Erkeği Aşık Etmek İçin Dua

Erkeği Aşık Etmek İçin Dua Allahu Tealadan korkusu olan, emir ve yasaklarına uymaya dikkat etmeye çalışan, dünyada yaptığı her şeyin hesabını vereceğine inanan her kul harama tevessül etmez. Kendisine helal olmayan kimseye meyil duymaz, kendisinin helali olmayan kişiye aşık olmak, aşık etmek gibi boş işler için dua etmez. Haramı elde etmek için dualar etmez, adaklar adamaz. Harama ulaşabilmek için helal yollardan gidilmeyeceğini bilir.

Her kişi mutlu olmak, hayırlı ve huzurlu yuva kurmak, seveceği ve saygı duyacağı eşi olsun ister. Bu isteği için Ayet-i Kerimelerde geçen duaları vird edinmeli, her şeyin hayırlısını Allahu Tealadan istemelidir. Kişi her ne isterse Allahu Teala onu nasip eder. Hayırlı istekler helal yollardan aranırsa helalinden, haram yollardan aranırsa ömür boyu ah edilecek haramından verilir. Bunun bilincinde olan kişi dularında her zaman hayırlı olmanın nasip olması için dua etmelidir.

Evlilik aynı zamanda Rasulullah Efendimizin (s.a.v.) sünnetidir. Allah Rasulu (s.a.v.) ümmetine evliliği tavsiye etmiş, ahirette ümmetinin çokluğu ile övüneceğini buyurmuştur. Bu buyruk doğrultusunda kişi hayırlı evlilik yapmak ve hayırlı evlat yetiştirmeyi görev bilmelidir.

Hayırlı eş için yapılacak dua ;

En bilinen ve en etkili dua ; Furkan Suresi 74. ayet-i kerimedir.

Kulunu her daim düşünen Allahu Teala, kuluna tam kelimelerle eksik olmayan tam bir dua ile istemesi için hazır dua dilekçesi sunmuştur. Bu ayet-i kerime ile dünya ve ahirette göz aydınlığı olacak eş ve zürriyet istenmekte, ve iman olarak üst seviyelere ulaşıp takva sahiplerine önder olma isteği dile getirilmektedir. Görüldüğü gibi dua çok kapsamlıdır, dünya ve ahiret saadeti için gerekli olan her şeyi içine almıştır. Bu güzel dua ayeti, isteyene bol bol veren Allahu Tealanın kuluna merhametinin güzel bir örneğidir. Dinimizin evliliğe ne denli önem verdiği bu ayet-i kerime ile de göz önüne serilmektedir. Evlilik sadece dünyada değil ahirette de göz aydınlığı olmalıdır.

Hayırlı eş için yapılacak dua ;

“Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina gurrate eğyunin vec’alna li’l-muttakine imama”

“Rabbimiz bize – dünya ve ahirette- göz aydınlığı olacak eşler ve zürriyetler ver. Bizi muttakilere -Allahtan hakkı ile sakınan kullarına- imam -önder- eyle.”

Hayırlı evlilik için dua ;

“Rabbena heb lena min ledunke zurriyyeten dayyibeh. İnneke ente’s-semiu’l-alim”

“Rabbimiz bize katından temiz bir soy ve zürriyet ver. Şüphe yok ki Sen hakkı ile işiten, hakkı ile bilensin.”

Günümüzde her ne kadar teknoloji birçok sorunu ortadan kaldırsa da halen erkekleri kendine aşık etme duası gibi dualar arayanlar vardır.

Özellikle kadınların aradığı bu dualarla mucizeler beklenir ve olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilen her durum için kişinin iradesini etkileyecek büyülerin gerçekleşeceğine inanır. Oysa ki düşünce gücü ya da dini inanç adı verilen enerjilerle duaların gücünü hissetmek mümkün olmaktadır.

Birçok insan erkek arkadaşını kendine aşık etmek için uğraşmaktadır. Bu yüzden büyü ya da benzer yöntemler kullanılarak kişilerin aşk ilişkilerini ilerletmeleri söz konusu olabilir. Ancak umut etmek ve ruhsal açıdan rahat hissetmek için birçok kolaylık sağlanıyor.

Nasıl Dua Etmeli?
Ne şekilde dua etmeniz gerektiğini öğrenmek için hemen bizimle iletişime geçerek size özel erkekleri kendine aşık etme duası bulabilirsiniz.

Duaların herhangi bir zararı yoktur. Ancak yararlı oldukları gerçeği de oldukça etkilidir. Dua etmek ve duanın kabul olması için değil, maneviyatın güçlenmesi için yapılan bir eylemdir. İçten gelen her kelimenin etkisi güçlü olacaktır. Bu yüzden şu şekilde dua edilmeli diye bir şey yoktur.

Duanın gücü ve söylemi kişiye özeldir. Ancak bazı havas ilmi konularında kişiye özel esmalar yazılarak dua ve zikirler yapılması istenebilir. Bu durumda ne şekilde dua edilmesi gerektiğini öğrenmek için kişiye özel tılsımların yazdırılması gerekmektedir.

Havas ilmini bilen kişiler kişiye özel tılsımlar yazarak duanın etkisini arttırmaktadır. Belirli sayıda okunması gereken esmalar, dua ve tılsımın kullanılması karşı tarafın etkilenmesi için bir anahtar olabilir.

Tüm bu uygulamalar enerjidir. Enerji sayesinde etkili bir şekilde dua etmek ve duayı belirlenen saatlerde yapmak karşı tarafın da bu enerjiyi hissetmesini sağlamaktadır. Bu yüzden en iyi şekilde dua edebileceğiniz esmaları isminize ve sevdiğiniz kişinin ismine özel yapan hocalarımızdan destek alabilirsiniz.

Esmalar Kaç Kez Okunmalı?
Esmalar her kişiye özel olarak belirlenmektedir. Bu yüzden okunma sayıları da farklılık göstermektedir.