Erkek Bebek Olması İçin Dua

Erkek Bebek Olması İçin Dua Ruhlar aleminde yaratılan her ruh, sırası ile dünyaya gelmekte, yaratılma görevini icra ettikte sonra kabir alemine göçmektedir. Yaratılmanın sebebi Allahu Tealanın varlığını ve birliğini birlemek, O’nun tek yegane yaratıcı olduğunu tasdik etmek, görev ve imtihanlarını vererek meleklerden daha ali bir makama erişip, cennet-i alaya layık bir kul olarak menzile dönmektir. Dünyaya her gelen ruh, aracısı olan kişinin evladı olması sebebi ile, kişinin mutluluğunu arttıran, sevgisini en üst düzeye çıkaran, inanılmaz mutluluk yaşatan bir coşkuyu da beraberinde getirir.

Bebek isteyen ve ya bekleyen kişiler mutluluk yanı sıra sorumluluk yüklendiklerinin de farkındadırlar. Bu sebeple henüz bebekleri dünyada nefes alıp vermeye başlamadan, Allahu Tealaya kolaylaştırması için dua ve niyaz etmeye başlarlar. Zira güzel yetişen çocuk ebeveynlerin göz aydınlığı, sadaka-i cariyesi, kötü ahlaklı olan çocuk ise bitmek bilmeyen imtihanı haline gelebilir. Bu sebepledir ki bebek dünyaya gelmeden dualar edilmeye başlanır ve bebeğin güzel ahlak sahibi olması için Allahu Tealaya sığınılır.

Dualarda en çok yer verilen, her kişinin en çok istediği husus ise çocuğunun hayırlı ve salih kul olmasıdır. Zira hayırlı evlat kavramı dünya üzerinde de ahiret üzerinde de en faydalı, en gerekli, en çok mutluluk verici, gönüllere huzur veren düşüncedir. Her ebeveynin arzusu hayırlı evlat sahibi olmaktır ve edilen duaların tamamına yakını bu durum ile alakalıdır. Çocuğun cinsiyeti bu denli önem taşımamaktadır. Zira evladı veren Allahu Teala, o kulunun hangi cinsiyetteki çocuğa ebeveynlik yapabileceğini herkesten iyi bilir.

Bazı ebeveynler çocuklarının erkek olması için dualar etmekte, erkek çocuk sahibi olabilmek için dua ve adaklarda bulunmaktadır. Kişi elbette gönlündeki muradı dile getirmekte özgürdür. Lakin dua ederken haddi aşmamalı, verenin Allahu Teala olduğunu unutmamalı, gönlündeki muradı hakkında dua ettikten sonra hayırlı olanın olması için niyazda bulunmalıdır.

Erkek bebek duası;

Bir kimse hamile olan eşinin karnı üzerine elini koyup şöyle dua etmelidir;

“Bismillahi ‘l-ehadis samedillezi lem yelid ve lem yuled
Allahumme inni semmeytu ma fi’l-batni Muhammeden bismi Muhammedi Sallallahu Aleyhi ve Selleme.”

“Bir olan, hiç bir şeye ve hiç bir kimseye ihtiyacı olmayan, doğrulmamış ve doğmamış olan Allahın adı ile,
Allahım bu karında olana Muhammed ismini verdim.”

diye dua ederse, Allahu Tealanın izni ile o karındaki nutfe erkek olarak yaratılır.

Erkek bebek duası;

Bir kimse erkek evlat isterse eşi ile birlikte olmadan abdest alır, tam bir itikat ile Euzu besmele çekip üç defa İhlas Suresi okur ve şu şekilde dua ederse, o kimseye erkek çocuk ihsan edilir.

“Allahumme’c-alna min ledunke zürriyyeten tayyibeten muti’aten
Allahumme in terzukni min hazihil vak’ati veleden usemmihi Muhammeden”

Erkek Çocuk İsteyenin Okuyacağı Dua

Hayırlı bir şekilde evladını kucağına almak isteyen anne ve babalar bebekleri için çeşitli dualar ederler. Çocuklarda cinsiyet seçimi Allahu Teâlâ’nın elindedir ve Allahu Teâlâ’dan gelen çocuğun da sağlıklı ve hayırlı bir evlat olması cinsiyetinden önce gelir. Kulların evlat isterken gerçekten hayırlı ve sağlıklı olması için dua etmeleri daha uygundur. Ancak çocuğunun cinsiyetinin erkek olmasını isteyenler ise Allahu Teâlâ’ya bu konuda dua ederek evlatlarının erkek olmasını isteyebilirler. Çocuğun cinsiyeti konusunda bebeğinin erkek olmasını isteyen aileler şu duaları okuyabilirler:

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahil ehadis samedillezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahumme inni semmeytü fil batni haza muhammeden bismi muhammedin alehis selam.
Erkek doğuma kadar her ay yukarıdaki duayı eşine okumalıdır. Elini eşinin karnı üzerine koyarak her ay 41 kere okuduğunda çocukları Allah’ın izni ile erkek olacaktır.

Cima öncesinde erkek ve kadın İhlas Suresini okuyarak ‘’Ya Rabbi! Bu cimadan bana erkek bir evlat nasip edersen adını Muhammed koyacağım.’’ demesi ile de erkek çocuk olacaktır.

Yusuf Suresi temiz bir kâğıt üzerine yazılır da hamile olan bayan bunu üzerinde taşırsa çocuğu erkek olacaktır.
“Allahümmec alnî min ledünke zürriyyeten tayyi-beten mutîaten.”
Anlamı: ‘’Ey Allah’ım! Bana kendi katından temiz ve hayırlı bir nesil ihsan eyle.’’ Bu duada cima öncesinde ve sonrasında bol bol edilmelidir.

‘’Rabbim bize verdiğin her nimet kabulümüzdür. İster erkek ister kız olsun her şeyin sahibi sensin. Rabbim kendi katından bizlere hayırlı nesiller ihsan eyle. Senin yolundan ayrılmayan zürriyetler ver. Evlatlarımızı kız olsun erkek olsun itaatkâr, edepli, vatana millete hayırlı insanlar olmaları için sen yardım et. Geleceklerini güzel eyle, ahiretlerini güzel eyle. Sen onlardan gelecek olan nesilleri de yolunda yürüyen kullardan eyle.’’