale gelmeye başlayan ve yalnızca bireysel açıdan değil, ayrıca toplumsal açıdan da önemli bir sorun haline gelen evlenmek için okunacak dualar evlenememe problemi için özellikle de bazı duaların günlük olarak belirtildiği usul üzere samimi bir şekilde okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Peygamber efendimiz ve büyük islam ulemaları tarafından buyrulduğu üzere evlenmek ve çeşitli gereksinimlerin giderilmesine vesile olan duaların günlük olarak özellikle de 5 vakit farz namazlarından sonrasında okunması durumunda, Yüce Rabbimizin izni ve keremi ile inşallah en kısa zamanda okuyan kişinin hayırlı bir şekilde evlenmesine vesile olacaktır.

Evlenmek İçin Günlük Olarak Okunması Gereken Dualar İse Şunlardır;

Yasin Suresi
Peygamber efendimiz tarafından da buyurulduğu üzere, evlilik ve gerek maddi ve gerekse de manevi yönden problemlerin giderilmesine vesile olan dualardan biri de yasin suresidir. Yasin suresinin hergün en azından 1 defa okunması kibrid-i ahmer olduğu gibi evlenmek için okunacak dualar tez zamanda hayırlı evlilik kapısının açılmasına da vesile olmaktadır.

Taha Suresi
Evlenmek için taha suresi bir kağıt üzerine yazıldıktan sonra suda silinmesi ve bu su ile duş alınması durumunda, inşallah tez zamanda hayırlı evlenmek için okunacak dualar evlilik kapısı açılmasına vesile olacaktır.

Evlenmek İçin Esma

Ya Fettah, Ya Habir, Ya Vedud Esması
Evlenmek için günlük olarak okunması gereken özellikle de bazı zikirlerin de bulunduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz. Bu zikirler arasında Yüce Rabbimizin 99 adet isminden biri olan Ya Fettah, Ya Habir ve Ya Vedud isimleri günlük olarak mümkün mertebede 5 vakit farz namazlarından sonra zikredilmesi durumunda,

Evlenmek için şu şekilde dua edilmesi tavsiye edilmiştir:
1.Tavsiye : “El-Latif, sen kainatta gizli ve açık her şeyi bilensin. Sen her türlü nazardan gizli iken hiçbir şey senin kudretinden gizli değildir. Şüphesiz sen içimizden geçirdiklerimizi de bilirsin. Niyetimin akibetini de benden iyi bilirsin.Hakkımda hayırlı bir eş bana nasip kıl ya Rabbim”

2.Tavsiye: Evlilik yapmak isteyen erkek veya kızlar hergün 1062 defa Ya Bais Fettah ismi şeriflerini devam adrese kısa zamanda hayırlısı ile Allah c.c’nün izniyle mutlu bir izdivaç yapar.

3.Tavsiye: Mehmet TALU hocamız tarafından tavsiye edilmiştir. Evlenmek isteyen kişi kendisini helal dairesinden çıkarmayacak, kendisi için hayırlı olacak bir eş niyetiyle şu şekilde dua edebilir.

Bir gün 450 defa “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” diğer gün 450 defa “Hasbunallâhu ve ni’mel vekîl” bu şekilde bıkıp usanmadan devam etmelidir.

4.Tavsiye: 313 Fatiha-ı Şerif okunmalıdır.

5.Tavsiye: Evlilik de bir hacettir o nedenle evlenmek için hacet namazı kılınması tavsiye edilmiştir.

6.Tavsiye: Ey Allah’ım her şeye gücü yeten, her şeyi taktir eden sensin. Benim hiç bir şeye gücüm yetmez. Sen bilirsin ama ben bilmem. Gizli olanı en iyi sen bilirsin, ben bilmem. Eğer evlenmem dinim, dünyam ve ahiretim için hayırlıysa bana evlilik yapmam için hayırlı bir eş nasip et.

Rabbimiz c.c Yaptığımız yapacağımız bütün duaları Fazl-u Kerem’i kabul etsin. Bütün evlenmek isteyip de henüz nasibi karşısına gelmemiş olan kardeşlerimize hayırlı evlilikler nasip etsin. AMİN

Evlenememenin Başlıca Nedenleri Nelerdir?

Evlenmek isteyip de bir türlü evlenememenin birçok farklı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler maddi kaynaklı olabildiği gibi, maevi kaynaklı da olabilmektedir. Evlenememeden ziyade, müslüman bir kimsenin ilk olarak Yüce Allah’tan herşeyin hayırlısını isteyeceği gibi evliliğin de hayırlı olanını istemesi gerekmektedir.

Nitekim, günümüzde yapılan birçok evliliklerden çok boşanmaların meydana geldiğini belirterek, bu anlamda evlilik yapmak istenmesi durumunda ilk olarak hayırlı olması temennisinde bulunulmalıdır. Evlenmek isteyip de bir türlü evlenememenin başlıca sebeplerini ise şu şekilde sıralayabilmekteyiz.

Manevi yönden maruz kalınan birtakım rahatsızlıklar (cin musallatı, nazar, büyü, sihir, ümmü sübyan gibi)
Ruhsal olarak çeşitli sağlık sorunlarına sahip olunması (depresyon, karakter bozuklukları, aşırı takıntı, anti sosyal karakter vs gibi)
Çevrenin olumsuz bakış açısı ve bu sebeple bireyin evlilikten soğuması

Yoğun vesvese durumu ( şeytanın kalbe ve beyne evlilik hakkında yoğun vesvese vermesi ve kişinin bu sebeple evlenmekten çekinmesi)
İşlerin bir türlü yoluna girememesi, kişi diğer insanlar gibi çalıştığı halde bir evlilik planlarını bir türlü hayata geçirememesi gibi birçok farklı etkenlere bağlı olarak evlenmek isteyip de evlenememe durumu söz konusu olmaktadır.

Bu bakımdan evlenmek için okunacak dualar okunmasının yanı sıra, müslüman kimsenin aynı zamanda günlük ibadetlerini de vaktinde yerine getirmesi, rızkını helal yoldan temin etmesi, kul haklarına riayet edip varsa kul borçlarını ödemesi veya ödemeye gayret etmesi, işlemiş olduğu günahlarından ve kusurlarından samimi bir şekilde tövbe etmesi de, Yüce Rabbimizin izni ve keremi ile en kısa zamanda hayırlı evlilik kapısının açılmasına vesile olacaktır.