Elham Duası Okunuşu Anlamı

Elham duası, Müslümanlar için inen ilk duadır. Kur-anı Kerim’i okumaya başladığımızda Elham duası ile başlanır. Elham duası halk arasında Fatiha süresi olarak da bilinmektedir.

Elham Duası Ne İçin Okunur:

Fatiha duası, açmak, açış yapan anlamına gelmektedir. Bu nedenle Kur-anı Kerim’in ilk suresi Elham duası ile başlamaktadır. Her cuma namazının, cenaze namazının sonunda okunan dualardan hemen sonra Elham suresi okunur. Okuduğumuz Yasin suresinin sonunda, mezarlıklarda ölmüşlerimizi ziyaret ettiğimizde ve hatim bağışlama duasının sonunda Elham duasını okuruz. Okuduğumuz her duanın sonunda Elham duasını mutlaka okuruz. İlk öğrendiğimiz dua Elham duasıdır. Aklımıza ilk gelen duadır. Namaz kılarken, namazın her rekatında Fatiha duası okunur, Fatiha duasıyla namaza başlanır. Elham duası okunmadan kılınan namaz eksik sayılır. Ölenlerimizin ruhuna daima Elham duası okunur.

En büyük duadır. Darda kalan, kendisini sıkıntıda hisseden kullar Fatiha suresini okuyarak Rabbine sığınır.

Elham Duası Türkçe Okunuşu Anlamı

Elham Duası Türkçe Yazılışı

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdü lillahirabbi’l-alemin. Errahmani’r-rahim. Maliki yevmi’d-din. İyyake na’büdü ve iyyakeneste’in. İhdina’s-sirata’l-müstekim. Siratellezine en’amte aleyhim ğayri’l-mağdubi aleyhim ve le’d-dallin.

Elham Duası Türkçe Açıklaması

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Çok şükürler olsun. Yeri ve göğü yaradan alemlerin sahibi. Mükafat, ödül ve hesap sorma, ceza verme gününün hakimi, ahirette günahların yaptıklarını, onlara göstererek olan ve hesap soracak olan Allah’tır. Allah’ım! Yalnızca sana inanır, sana kulluk ederiz. Yardımı ve affı yalnızca senden dileriz. Bizi, kötülüklerden koru ve doğru yola sevket. Ceza çekenlerin ve günahkar olanların yolundan bizleri sakın.

Fatiha Süresi,şüphesiz ki namaz kılan her müslümanın 5 vakit namazlarında okuduğu bu özel dua hakkında ne kadar bilgiye sahibiz.Gelin fatiha süresini tanıyalım ve namazlarımızı ona göre kılalım.

Fatiha süresi(Arapça:سورة الفاتحة) Kur’an da ki ilk süredir. Mekke döneminde indirilen 5.süre olduğu rivayet edilmektedir.Tam olarak inen ilk süredir.Kur’an ı kerim’in ilk süresi olduğundan başlangıç yani fatiha adını almıştır.Ayrıca ikinci ayetin başlangıcına binaen “elham” olarak da anılır. Süresinin ayrıca,“Ümmü’l-Kitab” “es-Seb’ul-Mesânî”, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi adları da vardır.

Fatiha süresinin islamda özel bir yeri vardır. Tevbe süresi hariç Kur’an da her sürenin başanda geçen besmele fatiha süresinin bir ayeti mi yoksa her sürede okunan bağımsız bir ayet mi olduğu halen tartışma konusudur.Türkiye diyanet işleri başkanlığı fatiha süresini 7 ayet olarak kabul etsede halen camilerimizde fatiha süresinin başında besmele imam tarafından içinden okunmakta diğer ayetleri ise sesli okunmaktadır. Fatiha her namazın rekatında okunur ve ardından zammı süre okunur

Fatiha duasının faziletleri

Fatiha okuyan kimse dünyada muradına erecektir
Yatmadan önce 7 defa Fatiha suresini okuyan kimseler tüm belalardan ve kötülüklerden korunur
Birçok kaza ve kötülükten alıkoyar
Hasta hasta olan bir kimse suya fatiha duasını okur ve o suyu içer ise hastalığı kısa sürede şifa bulur
Fatiha duası okuyanlar Kuranı hatim etmiş kadar sevap kazanırlar
Cehennemde geçip cennete ulaşmamızı sağlayan bir duadır
Fatiha duasını sürekli okuyan ve okumayın alışkanlık haline getiren kimseler cin şeytan ve insanların şerrinden korunur
Bu duayı sürekli okuyan bir kimse Allah’a şükrünü yerine getirmiş olarak bilinir
Fatiha suresi dileklerin isteklerin ve duaların kabul olmasına ve her derde deva olan bir duadır
Fatiha suresinin sürekli okuyan kimselere cehennem haram kılınmıştır
Fatiha duasını okuyanlar isteklerine kavuşur her iki cihanda da mutluluğa erişir fakirlikten kötülükten arınıp mutluluğa erişir.
Her gün Fatiha duasını 313 kere okuyan kimsenin tüm dilekleri yerine gelir kişinin kalbi temizlenir
Akşam namazından sonra 40 defa okuyan kimsenin dilekleri gerçekleşir
Yola çıkan bir kimsem Fatiha duasının okursan gideceği yere güvenle gider ve döner
Hayırlı rızık için Fatiha okunur
Akrep veya yılan sokan bir kimseye Fatiha duası okunarak ağrıları dindirilir.