Diş Ağrısı İçin Dua

Diş ağrısı için dua insanlar için oldukça çekilmezdir diş ağrısı ve kişilerin hayatını olumsuz yönde etkileyen ağrılardan bir tanesidir. Şiddetli diş ağrısı sorunu hangi nedenden oluyorsa olsun, diş ağrısını çeken kişiler biran önce bu diş ağrısından kurtulmak ister. Bunun için uygulanacak birçok tedavi yöntemi vardır. Eğer diş doktoruna gidecek zamanınız yoksa elinizden gelen olanaklarla diş ağrısını geçirmeye çalışabilirsiniz.

Diş ağrısına hangi dua okunur ? diş ağrısına iyi gelen şeyleri açıklamadan önce isterseniz öncelikle diş ağrılarının neden meydana geldiğini,dişinizin neden ağrıdığını anlatalım.Diş minesinin zamanla aşınması, dişinizin iltihaplanması(apse), dişlerinizin çürümesi, dişinizin zedelenmesi, dişinizi fazla zorlama, mevcutta bulunan dişlerinizin alt kısmından yeni diş çıkması, diş etlerinizin ağrıması, dişinize yaptırdığınız kanal tedavisi, ve tüm bu olanların haricinde herhangi bir rahatsızlığınızın, hastalığınızın dişe vurması nedeniyle diş ağrısı yaşanabilmektedir.

Şiddetli diş ağrısı için dua diş ağrısından biran önce kurtulmak için çeşitli ilaçlar, çeşitli bitkisel kürler, çeşitli içecekler kullanıldığı gibi manevi yönden de diş ağrınıza iyi gelecek bilgiler vardır.

Diş Ağrısı İçin Okuyacağınız En Tesirli Dua:

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), vücudumuzda oluşan ağrı veya sızılar için aşağıdaki duayı okur ve okumamızı tavsiye ederdi.

Notumuz: Sevgili okuyucularımız, Diş ağrısına iyi gelen duamızı okumadan önce Euzu Besmele çekmenizi ve arkasından Peygamber Efendimiz’in ağrı ve sızılar için bizlere buyurduğu o dua 7 Defa okunur.
Euzu billahi mineş-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
“Eûzü bi-izzеtillahi vе kudrеtihi min şеrri mâ еcidu vе uhâziru” (7 Defa Okuyunuz)
Anlamı: Vücudumdaki hastalıklarımın şerlerinden Allahü Teâla(cc)’nın izzetine ve kudretine sığınıyorum.

Diş Ağrısına Etkili Bir Başka Dua ise;
“Min şerri ma ecidü min vecei haza”
Anlamı: Yaradanın adı ile şuan çektiğim acıların şerlerinden Yüce Allah’ın kudretine sığınırım.

Lakin dua okumanızın yanında en kısa sürede bir diş doktoruna gitmenizi sizlere tavsiye ederiz.olması gerekir. Her iki sebebi bir araya getirirsek dişlerin zannedildiğinden daha ehemmiyetli olduğu açık ve net olarak gözler önüne serilir.

Dişlerde her hangi bir ağrı olduğu zaman mutlaka tıbbi tedavisini uygulamak gerekmektedir. Tedavinin hızlanması ve ağrıların dinmesi için manevi destekte almak gerekir. Manevi destek, tavsiye edilen duaların okunması ile mümkündür. Unutulmamalıdır ki şifa sahibi Allahu Tealadır ve şifayı verecek olan sadece Allahu Tealadır. Kullanılan ilaçlarda edilen dualarda şifaya vesiledir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (s.a.v)’den Diş Ağrısı için Dua

Osman İbnu Ebi’l-As (Anh) anlatıyor: “Hz. Muhammed (s.a.v)’e Müslümanlığı kabul ettiğimden bu yana vücudumda yoğun olarak hissettiğim ağrıyı söyledim ve Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular ki ellerini bedeninde ağrıyı hissettiğin yere koyarak söyleyecek olduğum duayı zikret buyurdu.

Diş Ağrısı Duası: 3 defa euzu besmele çektikten sonra, ( Eûzü bi-izzеtillahi vе kudrеtihi min şеrri mâ еcidu vе uhâziru.) ( Bir Çok Defa)

Açıklaması: Vücudumda bulunan hastalığın şerlerinden Allah Teala’nın kudret ve izzetine sığınıyorum.

Zikri çokça çektikten sonra Allah Teâla bana şifa verdi ve rahatsızlığımdan eser kalmadı, hal böyle olunca bu zikri diğer kişilere ve ehlime duyurdum.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (s.a.v)’in diş ve baş ağrısı için okuduğu bir başka dua:

(Min şerri ma ecidü min vecei haza)

Açıklaması: Yaradan’ın adı ile şuan duyduğum acıların bütün şerrinden Allah’ın kudretine sığınırım.

Diş Ağrısı Yapılması Gerekenler

Tıbbi müdahaleye rağmen ağrısı geçmeyen dişin üzerine sağ elin işaret parmağı konur ve Yasin Suresinin 78. ayeti 3 defa okunur. “Ve darabe lena meselen ve nesiye halgah. Gale men yuhyi’l-ızame ve hiye ramim”

Sağ elinizin işaret parmağını ağrı çekmenize neden olan dişin üzerine konur ve aşağıdaki dua okunur. Parmağın özellikle ağrıyan dişin üzerinde durması gerekiyor.

‘Elif lam mim sad Kaf ha ya ayn sad Ha mim ayn sin kaf La ilahe illa huve rabbu’l- arşil azim. uskun ey huvel vec’u billezi in yeşe’ yüskini’r-riha feyazle lene revakide ala zahirihi ve lehü ma sekene fi’l-leyli ve’n-nehari ve hüve a’s-semiul alim.
Diş Ağrısı İçin Dua

Bu duayı okurken sağ elinizin işaret parmağını ağrı çekmenize neden olan dişin üzerine koyup okuyun. Parmağın özellikle ağrıyan dişin üzerinde durması gerekiyor.

Osman İbnu Ebi’l As’dan ra.rivayet edilir ki: Allah Rasulune (s.av) Müslümanlığı kabul ettiğimden bu yana vücudumda çok şiddetli bir ağrı hissettiğimden bahsettim. Allah Rasulu (s.a.v) de bana buyurdular ki, ellerini ağrıyan yerine koyarak sana söyleyeceğim duayı oku buyurdu.

“3 defa Euzü besmele çektikten sonra (Euzü bi -izzetullahi ve kutretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru.)” 7 defa okunur. Vücudumda bulunan hastalığın şerrinden Allah-u Tealanın kudret ve izzetine sığınırım.

Diş ağrısını geçirmek için dua 

Osman İbnu Ebi’l-As şu şekilde belirtiyor. ‘ Hz. Muhammed’e (s.a.v) sürekli vücudumda devam eden ağrılarımdan bahsettim ve Hz. Muhammed’de (s.a.v) bana ellerini ağrılarının olduğu bölgeye koy ve dua et’ dedi.

3 kere besmele çekin ve daha sonra ( Eûzü bi-izzеtillahi vе kudrеtihi min şеrri mâ еcidu vе uhâziru.) bir kaç kez tekrar edin.

Duanın Anlamı: Allahü Teala’ya vücudumda bulunan hastalığın şerrinden dolayı sığınıyorum. Dua ettikten sonra Allahü Teala bana şifa verdi ve ağrılarımın son bulmasını sağladı.

Diş Ağrısı İçin Okunması Tavsiye Edilen Dualar;
• ”Elif lam mim sad. Kaf ha ya ayın sad Ha mim ayın sin kaafLa ilahe illa hüve rabbül arşil azimi. Üskün eyhüvel vec’u billezi in yeşe yüskiniirriyhafeyazlelene revakide ala zahirihi ve lehü ma sekene filleyli vennehari vehüveassemiy’ ul aliymü.” Bu duayı okurken sağ elinizin işaret parmağını ağrı çekmenize neden olan dişin üzerine koyup okuyun. Parmağın özellikle ağrıyan dişin üzerinde durması gerekiyor. Eğer ağrı duayı ilk okuduğunuz da geçmedi ise bir kaç kere daha okumayı deneyebilirsiniz.

• “Ve tera’l-cibale tehsebuha camideten ve hiye temurrumerra’s- sihab. Sun’allahillezi kule şey’in innehu habirun bima tef’elun.” Bu dua da aynı zamanda ayet-i kerimedir ve okunmasında fayda olacaktır. Bu duayı da diğer dua da olduğu gibi aynı şekilde, parmağınızı ağrıyan dişinizin üzerine okuyabilirsiniz. Yahut bir suyun içerisine 3 veya 7 defa okuyup dualı suyu içebilirsiniz.

• ‘’Ve nünezzilü minel u’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lilmü’miniyye üskün eyyühel vec’u billahillezi lehü ma sekeni filleyli venneharive sallallahü ala seyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selemle.’’Diğer dualardan farklı olarak tuzun üzerine okunan ve diş ağrısının dindirilmesine yardımcı olan bu duayı bir yemek kaşığı dolusu sofra tuzuna okuyun. Ardından tuzu bir su bardağına ilave edip üzerini su ile tamamlayın. Suyun üzerine de 7 defa fatiha suresini okuyup karıştırın. Hazırlanılan suyun bir miktarını ağzınıza alın ve gargara yapın. Ağrıyan dişe temas edecek şekilde gargara yapın.

• Yasin-i şerifin 78. ayeti olan ” Ve darabe lenaa meselen ve nesiye halkah, kaale men yuhyil ızaame ve hiye ramiym” duasını 3 defa okuyun. Bu bir ayeti kerime olduğu için ve o an okumaya el verişli bir durumuz yoksa yakınız da ki kişilerden sizin için okumasını isteyin.

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dualar

Diş ağrısının giderilmesi için bir kaç çeşit dua vardır. Bu dualardan bazıları Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından da okunmuştur. Bu dualar sahih hadis kaynaklı olup okunması tavsiye edilmiştir. Diş ağrısı insana dayanılmaz acı veren ve kişinin güçten düşmesine neden olan bir sıkıntıdır. Bu ağrı genellikle uykuya geçiş saatinde ve gece ilerleyen saatte başlayıp kişiyi savunmasız bırakır. Evinizde diş ağrısı için kullandığınız bir ağrı kesici ilacınız varsa ilacı içip ardından da dua etmeniz ağrının geçmesini hızlandıracaktır.

Diş Ağrısı İçin Okunması Tavsiye Edilen Dualar: Peygamber Efendimiz (s.a.v), Ey Ebu Beşir ağrı geldiğinde elini üzerine koy Fatiha ve İhlas surelerini oku, ardından şu ayeti oku; “Ve tera’l-cibâle tehsebuhâ câmideten ve hiye temurru merra’s-sihâb. Sun’allahillezî kulle şey’in innehu habîrun bimâ tef’elûn.

“Ayet-i kerimenin meali; “Ve görürsen dağları da yerinde duruyor sanırsın, halbuki onlar bulut gibi geçip gider, dağılır. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde halk eden Allah’ın işidir bu. Şüphesiz O, ne yapıyorsanız hepsinden haberdardır.”(Neml 88)

Diş ağrısı için dua esmaül hüsna

Okunabilecek diğer dualar ise; “Allahümme rabbi’n-naşi ezhibi’lbe’se işfi. Ente’ş-şafi. La şifae illa şifaüke. Şifaen la yüğadiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke’leke adüvven ev yemşi leke ila salatin.”

Duanin meali ise; “Allah’ım! Ey insanların Rabbi! Şifa ver! Şifa veren ancak Sen’sin! Sen’den başka şifa verecek kimse yoktur! Allah’ım! Şu kuluna şifa ver ki, senin bir düşmanına acı versin veya Senin rızanı kazanmak için namaz kılmak üzere yürüsün.”

“Lev enzelna hazel kur’ane ala cebelil-leraeytehu khaşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillah. Ve tilkel emsalü nadribuha linnasi leallehum yetefekkerun. Hüvallahüllezi la ilahe illa hu. alimül ğaybi veş-şehadeti hüver-Rahman-ür-Rahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hu. El Melik’ül Guddus-üs-Selamü’l Mü’minül Müheyminül Azizül Cebbarül Mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikün. Hüvallahül bariül musavviru lehul esmaül hüsna. Yüsebbihu lehu ma fis-semavati vel’ard. Ve hüvel Azizul Hakim.”

Meali ise; Biz bu Kuran’ı bir dağa indirseydik Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler o’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.”

Diş ağrısı için dua nihat hatipoğlu 3 defa eüzü besmele çektikten sonra, ( Eûzü bi-izzеtillahi vе kudrеtihi min şеrri mâ еcidu vе uhâziru.) ( Bir Çok Defa)
Anlamı : Vücudumda bulunan hastalığın şerlerinden Allahü Teala’nın kudret ve izzetine sığınıyorum,

DİŞ AĞRISI İÇİN YASİN SURESİNİN SON KISMINDAKİ 78. Ayet:

Ve darabe lenaa meselen ve nesiye halkah, kaale men yuhyil ızaame ve hiye ramiym”

Diş Ağrılarında : Fatiha Suresi 1, 3, 5, 7, ve ya daha fazla, sağ eli yumruk yapılır işaret parmak ile sadece ağrıyan diş üzerine konulur okunur Allah kabul etsin

KUR’AN DA Kİ ŞIFA AYETLERİ:

“Ve yeşfi suduura kavmin mu’minin”
“Ve şifaun lima fissudur”
“yahrucu mim bütiniha şarabun muhtelefün elvanühü Fihi şifaun linnas”
“Ve nunezzilu minel kurani ma huve şifaun rahmetul lil müminin”
“Ve iza maridtu fehuve yeşfin”
“Kul huve lillezine amenu huden ve şifa”

Diş Ağrısı İçin Dua Nihat Hatipoğlu