Duaların Kabulü İçin Okunacak Dualar

Duaların kabulü için okunacak dua hangi sebeple yapılırsa yapılsın özünde Allah’a hürmet vardır.Dua, insanın mutlak kudret sahibi karşısında güçsüzlüğünü kavramasını sağlar ve Allah ile iletişime geçmenin gücünü hissettirir.Duadan önce tevbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir.

Duanın çabuk kabul olması için okunacak dua dua ederken zaman seçimine de dikkat edilmelidir. Dua her zaman yapılabilirse de bazı vakitlerde yapılması, duanın daha çabuk kabul edilmesini sağlar. Bu vakitlerden birisi seher vaktidir. Allah Teala, geceleri dua, ibadet ve istiğfar ile meşgul olanları Kur’an-ı Kerim’de övüyor ve şöyle buyuruyor:“Onlar, geceleri az uyuyanlar. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.”(Zariyat, 51/15-18)

Ettiğimiz dualarda Allah’tan kesinlikle hayırlısını dilemeliyiz. Hayırlısı ise kabul olmasını istemeliyiz. Bazen hayır gibi görünen şeyler şer, şer gibi görünenler de hayır olabiliyor. Siz ibadetinizi düzgün yaparsanız, dinimizin şartlarını yerine getirirseniz dualarınıza daha yakın olacaksınız. İnanarak, hayırlısını istemeye devam edin, kesinlikle ümitsizliğe kapılıp vazgeçmeyin. Ettiğiniz o güzel dualar içerisinde olmamız dileğiyle…

Duaların Kabulü İçin Okunacak Dualar

İnsan her zaman her an dua etmelidir. Duanın boyutu, şekli hiç önemli değildir. Sadece Allaha inanıp inandığımız duanın kabulü için beklemeliyiz. Hiçbir zaman ümitsizliğe düşüp, “Allah benim duamı kabul etmiyor” gibi şeytan vesveselerine kanmamak gerekir. Günün her saatinde dua etmeye dikkat etmeliyiz. Bu şükür olur, ders için olur, iş hayatı için olur, ne olursa olsun mutlaka dua etmeliyiz.

Duaların kabul olması için okunan dua bazen duanın gücünü artırmak için bazı şeyler yapmak gerekir. Güçlü bir dua kesinlikle abdestli bir şekilde edilendir. Bu ortamı genellikle namaz sonrasında bulabiliriz. Bakın her şekilde yine işin ucu namaza geliyor. Olabildiğince vakit namazlarımızı işimizden sıyrılıp kılmamız gerekiyor. Kıldığımız her namazın sonunda ellerimizi açıp dua etmemiz gerekir. Bu şekilde namazla birleştirilen dualar her zaman daha iyi olacaktır.

Duaların çabuk kabul olması için okunacak dua Resulullah (sav) şöyle buyurdu; “Müslüman kişi için üç vakit vardır, onlarda dua ederse, sıla-i rahmi kıran ve günah olan bir şey talep etmedikçe, kendisine mutlaka icabet edilir: Namaz için müezzin ezan okurken susuncaya kadar, savaşta iki saf karşılaşınca Allah aralarında hükmedinceye kadar, yağmur yağarken kesilinceye kadar.”

Resulullah (sav)’a “Hangi dua daha çok kabul edilir?” diye sorulduğunda “Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua” buyurmuştur.

Duaların Kabulü İçin Dua Okunuşu
Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh

Anlamı
Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istigfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.

Duaların Kabulü İçin Zikir
Abdülehad Serhendi hazretleri buyuruyor ki:
70 kere, “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir”okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.Tek tek 70 kere okunmaz. Tamamı sıralı okunup başa dönülür, bu şekilde, tamamı 70 kere okunur

Cuma günü duaların kabulü için okunacak dua

Cuma günü okunacak dilek duası : Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

Hazreti Ömer’in cuma duası : Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cum’a günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu düâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile düâsı kabûl olur. Hazreti Ömer’in duası şöyle : ‘Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.

Cuma namazından sonra okunacak dua : -Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke. Duanın Türkçe anlamı : Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir. (Bu duaya edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır. )

Duaların kabulü için okunacak salavat

Okunuşu:
“Salli ve sellim ve bârik yâ Rahıymü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî kemâ salleyte alâ İbrahim.”

Anlamı:
“Allah’ım! Hz. İbrahim (a.s.)’a salat getirdiğin gibi efendimiz Muhammed (a.s.)’a ve ehli beytine de rahmet ve esenlik kıl.”

Duaların kabulü için namazdan sonra okunacak dua

“Sübhanellahi vel hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.“(Manası: Allah’ın şanı ne yücedir. Hamd, ancak O”nadır. O”ndan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Yüce ve büyük olan Allah”dan başka hiçbir güç ve kuvvet kaynağı yoktur.)

Bundan sonra, eüzü-besmele çekilir ve Ayet-el Kürsi okunur. Daha sonra, 33 defa;
“Sübhanellah.“(Manası: Allah’ın şanı noksanlıklardan ne kadar uzaktır.) 33 defa;
„Elhamdu lillah“(Manası: Hamd Allah’adır.) ve 33 defa;”Allahu Ekber“(Manası: Allah en büyüktür.) denir.

Bu tesbih çekildikten sonra da, şu hadis-i şerif okunur ve eller kaldırılarak dua edilir;”La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.“(Manası: Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız O vardır. O”nun ortağı ve dengi de yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. O her  şeye hakkıyle kadirdir.)

Duaların kabulü için hangi esmaül hüsna okunur? duası edileceği zaman kişi öncelikle kelimeyi tevhid (La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah) okur. Ardından Peygamber efendimize salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) getirilir.

Kelimeyi tevhit ve salavattan sonra aşağıdaki 7 adet esma sırayla okunur. 7 esma bittikten sonra tekrar başa dönülür va aynı sıra takip edilerek esmalar yeniden okunur. Her bir esma 3’er defa okunacak şekilde bu 7 esma okunur. Yani her esma 3’er defa olmak üzere toplam 21 esma okunacaktır.

En çabuk kabul olan dua hangisidir? Okunma sırasında esmaların sırasına riayet etmek son derece mühimdir.

Duaların Kabulü İçin Esmalar

1-El-Melik

Var olan her şeyin sahibinin Allah olduğunu gösteren esmadır.

2-El-Vehhab

Kullarına her türlü nimeti veren ve verirken kullarından hiçbir şey esirgemeyen demektir.

3-El-Basit

Kullarını zor durumlardan kurtararak onlara rahat bir yaşam bahşeden demektir.

4-El-Azim

Gücü ve kudreti karşısında her şeyin küçük kaldığı Allah’ın ne kadar büyük olduğunu gösteren esmadır.

5-El-Batın

Gizleneni de bilen ve her şeyden haberi olan varlık demektir.

6-En-Nafi

Menfaat veren şeyleri yaratan ve bunları kullarının istifadesine sunanın Allah olduğunu buyuran esmadır.

7-El-Mucib

Duaları kabul eden ve kulun dileklerine cevap veren en büyük gücün Allah olduğunu gösteren ifadedir.

Bu 7 esmanın toplam 21 defa okunmasından sonra duanın niyet kısmına geçilir.

Duanın niyet kısmı bittikten sonra “amin” denir ve eller yüze sürülür.

Duaların kabulü için namazdan sonra okunacak dua

Duaların kabulü için okunacak dua Nihat Hatipoğlu

”Kullarını bağışlayan onlara cömert olan Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah bütün eksiklerden uzaktır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a dır.

Ya rabbi;Senin rahmetini, mağfiretinin büyüklüğünü dilerim. Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru. Bütün iyiliklere de beni yönelt. Bağışlanmamış günahımı bırakma ya Rabbi! Sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün isteklerimi kabul et. Ey merhamet sahibi olan Rabbim…!”

Dileklerin Kabulü İçin Okunacak Dua Nihat HATİPOĞLU

Cuma günü hangi saat’e olursa olsun kıbleye yönelik oturup bu mübarek duayı 7 defa okursa dua kabul olurmuş.

“La ilahe ille ente ya hannanu ya mennenu ya bediussemavati vel erde ya zel celali vel ikram.”

Yatsı namazını kıldıktan Sonra sağ ve sola bakmadan ve kıpırdamadan Konuşmadan.

7 fatiha Şerif okursa Kişi ve Dileğini söylerse Muhakkak kabul Olur.
Teheccüt namazları da Çok önemlidir arkadaşlar.
Çünkü Allah teala deniyor,Kim Teheccüte kalkacak diye.
Kim ne isteyecek diye.

O yüzden Teheccüt namazlarıda çok önemlidir.

Herhangi bir kimse cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) her ne hayırlı dileği için olursa olsun 100 kere : “Essalatü ves-selamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz bi yedi.kallet hileti edrikni.” salavat-ı şerifini okursa dileği gerçekleşir, bu dünya ve ahirete ait hayırlı muratlarına erişir.

Duaların kabul olduğu zamanlar saatler vakitler geceler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) şöyle buyurmuşlardır:
«Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Çünkü Adem aleyhisselâm o günde yaratıldı, o günde Cennete konuldu, o günde Cennetten yer yüzüne indirildi. O günde bir saat vardır ki; Allah’tan bir şey isteyerek, kıldığı namazı o saate isabet ettiren her kuluna Allah istediğini verir.»

Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz ? 

1-Şerefli Vakitleri Gözetmek;
Senenin Arefe gününü, aylardan Ramazan ayını, haftanın Cuma gününü ve saatlerin de seher vaktini gözetmek. Nitekim Allah Teala ‘Sabahın erken vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.’ buyurmaktadır. (Zariyat, 18)

2-Şerefli Halleri Fırsat Bilmek;
Ebu Hureyre (ra) şöyle der:
“Gök kapıları Allah yolunda, Allah’ın düşmanlarıyla çarpışanların safları düşman saflarına yaklaştığı zaman açılır ve yine o kapılar, yağmur yağdığı zaman, farz namazlar için kamet edildiği zaman açılırlar. Bu bakımdan bu vakitlerde dua etmeyi bir ganimet bilin.”
Kulun, rabbine en yakın olduğu hal secde ettiği haldir. Bu nedenle secdenizde çok dua ediniz!” (Müslim)
“Oruçlu bir kimse’nin duası geri çevrilmez.” (Tirmizi)

3- Kıbleye Yönelerek Dua Etmek;
Selman-ı Farisi Resulullah’ın (cc) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
Muhakkak Rabbimiz hicap edici ve Kerim’dir. Kulları ellerini dergah-ı izzetine kaldırdıkları zaman o elleri boş çevirmekten hayâ eder. (Tirmizi)

4-Sessizce Ve İhlasla Dua Etmek;
“Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki Allah, bağırıp çağırarak haddi aşanları sevmez.” (Araf, 55)
Kur’an-ı Kerim’de mealen buyruluyor ki:
“İhlaslı olarak dua edin!” (Mümin, 65)

5- Duayı Kafiyeli Okumamaya Çalışmak;
Hz. Peygamber (asm) duayı kafiyeli söylemek suretiyle ifrata kaçmayı şu hadisiyle yasaklamıştır:
Duada seci’ (kafiyeli okumaktan) yapmaktan kaçının. “Ey Allahım! Ben senden cenneti isterim ve cennete yaklaştırıcı söz ve amelleri isterim. Cehennemden sana sığınırım. Ona yaklaştırıcı söz ve amellerden de sana sığınırım.” demeniz kafidir.

6-Yalvarış, Korku, İstek ve Sığınma;
“Onlar, hayırlara koşarlar. Umarak ve korkarak bize dua ederler.” (Enbiya, 90)
Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
“Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman, onun yalvarış ve yakarışlarını duymak için onu belalara müptela kılar.”(Deylemi)

7- Duanın Kabul Olunacağına Kesinlikle İnanmak;
“Kabul edileceğine yüzde yüz inanarak Allah Teala’ya dua ediniz ve biliniz ki, muhakkak Allah Teala, gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez.” (Tirmizi)
“Dua edenin ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür yahut ahirette mükâfatını bulur.” (Deylemi)

8- Duada Israrla Yapmak;
“İbn Mesut (ra) Hz. Peygamber’in, dua ettiği zaman duasını üç defa tekrarladığını, Allah’tan istediği zaman istediğini üç defa tekrarladığını söylemektedir.” (Müslim)
“Herhangi biriniz acele etmedikçe duası Allah tarafından kabul olunur. Acele etmek şu demektir: ‘Ben dua ettim, duam kabul edilmedi.’ Bu nedenle ey Allah’ın kulu! Dua ettiğin zaman Allah’tan çokça iste. Çünkü sen Kerim ve cömert bir zattan istiyorsun.” (Müslim ve Buhari)

9- Allah’ın Zikriyle Duaya Başlamak;
Hz Peygamber’den şöyle rivayet edilmektedir:
Siz Allah Teala’dan bir ihtiyacınızı istediğiniz zaman, önce salavat getirmekle başlayınız. Çünkü Allah Teala’nın şanına yakışmaz ki, kendisinden iki türlü ihtiyaç istendiğinde birisini (salavat-ı şerifeyi) kabul edip diğerini reddetsin!

10- Duanın Kabulü Edep İledir;
Duanın kabul olunmasının temeli edeptir ki o da, tevbe etmek, bütün varlığıyla Allah Teala’nın ibadetine yönelmektir.
Malik Bin Dinar (ra) şöyle demiştir:
İsrailoğullarında büyük bir kıtlık meydana geldi. Birkaç defa yağmur duasına çıkmalarına rağmen, yağmurun yüzünü göremediler. Bunun üzerine Allah Teala, peygamberlerine şöyle vahiy gönderdi: ‘Onlara söyle ki, sizler necis bedenlerinizle benim huzuruma geliyorsunuz. Kana boyanmış ellerinizi benim dergâhıma uzatıyorsunuz. Mideleriniz haramla dolu olduğu halde geliyorsunuz. Şimdi ise benim gazabım sizin üzerinize daha da artar. Bu durumda bana gelmeniz sizi gittikçe benden uzaklaştırır; (bu söylediklerimden tevbe eder gelirseniz, o zaman size rahmet ederim. Aksi takdirde rahmetin yüzünü göremezsiniz. (İhya-i Ulum’id-Din)