Dilek Duası Dileğinin Kabul Olması İçin Dua

Sevgili okurlar, dilek duası ile ilgili en doğru bilgileri bulacağınız bu yazıya “bu dilek duası hayatımı değiştirdi” başlığını attım; çünkü bu duanın feyzi ve bereketi ile hayatımda ciddi değişiklikler oldu. Bunun nedeni ise, aktaracağım duanın, en güçlü ve en etkili dualar arasında yer alıyor olması.

Dilek Duası Dileğinin Kabul Olması İçin Dua

Eğer yazıyı sonuna kadar okuyup hiçbir detayı kaçırmazsanız siz de “dilek duasının hayat değiştirici etkisi” ile kendinize bir iyilik yapmış olursunuz.


Dilek Duası Hakkında 5 Çok Önemli Bilgi

1. Allah’ın esmaül hüsnasının yer aldığı duaların daha güçlü ve faziletli olduğunu hepimiz biliriz, işte bu duada da Allah’ın esmaül hüsnaları yer aldığı için Allah’ın izniyle duanın gücü daha fazla artıyor.

2. İslam alimleri birçok değişik dilek istek ve hacet duası aktarmalarına rağmen içerisinde Kur’an-ı Azimüşşan’dan sureler barındıran nadir dualardan biri de aktaracağımız bu duadır. Dolayısıyla bu dilek duası, hem Allah’ın esmaül hüsnasını hem de Kur’an-ı Kerim’in iki önemli suresini barındırması yönüyle oldukça önemlidir.

3. İslâm aleminin önemli büyüklerinden biri olan Muhyiddin ibni Arabi’nin bu dua hakkında şöyle söylediği rivayet edilir:

“Şimdiye kadar hangi konuda başım sıkıştıysa bu duanın gücüne sığınıp Allah’a iltica ettim. Cenab-ı Rabbülâlemin çok şükür beni hiçbir işimde yarı yolda bırakmadı ve daima hacetimi giderip bana merhametiyle muamele etti.”

4. Duaların giriş kısmında genellikle abdest ve namazın iki önemli unsur olduğu dile getirilir, eğer mümkünse bu duayı da uygulamadan evvel abdest alıp 2 rekat hacet namazı (sabah namazının sünneti veya farzı gibi) tavsiye ederiz.

5. Bu duanın en güzel yönü, istediğiniz her dilek için duanın feyzinden istifade edebilmenizdir. Yani hangi ihtiyacınız için dua ederseniz edin Allah’ın izniyle bu dua vesilesi ile amacınıza ulaşıp ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu kısmı, niyet aşamasında (az aşağıda) belirteceğiz.

Dilek Duası Nasıl Yapılır?

İlkin, ruhunuzun ve iç dünyanızın sesini dinleyebileceğiniz ve kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz sessiz bir ortama geçmelisiniz, ardından da ayakta iken kıbleye doğru dönüp 7 kez euzu besmele (euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahîm) okumalısınız.

7 euzu besmeleyi okuduktan sonra, diz üstü çöküp ellerinizi semaya (gökyüzüne) kaldırarak aşağıdaki niyet cümlelerini okumalısınız:

Dilek Duasının Niyeti

Burada dilek duasını hangi amaçla yapacaksanız o amaca yönelik bir cümle kurmalısınız ve cümlenin devamında da aşağıdaki özel niyet cümlelerini okumalısınız:

“Allah’ım bana (falanca arzumun gerçekleşmesi için) güç ver ve beni muradıma kavuştur. Allah’ım beni kalbimdeki masum arzunun gerçekleşmesi için manevi gücünle destekle ve beni faziletine erdir. Allah’ım dileğime en güzel cevabı ver ve beni memnun et. Âmin.”

Yukarıdaki niyet cümlelerinde parantez içindeki kısımda duayı hangi amaçla yapacaksanız o amaca yönelik bir cümle kuracaksınız. Örneğin “mutlu olmak için” veya “zengin olmak için” veya “bu işi başarmak için” gibi.

Niyet aşamasını bitirip yukarıdaki niyet cümlelerini içtenlikle okuduktan sonra ise aşağıdaki aşamaları takip etmelisiniz:

Dilek Duası ve Ayete’l-Kürsi’nin Gücü

Niyetten hemen sonra 7 kez Ayete’l-Kürsi okumalısınız ve bu işlemi müteakip Ayete’l-Kürsi’nin şu özel duasını 1 kez kısık sesle okumalısınız:

“Allah’ım, sen Arş-ı Ala’nın sahibi olduğun gibi Sidre-i Münteha’nın da tek sahibisin. Allah’ım, sen Ab-ı Tesnim’i müttaki kullarına armağan edeceğin gibi nimet-i cinanı da mümin kullarına bahşedecek olan yegâne kudret sahibisin.

Allah’ım, yüreğim sana arz ettiğim dileğin gerçekleşmesi için atıyor ve aklım, bütün umutları ile sana el açıyor. Lütfen sana bel bağlayan bu kulun samimi isteğine kemal-i merhametinle cevap ver. Âmin.”

Dilek Duası ve Fatiha-İhlas Etkisi

Bu duayı yaptıktan sonra şimdi de dilek duasının ikinci aşaması olan Fatiha-İhlas kısmına geçiyoruz. Bu kısımda ilk olarak 3 kez Fatiha, 1 kez de İhlas Suresini okuyacaksınız. Sonra da şu duayı 1 kez okuyacaksınız:

“Bize, sadece ve sadece sana ibadet etme buyruğunu veren ve bizi yalnızca senden yardım talebinde bulunma emriyle onurlandıran Allah’ım, Ehad ve Samed isimlerinin hatırı ve bereketi için duamızı kabul buyur ve kalbimize inşirah esintileri bahşet. Âmin.”

Dilek Duası ve Esmaül Hüsnanın Gücü

Yukarıdaki özel duayı da 1 kez içli içli okuduktan sonra, Allah’ın mukaddes esmaları ile dilek duamıza güç katacağız inşâallah. Bu noktada 3 esmaya müracaat edip bu esmaları belli sayılarda okuyacağız ve her esmanın özel duasını 1 defa okuyacağız, şöyle ki:

Dilek Duası ve 21 Ya Kadıye’l-Hacat Esması

İlk olarak 21 defa Ya Kadıye’l-Hacat esmasını okuyacak ve bu esmayı 21 kez okuduktan sonra da şu özel duaya 1 kez müracaat edeceğiz (okuyacağız):

“Ey evrendeki her varlığın hacetini (ihtiyacını) kemal-i merhametiyle gideren ve onların gereksinimlerini karşılayan Allah’ım. Benim içli duama da nazar-ı merhametle muamele eyle. Âmin.”

Dilek Duası ve 13 Ya Şâfi Esması

Şimdi de 13 kez Ya Şâfi esmasını okuyup 1 kere de şu özel duayı okuyacağız:

“Tesirli şifası ve muazzam devası ile evrendeki her varlığın dermanını ihsan eden ve maddi manevi her hastalığı ve sıkıntıyı gidererek kullarının göğüslerine su serpen Allah’ım. Şâfi esmanın muazzam iksirini bana da içir ve benim de dileğime cevap ver. Âmin.”

Dilek Duası ve 7 Ya Kâfi Esması

Ve son olarak Ya Kâfi esmasını 7 defa okuyup şu duanın serinliği ile kendimizi ferahlatmaya çalışıyoruz:

“Allah’ım, bir kul için senin varlığın en büyük nimet ve ihsan olduğu gibi, yüreği burkulan insanlar için de senin merhametin, en büyük destek kaynağıdır. Ne olur beni de bu destekten yoksun bırakma ve ne olur benim dileğimi de şefkatinle destekle. Âmin.”

Evet, bu son duayla dilek duamız bitmiş oluyor, inşâallah bu duanın şifa yağmuru sizi de ıslatır. Âmin.